Biblijos vartai

Atversta KUN8,11-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Mozė papjovė jį, paėmęs jo kraujo, pamirkė pirštą ir patepė aukuro ragus; apvalęs ir pašventinęs aukurą, išpylė likusį kraują jo papėdėje; vidurių taukus, kepenų tinklelį ir abu inkstus su jų taukais sudegino ant aukuro, o veršio odą, mėsą ir mėšlus sudegino už stovyklos, kaip Viešpats įsakė Mozei. Mozė jį papjovė ir, jo krauju apšlakstęs aukurą, sukapojo aviną į gabalus; jo galvą, gabalus, taukus, nuplautus vidurius ir kojas sudegino. Iš neraugintos duonos pintinės, pastatytos Viešpaties akivaizdoje, ėmė neraugintos duonos, aliejumi apšlakstytą paplotį bei ragaišį, padėjo ant taukų ir avino dešiniojo peties ir viską padavė Aaronui ir jo sūnums; jie visa tai, pasiūbavę Viešpaties akivaizdoje, grąžino Mozei, kuris tai sudegino ant deginamųjų aukų aukuro.

Kun 8,11 Apšlakstė aukurą aliejumi septynis kartus ir patepė visus jo reikmenis; be to, pašventino ir patepė aliejumi praustuvę ir jos stovą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,6 Iš 4,17 Iš 16,14 Iš 16,19 Iš 30,29 Iz 52,15 Ez 36,25 Tit 3,6 ligonių patepimas
Kun 8,12 Ir užpylė Aaronui ant galvos patepimo aliejaus, kad pateptų ir pašventintų jį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 30,30 Ps 133,2 Iš 29,7 Iš 28,41 Kun 4,3 Kun 21,10-12 aliejusalyvmedisalyvmedzio sakelesdvasios aliejusDvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejus
Kun 8,13 Atvedęs jo sūnus, apvilko drobinėmis tunikomis, sujuosė juostomis ir uždėjo gobtuvus, kaip Viešpats įsakė Mozei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,8-9 Iš 28,40-41 Iš 40,14-15 Ps 132,9 Iz 61,6 Iz 61,10 1 Pt 2,5 1 Pt 2,9 Apr 1,6 Apr 5,10
Kun 8,14 Tada atvedė veršį aukai už nuodėmę. Aaronas ir jo sūnūs uždėjo aukai ant galvos rankas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 43,19 Iš 29,10-14 Kun 1,4 Kun 4,3-12 Kun 8,2 Kun 16,6 Kun 16,21 Ps 66,15 Iz 53,10 Rom 8,3 2 Kor 5,21 Heb 7,26-28 1 Pt 3,18
Kun 8,15 Mozė papjovė jį, paėmęs jo kraujo, pamirkė pirštą ir patepė aukuro ragus; apvalęs ir pašventinęs aukurą, išpylė likusį kraują jo papėdėje; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 4,7 Iš 29,10-12 Iš 29,36-37 Kun 1,5 Kun 1,11 Kun 3,2 Kun 3,8 Kun 4,17-18 Kun 4,30 Kun 6,30 Kun 16,20 2 Krn 29,24 Ez 43,19-27 Ez 45,20 Dan 9,24 Rom 5,10 2 Kor 5,18-21 Ef 2,16 Kol 1,21-22 Heb 2,17 Heb 9,18-23 susitaikymassutaikintivienas ragas
Kun 8,16 vidurių taukus, kepenų tinklelį ir abu inkstus su jų taukais sudegino ant aukuro, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,13 Kun 3,3-5 Kun 4,8-9
Kun 8,17 o veršio odą, mėsą ir mėšlus sudegino už stovyklos, kaip Viešpats įsakė Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 4,11-12 Iš 29,14 Kun 4,21 Kun 6,30 Kun 16,27 Gal 3,13 Heb 13,11-13
Kun 8,18 Mozė atvedė aviną deginamajai aukai. Aaronas ir jo sūnūs uždėjo jam ant galvos rankas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 8,2 Iš 29,15-18 Kun 1,4-13
Kun 8,19 Mozė jį papjovė ir, jo krauju apšlakstęs aukurą, En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Kun 8,20 sukapojo aviną į gabalus; jo galvą, gabalus, taukus, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 1,8
Kun 8,21 nuplautus vidurius ir kojas sudegino. Taip visas avinas buvo sudegintas, nes tai buvo deginamoji malonaus kvapo auka Viešpačiui, kaip Viešpats įsakė Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,18 Pr 8,21 Kun 1,17 Kun 2,9 Ef 5,2 Simonas kojosuoslė
Kun 8,22 Paskui aukojo antrą aviną, įšventinimo aviną. Aaronas ir jo sūnūs uždėjo ant jo galvos rankas, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 8,2 Iš 29,19-31 Kun 7,37 Kun 8,29 Jn 17,19 1 Kor 1,30 2 Kor 5,21 Ef 5,25 Ef 5,27 Apr 1,5-6
Kun 8,23 o Mozė jį papjovė. Jis jo krauju patepė dešinę Aarono ausį, dešinės rankos ir dešinės kojos nykštį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,20 Kun 14,14 Kun 14,17 Kun 14,28 Rom 6,13 Rom 6,19 Rom 12,1 1 Kor 1,2 1 Kor 1,30 1 Kor 6,20 Fil 1,20 Fil 2,17 1 Tes 5,22 Heb 2,10 Heb 5,8 ausįausisdešinė ranka
Kun 8,24 Tada jis liepė prieiti ir Aarono sūnums. Patepęs papjautojo avino krauju kiekvieno jų dešinę ausį, dešinės rankos ir kojos nykščius, likusį kraują šlakstė aplink aukurą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 9,18-22
Kun 8,25 Taukus, uodegą, abu inkstus su taukais ir vidurių taukus, kepenų tinklelį ir dešinį petį atskyrė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,22-25 Kun 3,3-5 Kun 3,9 Pat 23,26 Iz 53,10
Kun 8,26 Iš neraugintos duonos pintinės, pastatytos Viešpaties akivaizdoje, ėmė neraugintos duonos, aliejumi apšlakstytą paplotį bei ragaišį, padėjo ant taukų ir avino dešiniojo peties En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,23 Jn 1,14 Apd 5,12 1 Tim 2,5
Kun 8,27 ir viską padavė Aaronui ir jo sūnums; jie visa tai, pasiūbavę Viešpaties akivaizdoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,24-37 Kun 7,30-31 Jer 30,21 Heb 9,14
Kun 8,28 grąžino Mozei, kuris tai sudegino ant deginamųjų aukų aukuro. Tai buvo įšventinimo auka, kad būtų malonus aukos kvapas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,25 Ps 22,13-14 Zch 13,7 Heb 10,14-22
Kun 8,29 Mozė, pasiūbavęs įšventinimo avino krūtinę Viešpaties akivaizdoje, pasiėmė ją kaip jam Viešpaties skirtą aukos dalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,26-27 Kun 7,30-34 Iz 66,20 1 Kor 10,31 1 Pt 4,11
Kun 8,30 Mozė, paėmęs patepimo aliejaus ir buvusio ant aukuro kraujo, šlakstė Aarono ir jo sūnų apdarus, taip pašventindamas Aaroną, jo drabužius, jo sūnus ir sūnų drabužius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 3,3 Iš 29,21 Iš 30,30 Kun 10,3 Iz 61,1 Iz 61,3 Gal 5,22-25 Heb 2,11 1 Pt 1,2 1 Jn 2,27 Apr 7,14 aliejusDievo drabužisdvasios aliejusDvasios patepimasligonių patepimaspatepimo aliejus
Kun 8,31 Ir Mozė tarė Aaronui ir jo sūnums: „Virkite mėsą prie Susitikimo palapinės įėjimo ir valgykite ją su duona, kuri yra įšventinimo pintinėje, kaip Viešpats man įsakė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,31-32 Kun 6,28 Kun 7,15 Kun 10,17 Įst 12,6-7 1 Sam 2,13-17 Ez 46,20-24 Jn 6,33 Jn 6,35 Jn 6,51 Jn 6,53-56 Gal 2,20
Kun 8,32 Tai, kas liks nesuvalgyta, – sudeginkite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,34 Iš 12,10 Kun 7,17 Pat 27,1 Mok 9,10 2 Kor 6,2 Heb 3,13-14
Kun 8,33 Nuo palapinės įėjimo nesitraukite septynias dienas, kol pasibaigs jūsų pašventinimo laikas, nes jūs turite būti šventinami septynias dienas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,35 Iš 29,30 Kun 14,8 Sk 19,12 Ez 43,25-27
Kun 8,34 Tai, kas buvo padaryta šiandien, Viešpats įsakė atlikti jūsų sutaikinimui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 7,16 Heb 7,27 Heb 10,11-12 pakeistaspakeistipasikeisti
Kun 8,35 Todėl septynias dienas ir septynias naktis pasilikite prie palapinės įėjimo atlikti Viešpaties sargybą, kad nemirtumėte, nes taip man įsakė Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,7 Sk 9,19 Įst 11,1 1 Kar 2,3 Iš 29,35 Kun 8,30 Kun 10,1 Kun 14,8 Sk 19,12 Ez 43,25 Ez 48,11 2 Kor 7,1 Kol 2,9-10 1 Tim 1,3-4 1 Tim 1,18 1 Tim 5,21 1 Tim 6,13 1 Tim 6,17 1 Tim 6,20 2 Tim 4,1 Heb 7,28 Heb 9,23-24
Kun 8,36 Aaronas ir jo sūnūs darė visa, ką Viešpats įsakė Mozei. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 39,43 Iš 40,16 Įst 4,2 Įst 12,32 1 Sam 15,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį