Biblijos vartai

Atversta Lk 23,1-56 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 56.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Pilotas Jį paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, vyresniuosius ir minią, pasakė jiems: „Jūs atvedėte man šitą žmogų, kaltindami Jį tautos kurstymu. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei Jis – Kristus, Dievo išrinktasis!“ Iš Jo tyčiojosi ir kareiviai, prieidami, paduodami Jam rūgštaus vyno ir sakydami: „Jei Tu žydų karalius – išgelbėk save!“ Viršum Jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: „Šitas yra žydų karalius“.

Lk 23,1 Visas jų būrys pakilo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,1-2 Mt 27,11-14 Mk 15,1-5 Lk 22,66 Jn 18,28-38 dievokunigaskunigas tarnasponcijaus pilotasJėzus karaliusnuodėmių atleidimas
Lk 23,2 Ten jie ėmė Jį kaltinti, sakydami: „Mes nustatėme, kad šitas kiršina tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius, tvirtindamas esąs Kristus ir karalius“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,12 Mk 15,3-5 Lk 23,14 Jn 18,30 Apd 17,6-7 Apd 24,5 1 Kar 18,17 1 Kar 21,10-13 Ps 35,11 Ps 62,4 Ps 64,3-6 Jer 20,10 Jer 37,13-15 Jer 38,4 Am 7,10 Zch 11,8 Mt 17,27 Mt 22,21 Mt 26,59-60 Mk 12,17 Mk 14,55-56 Mk 14,61-62 Lk 20,20-25 Lk 22,69-70 Lk 23,5 Jn 18,33-37 Apd 16,20-21 Apd 24,13 1 Pt 3,16-18 BarabasBetliejusciesoriuidievokunigasizraaelitų tremtisJėzus verkiakunigas tarnassuimtas Jėzussuimtas sodežydų tauta
Lk 23,3 Pilotas Jį paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Tim 6,13 Mt 27,11 Mk 15,2 Lk 23,38 Jn 19,3 Mk 15,18 Mk 15,32 Lk 1,32-33 Lk 19,38-40 Lk 22,70 Jn 1,49 Jn 18,33-37 Jn 19,19-21 būk ramibūkite pasiruošędidysis penktadienisJėzus karaliuskalbėti kalbomismagdalietėpiloto žmonaponcijaus pilotasžydų karalius
Lk 23,4 Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,38 Mk 15,14 Lk 23,22 1 Pt 2,22 Mt 27,19 Mt 27,23-24 Lk 23,14-15 Jn 19,4-6 Heb 7,26 1 Pt 1,19 1 Pt 3,18 atleisti nuodėmesaudraišdavystėJėzaus veidaJėzus atėjoKristus Jėzusmaroparalitikasponcijaus pilotaspranašavorojaus sodasšimtininkasšviesa gyvybėvėjųvyriausias kunigasvyriausiasis kunigasžaibasžemės drebėjimas
Lk 23,5 Bet jie visi atkakliai tvirtino: „Jis kursto tautą, mokydamas visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 1,14 Mt 4,23 Jn 1,43 Jn 2,11 Ps 22,12-13 Ps 22,16 Ps 57,4 Ps 69,4 Mt 4,12-16 Mt 27,24 Lk 4,14-15 Lk 11,53 Lk 23,23 Jn 7,41 Jn 7,52 Jn 19,15 Apd 5,33 Apd 7,54 Apd 7,57 Apd 10,37 Apd 23,10
Lk 23,6 Pilotas, išgirdęs minint Galilėją, paklausė, ar tas žmogus galilėjietis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 13,1 Apd 5,37
Lk 23,7 Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų, nusiuntė Jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 3,1 Lk 13,31 Mt 14,1
Lk 23,8 Erodas, išvydęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau anksčiau troško Jį pamatyti, nes buvo daug apie Jį girdėjęs, ir tikėjosi išvysiąs Jį darant kokį nors stebuklą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 14,1 Mk 6,14 2 Kar 5,3-6 2 Kar 5,11 Lk 4,23 Lk 9,7-9 Apd 8,19 Dievo stebuklassmalsumassmalsumo
Lk 23,9 Jis pateikė Jėzui daug klausimų, bet Jis jam neatsakinėjo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,14 Ps 38,13-14 Ps 39,1-2 Ps 39,9 Iz 53,7 Mt 7,6 Lk 13,32 Apd 8,32 1 Pt 2,23 jėzus apkaltintas
Lk 23,10 Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto žinovai apstoję be paliovos Jį kaltino. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,53 Lk 23,2 Lk 23,5 Lk 23,14-15 Apd 24,5
Lk 23,11 Tada Erodas su savo kariais Jėzų paniekino ir išjuokė. Po to aprengė Jį šviesiu drabužiu ir pasiuntė atgal Pilotui. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,12 Ps 22,6 Ps 69,19-20 Iz 49,7 Iz 53,3 Mt 27,27-30 Mk 15,16-20 Lk 22,64-65 Jn 19,5 Apd 4,27-28 atpirkimo ozyspasisaipyssarkazmassaulšaipytis
Lk 23,12 Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 4,27 Ps 83,4-6 Mt 16,1 Apr 17,13-14 piloto žmona
Lk 23,13 Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, vyresniuosius ir minią, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,21-23 Mk 15,14 Jn 18,38 Jn 19,4 xxi amžius
Lk 23,14 pasakė jiems: „Jūs atvedėte man šitą žmogų, kaltindami Jį tautos kurstymu. Bet aš, Jį apklausęs jūsų akivaizdoje, neradau nė vienos Jam primetamos kaltės; En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Dan 6,4 Mt 27,4 Mt 27,19 Mt 27,24 Mt 27,54 Lk 23,1-2 Lk 23,4-5 Apd 13,28 Heb 7,26
Lk 23,15 taip pat ir Erodas, nes aš buvau nusiuntęs jus pas jį. Taigi Jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Lk 23,16 Aš tad Jį nuplakdinsiu ir paleisiu“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,26 Mk 15,15 Lk 23,22 Iz 53,5 Jn 19,1-4 Apd 5,40-41 Apd 16,37 atleisiteišlaisvinimasalyvmedžio šakelėramybėje
Lk 23,17 Mat per šventę Pilotas turėjo paleisti jiems vieną kalinį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,15 Mk 15,6 Jn 18,39 atleisiteišlaisvinimaskam trūkstanešvankėlis
Lk 23,18 Tada jie visi kartu ėmė šaukti: „Mirtis šitam! Paleisk mums Barabą!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,14 Apd 21,36 Apd 22,22 Mt 27,15-26 Mk 15,6-15 Jn 18,39-40 Jn 19,15-16 atleisiteBarabasdievokunigasišlaisvinimaskunigas tarnasnardasskaicius aštuoni
Lk 23,19 Barabas buvo pasodintas į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,14 Lk 23,2 Lk 23,5 Barabasišlaisvinti belaisviųkalėjimąkalėjimas
Lk 23,20 Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas vėl kreipėsi į juos, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 14,8-9 Mt 27,19 Mk 15,15 Jn 19,12 atleisiteišlaisvinimas
Lk 23,21 bet jie nesiliovė šaukę: „Nukryžiuok Jį! Nukryžiuok!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,22-25 Mk 15,13 Lk 23,23 Jn 19,15
Lk 23,22 Jis trečią kartą prabilo į juos: „Ką bloga Jis padarė? Aš Jame nerandu nieko, už ką vertėtų bausti mirtimi. Taigi nuplakdinsiu Jį ir paleisiu“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,14 Lk 23,16 Lk 23,20 1 Pt 1,19 1 Pt 3,18 poncijaus pilotas
Lk 23,23 Tačiau jie, garsiai šaukdami, nesiliovė reikalauti, kad Jis būtų nukryžiuotas, ir jų bei aukštųjų kunigų šauksmas paėmė viršų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 22,12-13 Ps 57,4 Zch 11,8 Lk 23,5 siauri vartai
Lk 23,24 Tuomet Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iš 23,2 Pat 17,15 Mt 27,26 Mk 15,15 Jn 19,1 poncijaus pilotas
Lk 23,25 Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,13 Mt 27,26 Mk 15,6-7 Mk 15,15 Lk 23,2 Lk 23,5 Jn 18,40 Apd 3,14 Barabas
Lk 23,26 Vesdami Jį, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,32-44 Mk 15,21-32 Lk 9,23 Lk 14,27 Jn 19,16-17 Apd 2,10 Apd 6,6 Apd 6,9 Apd 13,1 Dievas padedaJėzaus keliasJėzaus nukryžiavimasJėzus karaliusJėzus nukryžiavimasJėzus verkiaKristaus kančiaKristaus kryžiuskryžiaus keliaskryžių neštikryžiuslenkasmarųnepaniekinkit kryžiausnešė kryžiųnešti kryžiųpadėti kryžiussaldumasSimonas kojosSimonas pasiūlėžalias medisžindymas
Lk 23,27 Jį lydėjo didelė minia ir daug moterų, kurios raudojo ir aimanavo dėl Jo. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 8,52 Mt 27,55 Mk 15,40 Lk 8,2 Lk 23,55 ašarųkryžiaus keliasmagdalietėraugesžalias medis
Lk 23,28 Atsigręžęs į jas, Jėzus tarė: „Jeruzalės dukros! Verkite ne dėl manęs, bet dėl savęs ir savo vaikų! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Gg 1,5 Gg 2,7 Gg 3,5 Gg 3,10 Gg 5,8 Gg 5,16 Gg 8,4 ašarųJeruzalės moteryspalaiminta moterisraugesSiono dukražalias medis
Lk 23,29 Nes štai ateina dienos, kai sakys: ‘Palaimintos nevaisingosios! Palaimintos įsčios, kurios negimdė, ir krūtys, kurios nežindė!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 24,19 Oz 13,16 Įst 28,53-57 Oz 9,12-16 Mk 13,17-19 Lk 21,23-24 gailėjimasishebrištirkitejėgkankinamozės įstatymonuzudytipalaimintas vaisiuspersileidimassunaikintasšeštas įsakymasžalias medis
Lk 23,30 Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 2,19 Oz 10,8 Apr 6,16 Apr 9,6 epitafijažalias medis
Lk 23,31 Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sauso?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 11,31 Jer 25,29 Ez 20,47-48 Mt 3,12 Jn 15,6 Ez 15,2-7 Ez 21,3-4 Dan 9,26 Heb 6,8 1 Pt 4,17-18 Jud 1,12 ąžuolasDievo medisgeltona spalvagranatao medisjuoda spalvaraudonoji jurahttpsausas medisžalias medisžolė pjauti
Lk 23,32 Kartu su Juo buvo vedami žudyti du nusikaltėliai. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 15,27 Mt 27,38 Jn 19,18 Iz 53,12 Lk 22,37 Heb 12,2 Dievo sostuJėzaus nukryžiavimasnešė kryžiųnukryžiuotasraupsuotasisžalias medis
Lk 23,33 Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,33-34 Mk 15,22-23 Jn 19,17-18 Įst 21,23 Ps 22,16 Zch 12,10 Mt 20,19 Mt 26,2 Mk 10,33-34 Lk 24,7 Jn 3,14 Jn 12,33-34 Jn 18,32 Apd 2,23 Apd 5,30 Apd 13,29 Gal 3,13 Heb 13,12-13 1 Pt 2,24 artimasisatleisti saufizinis smurtasJėzaus bausmeJėzaus keliasJėzaus nukryžiavimasJėzaus vardasJėzus IzraelyjeJėzus nukryžiavimasjėzus paskelbėJėzus žmoguskaukolėskryžiaus keliaskryžiusnauja pabaiganepaniekinkit kryžiausnešė kryžiųnešti kryžiųnukryžiavimasnukryžiuotaspadėti kryžiuspateptiruplėnaitėjuždarumasžalias medisžydų karaliusvidinė kova
Lk 23,34 Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 5,44 Ps 22,18 1 Pt 3,9 Lk 6,27-28 Apd 3,17 1 Kor 2,8 1 Kor 4,12 1 Pt 2,20-23 Pr 50,17 Ps 106,16-23 Mk 15,24 Jn 15,22-24 Jn 19,23-24 Apd 7,60 Rom 12,14 1 Tim 1,13 Iz 53,12 Mt 11,25 Mt 27,35-36 Lk 12,47-48 Lk 23,47-48 Jn 19,11 jėzus mirtiskrikščionio charakterisseptynis kartus
Lk 23,35 Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei Jis – Kristus, Dievo išrinktasis!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,17 Iz 42,1 Mt 12,18 Lk 16,14 1 Pt 2,4 Pr 37,19-20 Ps 4,2 Ps 22,6-8 Ps 22,12-13 Ps 35,15 Ps 35,19-25 Ps 69,7-12 Ps 69,26 Ps 71,11 Iz 49,7 Iz 53,3 Rd 3,14 Zch 12,10 Mt 3,17 Mt 27,38-43 Mk 15,29-32 Lk 22,67-70 ateities pranašystėsdavė vardusjonas mesijasMesijaspiligrimas
Lk 23,36 Iš Jo tyčiojosi ir kareiviai, prieidami, paduodami Jam rūgštaus vyno En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,48 Ps 69,21 Mk 15,36 Mt 27,29-30 Mt 27,34 Mk 15,19-20 Lk 23,11 Jn 19,28-30 Jėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimasšaipytis
Lk 23,37 ir sakydami: „Jei Tu žydų karalius – išgelbėk save!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti žydų karalius
Lk 23,38 Viršum Jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: „Šitas yra žydų karalius“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,37 Mk 15,26 Mk 15,32 Mt 27,11 Mk 15,18 Lk 23,3 Jn 19,3 Jn 19,19-22 Jėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nukryžiavimasJudo bučinyskalbakalbėti kalbomiskalbomiskalbos kitoskalėjimaikryžių neštimalda kalbomisnešė kryžiųtą kalbažydų karalius
Lk 23,39 Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo Jam: „Jei Tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,44 Mk 15,32 Lk 23,35 Lk 23,37 Lk 17,34-35 būk kantriDievo sostulukonedaryti piktopašvęsta Viešpačiuisaldumassinagogoseskorpionusstovyklašaltinismirtis
Lk 23,40 Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Kun 19,17 2 Krn 28,22 Ps 36,1 Jer 5,3 Lk 12,5 Ef 5,11 Apr 15,4 Apr 16,11 pasmerkimas
Lk 23,41 Mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Joz 7,19-20 Ezr 9,13 Mt 27,19 Mt 27,54 Kun 26,40-41 2 Krn 33,12 Neh 9,3 Dan 9,4 Mt 27,4 Mt 27,24 Lk 15,18-19 Lk 22,69-70 Jok 4,7 1 Pt 1,19 1 Jn 1,8-9
Lk 23,42 Ir jis tarė Jėzui: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 2,6 Ps 106,4-5 Iz 9,6-7 Iz 53,10-12 Dan 7,13-14 Lk 12,8 Lk 18,13 Lk 24,26 Jn 1,49 Jn 20,28 Apd 16,31 Apd 20,21 Rom 10,9-14 1 Kor 6,10-11 1 Pt 1,11 1 Pt 2,6-7 1 Jn 5,1 1 Jn 5,11-13 ant kryžiausatminimasgyvenimo knygojenepritekliuspaskutinis trimitaspo mirtiesrojaus sodasstebuklu Dievastobuli namaitrečiojo Dangausužmiega
Lk 23,43 Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apr 2,7 2 Kor 5,8 Fil 1,23 Job 33,27-30 Ps 50,15 Iz 1,18-19 Iz 53,11 Iz 55,6-9 Iz 65,24 Mch 7,18 Mt 20,15-16 Lk 15,4-5 Lk 15,20-24 Lk 19,10 Jn 14,3 Jn 17,24 Rom 5,20-21 2 Kor 12,3-4 1 Tim 1,15-16 Heb 7,25 Ps 32,5 tavo valia
Lk 23,44 Buvo apie šeštą valandą, kai visoje šalyje pasidarė tamsu, ir taip buvo iki devintos valandos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Am 8,9 Mt 27,45 Apd 2,20 Iš 10,21-23 Ps 105,28 Jl 2,31 Am 5,18 Hab 3,8-11 Mt 27,52 Mk 15,33-34 Mk 15,39 Jn 19,14 antra dienadešimta valandadieną naktįlėkštėsnešė kryžiųpenktadienisprometėjasšeštojitris dienas
Lk 23,45 Saulė užtemo, ir šventyklos uždanga perplyšo pusiau. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 27,51 Iš 26,31-33 2 Krn 3,14 Mk 15,38 Kun 16,12-16 Ef 2,14-18 Heb 6,19 Heb 9,3-8 Heb 10,19-22 gaubtastris dienasvidinis balsasJėzus karalius
Lk 23,46 Jėzus garsiu balsu sušuko: „Tėve, ‘į Tavo rankas pavedu savo dvasią’“. Ir tai pasakęs, atidavė dvasią. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 31,5 Jn 19,30 Apd 7,59 1 Pt 2,23 Mt 27,46-56 Mk 15,34-41 dievo dvasigelbėti sielasjėzaus išdavikasjėzus miegojojėzus mirtiskvėptinukryžiuotaspasaulis gražustarpininkasunikalumasvienas tarpininkasvisagalis dievas
Lk 23,47 Šimtininkas, matydamas, kas įvyko, ėmė garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,54 Mk 15,39 Mt 9,8 Lk 23,41 Jn 19,7 gailėtisJėzaus keliasJėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nenusidėjęsJėzus verkiaJudo bučinysnedorėliaižmogaus prigimtis
Lk 23,48 Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 18,13 Jer 31,19 Apd 2,37
Lk 23,49 Visi Jėzaus pažįstami ir moterys, Jį atlydėjusios iš Galilėjos, stovėjo atokiau ir viską matė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 8,2 Ps 38,11 Mt 27,55-56 Lk 23,55 Job 19,13 Ps 88,18 Ps 142,4 Mt 27,61 Mk 15,40-41 Mk 15,47 Lk 23,27 Jn 19,21-27 Galilėjos ežerasJeruzalės moterysmagdalietėMarija magdalietėMarijos skausmasmoterysmoterųmoteruspazinimo medisuzduotis motersužjausti
Lk 23,50 Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,57-61 Mk 15,42-47 Lk 2,25 Jn 19,38-42 Apd 10,2 Apd 10,22 Apd 11,24
Lk 23,51 kilęs iš žydų miesto Arimatėjos. Jis nesutiko su tarybos sprendimu ir poelgiu. Jis irgi laukė Dievo karalystės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 2,25 Lk 2,38 Mk 15,43 Pr 37,21-22 Pr 42,21-22 Pr 49,18 Iš 23,2 1 Sam 1,1 Pat 1,10 Iz 8,12 Lk 23,42
Lk 23,52 Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,38-42 higieniskumastrečiąją dieną
Lk 23,53 Nuėmęs Jį nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kape, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,9 Mt 27,59-60 Mk 15,46 bičiulystėnusimetėpaminklus
Lk 23,54 Tai buvo Prisirengimo diena, jau beprasidedant sabatui. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,62 Jn 19,31 Mk 15,42 Jn 19,14 Jn 19,42 didysis penktadienisdieną naktįJėzaus nukryžiavimasJėzus miegojoJėzus nukryžiavimasJonos ženklaslaikymasisnauja savaitepenktadienissabatassaulėlydisšventa dienatrečiąją dienątris dienas
Lk 23,55 Moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, atsekė iš paskos, stebėjo kapą ir matė, kaip buvo paguldytas Jo kūnas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,49 Mt 27,61 Mk 15,47 Lk 8,2 Galilėjos ežerasmagdalietėMarija magdalietėpašaipos
Lk 23,56 Sugrįžusios jos paruošė kvepalų ir tepalų, o per sabatą ilsėjosi, kaip reikalavo Įstatymas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 16,1 Lk 24,1 Iš 20,8-10 Iš 31,14 Iš 35,2-3 Įst 5,14 2 Krn 16,14 Iz 58,13-14 Jer 17,24-25 antra dienaatgaivabanginisdarbo dienosdieną naktįhigieniskumasJėzus miegojoJonos ženklaslaidojimasnauja savaitenepagarba tėvamspenktadienissabatassabato dienasabato karaliussabato Viešpatssekmadienisseptinta dienaseptintoji dienatrečią dienątrečiadienistrečiąją dienątris dienastuščias kapas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį