Biblijos vartai

Atversta Kun 15,1-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 33.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei kas iš žmonių prisiliestų prie jo patalo, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. Jei kas prisiliestų prie jo kūno, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. Kas prisiliestų prie jos patalo, plaus savo rūbus, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro.

Kun 15,1 Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 11,1 Kun 13,1 Ps 25,14 Am 3,7 Heb 1,1
Kun 15,2 „Paskelbkite izraelitams: ‘Vyras, turįs plūdimą iš savo kūno, yra nešvarus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 22,4 Sk 5,2 2 Sam 3,29 Mt 9,20 Įst 4,7-8 Neh 9,13-14 Ps 78,5 Ps 147,19-20 Mk 5,25 Mk 7,20-23 Lk 8,43 Rom 3,2
Kun 15,3 Jis bus laikomas nešvariu, jei turi plūdimą iš savo kūno ar plūdimas susilaiko jo kūne, nes tai yra jo nešvara. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 12,3 Ez 16,26 Ez 23,20
Kun 15,4 Kiekvienas patalas, kur jis miegotų, ir vieta, kur sėdėtų, bus sutepta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 15,33 Ef 5,11 Tit 1,15
Kun 15,5 Jei kas iš žmonių prisiliestų prie jo patalo, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 11,25 Kun 16,26 Kun 17,15 Kun 11,28 Kun 11,32 Kun 13,6 Kun 13,34 Kun 14,8-9 Kun 14,27 Kun 14,46-47 Kun 16,28 Sk 19,10 Sk 19,22 Ps 26,6 Ps 51,2 Ps 51,7 Iz 1,16 Iz 22,14 Ez 36,25 Ez 36,29 Heb 9,14 Heb 9,26 Heb 10,22 Jok 4,8 Apr 7,14
Kun 15,6 Jei kas sėdėtų, kur anas sėdėjo, privalės išplauti savo drabužius, pats apsiplauti vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,16 Jok 4,8
Kun 15,7 Jei kas prisiliestų prie jo kūno, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 15,8 Jei toks žmogus spjautų ant nesutepto, tas plaus savo rūbus, apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,16 Gal 1,8-9 1 Tim 4,1-3 Tit 1,9-10 Jok 4,8 2 Pt 2,1-3 Jud 1,4
Kun 15,9 Balnas, ant kurio jis sėdėtų, bus suteptas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,34
Kun 15,10 Kas paliestų ką nors, kas buvo po juo, bus nešvarus iki vakaro. Kas neštų tokius daiktus, plaus savo drabužius, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,5 Kun 15,8 Ps 26,6 Jok 4,8
Kun 15,11 Prie ko jis prisiliestų nenusiplovęs rankų, tas plaus savo rūbus, apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti rankų plovimas
Kun 15,12 Molinis indas, prie kurio prisiliestų suteptasis, turi būti sudaužytas, medinis gi indas bus išplautas vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 6,28 Kun 11,32-33 Ps 2,9 Pat 1,21 Pat 1,23 Pat 3,21 2 Kor 5,1 Fil 3,21 vandens indas
Kun 15,13 Kai turintis plūdimą iš savo kūno pasveiksta, suskaičiuos septynias dienas apsivalymui, išsiplaus drabužius, nusimaudys tekančiame vandenyje ir bus švarus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 8,33 Kun 14,8 Kun 15,5 Kun 15,28 Iš 29,35 Iš 29,37 Kun 9,1 Kun 14,10 Kun 15,10-11 Sk 12,14 Sk 19,11-12 Jer 33,8 Ez 36,25-29 2 Kor 7,1 Jok 4,8 Apr 1,5 driežasgyvenimo šaltinismolio indasnervainusiplauti rankasstiprus vyrasstovintis vanduovandens indas
Kun 15,14 Aštuntą dieną ims du balandžius arba du jaunus karvelius ir, atėjęs Viešpaties akivaizdon prie Susitikimo palapinės įėjimo, paduos juos kunigui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 12,8 Kun 1,14 Kun 12,6 Kun 14,22-31 Kun 15,29-30 Sk 6,10 2 Kor 5,21 Heb 7,26 Heb 10,10 Heb 10,12 Heb 10,14
Kun 15,15 Tas vieną aukos kaip auką už nuodėmę, o kitą – kaip deginamąją auką ir sutaikins jį Viešpaties akivaizdoje, kad būtų apvalytas nuo ligos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 4,26 Kun 14,30-31 Kun 4,20 Kun 4,31 Kun 4,35 Kun 5,7-10 Kun 12,7 Kun 14,18-20 Sk 15,25 Sk 25,13 Mt 3,17 Ef 1,6 Heb 1,3
Kun 15,16 Vyras, kuriam išsilieja sėkla, apsiplaus vandeniu visą kūną ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 22,4 Įst 23,10-11 Kun 15,5 2 Kor 7,1 1 Pt 2,11 1 Jn 1,7 erekcijamenstruacijosmestispermos susilaikymas
Kun 15,17 Jis plaus vandeniu drabužį ar kailį, ant kurio pateko sėkla, ir visa tai bus sutepta iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 15,18 Moteris, su kuria jis miegotų, kai jam išsilieja sėkla, apsiplaus vandeniu ir bus nešvari iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 19,15 Kun 15,5 1 Sam 21,4-5 Ps 51,5 1 Kor 6,12 1 Kor 6,18 Ef 4,17-19 Ef 5,3-11 1 Tes 4,3-5 2 Tim 2,22 Heb 13,4 1 Pt 2,11
Kun 15,19 Moteris, turinti mėnesines, bus atskirta septynioms dienoms. Kiekvienas, kas prie jos prisiliestų, bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 12,2 Kun 12,4 Kun 20,18 Rd 1,8-9 Rd 1,17 Ez 36,17 Mt 15,19 Mk 5,25 menstruacijosmoters mėnesinės
Kun 15,20 Ir visa, ant ko ji gulėtų arba sėdėtų tomis dienomis, bus sutepta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,4-9 Pat 2,16-19 Pat 5,3-13 Pat 6,24 Pat 6,35 Pat 7,10-27 Pat 9,13-18 Pat 22,27 Mok 7,26 1 Kor 15,33 meilė santuokamenstruacijosmoters mėnesinės
Kun 15,21 Kas prisiliestų prie jos patalo, plaus savo rūbus, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,5-6 Iz 22,14 2 Kor 7,1 Heb 9,26 Apr 7,14 menstruacijos
Kun 15,22 Jei kas nors prisiliestų prie bet kurio daikto, ant kurio ji sėdėjo, plaus savo rūbus, pats apsiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 15,23 Jei kas paliestų tai, kas buvo ant jos patalo ar vietą, kur ji sėdėjo, bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 15,24 Jei miegotų su ja vyras ir ant jo patektų jos nešvarumų, jis bus nešvarus septynias dienas; ir patalas, ant kurio jis miegotų, bus irgi suteptas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 20,18 Kun 18,19 Ez 18,6 Kun 15,33 Ez 22,10 1 Tes 5,22 Heb 13,4 1 Pt 2,11 menstruacijosmoters mėnesinės
Kun 15,25 Moteris, kraujuojanti ilgesnį laiką ne mėnesinių metu arba kuriai mėnesinės užsitęsia ilgiau negu įprasta, bus nešvari visą tą laiką. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mt 9,20 Mk 5,25 Lk 8,43 Kun 15,19-24 Mk 7,20-23 menstruacijosmoters mėnesinės
Kun 15,26 Patalas, ant kurio ji miegotų, ir tai, ant ko ji atsisėstų, bus sutepta. En Lbd McGee mp3 Klausyti moters mėnesinės
Kun 15,27 Kas prie jų prisiliestų, plaus savo rūbus, pats nusiplaus vandeniu ir bus nešvarus iki vakaro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,5-8 Kun 15,13 Kun 15,21 Kun 17,15-16 Ez 36,25 Ez 36,29 Zch 13,1 Heb 9,14 Heb 10,22 1 Pt 1,18-19 1 Jn 1,7
Kun 15,28 Jei kraujavimas sustotų, po septynių dienų ji bus švari. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,13-15 Mt 1,21 1 Kor 1,30 1 Kor 6,11 Gal 3,13 Gal 4,4 Ef 1,6-7 menstruacijos
Kun 15,29 Aštuntą dieną ji paims du balandžius arba du jaunus karvelius ir atneš kunigui prie Susitikimo palapinės įėjimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 15,30 Tas vieną aukos kaip auką už nuodėmę, o kitą – kaip deginamąją auką ir sutaikins ją Viešpaties akivaizdoje dėl plūdimo nešvaros’. En Lbd McGee mp3 Klausyti atnašos
Kun 15,31 Judu mokysite izraelitus saugotis susitepimo, kad nemirtų dėl savo nešvarumo ir kad nesuteptų mano palapinės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 5,3 Sk 19,13 Sk 19,20 Ez 5,11 Ez 23,38 Kun 11,47 Kun 13,59 Kun 19,30 Kun 20,3 Kun 21,23 Įst 24,8 Ps 66,18 Ez 44,5-7 Ez 44,23 Dan 9,27 1 Kor 3,17 Heb 10,29 Heb 12,14-15 Jud 1,4
Kun 15,32 Tai yra įstatymas tam, kuris turi plūdimą iš savo kūno, tam, kuriam išsilieja sėkla ir jį sutepa, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 11,46 Kun 13,59 Kun 14,2 Kun 14,32 Kun 14,54-18 Sk 5,29 Sk 6,13 Sk 19,14 Ez 43,12 spermos susilaikymas
Kun 15,33 moteriai, turinčiai mėnesinį plūdimą, vyrui ar moteriai, turintiems plūdimą, ir tam, kuris guli prie nešvarios moters“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 15,19 Kun 15,24-25 Kun 20,18 moters mėnesinės

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį