Biblijos vartai

Atversta Kun 23,1-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 44.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Šios yra iškilmingos Viešpaties šventės ir jas švęskite joms skirtu metu: pirmo mėnesio keturioliktos dienos vakare yra Viešpaties Pascha, o penkioliktą to paties mėnesio dieną yra Neraugintos duonos šventė Viešpačiui. Penkiasdešimtąją dieną – pirmąją dieną po septinto sabato – vėl aukokite Viešpačiui duonos auką. Viešpats kalbėjo Mozei: „Sakyk izraelitams, kad septinto mėnesio pirmoji diena bus jums iškilminga poilsio diena – sabatas.

Kun 23,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti meilės sampratas
Kun 23,2 „Paskelbk izraelitams Viešpaties šventes, per kurias turite sušaukti susirinkimą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 23,4 Kun 23,37 Iš 23,14-17 Sk 10,10 Sk 29,39 Ps 81,3 Jl 2,15 Iš 32,5 Kun 23,21 Kun 23,44 Sk 10,2-3 2 Kar 10,20 2 Krn 30,5 Iz 1,13-14 Iz 33,20 Rd 1,4 Oz 2,11 Jl 1,14 Jon 3,5-9 Nah 1,15 Jn 5,1 Kol 2,1 aukso veršisIzraelitus dykumojeKalėdos piemenyspaschospuotauja kunigaikščiaisabatos šventėšventa dienatrimitai
Kun 23,3 Šešias dienas dirbkite; septintoji diena yra sabatas, skirta poilsiui ir šventam susirinkimui. Nieko nedirbkite tą dieną, nes tai yra sabatas Viešpačiui, kur jūs begyventumėte. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 19,3 Iš 23,12 Iš 20,8-11 Iš 34,21 Iš 35,2-3 Lk 13,14 Iš 16,23 Iš 16,29 Iš 31,13-17 Įst 5,13-14 Iz 56,2 Iz 56,6 Iz 58,13 Lk 23,56 Apd 15,21 Apr 1,10 aštunta dienaatostogosdieną naktįDievo poilsisdvylika valandųįstatymas šabojei atsigręšikatalikybėmeilės samprataspašaukimopoilsisprakaitupuotauja kunigaikščiaisabato dienasabato karaliussabato Viešpatssabatos šventėseptinta dienaseptintas Dangusseptintoji dienašabo dienašešta diena
Kun 23,4 Šios yra iškilmingos Viešpaties šventės ir jas švęskite joms skirtu metu: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,2 Iš 23,14 Kun 23,37 Avinėlio puotąJonos ženklasmetų laikąipuotauja kunigaikščiaisabatos šventė
Kun 23,5 pirmo mėnesio keturioliktos dienos vakare yra Viešpaties Pascha, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 16,1-8 Joz 5,10 Iš 12,2-14 Iš 23,15 Sk 28,16-17 Mt 26,17 Iš 12,18-19 Iš 13,3-10 Sk 9,2-7 2 Krn 35,18-19 Mk 14,12 Lk 22,7 1 Kor 5,7-8 Avinėlio puotądieną naktįKalėdos piemenyskūnas duonapaschospaschos vakarienėsabatos šventėsaulėtekis
Kun 23,6 o penkioliktą to paties mėnesio dieną yra Neraugintos duonos šventė Viešpačiui. Neraugintą duoną valgykite septynias dienas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,15-16 Iš 34,18 Įst 16,8 Iš 13,6-7 Sk 28,17-18 Apd 12,3-4 Avinėlio puotąduonos raugasgyvybės duonaJonos ženklasneraugintos duonospaschapaschospašalinti nuodėmespuotauja kunigaikščiaišventa dienatrečiąją dieną
Kun 23,7 Pirmoji diena bus jums iškilmingiausia ir šventa. Tą dieną nedirbkite jokio darbo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 23,8 Kun 23,21 Kun 23,25 Kun 23,35-36 Sk 28,18-25 aštunta dienatrečiąją dieną
Kun 23,8 Septynias dienas aukokite Viešpačiui deginamąją auką. Septintoji susirinkimo diena bus iškilminga ir šventa; tą dieną neturite nieko dirbti“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti aštunta diena
Kun 23,9 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 23,10 „Sakyk izraelitams, kad, įėję į kraštą, kurį jiems duosiu, ir pradėję pjauti javus, atneštų pirmąjį pjūties pėdą kunigui, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 23,19 Iš 34,26 Sk 28,26 Iš 23,16 Iš 22,29 Iš 34,22 Kun 2,12-16 Kun 14,34 Kun 23,17 Sk 15,2 Sk 15,18-21 Įst 16,9 Joz 3,15 Pat 3,9-10 Ez 44,30 Rom 11,16 1 Kor 15,20-23 Jok 1,18 Apr 14,4 pirmieji vaisiaipjūtispjūtis didelėpuotauja kunigaikščiaisekminėsvelykos
Kun 23,11 kuris pirmą dieną po sabato siūbuos pėdą Viešpaties akivaizdoje, kad Jis būtų jums malonus. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 29,24 Kun 9,21 Kun 10,14 nauja savaitesekminės
Kun 23,12 Tą pačią dieną, kai pėdas siūbuojamas, papjaukite sveiką metinį avinėlį deginamajai aukai Viešpačiui. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,10 Heb 10,10-12 1 Pt 1,19 menstruacijosnevalgykite kraujopirmieji vaisiaiskraistė
Kun 23,13 Drauge su juo aukokite duonos auką iš dviejų dešimtųjų efos smulkių miltų, apšlakstytų aliejumi, kad būtų malonus kvapas Viešpačiui; taip pat geriamajai aukai aukokite vyno ketvirtadalį hino. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 2,14-16 Iš 29,40-41 Iš 30,9 Iš 30,24 Kun 6,20 Kun 14,10 Sk 15,3-12 Sk 28,10 Ez 4,11 Ez 45,24 Ez 46,14 Jl 1,9 Jl 1,13 Jl 2,14 alyvmedžiųalkoholikasalkoholisatnašosDievo kvapasdvelkiai alkoholisKanojepalapinėssaldusskrandissuvargesuoslėvanduo vynasvynuoges
Kun 23,14 Nei duonos, nei paskrudintų grūdų, nei kruopų nevalgykite, kol nepaaukosite Dievui. Tai amžinas įsakymas visoms kartoms, kur jūs begyventumėte. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 34,26 Pr 4,4-5 Kun 3,17 Kun 10,11 Kun 19,23-25 Kun 25,2-3 Sk 15,20-21 Įst 16,12 Joz 5,11-12 Neh 9,14 Ps 19,8 pirmieji vaisiaipuotauja kunigaikščiaisekminės
Kun 23,15 Atskaitykite septynias savaites po to sabato, pradėdami pirmąja diena, kai atnešėte aukoti pirmąją derliaus pėdą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,22 Kun 23,10-11 Kun 25,8 Įst 16,9-10 Sk 28,26 puotauja kunigaikščiaisabatos šventėsekminėsšventa diena
Kun 23,16 Penkiasdešimtąją dieną – pirmąją dieną po septinto sabato – vėl aukokite Viešpačiui duonos auką. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Apd 2,1 Sk 28,26 puotauja kunigaikščiai
Kun 23,17 Iš savo gyvenviečių atneškite du raugintos duonos kepalus, iškeptus iš dviejų dešimtųjų efos smulkių miltų; tai yra pirmieji vaisiai Viešpačiui. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,10 Iš 23,19 Iš 34,22 Iš 34,26 Kun 7,13 Sk 28,26 Iš 22,29 Iš 23,16 Kun 2,12 Sk 15,17 Sk 15,19-21 Įst 26,1-2 Pat 3,9-10 Mt 13,33 Rom 8,23 1 Kor 15,20 Jok 1,18 Apr 14,4 duonaduonosduonos aukojimasduonos raugasJėzus duonalaužė duonąpatiekalupirmieji vaisiaipuotauja kunigaikščiaisabatos šventė
Kun 23,18 Kartu su duonos kepalais aukokite septynis sveikus metinius avinėlius, vieną veršį ir du avinus, – tai bus deginamoji auka Viešpačiui, drauge su duonos ir geriamąja auka, kad būtų malonus kvapas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,12-13 Sk 15,4-12 Sk 28,27-31 Mal 1,13-14 atnašosduonos aukojimasgyvuliu apdorojimas
Kun 23,19 Aukokite taip pat ožį aukai už nuodėmę ir du metinius avinėlius padėkos aukai. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 28,30 Kun 3,1-17 Kun 4,23-28 Kun 7,11-18 Kun 16,15 Sk 15,24 Rom 8,3 2 Kor 5,21 atnašosoziu
Kun 23,20 Kunigas juos siūbuos drauge su pirmųjų vaisių duonos kepalais Viešpaties akivaizdoje; po to visa tai bus šventa ir priklausys kunigams. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 18,4 Iš 29,24 Kun 7,29-34 Kun 8,29 Kun 10,14-15 Kun 23,17 Sk 18,8-12 Lk 2,14 1 Kor 9,11 Ef 2,14 patiekalupirmieji vaisiai
Kun 23,21 Paskelbkite šitą dieną iškilminga ir šventa susirinkimo diena; tą dieną nedirbkite jokio darbo. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms, kur jūs begyventumėte. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,2 Kun 23,4 Kun 23,14 Sk 18,23 Pr 17,7 Iš 12,16-17 Kun 23,7 Įst 16,11 Iz 11,10 aštunta dienapuotauja kunigaikščiaisabatos šventė
Kun 23,22 Pjaudami savo javus, nenupjaukite jų iki lauko krašto ir nerinkite nukritusių varpų; jas palikite beturčiams ir ateiviams. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 19,9-10 Įst 24,19-21 Įst 16,11-14 Rūt 2,3-7 Rūt 2,15-23 Job 31,16-21 Ps 41,1-3 Ps 112,9 Pat 11,24-25 Iz 58,7-8 Iz 58,10 Lk 11,41 2 Kor 9,5-12 darbasdarbų šeimininkasdirbti kartuekonominiai emigrantaiEvangelija vargsamsganyklaketuri kampaikietas maistasnutesintas darbaispakraščiaipamaitinote vargšąpjūtispjūtis didelėprakaitupriimk svetimasunkus darbassvetimisvetimi Dievaivarginga tarnystėvargsasvargšaiverslas
Kun 23,23 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 23,24 „Sakyk izraelitams, kad septinto mėnesio pirmoji diena bus jums iškilminga poilsio diena – sabatas. Trimitų garsai jums tai primins, ji bus švento susirinkimo diena. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 25,9 Sk 10,9-10 1 Kor 15,52 1 Tes 4,16 Sk 29,1-6 1 Krn 15,28 2 Krn 5,13 Ezr 3,6 Ps 81,1-4 Ps 98,6 Iz 27,13 angelai trimitaiAvinėlio puotądieną naktįišpuiktiJonos ženklaskritimasmetų laikąipaskutinis trimitaspirmas trimitaspuotauja kunigaikščiairuduosabatos šventėsuskambejo trimitasšofarastrimitaitrimitas
Kun 23,25 Nedirbkite tą dieną jokio darbo ir aukokite Viešpačiui deginamąją auką“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 23,21
Kun 23,26 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti pasninkas
Kun 23,27 „Dešimtoji to paties mėnesio diena bus iškilminga sutaikinimo diena. Tai bus švento susirinkimo diena; varginkite savo sielas tą dieną ir aukokite Viešpačiui deginamąją auką. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 25,9 Sk 29,7-11 Iš 30,10 Kun 16,11 Kun 16,15 Kun 16,24 Kun 16,29-31 Ezr 8,21 Ps 35,13 Iz 58,5 Dan 10,2-3 Zch 12,10 Apd 2,37-38 2 Kor 7,10-11 Jok 4,9 dieną naktįkunigų knyganugludinapavargaitrimitai
Kun 23,28 Jokio darbo nedirbkite, nes tai sutaikinimo diena, kad jūs būtumėte sutaikinti su Viešpačiu, jūsų Dievu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 16,34 Iz 53,10 Dan 9,24 Zch 3,9 Rom 5,10-11 Heb 9,12 Heb 9,26 Heb 10,10 Heb 10,14 1 Jn 2,2 1 Jn 4,10 1 Jn 5,6 linksma
Kun 23,29 Kiekvienas žmogus, kuris nevargintų savo sielos tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 17,14 Kun 23,32 Sk 5,2 Kun 23,27 Iz 22,12 Jer 31,9 Ez 7,16 puotauja kunigaikščiai
Kun 23,30 Kas dirbtų bet kokį darbą tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 20,3 Pr 17,14 Kun 20,5-6 Jer 15,7 Ez 14,9 Sof 2,5 1 Kor 3,17 furijosnemirtinga sielapotraukissiela nemirtingažmogaus siela
Kun 23,31 Todėl nieko tą dieną nedirbkite. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms, kur jūs begyventumėte. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 
Kun 23,32 Tai bus jums poilsio sabatas, kurio metu varginsite savo sielas. Nuo devintos mėnesio dienos vakaro iki kito vakaro švęsite sabatą“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 16,31 Kun 23,27 Ps 35,13 Ps 51,17 Ps 69,10-11 Ps 126,5-6 Iz 57,15 Iz 57,18-19 Iz 58,3-7 Iz 61,3 Mt 5,4 Mt 11,28-30 1 Kor 11,31 Heb 4,3 Heb 4,11 darbo dienosdieną naktįDvasinė stiprybėdvasinis rūpestisdvylika valandųįstatymas šaboJonos ženklasketuriasdešimt dienųkvapnnauja dienapenktadienispuotauja kunigaikščiaisabatassabato dienasabato karaliussabato Viešpatssaulėlydissukimasisšabo dienašešta dienašventa dienašventimasšvęsk sekmadienįšvęskite dienašvęstitrečiąją dienąvelnio žymė
Kun 23,33 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 23,34 „Sakyk izraelitams, kad nuo penkioliktos to paties mėnesio dienos septynias dienas truks Palapinių šventė. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ezr 3,4 Neh 8,14 Jn 7,2 Sk 29,12 Iš 23,16 Iš 34,22 Įst 16,13-15 Zch 14,16-19 Jn 1,14 Heb 11,9 Heb 11,13 aštunta dienaIzraelitus dykumojekritimaslinksmipamiršti Dievąpuotauja kunigaikščiaiRoboamasšventa diena
Kun 23,35 Pirmoji diena bus iškilminga ir šventa; tą dieną nedirbsite jokio darbo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 23,7-8 Kun 23,24-25 aštunta diena
Kun 23,36 Septynias dienas aukosite Viešpačiui deginamąsias aukas. Aštuntoji diena bus šventa. Tuomet aukosite Viešpačiui deginamąją auką, nes tai susirinkimo diena; nedirbsite tą dieną jokio darbo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 8,18 Jn 7,37 Sk 29,12-38 Įst 16,8 Jl 1,14 Jl 2,15 2 Krn 7,8-11 aštunta dienapuotauja kunigaikščiaisabatos šventė
Kun 23,37 Šitos yra Viešpačiui skirtos šventės, per kurias sušauksite šventą susirinkimą ir aukosite Viešpačiui deginamąsias, duonos ir geriamąsias aukas, kiekvieną jai nustatytu metu, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 23,2 Kun 23,4 Įst 16,16-17 Mok 3,1 puotauja kunigaikščiaitarakonai
Kun 23,38 neskaitant sabato, įžado ir laisvos valios aukų, kurias atnešate Viešpačiui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 29,39 Pr 2,2-3 Iš 20,8-11 Kun 19,3 Kun 23,3 Įst 12,6 1 Krn 29,3-8 2 Krn 35,7-8 Ezr 2,68-69
Kun 23,39 Taigi nuo septinto mėnesio penkioliktos dienos, kai surinksite visą savo laukų derlių, paskirkite Viešpaties garbei septynias dienas; pirmoji ir aštuntoji diena bus sabatas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,16 Įst 16,13 Kun 23,24 Kun 23,34 Kun 23,36 aštunta dienapuotauja kunigaikščiaisabatos šventė
Kun 23,40 Pirmą dieną imkite gražiausių medžių vaisių, palmių šakelių, lapuoto medžio ir paupio gluosnių šakų ir linksminkitės Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 16,14-15 Neh 8,14-17 Ps 92,12 Iz 35,10 Iz 66,10 Mt 21,8 Jn 12,13 Jn 16,22 Rom 5,11 Fil 3,3 Fil 4,4 1 Pt 1,8 Apr 7,9 baltas mediscitrinmedisdelno linijaeglėgluosnisgranatao medisišminties medisKalėdosKalėdos piemenysmedismedžiaimedžio motyvaspalmėpalmespalmių šakapažinimo medįpuotauja kunigaikščiaisavo delnuosšventos Kalėdosvaldingumsverbū sekmadienis
Kun 23,41 Kasmet iškilmingai švęskite Viešpačiui septynias dienas; tai bus amžinas įstatymas jūsų kartoms. Tą šventę švęskite septintą mėnesį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 29,12 Neh 8,18 Izraelitus dykumoje
Kun 23,42 Visi izraelitai turi gyventi palapinėse septynias dienas, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 8,14-17 Pr 33,17 Sk 24,2 Sk 24,5 Jer 35,10 2 Kor 5,1 Heb 11,13-16 Izraelitus dykumojepaskutinis trimitas
Kun 23,43 kad jūsų palikuonys žinotų, jog buvau apgyvendinęs izraelitus palapinėse, kai juos išvedžiau iš Egipto žemės. Aš Viešpats, jūsų Dievas“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 31,10-13 Iš 13,14 Ps 78,5-6
Kun 23,44 Taip Mozė paskelbė izraelitams šventes Viešpaties garbei. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 21,24 Kun 23,1-2 Mt 18,20 puotauja kunigaikščiaišventimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį