Biblijos vartai

Atversta Lk 24,1-53 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 53.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: O Jis paklausė jų: „Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę?“ Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jam: „Nejaugi Tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko?“ Jėzus paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė Jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Ten jie rado susirinkusius vienuolika ir kitus su jais, kurie tvirtino: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui!“ O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai Jis laužė duoną. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar turite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė Jam gabalą keptos žuvies ir korį medaus.

Lk 24,1 Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,10 Jn 20,1-2 Mt 27,55-56 Mt 28,1-8 Mk 15,40 Mk 16,1-8 Lk 8,2-3 Lk 23,55-56 kristaus prisikėlimasnuostabi dienapaskutinis pirmasKristaus prisikėlimasvelykos
Lk 24,2 Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,60-66 Mt 28,2 Mk 15,46-47 Mk 16,3-4 Jn 20,1-2 dobilaiJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyskapas tuščiasnuodėmingas kūnas
Lk 24,3 o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,23 Mt 16,5 Jn 20,6-7 saldumas
Lk 24,4 Moterys apstulbo ir nežinojo, ką daryti. Ir štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,5 Apd 1,10 Pr 18,2 Mt 28,2-6 Jn 20,11-12 apsimeta angeludobilaiJėzaus prisikėlimaskeršydamaskūno poreikiaimirties angelasnarsanuodėmingas kūnaspasiuntinyssparnaisparnaisžaibasprisikėlimas
Lk 24,5 Jos išsigando ir nuleido akis, o tie vyrai tarė: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 8,17-18 Dan 10,7-12 Dan 10,16 Dan 10,19 Mt 28,3-5 Mk 16,5-6 Lk 1,12-13 Lk 1,29 Apd 10,3-4 Heb 7,8 Apr 1,18 Apr 2,8 du šimtaiJėzus prisikelekapas tuščiaszombiai
Lk 24,6 Nėra Jo čia, Jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 17,22-23 Lk 9,22 Mt 12,40 Mt 16,21 Mt 20,18-19 Mt 27,63 Mt 28,6 Mk 8,31 Mk 9,9-10 Mk 9,30-32 Mk 10,33-34 Lk 9,44 Lk 18,31-33 Lk 24,44-46 keturiasdešimt dienųtris dienas
Lk 24,7 ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Jėzaus kūnasnauja savaitepenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Lk 24,8 Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 2,19-22 Jn 12,16 Jn 14,26 kodėl melstisskaidru
Lk 24,9 ir, sugrįžusios nuo kapo, viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,7-8 Mk 16,7-8 Mk 16,10 Lk 24,22-24 Jėzus prisikeleJudo bučinyskapas tuščiassaldumas
Lk 24,10 Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,40-41 Lk 8,2-3 Mt 27,56 Mk 6,30 Mk 16,9-11 Jn 20,11-18 atvėrė akisdovydo globėjasJėzaus motinaJokūbo laiškasmagdalietėmaldos MarijaiMarija JėzusMarija magdalietėsaldumasšventa Marija
Lk 24,11 Jų žodžiai jiems pasirodė esą tuščios šnekos, ir jie moterimis nepatikėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,11 Pr 19,14 2 Kar 7,2 Job 9,16 Ps 126,1 Lk 24,25 Apd 12,9 abejonėsJėzaus prisikėlimasJėzus prisikelemagdalietėmarųskorpionus
Lk 24,12 Vis dėlto Petras pakilęs nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tiktai drobules. Jis grįžo atgal, labai stebėdamasis tuo, kas atsitiko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 20,3-10 bičiulystėimpatienceišbandymaiJėzaus laidojimasJėzus galvaJėzus prisikelekapas tuščiaskodėl melstislaimingasnusimetėPetrasSimonas pasiūlėSimonas Petrasskaidrutuščias kapas
Lk 24,13 Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,12-13 Lk 24,18 epilepsijaJėzaus išdavikasJonos ženklasjuditanauja savaitesalomėjatrečią dienątris dienasKristaus prisikėlimas
Lk 24,14 Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Įst 6,7 Mal 3,6 Lk 6,45
Lk 24,15 Jiems taip besikalbant ir besvarstant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,36 Mt 18,20 Jn 14,18-19
Lk 24,16 Jų akys buvo uždengtos, ir jie Jo neatpažino. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 20,14 Jn 21,4 Lk 24,31 2 Kar 6,18-20 Mk 16,12 dobilainuodėmingas kūnaspalaima mažutėliams
Lk 24,17 O Jis paklausė jų: „Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 9,4-6 Jn 16,6 Jn 16,20-22 nukryžiavimas
Lk 24,18 Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jam: „Nejaugi Tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,25
Lk 24,19 Jėzus paklausė: „O kas gi?“ Jie tarė Jam: „Su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,11 Apd 2,22 Apd 7,22 Mk 1,24 Lk 7,16 Jn 3,2 Jn 4,19 Jn 6,14 Jn 7,40-42 Jn 7,52 Apd 10,38 Apaštalaiapaštalas Tomas
Lk 24,20 Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai Jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,13 Mt 27,1-2 Mt 27,20 Mk 15,1 Lk 22,66-5 Apd 3,13-15 Apd 4,8-10 Apd 4,27-28 Apd 5,30-31 Apd 13,27-29
Lk 24,21 O mes vylėmės, kad Jis yra Tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 1,68 Lk 2,38 Ps 130,8 Iz 59,20 Apd 1,6 1 Pt 1,18-19 Apr 5,9 apaštalas Tomasdidysis penktadienisJonos ženklasketuriasdešimt dienųmozė palapinesnauja savaitepenktadienistrečią dienątrečiąją dienątris dienas
Lk 24,22 Be to, kai kurios mūsiškės moterys mus labai nustebino. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,7-8 Mk 16,9-10 Lk 24,1-11 Jn 20,1-2 Jn 20,18 statyti namą
Lk 24,23 ir nerado Jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios angelus, kurie sakę Jį esant gyvą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 24,24 Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moterys sakė, bet Jo paties nematė“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,12 Jn 20,1-10 kapas tuščiastuščias kapas
Lk 24,25 Tada Jis jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 7,18 Mk 8,17-18 Mk 9,19 Mk 16,14 Heb 5,11-12 abejonėsatminimuibroliui kvailyskvailystėrodastaiki širdistikėjimo pasireiškimastiki manimitikras draugasviena valiuta
Lk 24,26 Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti į savo šlovę?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Pt 1,11 Iz 53,1-12 Lk 24,46 Apd 17,3 Heb 2,8-10 Heb 9,22-23 Heb 12,2 Zch 13,7 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Lk 24,7 Lk 24,44 1 Kor 15,3-4 1 Pt 1,3
Lk 24,27 Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 18,15 Iz 7,14 Jn 1,45 Iz 53,1-12 Zch 9,9 Pr 3,15 Iz 40,10-11 Iz 50,6 Iz 52,13-14 Jer 23,5-6 Ez 34,23 Dan 9,24-26 Mch 7,20 Zch 13,7 Pr 49,10 Sk 21,6-9 2 Sam 7,12-16 Ps 16,9-10 Ps 132,11 Iz 9,6-7 Jer 33,14-15 Ez 37,25 Dan 7,13 Mch 5,2-4 Mal 3,1-3 Mal 4,2 Lk 24,25 Lk 24,44 Jn 5,39 Jn 5,45-47 Apd 3,22 Apd 3,24 Apd 7,37 Apd 10,43 Apd 13,27-30 Apr 19,10 Pr 12,3 Pr 22,18 Pr 26,4 ateikblogas žmogusboksasbūk ramidievodievo žodisdvasinio pienoištvermingaskanonaskrokodilaskur melstismanosnekantrumaspaveikslaipiligrimasprasmingumasraide užmušaraudonoji jurasavistabasukilimasšešėlistamsioji karalienėtelktiszodisžodis
Lk 24,28 Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, ir Jis dėjosi einąs toliau. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 6,48 Pr 19,2 Pr 32,26 Pr 42,7
Lk 24,29 Bet jie sulaikė Jį, sakydami: „Pasilik su mumis! Vakaras arti, diena jau baigiasi“. Jis užsuko ir pasiliko su jais. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 19,3 2 Kar 4,8 Lk 14,23 Apd 16,14 svečiuosesvetingumas
Lk 24,30 Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,19 Lk 24,35 Mt 15,36 Mt 26,26 Mk 6,41 Mk 8,6 Mk 14,22 Lk 9,16 Lk 22,19 Jn 6,11 Apd 27,35 bendrystėbendrystėjeduonaduonos laužymaseucharistijaJėzus duonakomunijalaiminti maistąsekmadienisViešpaties vakarienė
Lk 24,31 Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet Jis pranyko jiems iš akių. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 24,16 Lk 4,30 Jn 8,59 Jn 20,13-16 atvėrė akisatverti akisišsiskyrimasregėjimas akliesiemssalomėjazmoniu akyse
Lk 24,32 O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nedegė, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,45 Ps 39,3 Ps 104,34 Pat 27,9 Pat 27,17 Iz 50,4 Jer 15,16 Jer 20,9 Jer 23,29 Jn 6,63 Apd 17,2-3 Apd 28,23 Heb 4,12 apie keliąatvira širdisbendrystėbendrystėjedegančios Dvasiosišminties keliaikeliųmeilės vaisiusširdies kietumastobulėjimo keliaiugnisViešpaties keliai
Lk 24,33 Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius vienuolika ir kitus su jais, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 16,13 Jn 20,19-26 Apd 1,14 saulius paulius
Lk 24,34 kurie tvirtino: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,5 Mk 16,7 Lk 22,54-62 apaštalas TomaserekcijaJėzaus išvaizdaJėzus prisikeleKristaus prisikėlimasPetrasprisikėlimas visųSimonas pasiūlėSimonas Petrasvelykos
Lk 24,35 O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai Jis laužė duoną. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,12-13 Lk 24,30-31 Apd 2,42 atgailos sakramentasduonos laužymaseucharistijaviena duonos
Lk 24,36 Jiems apie tai bekalbant, Jis pats atsirado tarp jų ir tarė: „Ramybė jums!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 16,14 Jn 14,27 Jn 20,26 Iz 57,18 Mt 10,13 Lk 10,5 Jn 16,33 Jn 20,19-23 1 Kor 15,5 2 Tes 3,16 Apr 1,4 antiKristasDievo ramybėfilistinųJėzaus ramybėligonių aplankymaspabudimaspalaiminti taikdariairamybę paliekusaulius pauliustaikdariaiviskas imanomavelykosKristaus prisikėlimas
Lk 24,37 Sutrikę ir išsigandę, jie tarėsi matą dvasią. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 28,13 Job 4,14-16 Mt 14,26-27 Mk 6,49-50 Lk 16,30 Apd 12,15 dvasinis kūnassekmadienis
Lk 24,38 O Jis paklausė: „Ko taip sutrikote? Kodėl jūsų širdyse kyla abejonės? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jer 4,14 Dan 4,5 Dan 4,19 Mt 16,8 Heb 4,13 abejonėsiš širdiesišmintinga širdismokslininkasnetinkamas elgesyssudužusi širdis
Lk 24,39 Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 20,27 1 Jn 1,1 Jn 20,20 Sk 16,22 Mok 12,7 Lk 23,46 Jn 20,25 Apd 1,3 1 Tes 5,23 Heb 12,9 būti sudievas žmogujedievo įvaizdisdievo kūnasdievo pamokymaidvasinis kūnasgyventi dvasiaidėjajėzaus rankosjėzus mirtisjėzus rašėmoters dvasiapalieskite manepasaulio gelbėtojaspasaulio suvokimasprisikėlęs jėzussmuikasviskas imanomažmogaus vidus
Lk 24,40 Tai taręs, Jis parodė jiems rankas ir kojas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 
Lk 24,41 Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar turite čia ko nors valgyti?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 21,5 Pr 45,26-28 Job 9,16 Ps 126,1-2 Jn 16,22 Jn 21,10-13 amžinas džiaugsmasapie džiaugsmąsekmadienis
Lk 24,42 Jie padavė Jam gabalą keptos žuvies ir korį medaus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti gyvūnai maistaskorėslaukinis asilasloežuvismanosžūklėžuvis
Lk 24,43 Jis paėmė ir valgė jų akyse. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 10,41 juodgrūdė
Lk 24,44 Paskui Jėzus jiems tarė: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašuose ir Psalmėse“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 72,1-20 Ps 118,22 Lk 9,22 Ps 2,1-12 Ps 16,9-11 Ps 22,1-31 Ps 69,1-36 Ps 110,1-7 Mt 16,21 Apd 13,33 Pr 3,15 Pr 14,18 Pr 22,18 Pr 49,10 Kun 16,2-19 Sk 21,8 Sk 35,25 Įst 18,15-19 Ps 40,6-8 Ps 88,1-18 Ps 109,4-20 Iz 7,14 Iz 9,6 Iz 11,1-10 Iz 28,16 Iz 40,1-11 Iz 42,1-4 Iz 49,1-8 Iz 50,2-6 Iz 52,13-12 Iz 61,1-3 Jer 23,5 Jer 33,14 Ez 17,22 Ez 34,23 Dan 2,44 Dan 7,13 Dan 9,24-27 Oz 1,7-11 Oz 3,5 Jl 2,28-32 Am 9,11 Mch 5,1-4 Ag 2,7-9 Zch 6,12 Zch 9,9 Zch 11,8-13 Zch 12,10 Zch 13,7 Zch 14,4 Mal 3,1-3 Mal 4,2-6 Mt 17,22-23 Mt 20,18-19 Mt 26,54 Mt 26,56 Mk 8,31-32 Mk 9,31 Mk 10,33-34 Lk 9,44 Lk 18,31-34 Lk 21,22 Lk 22,37 Lk 24,6-7 Lk 24,26-27 Lk 24,46 Jn 3,14 Jn 5,39 Jn 5,46 Jn 16,4-5 Jn 16,16-17 Jn 17,11-13 Jn 19,24-37 Apd 3,18 Apd 3,22-24 Apd 7,37 Apd 13,29-31 Apd 17,2-3 1 Kor 15,3-4 Heb 3,5 Heb 7,1 Heb 9,8 Heb 10,1 1 Pt 1,11 Apr 19,10 karalių karaliuskristaus teisumaspaveikslaiplinijus jaunesnysispranašystės dvasiasenas istatymasšviesa palyginimaivėjųKristaus prisikėlimas
Lk 24,45 Tada Jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 16,14 Job 33,16 Ps 119,18 Iš 4,11 Iz 29,10-12 Iz 29,18-19 Lk 24,32 Apd 26,18 2 Kor 3,14-18 2 Kor 4,4-6 Ef 5,14 1 Jn 5,20 Apr 3,7 atverti akisdievo žodžiaigenialumasilgai sirgtiištvermingasnervintisatvira širdis
Lk 24,46 ir pasakė: „Parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 24,44 Ps 22,1-31 Iz 50,6 Iz 53,2-12 Lk 24,7 Lk 24,26-27 Apd 4,12 Apd 17,3 1 Pt 1,3 Dievas kentėjodu kardaidvasines akysgyvenimas kančiakančia darbasmeilės kančiamirties angelasmirusieji prisikelsnauja savaitepenktadienispilietybėpuvinysraudonoji juratrečią dienątrečiąją dienątris dienasvaltisvėjų
Lk 24,47 ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 5,31 Mt 28,19 Ps 22,27 Apd 2,38 Apd 13,46 Pr 12,3 Iz 49,6 Oz 2,23 Mal 1,11 Apd 11,18 Apd 20,21 Ps 67,2-4 Ps 67,7 Ps 86,9 Ps 98,1-3 Ps 117,1-2 Iz 2,1-3 Iz 5,4 Iz 11,10 Iz 49,22 Iz 52,10 Iz 52,15 Iz 60,1-3 Iz 66,18-21 Jer 31,34 Dan 9,24 Oz 11,8 Mch 4,2 Mt 3,2 Mt 8,10-11 Mt 9,13 Mt 10,5-6 Lk 13,34 Apd 3,19 Apd 3,25-26 Apd 4,12 Apd 10,43 Apd 10,46-48 Apd 13,38-39 Apd 17,30-31 Apd 18,5-6 Apd 26,18 Apd 26,20 Apd 28,28 Rom 5,20 Rom 10,12-18 Rom 11,26-27 Rom 15,8-16 Ef 1,6 Ef 3,8 Kol 1,27 1 Jn 2,12 adataaistrųapstuaštuoniatgailaukatlygintiatpažinti nuodėmeibaltasdevynidievo atleidimasdovanotagerasis nusidėjėlisišgelbės jeruzalęizulumasjeruzalekas laikosiklysta nuodėmėskojalengviaulygybenuodėmės darbainusidėjopabaigtisąmoningaislėptistautos išgelbėjimasvedavedamasvieną kartą
Lk 24,48 Jūs esate šių dalykų liudytojai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,8 Apd 2,32 Apd 5,32 Apd 13,31 Apd 1,22 Apd 3,15 Apd 10,39 Apd 10,41 Jn 15,27 Apd 4,33 1 Pt 5,1 Apd 22,15 Heb 2,3-4 1 Jn 1,2-3 Apaštalaiapaštalas Tomasapaštalų darbaiDvasios liudijimasliudijimailiudijimassusimokėJeruzale
Lk 24,49 Ir štai Aš atsiųsiu jums savo Tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 1,4 Jn 14,26 Apd 1,8 Iz 32,15 Iz 44,3-4 Iz 59,20-21 Jl 2,28-32 Jn 14,16-17 Jn 15,26 Jn 16,7-16 Apd 2,1-21 baimės dvasiaDangausDievo alkisDievo galybeDvasinė pilnatvėDvasios dovanosdvasios išliejimasDvasios vedamienergijagalingasgyventi dvasiaJėzaus galybeJėzus karaliusjusliniskalbėjimas kalbomiskalbu dovanamalonė atsinaujinamokyklapragaro liepsnospranašystės dvasiareligijos dvasiasūnaus dvasiasusitikimo palapinėšaltiniusŠventoji Dvasiaturtai šlovėtvenkinysugnies liežuviaiužuoveja
Lk 24,50 Jėzus nusivedė juos iki Betanijos ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apd 1,12 Mt 21,17 Pr 14,18-20 Pr 27,4 Pr 48,9 Pr 49,28 Sk 6,23-27 Mk 10,16 Mk 11,1 Heb 7,5-7 Dievas baudžiadvi rankosgalingos rankosJėzaus rankoskūno rankanežinomas Dievaspalaiminti rankarankarankasrozinežmonių rankomis
Lk 24,51 Laimindamas Jis atsiskyrė nuo jų ir buvo paimtas į dangų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 2 Kar 2,11 Mk 16,19 Jn 20,17 Apd 1,9 Ef 4,8-10 Heb 1,3 Heb 4,14 bataisalomėjasantuokos palaiminimastrečiojo Dangaus
Lk 24,52 Jie pagarbino Jį ir, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 28,9 Jn 16,22 Ps 30,11 Mt 28,17 Jn 14,28 Jn 16,7 Jn 20,28 1 Pt 1,8 amžinas džiaugsmasapie džiaugsmądalijimosi džiaugsmasdėl džiaugsmodidvyrisDvasios dziaugsmasdžiaugsmasdžiaugsmas darbasdžiaugsmas įstatymudžiaugsmingadžiaugsmo aliejusdžiaugsmo EvangelijadžiūgaukiteJehovos liudytojaiKristaus Dieviškumaskryžiaus garbinimaslaiminimaslaisvas žmogusmūrininkassekmadienio džiaugsmaisu džiaugsmušauktišlovintvinis
Lk 24,53 Jie nuolat buvo šventykloje ir šlovino bei laimino Dievą. Amen. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 16,20 Mt 28,20 Apd 2,46-47 Apd 5,41-42 Apr 22,21 šauktišlovinti psalmynas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį