Biblijos vartai

Atversta Kun 22,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kunigai tenesutepa izraelitų šventų aukų, kurias jie aukoja Viešpačiui, kad nenusikalstų valgydami šventas dovanas. Viešpats kalbėjo Mozei: „Sakyk Aaronui, jo sūnums ir visiems izraelitams: ‘Jei kas iš izraelitų ir gyvenančių tarp jų ateivių norėtų aukoti Viešpačiui, ar tai būtų įžado, ar laisvos valios auka, teatneša deginamajai Viešpaties aukai sveiką patinėlį iš galvijų, avių ar ožkų. Jei kas aukotų Viešpačiui padėkos auką, ištesėdamas įžadą, ar laisvos valios auką, ji turi būti sveika iš galvijų ar avių.

Kun 22,1 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 22,2 „Sakyk Aaronui ir jo sūnums, kad jie pagarbiai laikytų daiktus, kurie pašvęsti aukai, ir nesuteptų jų. Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 18,21 Įst 15,19 Iš 13,12 Iš 28,38 Kun 19,12 Kun 22,32 Sk 18,32 Kun 15,31 Kun 20,3 Kun 21,6 Kun 22,3-6 Sk 6,3-8 Dievo vardo
Kun 22,3 Sakyk jiems ir jų palikuonims: ‘Jei kuris būdamas nešvarus paliestų tai, kas izraelitų pašvęsta aukoti Viešpačiui, bus išnaikintas iš Viešpaties akivaizdos. Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 7,20-21 Iš 33,14-15 Sk 19,13 Ps 16,11 Ps 51,11 Mt 25,41 2 Tes 1,9 tyra širdis
Kun 22,4 Kas iš Aarono palikuonių būtų raupsuotas ar nešvarus, nevalgys to, kas man pašvęsta, iki apsivalys. Kas prisiliestų prie mirusio arba prie turėjusio sėklos išsiliejimą, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 11,39 Kun 15,2-3 Kun 15,13-16 Kun 21,1 Kun 2,3 Kun 2,10 Kun 6,25-29 Kun 11,24-28 Kun 13,2-3 Kun 13,44-46 Kun 14,1-32 Kun 21,22 Sk 18,9 Sk 18,19 Sk 19,11-16 ligasmakštįraupsaisielos nemirtingumasspermos susilaikymas
Kun 22,5 arba prie šliaužiančio gyvio, arba kurio kito nešvaraus dalyko, kurio prisilietimas sutepa, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,7 Kun 11,43-44 Kun 15,19 Kun 11,24-28
Kun 22,6 bus nešvarus iki vakaro ir nevalgys pašvęstųjų valgių, kol neapsiplaus vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,5 Heb 10,22 Kun 11,24-25 Kun 16,24-28 Sk 19,7-10 Ag 2,13 1 Kor 6,11
Kun 22,7 Nusileidus saulei, bus švarus ir galės valgyti pašvęstą maistą, nes tai jo maistas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,22 Sk 18,11-19 Įst 18,3-4 1 Kor 9,4 1 Kor 9,13-14 dieną naktį
Kun 22,8 Jiems nevalia valgyti nugaišusio nei žvėries sudraskyto gyvulio, nes jais susiteps. Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 17,15 Iš 22,31 Kun 7,24 Kun 11,39-40 Įst 14,21 Ez 44,31 kiaulienos valgymasmėsos valgymas
Kun 22,9 Tegu jie laikosi mano įsakymų, kad nenusikalstų ir nemirtų. Aš esu Viešpats, kuris juos pašventinu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 28,43 Sk 18,22 Kun 10,1-2 Kun 16,2 Kun 22,16 Sk 18,32 garbinimo apeigas
Kun 22,10 Joks ateivis nevalgys švento maisto; jo nevalgys taip pat kunigo įnamis ir samdinys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 21,6 Mt 12,4 Iš 29,33 ateiviaiemigracijapriimk svetimasvetimi
Kun 22,11 Bet kunigo vergas, pirktas už pinigus arba gimęs jo namuose, galės jį valgyti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 17,13 Iš 12,44 Sk 18,11-13
Kun 22,12 Jei kunigo duktė ištekės ne už kunigo, ji nevalgys švento maisto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,3 Iz 40,13 ateiviai
Kun 22,13 Bet, jei ji liktų našlė ar išsiskirtų ir neturėtų vaikų, sugrįžusi į savo tėvo namus, valgys tą maistą, kaip tai darydavo būdama mergaitė. Niekas iš pašalinių neturi teisės to maisto valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 38,11 Kun 10,14 Sk 18,11-19 našlės skatikasnašlės sūnų
Kun 22,14 Kas nežiniomis valgytų šventą maistą, pridės penktą dalį prie to, ką suvalgė, ir atiduos kunigui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 27,13 Kun 27,15 Kun 5,15-19 nežinojimas
Kun 22,15 Kunigai tenesutepa izraelitų šventų aukų, kurias jie aukoja Viešpačiui, En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,32 Kun 19,8 Kun 22,9 Ez 22,26
Kun 22,16 kad nenusikalstų valgydami šventas dovanas. Aš esu Viešpats, kuris juos pašventinu’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 22,9 Kun 7,18 Kun 20,8 Ps 38,4 Iz 53,11-12 1 Pt 2,24
Kun 22,17 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 22,18 „Sakyk Aaronui, jo sūnums ir visiems izraelitams: ‘Jei kas iš izraelitų ir gyvenančių tarp jų ateivių norėtų aukoti Viešpačiui, ar tai būtų įžado, ar laisvos valios auka, teatneša deginamajai Viešpaties aukai En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 1,2 Sk 15,3 Įst 12,6 Kun 1,10 Kun 7,16 Kun 17,10 Kun 17,13 Kun 23,38 Sk 15,14-16 Įst 12,17 Įst 16,10 Ps 22,25 Ps 56,12 Ps 61,5 Ps 61,8 Ps 65,1 Ps 66,13 Ps 116,14 Ps 116,18 Mok 5,4 Jon 1,16 Jon 2,9 Nah 1,15 Apd 18,18 ateiviaisvetimisvetimi Dievai
Kun 22,19 sveiką patinėlį iš galvijų, avių ar ožkų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 1,3 Kun 1,10 Iš 12,5 Kun 4,32 Mt 27,4 Mt 27,19 Mt 27,24 Mt 27,54 Lk 23,14 Lk 23,41 Lk 23,47 Jn 19,4 2 Kor 5,21 Ef 5,27 Heb 9,14 1 Pt 1,19 1 Pt 2,22-24 1 Pt 3,18 ateiviaioziuožys
Kun 22,20 Jei auka turėtų kokią ydą, jūs jos neaukokite, nes tai nepriimtina. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 17,1 Įst 15,21 Mal 1,8 Kun 22,25 Heb 9,14 1 Pt 1,19 Mal 1,13-14
Kun 22,21 Jei kas aukotų Viešpačiui padėkos auką, ištesėdamas įžadą, ar laisvos valios auką, ji turi būti sveika iš galvijų ar avių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 15,3 Sk 15,8 Kun 3,6 Kun 3,1 Įst 23,21-23 Mok 5,4-5 Pr 28,20 Pr 35,1-3 Kun 7,11-38 Ps 50,14 Pat 7,14
Kun 22,22 Aklo, luošo, turinčio žaizdos randą, išberto, šašuoto ar su niežais gyvulio neaukokite Viešpačiui ir nieko iš jo nedeginkite ant aukuro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 22,20 Kun 1,9 Kun 1,13 Kun 3,3 Kun 3,5 Mal 1,8 Kun 21,18-21
Kun 22,23 Galviją ar avį su ilgesniu ar trumpesniu sąnariu leidžiama aukoti laisva valia, bet įžado aukai – jis nepriimtinas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,18
Kun 22,24 Neaukokite Viešpačiui jokio iškastruoto gyvulio; šito niekada nedarykite savo žemėje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 22,20 Kun 21,20 Įst 23,1 makštį
Kun 22,25 Taip pat nepriimkite ir neaukokite Dievui tokių gyvulių iš ateivio rankos, nes tai yra sugedę ir sutepta; tokia auka nepriimtina’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,6 Kun 21,8 Kun 21,21-22 Sk 15,14-16 Sk 16,40 Ezr 6,8-10 Mal 1,7-8 Mal 1,12-14 Ef 2,12 1 Jn 5,18 ateiviaiduonakorupcijasvetimisvetimi Dievaisvetimšaliai
Kun 22,26 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 22,27 „Veršiukas, ėriukas ar ožiukas septynias dienas liks prie savo motinos; aštuntą dieną ar vėliau galės būti aukojamas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,30 Kun 12,2-3 Kun 19,23-24 Kun 22,25 ožys
Kun 22,28 Nepjaukite karvės nei avies tą pačią dieną su jos jaunikliu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 22,6-7 Iš 23,19 Iš 34,26 Įst 14,21 grybaivegetaras
Kun 22,29 Kai aukosite padėkos auką Viešpačiui, aukokite ją laisva valia. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 107,22 Ps 116,17 Am 4,5 Kun 7,12-15 Oz 14,2 Heb 13,15 1 Pt 2,5
Kun 22,30 Ją suvalgykite tą pačią dieną ir nieko nepalikite kitos dienos rytui. Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 16,19-20 Kun 7,15-18 Kun 19,7
Kun 22,31 Laikykitės mano įsakymų ir juos vykdykite. Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,40 Kun 19,37 Sk 15,40 Kun 18,4-5 1 Tes 4,1-2 adataadvokatasapleidaidešimtdešimt įsakymųdidysis įsakymasdievo įsakymaiieskotiketuriasdešimt dienųlaikykitės įsakymųmarškiniųpirmasis įsakymas
Kun 22,32 Nesutepkite mano švento vardo. Aš esu šventas tarp izraelitų ir pašventinu jus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 18,21 Kun 10,3 Kun 20,8 Kun 21,8 Kun 21,15 Kun 22,2 Iš 19,5-6 Kun 22,16 Iz 5,16 Mt 6,9 Lk 11,2 Jn 17,17 1 Kor 1,2 Dievo vardo
Kun 22,33 Aš išvedžiau jus iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas. Aš esu Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 11,45 Iš 6,7 Iš 20,2 Kun 19,36 Kun 25,38 Sk 15,41

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį