Biblijos vartai

Atversta LK18,9-39 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!“ Vienas valdininkas Jį paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus jam atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę!“ Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada gali būti išgelbėtas?“ Jis atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui“. Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris paliko namus ar tėvus, ar brolius, ar žmoną, ar vaikus dėl Dievo karalystės ir kuris jau šiuo metu negautų nepalyginamai daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.

Lk 18,9 Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 16,15 Iz 65,5 Pat 30,12 Rom 14,10 Iz 66,5 Lk 7,39 Lk 10,29 Lk 15,2 Lk 15,29-30 Lk 18,11 Lk 19,7 Jn 7,47-49 Jn 8,48 Jn 9,28 Jn 9,34 Apd 22,21 Rom 7,9 Rom 9,31-32 Rom 10,3 Fil 3,4-6 EvangelistasfariziejusJėzaus palyginimaipateptassenas drabužispuikybė
Lk 18,10 „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas – fariziejus, o kitas – muitininkas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 3,1 1 Kar 8,30 2 Kar 20,5 2 Kar 20,8 Mt 21,31-32 Lk 1,9-10 Lk 7,29-30 Lk 19,46 Apd 23,6-8 Apd 26,5 Fil 3,5 aštunta dienaatsimerktibūk kantriiškreipiamuitininkaspakilimasprieš mussinagogoseatgailagailestingasgeri darbai
Lk 18,11 Fariziejus stovėdamas taip sau vienas meldėsi: ‘Dėkoju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 6,5 Mk 11,25 Apr 3,17 Ps 134,1 Ps 135,2 Iz 1,15 Iz 58,2 Iz 65,5 Jer 2,28 Jer 2,35 Ez 33,31 Mch 3,11 Mt 3,7-10 Mt 19,18-20 Lk 20,47 1 Kor 4,7-8 1 Kor 15,9-10 Gal 3,10 Fil 3,6 1 Tim 1,12-16 Jok 2,9-12 apsimetimas kitudviveidisišpuikimasjūsų širdysemalda moterismuitininkasnustojopsichikasusireiksminimastodelveidmainystė
Lk 18,12 Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 11,42 Mt 9,14 Mal 3,8 Kun 27,30-33 Sk 18,24 Sk 23,4 1 Sam 15,13 2 Kar 10,16 Iz 1,15 Iz 58,2-3 Zch 7,5-6 Mt 6,1 Mt 6,5 Mt 6,16 Mt 15,7-9 Mt 23,23-24 Lk 17,10 Rom 3,27 Rom 10,1-3 1 Kor 1,29 Gal 1,14 Ef 2,9 1 Tim 4,8 auka baznyciaiauka bažnyčiaiaukosbus pareikalautadešimtinėdienu pasninkasgimiauišpuikimasmoters sėklapaaukojimaspaaukojopasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapinigines aukossusireiksminimastisingasvynuogyno darbininkai
Lk 18,13 O muitininkas, atokiai stovėdamas, nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik, mušdamasis į krūtinę, maldavo: ‘Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui!’ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 23,48 Ezr 9,6 Jer 31,18-19 Ez 16,63 Apd 2,37 Rom 5,8 1 Tim 1,15 2 Krn 33,12-13 2 Krn 33,19 2 Krn 33,23 Job 42,6 Ps 25,7 Ps 25,11 Ps 40,12 Ps 41,4 Ps 51,1-3 Ps 86,15-16 Ps 106,6 Ps 119,41 Ps 130,3-4 Ps 130,7 Iz 1,18 Iz 6,5 Iz 64,5-6 Dan 9,5 Dan 9,7-11 Dan 9,18-19 Mt 9,13 Lk 5,8 Lk 7,6-7 Lk 15,18-21 Lk 17,12 Lk 23,40-43 Rom 5,20-21 2 Kor 7,11 Heb 4,16 Heb 8,12 1 Jn 1,8-10 akysdidesnė malonėDievas atsakysDievas išklausėgerasis nusidėjėliskaip vaikaikrūtinęlauk Viešpatiesmalda Dievuimalonės sostamano mokiniaimeilė vargšasmeldžiamėsmelskis slaptojemuitininkaspalaiminti vargšaipermaldavimasporeikio suvokimastapo nuodėmevargšas dvasiavienybe maldoje
Lk 18,14 Sakau jums: šitas nuėjo į namus išteisintas, o ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 14,11 Mt 23,12 Iš 18,11 1 Sam 1,18 Job 9,20 Job 22,29 Job 25,4 Job 40,9-13 Ps 138,6 Ps 143,2 Pat 3,34 Pat 15,33 Pat 16,18-19 Pat 18,12 Pat 29,23 Mok 9,7 Iz 2,11-17 Iz 45,25 Iz 53,11 Iz 57,15 Dan 4,37 Hab 2,4 Mt 5,3 Lk 1,52 Lk 5,24-25 Lk 7,47-50 Lk 10,29 Lk 16,15 Rom 3,20 Rom 4,5 Rom 5,1 Rom 8,33 Gal 2,16 Jok 2,21-25 Jok 4,6 Jok 4,10 1 Pt 5,5-6 agresijadidžiausias nusižeminimasDievas atsakysDievas išklausėkonkurencijakuklumasmeldžiamėsnuolankussavęs aukštinimasteisėjasžmogaus puikybė
Lk 18,15 Jėzui atnešdavo kūdikių, kad Jis juos paliestų. Mokiniai, tai matydami, draudė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 19,13-15 Mk 10,13-16 1 Sam 1,24 Lk 9,49-50 Lk 9,54 abortasapie įsčiasatsiversDangaus slėpinysderliusgimdagyvenimo vertėgyvybingumasjautrumasleiskite mažutėliamslietimasmano karalysteneatleistinekrikštytinesantuokiniaipalaima mažutėliamspalaiminta tupasalpaprisilietimasprisiminimassmarkustvirtaivaiko krikštaszmogaus sunusžmogaus sūnusžmogaus vertybėsšviesos vaikai
Lk 18,16 Bet Jėzus, pasišaukęs vaikučius, tarė: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 21,4 Pr 47,10-14 Įst 29,11 Įst 31,12 2 Krn 20,13 Jer 32,39 Mt 18,3-4 Apd 2,39 1 Kor 7,14 1 Kor 14,20 1 Pt 2,2 atsiversfizinis smurtasišganytojasJėzaus krikštasjūs vaikaikohatokrikštynosleiskite mažutėliamsnekaltumasnesantuokinis aktaspalaima mažutėliamssantuokos palaiminimassaugok vaikussuklaidintitevu meilėvaikaisvaiko mirtisvaiko netektisvaikų duonavaiku krikstasvaikų tėvaivaikų vaikaivaikusvarnasvaikai
Lk 18,17 Iš tiesų sakau jums: kas nepriims Dievo karalystės kaip kūdikis, niekaip neįeis į ją!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 10,15 Ps 131,1-2 Mt 18,3 1 Pt 1,14 atidėliotidvylikos metųišganytojasleiskite mažutėliamsmažas vaikasmyli Dievąneklusnūs vaikainesantuokinis aktaspalaima mažutėliamsper amžiussantuokos palaiminimasvaikas pienasvaiko krikštasvaikus
Lk 18,18 Vienas valdininkas Jį paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,31 Mal 1,6 Mt 19,16-30 Mk 10,17-31 Lk 6,46 Lk 10,25-28 Jn 13,13-15 Apd 2,37 Apd 16,30 gyvenimas Kristujenepaveldėspalaima mažutėliamspoetaiturtingas jaunuolis
Lk 18,19 Jėzus jam atsakė: „Kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 14,4 Job 15,14-16 Job 25,4 Lk 1,35 Lk 11,13 1 Tim 3,16 Heb 7,26 Jok 1,17 artimas draugasbroliui JėzusDievas gerasDievo gerumasDievo neigimasgerasgerasis mokytojasgėrisgerumasištvirkimaslinksminkismalda apsaugosparalitikasprasmingumassuimtas sodešlovonkvynmaišius
Lk 18,20 Įsakymus žinai: ‘Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną’“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Rom 13,9 Iš 20,12-17 Įst 5,16-21 Iz 8,20 Mt 19,17-19 Mk 10,18-19 Lk 10,26-28 Rom 3,20 Rom 7,7-11 Gal 3,10-13 Ef 6,2 Kol 3,20 Jok 2,8-11 dešimt įsakymųdievo įsakymaigarbingi indaijehusmamomsmėnesinėsmotinamotinos dienanei svetimautojaineištikimybėryžtingumasvagystevaikystėžudymas
Lk 18,21 Tas atsakė: „Viso šito laikausi nuo savo jaunystės“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Fil 3,6 Mt 19,20-21 Mk 10,20-21 Lk 15,7 Lk 15,29 Lk 18,11-12 Rom 10,2-3
Lk 18,22 Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno dalyko: parduok visa, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 12,33 Mt 6,19-20 Mt 19,21 Lk 16,9 1 Tim 6,18-19 Ps 27,4 Mt 19,27-28 Lk 9,23 Lk 9,57-62 Lk 10,42 Apd 2,44-45 Apd 4,34-37 Fil 3,13 2 Pt 3,8 būti turtingudraugystė lobisDvasios turtaiišminties lobiaikeliaslobynailobislobis Dangujepalaima mažutėliamspamaitinote vargšąplėšti, žudytiturtingas jaunuolisveiksni meilėvienišvynuogyno darbininkaiturtai
Lk 18,23 Tai išgirdęs, jis nusiminė, nes buvo labai turtingas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,31 Ts 18,23-24 Job 31,24-25 Mt 19,22 Mk 10,22 Lk 8,14 Lk 12,15 Lk 19,8 Lk 21,34 Ef 5,5 Fil 3,8 Kol 3,5 1 Jn 2,15 palaima mažutėliams
Lk 18,24 Matydamas jį nuliūdusį, Jėzus prabilo: „Kaip sunkiai turintieji turtų įeis į Dievo karalystę! En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 11,28 Įst 6,10-12 Įst 8,11-17 Ps 10,3 Ps 73,5-12 Pat 18,11 Pat 30,9 Jer 2,31 Jer 5,5 Mt 19,23-25 Mk 6,26 Mk 10,23-27 1 Kor 1,26-27 2 Kor 7,9-10 1 Tim 6,9-10 Jok 2,5-7 Jok 5,1-6 palaima mažutėliamsturtingieji
Lk 18,25 Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 23,24 adatadviese lengviaupalaiminti vargšaipalyginimaipasiaukojimasteisingumo Dievasturtingiejiturtuolis
Lk 18,26 Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada gali būti išgelbėtas?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 13,23 palaima mažutėliams
Lk 18,27 Jis atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jer 32,17 Mt 19,26 Lk 1,37 Pr 18,14 Job 42,2 Dan 4,35 Zch 8,6 Ef 1,19-20 Ef 2,4-10 ateities kūrimasDievas gydytojaDievas ištikimasDievo laikąsdievo paå¾adaiDievo pažadaiDievo pažadasįmanoma suisganymas klausytojamsJėzaus išvaizdaJėzaus stebuklaiJėzus įsakoKristaus keliasneįmanomapalaima mažutėliamsparuošė Dievaspokalbisstebuklaitikėjimastikėjimas Dievutikėjimo sunkumaivaldingumasviskas imanoma
Lk 18,28 Tada Petras tarė: „Štai mes viską palikome ir nusekėme paskui Tave“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 5,11 Mt 4,19-22 Mt 9,9 Mt 19,27 Mk 10,28 Fil 3,7 išsižadėjimas savespalaima mažutėliamssprendimai
Lk 18,29 Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris paliko namus ar tėvus, ar brolius, ar žmoną, ar vaikus dėl Dievo karalystės En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Įst 33,9 Mt 10,37-39 Mt 19,28-30 Mk 10,29-31 Lk 14,26-28 įskaudinta širdis
Lk 18,30 ir kuris jau šiuo metu negautų nepalyginamai daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 42,10 Mt 12,32 Ps 37,16 Ps 63,4-5 Ps 84,10-12 Ps 119,72 Ps 119,103 Ps 119,111 Ps 119,127 Ps 119,162 Lk 12,31-32 Rom 6,21-23 1 Tim 4,8 1 Tim 6,6 Heb 13,5-6 Apr 2,10 Apr 2,17 Apr 3,21 palaima mažutėliamsšimteriopai
Lk 18,31 Jėzus pasišaukė dvylika ir tarė: „Štai mes einame į Jeruzalę, ir ten išsipildys visa, kas per pranašus parašyta apie Žmogaus Sūnų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ps 22,1-31 Iz 53,1-12 Mt 20,17-19 Mk 10,32-34 Ps 69,1-36 Dan 9,26 Zch 13,7 Lk 9,51 Mt 16,21 Mt 17,22-23 Mk 8,9 Mk 8,30-31 Lk 9,22 Lk 24,6-7 Lk 24,44-46 blogas žmogusnauja savaitenepridėkitepalaima mažutėliamsžmogaus sūnus
Lk 18,32 Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 23,11 Mt 26,67 Mt 27,2 Mt 27,28-30 Mk 14,65 Lk 23,1 Jn 18,30 Apd 3,13 Iz 50,6 Iz 52,14 Iz 53,3 Mch 5,1 Mt 16,21 Mk 15,1 Mk 15,17-20 Lk 22,63-65 Lk 23,35 Jn 18,22 Jn 18,28 Jn 18,35 Jn 19,1-5 Apd 2,23 asmens vertegedagyvenimo pasirinkimaikaltė gėdapalaima mažutėliams
Lk 18,33 Tie nuplaks Jį ir nužudys, bet trečią dieną Jis prisikels“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 16,21 Mt 27,63 Lk 24,7 Lk 24,21 1 Kor 15,3-4 antroji rykštėJėzaus prisikėlimasnauja savaitepalaima mažutėliamspenktadienistrečią dienątrečiąją dieną
Lk 18,34 Tačiau jie nieko nesuprato; tų žodžių prasmė jiems liko paslėpta, ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 9,32 Lk 9,45 Lk 2,50 Lk 24,25 Lk 24,45 Jn 10,6 Jn 12,16 Jn 16,1-19 Apaštalaiapaštalas Tomaspalaima mažutėliams
Lk 18,35 Jam artinantis prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 9,8 1 Sam 2,8 Mt 20,29-34 Mk 10,46-52 Lk 16,20-21 Lk 19,1 Apd 3,2 aklas elgetaakli aklusfariziejusgriuvėsiaiilga kelioneišgydė neregįpalaima mažutėliamssutaikino
Lk 18,36 Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 21,10-11 Lk 15,26
Lk 18,37 Jam atsakė, kad praeinąs Jėzus iš Nazareto. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 2,23 Mk 2,1-3 Lk 2,51 Jn 1,45 Jn 12,35-36 Jn 19,19 Apd 2,22 Apd 4,10 2 Kor 6,2 palaima mažutėliams
Lk 18,38 Tada jis ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,27 Ps 62,12 Iz 9,6-7 Iz 11,1 Jer 23,5 Mt 12,23 Mt 15,22 Mt 21,9 Mt 21,15 Mt 22,42-45 Lk 18,39 Rom 1,3 Apr 22,16 palaima mažutėliams
Lk 18,39 Ėję priekyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Lk 18,15 Pr 32,26-28 Ps 141,1 Jer 29,12-13 Mt 7,7 Mt 26,40-44 Lk 8,49 Lk 11,8-10 Lk 11,52 Lk 18,1 Lk 18,38 Lk 19,39 2 Kor 12,8 palaima mažutėliams

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį