Biblijos vartai

Atversta LK23,8-38 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Evangelija pagal Luką

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas vėl kreipėsi į juos, bet jie nesiliovė šaukę: „Nukryžiuok Jį! Palaimintos įsčios, kurios negimdė, ir krūtys, kurios nežindė!’ Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’ Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sauso?“ Kartu su Juo buvo vedami žudyti du nusikaltėliai. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei Jis – Kristus, Dievo išrinktasis!“ Iš Jo tyčiojosi ir kareiviai, prieidami, paduodami Jam rūgštaus vyno ir sakydami: „Jei Tu žydų karalius – išgelbėk save!“ Viršum Jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: „Šitas yra žydų karalius“.

Lk 23,8 Erodas, išvydęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau anksčiau troško Jį pamatyti, nes buvo daug apie Jį girdėjęs, ir tikėjosi išvysiąs Jį darant kokį nors stebuklą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 14,1 Mk 6,14 2 Kar 5,3-6 2 Kar 5,11 Lk 4,23 Lk 9,7-9 Apd 8,19 Dievo stebuklassmalsumassmalsumoženklus
Lk 23,9 Jis pateikė Jėzui daug klausimų, bet Jis jam neatsakinėjo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,14 Ps 38,13-14 Ps 39,1-2 Ps 39,9 Iz 53,7 Mt 7,6 Lk 13,32 Apd 8,32 1 Pt 2,23 Jėzus apkaltintas
Lk 23,10 Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto žinovai apstoję be paliovos Jį kaltino. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,53 Lk 23,2 Lk 23,5 Lk 23,14-15 Apd 24,5
Lk 23,11 Tada Erodas su savo kariais Jėzų paniekino ir išjuokė. Po to aprengė Jį šviesiu drabužiu ir pasiuntė atgal Pilotui. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 9,12 Ps 22,6 Ps 69,19-20 Iz 49,7 Iz 53,3 Mt 27,27-30 Mk 15,16-20 Lk 22,64-65 Jn 19,5 Apd 4,27-28 atpirkimo ozysnešvarus drabužiaipasisaipyssarkazmassaulšaipytis
Lk 23,12 Tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 4,27 Ps 83,4-6 Mt 16,1 Apr 17,13-14 erodo rūstybėspiloto žmona
Lk 23,13 Pilotas, sušaukęs aukštuosius kunigus, vyresniuosius ir minią, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,21-23 Mk 15,14 Jn 18,38 Jn 19,4 xxi amžius
Lk 23,14 pasakė jiems: „Jūs atvedėte man šitą žmogų, kaltindami Jį tautos kurstymu. Bet aš, Jį apklausęs jūsų akivaizdoje, neradau nė vienos Jam primetamos kaltės; En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Dan 6,4 Mt 27,4 Mt 27,19 Mt 27,24 Mt 27,54 Lk 23,1-2 Lk 23,4-5 Apd 13,28 Heb 7,26 vertas mirties
Lk 23,15 taip pat ir Erodas, nes aš buvau nusiuntęs jus pas jį. Taigi Jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti vertas mirties
Lk 23,16 Aš tad Jį nuplakdinsiu ir paleisiu“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,26 Mk 15,15 Lk 23,22 Iz 53,5 Jn 19,1-4 Apd 5,40-41 Apd 16,37 atleisiteišlaisvinimasalyvmedžio šakelėramybėje
Lk 23,17 Mat per šventę Pilotas turėjo paleisti jiems vieną kalinį. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,15 Mk 15,6 Jn 18,39 atleisiteišlaisvinimaskam trūkstanešvankėlis
Lk 23,18 Tada jie visi kartu ėmė šaukti: „Mirtis šitam! Paleisk mums Barabą!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 3,14 Apd 21,36 Apd 22,22 Mt 27,15-26 Mk 15,6-15 Jn 18,39-40 Jn 19,15-16 atleisiteBarabasDievokunigasišlaisvinimaskunigas tarnasnardasramybes kunigaistisskaicius aštuoni
Lk 23,19 Barabas buvo pasodintas į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 3,14 Lk 23,2 Lk 23,5 Barabasišlaisvinti belaisviųkalėjimąkalėjimas
Lk 23,20 Norėdamas paleisti Jėzų, Pilotas vėl kreipėsi į juos, En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 14,8-9 Mt 27,19 Mk 15,15 Jn 19,12 atleisiteišlaisvinimas
Lk 23,21 bet jie nesiliovė šaukę: „Nukryžiuok Jį! Nukryžiuok!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 27,22-25 Mk 15,13 Lk 23,23 Jn 19,15
Lk 23,22 Jis trečią kartą prabilo į juos: „Ką bloga Jis padarė? Aš Jame nerandu nieko, už ką vertėtų bausti mirtimi. Taigi nuplakdinsiu Jį ir paleisiu“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Lk 23,14 Lk 23,16 Lk 23,20 1 Pt 1,19 1 Pt 3,18 poncijaus pilotas
Lk 23,23 Tačiau jie, garsiai šaukdami, nesiliovė reikalauti, kad Jis būtų nukryžiuotas, ir jų bei aukštųjų kunigų šauksmas paėmė viršų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 22,12-13 Ps 57,4 Zch 11,8 Lk 23,5 siauri vartai
Lk 23,24 Tuomet Pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 23,2 Pat 17,15 Mt 27,26 Mk 15,15 Jn 19,1 poncijaus pilotas
Lk 23,25 Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 12,13 Mt 27,26 Mk 15,6-7 Mk 15,15 Lk 23,2 Lk 23,5 Jn 18,40 Apd 3,14 Barabas
Lk 23,26 Vesdami Jį, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 27,32-44 Mk 15,21-32 Lk 9,23 Lk 14,27 Jn 19,16-17 Apd 2,10 Apd 6,6 Apd 6,9 Apd 13,1 Dievas padedaJėzaus keliasJėzaus nukryžiavimasJėzus karaliusJėzus nukryžiavimasJėzus verkiaKristaus kančiaKristaus kryå¾iusKristaus kryžiuskryžiaus keliaskryžių neštikryžiuslenkasmarųnepaniekinkit kryžiausnešė kryžiųnešti kryžiųpadėti kryžiussaldumasSimonas kojosSimonas pasiūlėtavo krutysžindymas
Lk 23,27 Jį lydėjo didelė minia ir daug moterų, kurios raudojo ir aimanavo dėl Jo. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Lk 8,52 Mt 27,55 Mk 15,40 Lk 8,2 Lk 23,55 ašarųkryžiaus keliasmagdalietėraugės
Lk 23,28 Atsigręžęs į jas, Jėzus tarė: „Jeruzalės dukros! Verkite ne dėl manęs, bet dėl savęs ir savo vaikų! En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Gg 1,5 Gg 2,7 Gg 3,5 Gg 3,10 Gg 5,8 Gg 5,16 Gg 8,4 ašarųJeruzalės moteryspalaiminta moterispalaiminti nežinantysraugėsSiono dukra
Lk 23,29 Nes štai ateina dienos, kai sakys: ‘Palaimintos nevaisingosios! Palaimintos įsčios, kurios negimdė, ir krūtys, kurios nežindė!’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 24,19 Oz 13,16 Įst 28,53-57 Oz 9,12-16 Mk 13,17-19 Lk 21,23-24 akmenyjeatsakomybė pasirinkimasbaudžiamiBiblijos metaforosgailėjimasishebrištirkitelazdosmažutėliaimetaforosmetaforos Biblijojemoterytės išrvirkavimasmozės įstatymonuzudytipaklydelispastotisunaikintasšeštas įsakymasšiaurėtodėl ištirkiteužmokestisžydų
Lk 23,30 Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 2,19 Oz 10,8 Apr 6,16 Apr 9,6 epitafija
Lk 23,31 Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sauso?“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Pat 11,31 Jer 25,29 Ez 20,47-48 Mt 3,12 Jn 15,6 Ez 15,2-7 Ez 21,3-4 Dan 9,26 Heb 6,8 1 Pt 4,17-18 Jud 1,12 auksinė spalvaąžuolasDievo medisgeltona spalvagranatao medisjuoda spalvaraudona spalvaraudonoji jurahttpsausas medisžolė pjauti
Lk 23,32 Kartu su Juo buvo vedami žudyti du nusikaltėliai. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mk 15,27 Mt 27,38 Jn 19,18 Iz 53,12 Lk 22,37 Heb 12,2 Dievo sostuJėzaus nukryžiavimasnešė kryžiųnukryžiuotasraupsuotasis
Lk 23,33 Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,33-34 Mk 15,22-23 Jn 19,17-18 Įst 21,23 Ps 22,16 Zch 12,10 Mt 20,19 Mt 26,2 Mk 10,33-34 Lk 24,7 Jn 3,14 Jn 12,33-34 Jn 18,32 Apd 2,23 Apd 5,30 Apd 13,29 Gal 3,13 Heb 13,12-13 1 Pt 2,24 Jėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimasJėzus žmoguskaukolėsnauja pabaiganešti kryžiųpadėti kryžiuspateptiuždarumasvidinė kova
Lk 23,34 Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“. O jie, mesdami burtą, pasidalijo Jo drabužius. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 5,44 Ps 22,18 1 Pt 3,9 Lk 6,27-28 Apd 3,17 1 Kor 2,8 1 Kor 4,12 1 Pt 2,20-23 Pr 50,17 Ps 106,16-23 Mk 15,24 Jn 15,22-24 Jn 19,23-24 Apd 7,60 Rom 12,14 1 Tim 1,13 Iz 53,12 Mt 11,25 Mt 27,35-36 Lk 12,47-48 Lk 23,47-48 Jn 19,11 apleistaatleisk muitininkasatleista žmonaatleistosatpažinti nuodėmeiatsispirti nuodėmeiatspindysDievo atleidimasesategalvotiganyklosgrasindamasįmanomainvalidaiJonas Mesijaskaip atleistikapaskaukolėslankaslinksmai aukotimaldos namaimarasmokėjimas atleistiskundasspaudimasstatyti namąšeštas įsakymastris kartusužtarimasViešpaties vardu
Lk 23,35 Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbsti, jei Jis – Kristus, Dievo išrinktasis!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 22,17 Iz 42,1 Mt 12,18 Lk 16,14 1 Pt 2,4 Pr 37,19-20 Ps 4,2 Ps 22,6-8 Ps 22,12-13 Ps 35,15 Ps 35,19-25 Ps 69,7-12 Ps 69,26 Ps 71,11 Iz 49,7 Iz 53,3 Rd 3,14 Zch 12,10 Mt 3,17 Mt 27,38-43 Mk 15,29-32 Lk 22,67-70 ateities pranašystėsdavė vardusJonas MesijasMesijaspiligrimasviespats Mesijas
Lk 23,36 Iš Jo tyčiojosi ir kareiviai, prieidami, paduodami Jam rūgštaus vyno En Lbd NTG JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,48 Ps 69,21 Mk 15,36 Mt 27,29-30 Mt 27,34 Mk 15,19-20 Lk 23,11 Jn 19,28-30 Jėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimasšaipytis
Lk 23,37 ir sakydami: „Jei Tu žydų karalius – išgelbėk save!“ En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti žydų karalius
Lk 23,38 Viršum Jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: „Šitas yra žydų karalius“. En Lbd NTG JBIB McGee mp3 Klausyti Mt 27,37 Mk 15,26 Mk 15,32 Mt 27,11 Mk 15,18 Lk 23,3 Jn 19,3 Jn 19,19-22 Jėzus karaliusJėzus mirštaJėzus nukryžiavimasJudo bučinyskalbakalbomiskalbos kitoskalėjimaiKristaus kryå¾iuskryžių neštimalda kalbomisnešė kryžiųžydų karalius

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį