Biblijos vartai

Atversta Kun 16,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kai Aaronas paaukos veršį už savo ir savo šeimos nuodėmę, jis ims smilkytuvą, kurį pripildys aukuro žarijomis, į saują paims sumaišytų smilkalų ir, įėjęs į Švenčiausiąją, užpils ant ugnies smilkalų Viešpaties akivaizdoje, kad kvapūs dūmai apdengtų Liudijimo skrynios dangtį ir kad jis nemirtų. Paskui aukos ožį už tautos nuodėmę, įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juo septynis kartus prieš dangtį ir septynis kartus ant jo, kaip tai darė su veršio krauju. Aaronas, išėjęs prie aukuro, esančio kieme, apvalys jį, veršio ir ožio krauju patepdamas aukuro ragus ir pašlakstydamas aukurą krauju septynis kartus.

Kun 16,1 Mirus dviem Aarono sūnums kai jie artinosi prie Viešpaties su svetima ugnimi, Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 10,1-2 Biblijos skaitymassandoros skrinia
Kun 16,2 „Sakyk savo broliui Aaronui, kad neitų bet kada į Švenčiausiąją, už uždangos, prie dangčio, esančio ant skrynios, kad nenumirtų, nes Aš pasirodysiu debesyje virš dangčio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 30,10 1 Kar 8,10-12 Iš 40,34-35 Heb 9,25 Heb 10,19-20 Iš 25,17-22 Iš 26,33-34 Iš 40,20-21 Kun 8,35 Kun 16,13 Kun 23,27 Sk 4,19 Sk 17,10 1 Kar 8,6 2 Krn 5,14 Mt 27,51 Heb 4,14-16 Heb 9,3 Heb 9,7-8 debesysgaubtasmalonės sostapalapinepalapinių šventesandoros skriniašlovinimas
Kun 16,3 Prieš įeidamas jis privalo aukoti veršį aukai už nuodėmę ir aviną deginamajai aukai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,3 Kun 1,10 Kun 8,18 Heb 9,7 Heb 9,24-25 Kun 1,3 Kun 8,14 Kun 9,3 Sk 29,7-11 Heb 9,12
Kun 16,4 Jis apsivilks drobine tunika, užsimaus drobines kelnes, apsijuos drobine juosta, ant galvos užsidės drobinį gobtuvą. Šitie apdarai yra šventi. Prieš apsivilkdamas apsiplaus kūną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 30,20 Iš 28,39-43 Kun 6,10 Kun 8,6-7 Ez 44,17-18 Iš 28,2 Iš 29,4 Iš 39,27-29 Iš 40,12 Iš 40,31-32 Kun 16,24 Iz 53,2 Lk 1,35 Fil 2,7 Heb 2,14 Heb 7,26 Heb 10,22 Apr 1,5-6 Dievo drabužisgraži moterismaudyklė jeruzalėjeseptynios moterysvandens indas
Kun 16,5 Jis ims iš izraelitų du ožius aukai už nuodėmę ir aviną deginamajai aukai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 29,21 Sk 29,11 Ezr 6,17 Kun 4,13-21 Kun 8,2 Kun 8,14 Kun 9,8-16 Ez 45,22-23 Rom 8,3 Heb 7,27-28 Heb 10,5-14 atpirkimo ožysazazelisoziuožysraudona karve
Kun 16,6 Aaronas aukos veršį aukai už savo nuodėmę ir sutaikins save ir savo namus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 9,7 Heb 9,7 Kun 8,14-17 Ezr 10,18-19 Job 1,5 Ez 43,19 Ez 43,27 Heb 5,2-3 Heb 7,27
Kun 16,7 Jis pastatys du ožius Viešpaties akivaizdoje prie Susitikimo palapinės įėjimo En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,3 Kun 4,4 Kun 12,6-7 Mt 16,21 Rom 12,1 atpirkimo ožysoziuožys
Kun 16,8 ir, mesdamas burtus, skirs vieną Viešpačiui, o antrą – išvarymui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,55 Sk 33,54 Joz 18,10-11 1 Sam 14,41-42 Pat 16,33 Ez 48,29 Jon 1,7 Apd 1,23-26 atpirkimo ozysatpirkimo ožysazazelisgauruotas ožysoziuožys
Kun 16,9 Kuriam kris burtas Viešpačiui, tą aukos už nuodėmę; En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 2,23 Apd 4,27-28
Kun 16,10 kuris gi skirtas išvarymui, tą statys gyvą Viešpaties akivaizdoje, kad atliktų ant jo sutaikinimą ir išvarytų jį į dykumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Jn 2,2 Kun 14,7 Kun 16,21-22 Iz 53,4-11 Rom 3,25 Rom 4,25 2 Kor 5,21 Heb 7,26-27 Heb 9,23-24 1 Jn 3,16 atpirkimo ozysatpirkimo ožysazazelisgauruotas ožysožys
Kun 16,11 Kai Aaronas paaukos veršį už savo ir savo šeimos nuodėmę, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 16,6 Kun 16,3 Heb 7,27 Heb 9,7
Kun 16,12 jis ims smilkytuvą, kurį pripildys aukuro žarijomis, į saują paims sumaišytų smilkalų ir, įėjęs į Švenčiausiąją, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,1 Iš 30,34-38 Sk 16,18 Sk 16,46 Apr 8,3-4 Iš 31,11 Iš 37,29 Iz 6,6-7 Heb 9,14 1 Jn 1,7 gaubtasgeležine lazda
Kun 16,13 užpils ant ugnies smilkalų Viešpaties akivaizdoje, kad kvapūs dūmai apdengtų Liudijimo skrynios dangtį ir kad jis nemirtų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,21 Iš 30,1 Iš 30,7-8 Iš 28,43 Kun 22,9 Sk 16,7 Sk 16,18 Sk 16,46 Heb 4,14-16 Heb 7,25 Heb 9,24 1 Jn 2,1-2 Apr 8,3-4
Kun 16,14 Tuomet ims veršio kraują ir savo pirštu septynis kartus pašlakstys prieš dangtį ir septynis kartus ant jo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 9,25 Kun 4,5-6 Heb 9,13 Kun 4,17 Heb 9,7 Heb 10,4 Kun 8,11 Rom 3,24-26 Heb 10,10-12 Heb 10,19 Heb 12,24 nebarstykite
Kun 16,15 Paskui aukos ožį už tautos nuodėmę, įneš jo kraują už uždangos, pašlakstys juo septynis kartus prieš dangtį ir septynis kartus ant jo, kaip tai darė su veršio krauju. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 9,7 Heb 9,3 Heb 9,12 Kun 16,2 Heb 2,17 Heb 6,19 Kun 16,5-9 Heb 5,3 Heb 9,25-26 gelbstinebarstykitepašalinti nuodėmes
Kun 16,16 Taip bus apvalyta Švenčiausioji nuo izraelitų nešvarumo, jų nusikaltimų ir visų nuodėmių. Tą patį darys ir Susitikimo palapinei, kuri stovi tarp jų palapinių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,36-37 Kun 16,18 Heb 9,22-23 Kun 8,15 Ez 45,18-19 Jn 14,3 gelbsti
Kun 16,17 Nė vieno žmogaus neturi būti Susitikimo palapinėje, kai kunigas įeina į Švenčiausiąją atlikti sutaikinimo dėl savęs, savo šeimos ir viso Izraelio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 1,10 Iš 34,3 Kun 16,10-11 Iz 53,6 Dan 9,24 Apd 4,12 1 Tim 2,5 Heb 1,3 Heb 9,7 1 Pt 2,24 1 Pt 3,18
Kun 16,18 Aaronas, išėjęs prie aukuro, esančio kieme, apvalys jį, veršio ir ožio krauju patepdamas aukuro ragus En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 4,7 Iš 30,10 Kun 4,18 Kun 16,16 Kun 4,25 Jn 17,19 Heb 2,11 Heb 5,7-8 Heb 9,22-23 vienas ragas
Kun 16,19 ir pašlakstydamas aukurą krauju septynis kartus. Taip jį apvalys nuo izraelitų nešvarumo ir pašventins. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 43,18-22 Zch 13,1 nebarstykite
Kun 16,20 Kai baigs Švenčiausiosios, Susitikimo palapinės ir aukuro apvalymą, atves gyvąjį ožį En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 16,16 Ez 45,20 Kun 6,30 Kun 8,15 Rom 4,25 Rom 8,34 2 Kor 5,19 Kol 1,20 Heb 7,25 Apr 1,18 ožys
Kun 16,21 ir, uždėjęs jam ant galvos abi rankas, išpažins visas izraelitų nedorybes, visus jų nusikaltimus ir nuodėmes, sukraudamas jas ant ožio galvos. Tada tam skirtas asmuo išves ožį į dykumą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 53,6 2 Kor 5,21 Iš 29,10 Kun 1,4 Kun 5,5 Kun 26,40 Ezr 10,1 Neh 1,6-7 Neh 9,3-5 Ps 32,5 Ps 51,3 Pat 28,13 Dan 9,3-20 Rom 10,10 azazelisdvi rankosrankas
Kun 16,22 Ir ožys išneš visus jų nusikaltimus ant savęs į negyvenamas vietoves ir bus paleistas dykumoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 53,11-12 Jn 1,29 Heb 9,28 1 Pt 2,24 Ps 103,10 Ps 103,12 Ez 18,22 Mch 7,19 Gal 3,13 atpirkimo ozysazazelis
Kun 16,23 Aaronas sugrįš į Susitikimo palapinę, nusivilks apdarus, kuriais buvo apsirengęs, įeidamas į Švenčiausiąją, ir, juos ten palikęs, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 42,14 Ez 44,19 Kun 16,4 Rom 8,3 Fil 2,6-11 Heb 9,28
Kun 16,24 nuplaus savo kūną šventoje vietoje ir apsivilks savo rūbais. Po to išėjęs aukos savo ir tautos deginamąją auką, atlikdamas sutaikinimą už save ir tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 16,3-5 Iš 28,4-14 Iš 29,4-5 Kun 8,6-9 Kun 14,9 Kun 22,6 Heb 9,10 Heb 10,19-22 Apr 1,5-6 dievokunigaskunigaskunigas tarnasrankų plovimasvynuogynas
Kun 16,25 Jis degins ant aukuro aukos už nuodėmę taukus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,13 Kun 4,8-10 Kun 4,19 Kun 16,6
Kun 16,26 O tas, kuris išvedė išvarymo ožį, plaus savo drabužius ir kūną vandeniu ir tik po to įeis į stovyklą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 16,10 Kun 11,25 Kun 14,8 Kun 15,5-11 Kun 15,27 Kun 16,21-22 Kun 16,28 Sk 19,7-8 Sk 19,21 Heb 7,19 atpirkimo ozysatpirkimo ožysazazelisgauruotas ožysožys
Kun 16,27 Veršį ir ožį, kurie buvo paaukoti už nuodėmę ir kurių kraujas buvo įneštas į Švenčiausiąją sutaikinimui, išgabens už stovyklos ir viską sudegins: odas, mėsą ir mėšlą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 4,21 Kun 6,30 Kun 4,11-12 Kun 8,17 Mt 27,31-33 Heb 13,11-14
Kun 16,28 O tas, kuris tai atliks, plaus savo drabužius ir kūną vandeniu ir tik po to įeis į stovyklą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 16,29 Tai yra jums amžinas įstatymas. Septinto mėnesio dešimtą dieną varginsite savo sielas ir jokio darbo nedirbsite nei jūs, nei tarp jūsų gyveną ateiviai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 29,7 Iz 58,3 Iš 20,10 Kun 23,7-8 Kun 23,21 Kun 23,36 Ps 35,13 Iz 58,5 Dan 10,12 Iš 12,16 Iš 30,10 Kun 23,3 Kun 23,27-32 1 Kar 8,2 Ezr 3,1 Ps 69,10 Iz 58,13 Dan 10,3 1 Kor 11,31 2 Kor 7,10-11 Heb 4,10 atleistabus pareikalautaDievo vardudvasinis rūpestisemigracijagalimalaikymasismenkiausiosnebenevalgykite kraujopasninkaspasninkas danieliauspasninkas maldapavargaisavo šloveisureikšminimassvetimšaliaitėvo dienatikėjimo naudaturesite
Kun 16,30 Ta diena bus jūsų sutaikinimo ir apsivalymo diena nuo visų nuodėmių Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 33,8 Ps 51,2 Ef 5,26 Heb 10,1-2 Ps 51,7 Ps 51,10 Ez 36,25-27 Tit 2,14 Heb 9,13-14 1 Jn 1,7-9 kunigų knyganuodėmės sunaikinimas
Kun 16,31 Tai yra sabatas poilsiui; jūs varginsite savo sielas, vykdydami amžinąjį įstatymą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,32 Iz 58,5 Iš 31,15 Iš 35,2 Kun 25,4 Iz 58,3 galimalaikymasissavo šloveisureikšminimastikėjimo naudaturesite
Kun 16,32 Jus sutaikins kunigas, pateptas ir pašventintas eiti kunigo tarnystę vietoje savo tėvo. Jis apsivilks drobiniais rūbais, šventaisiais apdarais, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,29-30 Kun 16,4 Iš 29,9 Kun 4,3 Kun 4,5 Kun 4,16 Sk 20,26-28 Dievo drabužisdievo patepimasDvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejuspatepti duris
Kun 16,33 apvalys Švenčiausiąją, Susitikimo palapinę ir aukurą, taip pat sutaikins kunigus ir visą tautą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 16,16 Kun 16,6 Kun 16,24 Iš 20,25-26 Kun 16,11 Kun 16,18-19
Kun 16,34 Tai bus jums amžinas įstatymas, kad Izraelio vaikai būtų sutaikinti dėl visų savo nuodėmių vieną kartą per metus“. Jis atliko viską, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 9,7 Heb 9,25 Iš 30,10 Kun 23,31 Sk 29,7 Heb 10,3 Heb 10,14 nemandagumas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį