Biblijos vartai

Atversta Lk 14,1-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 35.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, Jis pasakė jiems palyginimą: „Kai kas nors tave pakvies į vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį pakvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą. Tai išgirdęs, vienas iš sėdinčiųjų prie stalo tarė Jam: „Palaimintas, kas valgys duoną Dievo karalystėje!“ Tada Jėzus jam pasakė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atsigręžęs Jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys.

Lk 14,1 Kartą sabato dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo Jį. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 3,2 Lk 11,37 Lk 20,20 Ps 37,32 Ps 41,6 Ps 62,4 Ps 64,5-6 Pat 23,7 Iz 29,20-21 Jer 20,10-11 Lk 6,7 Lk 7,34-36 Lk 11,53-54 Jn 3,1 Apd 5,34 1 Kor 9,19-22 fariziejaigyvuliu apdorojimassustosmokiniainešti kryžių
Lk 14,2 Ir štai Jį pasitiko vandenlige sergantis žmogus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti ligaspaDangių sparnuočiai
Lk 14,3 Jėzus kreipėsi į Įstatymo mokytojus ir fariziejus: „Leistina per sabatą gydyti ar ne?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,10 Mt 12,2 Mt 22,35 Mk 3,4 Lk 6,9 Lk 11,44-45 Lk 13,14-16 Jn 7,23
Lk 14,4 Tie tylėjo. Tada Jis ėmė, išgydė jį ir paleido. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,25-27 Mt 22,46 išgydymasišgydys
Lk 14,5 O jiems pasakė: „Jei kurio iš jūsų asilas ar jautis įkristų į šulinį, argi tučtuojau neištrauktų jo per sabatą?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 13,15 Iš 23,4-5 Dan 4,24 Mt 12,11-12 dekalogasgyvūnaizudyti gyvuna
Lk 14,6 Ir jie nesugebėjo Jam į tai atsakyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 20,40 Mt 22,46 Lk 13,17 Lk 20,26 Lk 21,15 Apd 6,10 hananijaspantera
Lk 14,7 Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, Jis pasakė jiems palyginimą: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,43 Mt 23,6 Ts 14,12 Pat 8,1 Ez 17,2 Mt 13,34 Mk 12,38-39 Lk 20,46 Apd 8,18-19 Fil 2,3 3 Jn 1,9 Jėzaus palyginimai
Lk 14,8 „Kai kas nors tave pakvies į vestuves, nesėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave, En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 25,6-7 puikybėskorpionusžmonos pareigos
Lk 14,9 ir atėjęs tas, kuris tave ir jį pakvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Est 6,6-12 Pat 3,35 Pat 11,2 Pat 16,18 Ez 28,2-10 Dan 4,30-34
Lk 14,10 Kai būsi pakviestas, eik ir sėskis paskutinėje vietoje, kad tas, kuris tave pakvietė, atėjęs galėtų pasakyti: ‘Bičiuli, persėsk aukščiau!’ Tada tau bus garbė visų prie stalo sėdinčiųjų akivaizdoje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 25,6-7 1 Sam 15,17 Pat 15,33 Iz 60,14 Apr 3,9 gerbimaskuklumaspagarba gyvybeipagarba vyruipagarbiai baimėstabų garbinimas
Lk 14,11 Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 18,14 Pat 29,23 Mt 23,12 Jok 4,6 1 Pt 5,5 1 Sam 15,17 Job 22,29 Job 40,10-12 Ps 18,27 Ps 138,6 Pat 15,33 Pat 18,12 Iz 2,11 Iz 2,17 Iz 57,15 Lk 1,51 Jok 4,10 arogancijaatstumtasisaukštinimasdidžiausias nusižeminimasdonaldas trumpasfeminizmasisdidumasišdidumaskareiviaikuklumasnuolankumo įvaizdisnuolankuspuikybėvyraižmogaus puikybė
Lk 14,12 Pakvietusiam Jį vaišių Jėzus irgi pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 22,16 Mt 6,1-4 Pat 14,20 Zch 7,5-7 Mt 5,46 Mt 6,16-18 Lk 1,53 Lk 6,32-36 Jok 2,1-6 broliai seserysseserys
Lk 14,13 Rengdamas vaišes, geriau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,21 Neh 8,10 Neh 8,12 Įst 14,29 Įst 16,11 Įst 16,14 Įst 26,12-13 2 Sam 6,19 2 Krn 30,24 Job 29,13 Job 29,15-16 Job 31,16-20 Pat 3,9-10 Pat 14,31 Pat 31,6-7 Iz 58,7 Iz 58,10 Mt 14,14-21 Mt 15,32-39 Mt 22,10 Lk 11,41 Apd 2,44-45 Apd 4,34-35 Apd 9,39 Rom 12,13-16 1 Tim 3,2 1 Tim 5,10 Tit 1,8 Flm 1,7 Heb 13,2 akli aklusaklojo pagydymasbenamystėelgetaEvangelija vargsamspamaitinote vargšąplėšti, žudytipuotauja kunigaikščiaisvetingumasvarginga tarnystė
Lk 14,14 tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Tuomet tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 24,15 Jn 5,29 Pat 19,17 Dan 12,2-3 Mt 6,4 Mt 10,41-42 Mt 25,34-40 Lk 20,35-36 Fil 4,18-19 Apr 20,4-5 amžinasisantroji mirtisbenamystėlozoriaus prikėlimasmirusieji prisikelsmirusiųjų prisikėlimasprieštaraujaprisikėlimas visųprisikėlimoprisikeltistebėtisvartai
Lk 14,15 Tai išgirdęs, vienas iš sėdinčiųjų prie stalo tarė Jam: „Palaimintas, kas valgys duoną Dievo karalystėje!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Apr 19,9 Lk 13,29 Lk 22,30 Mt 8,11 Mt 25,10 Lk 12,37 Jn 6,27-59 Avinėlio puotąpuošimasispuota
Lk 14,16 Tada Jėzus jam pasakė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 22,2-14 Pat 9,1-2 Gg 5,1 Iz 25,6-7 Iz 55,1-7 Jer 31,12-14 Zch 10,7 Mk 16,15-16 Lk 14,16-24 Apr 3,20 Apr 22,17
Lk 14,17 Atėjus puotos metui, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: ‘Ateikite, jau viskas surengta’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 9,1-5 Mt 3,1-12 Mt 10,1-4 Mt 11,27-29 Mt 22,3-4 Lk 3,4-6 Lk 9,1-5 Lk 10,1-12 Jn 7,37 Apd 2,38-39 Apd 3,24-26 Apd 13,26 Apd 13,38-39 2 Kor 5,18-1
Lk 14,18 Tada jie visi kaip vienas pradėjo atsiprašinėti. Vienas jam tarė: ‘Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Prašau mane pateisinti’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 28,12-13 Iz 29,11-12 Jer 5,4-5 Jer 6,10 Jer 6,16-17 Mt 22,5-6 Mt 24,38-39 Lk 8,14 Lk 17,26-31 Lk 18,24 Lk 20,4-5 Jn 1,11 Jn 5,40 Apd 13,45-46 Apd 18,5-6 Apd 28,25-27 1 Tim 6,9-10 2 Tim 4,4 2 Tim 4,10 Heb 12,16 1 Jn 2,15-16
Lk 14,19 Kitas sakė: ‘Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Prašau mane pateisinti’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti nelaimingasvetimas jungas
Lk 14,20 Trečias tarė: ‘Vedžiau žmoną, todėl negaliu ateiti’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 7,33 Įst 24,5 Lk 14,26-28 Lk 18,29-30 1 Kor 7,29-31
Lk 14,21 Tarnas sugrįžęs viską papasakojo šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: ‘Skubiai eik į miesto gatves ir skersgatvius ir vesk čia vargšus, paliegėlius, luošus ir aklus’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 14,13 1 Sam 2,8 1 Sam 25,12 Ps 2,12 Ps 38,7 Ps 113,7-8 Pat 1,20-25 Pat 8,2-4 Pat 9,3-4 Iz 33,23 Iz 35,6 Jer 5,1 Zch 11,7 Zch 11,11 Mt 11,5 Mt 11,28 Mt 15,12 Mt 18,31 Mt 21,28-31 Mt 22,7-8 Lk 7,22-23 Lk 9,10 Lk 14,24 Lk 24,47 Jn 4,39-42 Jn 7,47-49 Jn 9,39 Apd 8,4-7 Heb 2,3 Heb 12,25-26 Heb 13,17 Jok 2,5 Apr 15,1-8 Apr 19,15 Apr 22,17 akli akluspikta moteris
Lk 14,22 Tarnas vėl pranešė: ‘Šeimininke, kaip liepei, – padaryta, bet dar yra vietos’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 103,6 Ps 130,7 Jn 14,2 Apd 1,1-9 Ef 3,8 Kol 2,9 1 Tim 2,5-6 1 Jn 2,2 Apr 7,4-9
Lk 14,23 Tada šeimininkas tarė tarnui: ‘Eik į kelius bei patvorius ir priversk ateiti, kad mano namai būtų pilni. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 13,47-48 Pr 19,2-3 Ps 98,3 Ps 110,3 Iz 11,10 Iz 19,24-25 Iz 27,13 Iz 49,5-6 Iz 66,19-20 Zch 14,8-9 Mal 1,11 Mt 21,43 Mt 22,9-10 Mt 28,19-20 Lk 24,29 Apd 9,15 Apd 10,44-48 Apd 11,18-21 Apd 16,15 Apd 18,6 Apd 22,21-22 Apd 26,18-20 Apd 28,28 Rom 10,18 Rom 11,13-14 Rom 15,9-12 1 Kor 9,19-23 2 Kor 5,11 2 Kor 5,20 2 Kor 6,1 Ef 2,11-22 Kol 1,23 Kol 1,28 2 Tim 4,2 internetasmano tarnasmeilė nugalipaliudyti darbaisprarasti sieląpražūčiaitarno gyvenimas
Lk 14,24 Sakau jums, – nė vienas iš anų pakviestųjų žmonių neragaus mano vaišių’“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,43 Apd 13,46 Pat 1,24-32 Mt 22,8 Mt 23,38-39 Jn 3,19 Jn 3,36 Jn 8,21 Jn 8,24 Heb 12,25-26 neragaus mirtiesragavę
Lk 14,25 Kartu su Juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs Jis tarė žmonėms: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 12,1 Jn 6,24-27 Lukastėvas Lukasnešti kryžių
Lk 14,26 „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,37 Jn 12,25 Apd 20,24 Fil 3,8 Apr 12,11 Ps 73,25-26 Įst 33,9 Pr 29,30-31 Įst 13,6-8 Įst 21,15 Job 7,15-16 Mok 2,17-19 Mal 1,2-3 Rom 9,13 anytaapie šeimaapkaltinimasdievo mylintisgraži širdisišsižadėjimas savesjėzaus mokinysjėzus apkaltintaslobis dangujemamonamozės mamanatosneteiskite kitųseimos vertybesšeima vertybėvengimas
Lk 14,27 Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 10,38 Jn 19,17 Mt 13,21 Mt 16,24-26 Mk 8,34-37 Mk 10,21 Mk 15,21 Lk 9,23-25 Apd 14,22 2 Tim 1,12 2 Tim 3,12 aukotiselijas mokinysgrūdaiišsižadėjimas savesJėzaus mokinyskančiakančia marijoskeliaskryžiaus garbinimaskryžių neštikryžiusmaldos Marijaimėšlasmirti saumokinystėnepaniekinkit kryžiausneprarasti savęsnešė kryžiųnešti kryžiųnusivylimaspadėti kryžiuspaskutiniai žodžiaiper kryžiųsunkus kryžius
Lk 14,28 Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 24,27 Pr 11,4-9 Joz 24,19-24 Mt 8,20 Mt 10,22 Mt 20,22-23 Lk 14,33 Apd 21,13 1 Tes 3,4-5 2 Pt 1,13-14 apie draugysteapie laikądalinimas pinigudarbai geridvasinis maistasjei apkalbikaip mediskarjerakrizes laikąskryžių neštinesikolinsiparodyk manpasirinkimaipinigaiprižiūrėtojasšeimininkastestastu nesiskolinsiturtingasvaldyti dievâ
Lk 14,29 Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo, En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti pamatas
Lk 14,30 sakydami: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti’. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,27 Mt 27,3-8 Apd 1,18-19 1 Kor 3,11-14 Heb 6,4-8 Heb 6,11 Heb 10,38 2 Pt 2,19-22 2 Jn 1,8 nepriemimaspralaimejimas
Lk 14,31 Arba koks karalius, traukdamas į karą prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris ateina prieš jį su dvidešimčia tūkstančių?! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pat 20,18 1 Kar 20,11 2 Kar 18,20-22 Pat 25,8 karas
Lk 14,32 Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,31-34 2 Kar 10,4-5 Job 40,9 Mt 5,25 Lk 12,58 Apd 12,20 Jok 4,6-10
Lk 14,33 Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,26 Fil 3,7-8 Lk 5,11 Lk 5,28 Lk 18,22-23 Lk 18,28-30 Apd 5,1-5 Apd 8,19-22 2 Tim 4,10 1 Jn 2,15-16 aprūpinimasatiduoti viskąaukotisduotidvasinisDvasios turtaielijas mokinysgyvenimišsižadėjimas savesJėzaus mokinysKristaus mirimaskryžių neštikronmaldos Marijaimeilė vargšamsmirti saumokinystėnuolatospasidavimasskaidrusugėdintisužeista sielašimteriopaiteisingaturtingi
Lk 14,34 „Druska – geras daiktas. Bet jeigu druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 5,13 Mk 9,49-50 Kol 4,6 Heb 2,4-8 alyvmedžio šakelėsbuti druskbūti druskadruskamėšlaspasaulio druskaužterštas maistasžemės druska
Lk 14,35 Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui; ją išmeta laukan. Kas turi ausis klausyti – teklauso!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 11,15 Mt 13,9 Lk 8,8 Lk 9,44 Jn 15,6 Apr 2,7 Apr 2,11 Apr 2,17 Apr 2,29 ausisko ausismėšlasžemės druska

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį