Biblijos vartai

Atversta Lk 5,1-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 39.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: „Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti!“ Jėzus, ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Ir iškart raupsai pranyko. O kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint žemėje valdžią atleisti nuodėmes, – čia Jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo gultą ir eik namo!“ Tas tuojau atsikėlė jų akivaizdoje, pasiėmė neštuvus ir, šlovindamas Dievą, nuėjo namo. Tada jie sakė Jam: „Kodėl Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o Tavieji valgo ir geria?“ Jėzus jiems atsakė: „Argi galite versti pasninkauti vestuvininkus, kol su jais yra jaunikis?

Lk 5,1 Kartą, kai minios veržėsi prie Jo klausytis Dievo žodžio, Jis stovėjo prie Genezareto ežero En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Sk 34,11 Joz 12,3 Mt 4,18-22 Mt 14,34 Mk 1,16-20 Įst 3,17 Mt 11,12 Mk 3,9 Mk 5,24 Mk 6,53 Lk 8,45 Lk 12,1 Galilėjos ežerasGalilėjos miesteįsiklausymasklausauTiberiados ežeras
Lk 5,2 ir pamatė dvi valtis, stovinčias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 1,19 Mt 4,21 žūklė
Lk 5,3 Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, Jis paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,18 Mt 13,1-2 Mk 4,1-2 Jn 1,41-42 Jn 8,2 simonas pasiūlėSimonas PetrasSimono
Lk 5,4 Baigęs kalbėti, Jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 21,6 Mt 17,27 energjažūklėžvejojo
Lk 5,5 Simonas Jam atsakė: „Mokytojau, visą naktį vargę, mes nieko nesugavome, bet dėl Tavo žodžio užmesiu tinklą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 21,3 Ez 37,11-12 Lk 6,46-48 2 Kar 5,10-14 Ps 127,1-2 Ez 37,4-7 Lk 8,24 Lk 9,33 Lk 9,49 Lk 17,13 Jn 2,5 Jn 15,14 žūklėžuvisžvejojo
Lk 5,6 Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklas pradėjo trūkinėti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 4,3-7 Mok 11,6 Jn 21,6-11 Apd 2,41 Apd 4,4 1 Kor 15,58 Gal 6,9 žūklėžuvis
Lk 5,7 Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tie atplaukė ir pripildė žuvų abi valtis, kad jos beveik skendo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,5 Pat 18,24 Apd 11,25 Rom 16,2-4 Gal 6,2 Fil 4,3
Lk 5,8 Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui po kojų, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 6,5 Iš 20,19 Ts 13,22 1 Sam 6,20 2 Sam 6,9 1 Kar 17,18 Job 40,4 Job 42,5-6 Dan 10,16-17 Mt 2,11 Mt 8,8 Mt 17,6 Jn 11,32 Apd 10,25-26 1 Kor 13,12 Apr 1,17 Apr 22,8-9 isitikinimasnuosavas teistumassimonas pasiūlė
Lk 5,9 Mat jį ir visus draugus apėmė nuostaba dėl to valksmo žuvų, kurias jie sugavo; En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 8,6 Ps 8,8 Mk 9,6 Lk 4,32 Lk 4,36
Lk 5,10 taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol žmones žvejosi“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 47,9-10 Mt 4,19 Mt 4,21 Mt 13,47 Mt 14,27 Mt 20,20 Mk 1,17 Lk 5,7 Lk 6,14 Apd 2,4 2 Kor 8,23 Jokūbo laiškasnebijosiunusiraminksimonas pasiūlėskleisti Evangelijąžmoniu baimėžūklėžvejojo
Lk 5,11 Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nusekė paskui Jį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 4,20 Mt 19,27 Lk 5,28 Mt 10,37 Mk 1,18-25 Mk 10,21 Mk 10,29-30 Lk 18,28-30 Fil 3,7-8 gyvuliu apdorojimasišsilavinimasluko evangelijasekitežvejojo
Lk 5,12 Jam esant viename mieste, atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: „Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 8,2-4 Mt 9,28 Lk 17,16 Pr 18,14 Iš 4,6 Kun 9,24 Kun 13,1-14 Sk 12,10-12 Įst 24,8 Joz 5,14 1 Kar 18,39 2 Kar 5,1 2 Kar 5,27 2 Kar 7,3 1 Krn 21,16 2 Krn 26,19-20 Ps 50,15 Ps 91,15 Mt 8,8-9 Mt 26,6 Mk 1,40-45 Mk 5,23 Mk 9,22-24 Lk 17,12-13 Heb 7,25 raupsai
Lk 5,13 Jėzus, ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Ir iškart raupsai pranyko. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 1,3 Pr 1,9 2 Kar 5,10 2 Kar 5,14 Ps 33,9 Ez 36,25-27 Ez 36,29 Oz 14,4 Mt 9,29-30 Lk 4,39 Lk 8,54-55 Jn 4,50-53 lietimasprisilietimasraupsai
Lk 5,14 Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti: „Tik nueik, pasirodyk kunigui ir atiduok auką už pagijimą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliudyti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 14,2-32 Mt 8,4 Mt 9,30 Mt 12,16 Mk 6,11 Lk 9,5 Lk 17,14 Kun 13,2 Mt 10,18 Mk 1,44 raupsai
Lk 5,15 Tačiau garsas apie Jį sklido vis plačiau, ir didelės minios rinkdavosi Jo pasiklausyti bei pagyti nuo savo ligų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,26 Pat 15,33 Mt 4,23-25 Mt 15,30-31 Mk 1,28 Mk 1,45-2 Mk 3,7 Lk 12,1 Lk 14,25 Jn 6,2 1 Tim 5,25 kur melstissilpnumais
Lk 5,16 O Jis pasitraukdavo į dykvietes melstis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,23 Lk 6,12 Mk 1,35-36 Mk 6,46 Jn 6,15 abraomas dievasbūk tyladvasinės disciplinoseretikaiesame vienalukomalda getsemanėjemaldingumasmiegojopakartotaspaveldėtojaisavimeilėskyriusstatyti namąstebuklingassūnus gimimastavo valiatevas mūsųvienišasvisagalis dievas
Lk 5,17 Vieną dieną, kai Jis mokė žmones, ten sėdėjo fariziejų bei Įstatymo mokytojų, susirinkusių iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų bei Jeruzalės. Ir ten buvo Viešpaties jėga, kad gydytų žmones. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 6,19 Lk 8,46 Mt 15,1 Lk 2,46 Mt 11,5 Mk 3,22 Mk 5,30 Mk 7,1 Mk 16,18 Lk 5,21 Lk 5,30 Lk 7,30 Lk 11,52-54 Lk 15,2 Jn 3,21 Apd 4,30 Apd 19,11 atleisti nuodėmesDievo galybedvasia gydoEvangelijos mokymasgydimasgydytojaiišgydėišgydė visusišgydymasišgydyti kūnąjėzaus stebuklasJėzus gydoluošojo pagydymaspagydėpasveikosužalotas kūnasViešpats gydožaizdomis
Lk 5,18 Štai vyrai neštuvais atnešė paralyžiuotą žmogų. Jie bandė jį įnešti į vidų ir paguldyti priešais Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,2-8 Mk 2,3-12 Jn 5,5-6 Apd 9,33 apie bažnyčiąparalyžius
Lk 5,19 Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant stogo ir, praardę jį, nuleido ligonį kartu su neštuvais žemyn ties Jėzumi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 2,4 Įst 22,8 Mt 10,27 2 Sam 11,2 Jer 19,13 Mt 24,17 sustojimą
Lk 5,20 Matydamas jų tikėjimą, Jis tarė: „Žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 7,48 Mt 9,2 Jn 5,14 Apd 14,9 Pr 22,12 Ps 90,7-8 Ps 107,17-18 Iz 38,17 Mk 2,5 Jn 2,25 Apd 11,23 2 Kor 2,10 Kol 3,13 Jok 2,18 Jok 5,14-15 atleisti nuodėmesdevynimylėk artimatavo draugasvertybės draugai
Lk 5,21 Tada Rašto žinovai ir fariziejai pradėjo svarstyti: „Kas per vienas šitas piktžodžiaujantis? Kas gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 43,25 Ps 32,5 Mt 26,65 Lk 7,49 Iš 34,6-7 Kun 24,16 1 Kar 21,10-14 Ps 35,5 Ps 103,3 Ps 130,4 Iz 1,18 Iz 44,22 Dan 9,9 Dan 9,19 Mch 7,19 Mt 9,3 Mk 2,6-7 Lk 5,17 Jn 10,33 Apd 6,11-13 Rom 8,33 atleisti nuodėmesšventvagystė
Lk 5,22 Jėzus, supratęs jų mintis, prabilo: „Kodėl taip svarstote savo širdyse? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Krn 28,9 Ps 139,2 Pat 15,26 Iz 66,18 Ez 38,10 Mt 9,4 Mt 12,25 Mk 8,17 Lk 24,38 Apd 5,3 Heb 4,12 Apr 2,23 mokslininkasnebijoknetinkamas elgesyssuvokimas
Lk 5,23 Kas lengviau – ar pasakyti: ‘Tavo nuodėmės tau atleistos’, ar pasakyti: ‘Kelkis ir vaikščiok’? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,5 Mk 2,9 prisikėlė
Lk 5,24 O kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint žemėje valdžią atleisti nuodėmes, – čia Jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo gultą ir eik namo!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,11 Dan 7,13 Mt 9,6 Mt 16,13 Mt 25,31 Mt 26,64 Mt 28,18 Lk 5,13 Lk 7,14 Lk 8,54 Jn 3,13 Jn 5,8-12 Jn 5,22-23 Jn 5,27 Jn 11,43 Jn 17,2 Jn 20,22-23 Apd 3,6-8 Apd 5,31 Apd 9,34 Apd 9,40 Apd 14,10 Apr 1,13 atleisti nuodėmescerebralinis paralyžiusneštuvaižmogus sūnus
Lk 5,25 Tas tuojau atsikėlė jų akivaizdoje, pasiėmė neštuvus ir, šlovindamas Dievą, nuėjo namo. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 1,3 Ps 33,9 Ps 50,23 Ps 103,1-3 Ps 107,20-22 Lk 5,13 Lk 13,13 Lk 17,15-18 Lk 18,43 Jn 9,24 šlovinti
Lk 5,26 Visi didžiai stebėjosi ir šlovino Dievą. Apimti baimės, jie kalbėjo: „Šiandien matėme stebinančių dalykų!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 9,8 Lk 7,16 Jer 33,9 Oz 3,5 Mt 12,23 Mt 28,8 Mk 2,12 Lk 5,8 Lk 8,37 Apd 4,21 Apd 5,11-13 Gal 1,24 bijokite DievoDievo bijokitedruskaneštuvaipilni Dvasios
Lk 5,27 Po to išėjęs Jis pastebėjo muitininką, vardu Levį, sėdintį muitinėje, ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 4,19-21 Mt 8,22 Mt 9,9-17 Mt 10,3 Mt 16,24 Mk 2,13-22 Mk 3,18 Lk 18,22 Jn 1,43 Jn 12,26 Jn 21,19-22 mato evangelijamuitininkassustojimą
Lk 5,28 Tas atsikėlė ir, viską palikęs, nusekė paskui Jį. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 5,11 1 Kar 19,19-21 Mt 19,22-27 Lk 9,59-62
Lk 5,29 Levis savo namuose iškėlė Jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko gausus būrys muitininkų ir kitų svečių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 15,1 Mt 9,10 Mk 2,15 Jn 12,2 1 Kor 5,9-11 1 Kor 10,27 mato evangelijameilė vargšas
Lk 5,30 Rašto žinovai ir fariziejai murmėjo ir prikaišiojo Jėzaus mokiniams: „Kodėl jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 23,9 Iz 65,5 Mt 21,28-32 Mk 7,3 Lk 5,17 Lk 5,21 Lk 7,29-30 Lk 7,34 Lk 7,39 Lk 15,1-2 Lk 18,11 Lk 19,7 nesiskundėskundimasis
Lk 5,31 Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,12-13 Mk 2,17 Jer 8,22 gydytojaimedicinaneštuvaivaistaipalaidūnas
Lk 5,32 Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 15,7 Lk 15,10 Lk 24,47 Apd 5,31 Iz 55,6-7 Iz 57,15 Mt 18,10 Mk 15,7 Mk 15,10 Lk 4,18-19 Lk 18,10-14 Lk 19,10 Apd 2,38 Apd 3,19 Apd 3,26 Apd 17,30 Apd 20,21 Apd 26,18-20 1 Kor 6,9-11 1 Tim 1,15-16 2 Tim 2,25-26 2 Pt 3,9 adataatgailaatgailaukatimtiatsiversbaudžiamigerasis nusidėjėlisieškok manęskojakrikštas kūdikiskupranugarislengviaumato evangelijamyletisnekaltapabaigtipasaulio gelbėtojaspasmerkti pasauliopraeitis nuodėmėpražuvęspriimkiteraktassurištašauksis manęsvartusveidas
Lk 5,33 Tada jie sakė Jam: „Kodėl Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir meldžiasi, taip pat ir fariziejų mokiniai, o Tavieji valgo ir geria?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,1 Lk 18,12 Pat 28,9 Iz 1,15 Iz 58,3-6 Zch 7,6 Mt 6,5-6 Mt 9,14-17 Mt 23,13 Mk 2,18-22 Mk 12,40 Lk 7,34-35 Lk 20,47 Jn 1,35 Jn 3,25 Apd 9,11 Rom 10,2-3 nepasiduodapasninkaspasninkas malda
Lk 5,34 Jėzus jiems atsakė: „Argi galite versti pasninkauti vestuvininkus, kol su jais yra jaunikis? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 3,29 Ts 14,10-11 Ps 45,10-16 Gg 2,6-7 Gg 3,10-11 Gg 5,8 Gg 6,1 Iz 54,5 Iz 62,5 Sof 3,17 Mt 22,2 Mt 25,1-10 2 Kor 11,2 Ef 5,25-27 Apr 19,7-9 pasninkas
Lk 5,35 Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 17,22 Iz 22,12 Dan 9,26 Zch 13,7 Mt 6,17-18 Lk 24,17-21 Jn 12,8 Jn 13,33 Jn 14,3-4 Jn 16,4-7 Jn 16,16-22 Jn 16,28 Jn 17,11-13 Apd 1,9 Apd 3,21 Apd 13,2-3 Apd 14,23 1 Kor 7,5 2 Kor 11,27 pasninkas
Lk 5,36 Jėzus dar pasakė jiems palyginimą: „Niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiuva jo ant seno. Nes ir naująjį jis suplėšytų, ir senajam netiktų lopas iš naujojo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,19 Įst 22,11 Mt 9,16-17 Mk 2,21-22 2 Kor 6,16 lopassenas drabužis
Lk 5,37 Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 9,4 Joz 9,13 Ps 119,83 Achazasnenugalimasnuomininkaipasipūtimassenas drabužisvynas
Lk 5,38 Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius, ir tada abeji išsilaiko. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ez 36,26 2 Kor 5,17 Gal 2,4 Gal 2,12-14 Gal 4,9-11 Gal 5,1-6 Gal 6,13-14 Fil 3,5-7 Kol 2,19-23 1 Tim 4,8 Heb 8,8-13 Heb 13,9-10 Apr 21,5 senas drabužisvynasvyno taure
Lk 5,39 Ir niekas, gėręs seno vyno, nenori jauno; jis sako: ‘Senasis geresnis!’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 6,16 Mk 7,7-13 Rom 4,11-12 Heb 11,1-2 Heb 11,39 prekyba žmonėmissenas drabužisvanduo vynasvynasvyno taure

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį