Biblijos vartai

Atversta Kun 10,1-20 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 20.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mozė kalbėjo Aaronui ir likusiems sūnums Eleazarui bei Itamarui: „Imkite aukos dalį, kuri lieka iš duonos aukos Viešpačiui, ir ją neraugintą valgykite prie aukuro, nes ji šventa. Valgykite šventoje vietoje, kas tau ir tavo sūnums duota iš aukų Viešpačiui, nes taip man įsakyta; taip pat krūtinę, kuri buvo siūbuota, ir aukos petį valgykite nesuteptoje vietoje tu, tavo sūnūs ir dukterys, nes tai duota tau ir tavo vaikams iš izraelitų padėkos aukų. Aaronas atsakė: „Šiandien jie aukojo auką už nuodėmę ir deginamąją auką Viešpaties akivaizdoje, ir man taip atsitiko.

Kun 10,1 Aarono sūnūs Nadabas ir Abihuvas ėmė smilkytuvus, įsidėjo ugnies bei smilkalų ir aukojo Viešpačiui svetimą ugnį, ko Jis jiems nebuvo įsakęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 16,12 Sk 26,61 Iš 24,1 Sk 16,46 Iš 6,23 Iš 24,9 Iš 28,1 Kun 16,1 Iš 27,3 Iš 30,1-9 Iš 30,34-36 Iš 31,11 Iš 37,29 Iš 38,3 Iš 40,27 Kun 9,24 Kun 22,9 Sk 3,2-4 Sk 16,6-7 Sk 16,16-18 Įst 4,2 Įst 12,32 Įst 17,3 1 Kar 13,1-2 2 Krn 26,16-20 Ps 141,2 Jer 7,31 Jer 19,5 Jer 32,35 Jer 44,8 Jer 44,15 Jer 44,19-21 Lk 1,9-11 Heb 9,4 Apr 8,3-5 nadabasnardaspelnastaraužsidegti
Kun 10,2 Tada išsiveržusi iš Viešpaties ugnis juodu prarijo; jie mirė Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,61 Kun 9,24 Sk 16,35 Sk 3,3-4 2 Sam 6,7 Kun 10,5 Kun 16,1 Sk 16,32-33 Sk 16,49 1 Sam 6,19 2 Kar 1,10 2 Kar 1,12 1 Krn 13,10 1 Krn 15,13 1 Krn 24,2 Iz 30,33 Apd 5,5 Apd 5,10 1 Kor 10,11 tara
Kun 10,3 Mozė tarė Aaronui: „Taip kalbėjo Viešpats: ‘Pasirodysiu šventas tuose, kurie prie manęs artinasi, ir būsiu pašlovintas visos tautos akivaizdoje’“. Tai girdėdamas, Aaronas tylėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 28,22 Iš 19,22 Kun 21,6 Iz 49,3 Iš 14,4 Kun 21,17 Kun 21,21 Ps 39,9 Pr 18,25 Iš 29,43-44 Kun 8,35 Kun 21,8 Kun 21,15 Kun 22,9 Sk 20,12 Įst 32,51 1 Sam 2,30 1 Sam 3,18 1 Sam 6,20 1 Krn 15,12-13 Job 1,20-21 Job 2,10 Ps 46,10 Ps 89,7 Ps 119,120 Iz 39,8 Iz 52,11 Ez 20,41 Ez 42,13 Mt 10,37 Jn 12,28 Jn 13,31-32 Jn 14,13 Apd 5,11-13 2 Tes 1,10 Heb 12,28-29 1 Pt 4,17 artinkitėsDievo šlovėnardaspagonybėpostmodernizmasšlovinimas
Kun 10,4 Mozė, pasišaukęs Aarono dėdės Uzielio sūnus Mišaelį ir Elcafaną, jiems tarė: „Eikite, paimkite jūsų brolius iš šventyklos ir išneškite juos už stovyklos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,22 Iš 6,18 Sk 3,19 Sk 3,30 Apd 5,6 Apd 5,9-10 1 Krn 6,2 Lk 7,12 Apd 8,2
Kun 10,5 Juodu priėję paėmė juos, apvilktus drobinėmis tunikomis, ir išnešė laukan, kaip jiems buvo liepta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,13
Kun 10,6 Mozė sakė Aaronui ir jo sūnums Eleazarui ir Itamarui: „Nenudenkite savo galvų ir neperplėškite drabužių, kad kartais nemirtumėte ir bausmė nekristų visiems izraelitams. Jūsų broliai ir visi izraelitai teaprauda sudeginimą, kurį Viešpats siuntė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,22 Joz 7,1 Joz 22,18 Kun 13,45 Joz 22,20 2 Sam 24,1 Sk 1,53 Sk 6,6-7 Sk 18,5 Ez 24,16-17 Iš 33,5 Kun 21,1-15 Sk 5,18 Sk 14,6 Sk 16,41-47 Įst 33,9 Joz 7,11 2 Sam 24,15-17 Jer 7,29 Mch 1,16
Kun 10,7 Jūs nesitraukite nuo palapinės, kad nežūtumėte, kadangi esate patepti šventu aliejumi“. Jie darė visa, ką Mozė įsakė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,12 Iš 28,41 Kun 8,30 Iš 30,30 Iš 40,13-15 Kun 8,12 Mt 8,21-22 Lk 9,60 Apd 10,38 2 Kor 1,21 patepimo aliejuspatepti duris
Kun 10,8 Po to Viešpats tarė Aaronui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Kun 10,9 „Tu ir tavo sūnūs vyno ir stipraus gėrimo negerkite, eidami Susitikimo palapinėn, kad nemirtumėte; tai yra amžinas įsakymas visoms jūsų kartoms, En Lbd McGee mp3 Klausyti Lk 1,15 1 Tim 3,3 Iz 28,7 Ez 44,21 Ef 5,18 Tit 1,7 Sk 6,3 1 Tim 3,8 Sk 6,20 Pat 20,1 Pat 31,4-5 Oz 4,11 1 Tim 5,23 Kun 3,17 Jer 35,5-6 aaronoatgaivintidrėkingastritaskanojemiežiaisantūrusvaišinkitėsvanduo vynasvyno palaiminimasvyno taure
Kun 10,10 kad skirtumėte, kas šventa ir nešventa, kas švaru ir kas nešvaru, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 11,47 Ez 22,26 Ez 44,23 1 Pt 1,14-16 Kun 20,25-26 Jer 15,19 Tit 1,15 kurti geri
Kun 10,11 ir galėtumėte mokyti izraelitus visų mano įstatymų, kuriuos daviau per Mozę“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 24,8 Mal 2,7 Įst 33,10 Neh 8,2 Neh 8,8 Jer 18,18 2 Krn 17,9 2 Krn 30,22 Neh 9,13-14 Jer 2,8 Mt 28,20 Apd 20,27 1 Tes 4,2 įstatymaimokyti vaikus
Kun 10,12 Mozė kalbėjo Aaronui ir likusiems sūnums Eleazarui bei Itamarui: „Imkite aukos dalį, kuri lieka iš duonos aukos Viešpačiui, ir ją neraugintą valgykite prie aukuro, nes ji šventa. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 21,22 Sk 18,9-10 Iš 29,2 Kun 2,1-16 Kun 6,14-18 Kun 7,9 Ez 44,29 duonos raugas
Kun 10,13 Valgykite šventoje vietoje, kas tau ir tavo sūnums duota iš aukų Viešpačiui, nes taip man įsakyta; En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 2,3 Kun 6,16 Sk 18,10 atnašos
Kun 10,14 taip pat krūtinę, kuri buvo siūbuota, ir aukos petį valgykite nesuteptoje vietoje tu, tavo sūnūs ir dukterys, nes tai duota tau ir tavo vaikams iš izraelitų padėkos aukų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,11 Iš 29,24-28 Kun 7,29-34 Kun 9,21 Jn 4,34 atnašos
Kun 10,15 Petys ir krūtinė, kurie buvo atnešti su aukos taukais ir siūbuojami Viešpaties akivaizdoje, priklauso tau. Tai amžinas Viešpaties duotas įstatymas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 7,34 Pr 13,15 Pr 17,8 Pr 17,13 Pr 17,17 Kun 7,29-30 1 Kor 9,13-14 atnašos
Kun 10,16 Mozė stropiai ieškojo ožio, kuris buvo aukotas už nuodėmę, ir rado jį sudegintą. Jis, supykęs ant abiejų Aarono sūnų Eleazaro ir Itamaro, paklausė: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 9,3 Kun 9,15 Iš 32,19-22 Kun 6,26 Kun 6,30 Sk 12,3 Mt 5,22 Mk 3,5 Mk 10,14 Ef 4,26 atpirkimo ožysgauruotas ožyspikta moteris
Kun 10,17 „Kodėl nesuvalgėte šventoje vietoje aukos už nuodėmę, kurią Dievas jums atidavė, kad pašalintumėte tautos kaltes ir atliktumėte sutaikinimą už juos Viešpaties akivaizdoje? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 28,38 Kun 22,16 Sk 18,1 Iš 28,43 Kun 6,24-30 Kun 7,6-7 Kun 16,22 Iz 53,6-11 Ez 4,4-6 Ez 18,19-20 Jn 1,29 2 Kor 5,21 Heb 9,28 1 Pt 2,24
Kun 10,18 Aukos kraujas nebuvo įneštas į šventyklą, jūs turėjote ją valgyti šventoje vietoje, kaip man įsakyta“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 6,30 Kun 6,26
Kun 10,19 Aaronas atsakė: „Šiandien jie aukojo auką už nuodėmę ir deginamąją auką Viešpaties akivaizdoje, ir man taip atsitiko. Jei aš šiandien valgyčiau auką už nuodėmę, ar tai būtų priimtina Viešpačiui?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 9,12 Kun 9,8 Jer 6,20 Jer 14,12 Oz 9,4 Mal 1,10 Mal 1,13 Mal 2,13 Įst 12,7 Įst 26,14 1 Sam 1,7-8 Iz 1,11 Iz 1,15 Fil 4,4 Heb 7,27 Heb 9,8
Kun 10,20 Tai girdėdamas, Mozė priėmė pasiteisinimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 30,18-20 Zch 7,8-9 Mt 12,3-7 Mt 12,20

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį