Biblijos vartai

Atversta Joz 7,1-26 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 26.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Achanas, sūnus Karmio, sūnaus Zabdžio, sūnaus Zeracho iš Judo giminės, paėmė iš sunaikinti skirtų daiktų. Todėl rytoj jūs privalote ateiti giminėmis: ta giminė, kurią Viešpats nurodys, privalo ateiti šeimomis; ta šeima, kurią Viešpats nurodys, privalo priartėti namais; o tų namų, kuriuos Viešpats nurodys, privalo ateiti visi vyrai. Jozuė ir visi izraelitai su juo paėmė Zeracho sūnų Achaną, sidabrą, apsiaustą ir aukso gabalą, taip pat jo sūnus ir dukteris, jaučius, asilus ir avis, palapinę bei visą jo nuosavybę ir nugabeno į Achoro slėnį.

Joz 7,1 Izraelitai nusikalto, pasisavindami tai, kas buvo skirta sunaikinti. Achanas, sūnus Karmio, sūnaus Zabdžio, sūnaus Zeracho iš Judo giminės, paėmė iš sunaikinti skirtų daiktų. Dėl to Viešpaties rūstybė užsidegė prieš izraelitus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 22,20 Joz 6,17-18 1 Krn 2,6-7 Joz 7,20-21 Joz 22,16 Joz 22,18 2 Sam 24,1 1 Krn 21,7 2 Krn 24,18 Ezr 9,6 Mok 9,18 Dan 9,7 Jon 1,7 1 Kor 5,1-6 Heb 12,15-16 kaltės jausmas
Joz 7,2 Jozuė pasiuntė vyrų iš Jericho į Ają, kuris yra prie Bet Aveno, į rytus nuo Betelio, ir jiems įsakė: „Eikite ir išžvalgykite tą kraštą!“ Tie vyrai išžvalgė Ają En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 18,12 1 Sam 13,5 1 Sam 14,23 Oz 4,15 Pr 12,8 Pr 28,19 Joz 2,1 Joz 12,9 Neh 11,31 Pat 20,18 Pat 24,6 Mt 10,16 Ef 5,15
Joz 7,3 ir, sugrįžę pas Jozuę, tarė: „Tegul nežygiuoja visa kariuomenė. Dviejų ar trijų tūkstančių vyrų užteks užimti Ają. Nevargink visų karių, nes jų nėra daug“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 13,4 Pat 21,25 Lk 13,24 Heb 4,11 Heb 6,11-12 2 Pt 1,5 2 Pt 1,10
Joz 7,4 Buvo pasiųsta apie trys tūkstančiai vyrų, bet jie bėgo nuo Ajo vyrų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 26,17 Įst 28,25 Įst 32,30 Iz 30,17 Iz 59,2
Joz 7,5 Ajo vyrai nužudė apie trisdešimt šešis izraelitus ir vijosi juos žudydami nuo vartų iki Šebarimo. Tada izraelitai nustojo drąsos ir jų širdys tapo kaip vanduo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 2,11 Kun 26,36 Joz 2,9 Įst 1,44 Joz 5,1 Ps 22,14 Iz 13,7 Ez 21,7 Nah 2,10 bailumaslydomas
Joz 7,6 Jozuė perplėšė savo drabužius ir puolė veidu žemėn prie Viešpaties skrynios; taip jis ir Izraelio vyresnieji pasiliko ligi vakaro ir užsibarstė dulkių ant galvų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 37,29 Pr 37,34 Sk 14,6 2 Sam 13,31 Sk 16,22 Sk 16,45 Ts 20,23 Ts 20,26 Ts 21,2 1 Sam 4,12 2 Sam 1,12 2 Sam 12,16 Ezr 9,3-5 Est 4,1 Job 1,20 Job 2,12 Rd 2,10 Apd 14,14 Apr 18,19 Dievas pagalba
Joz 7,7 Jozuė sakė: „Ak, Viešpatie Dieve, kodėl Tu pervedei šitą tautą per Jordaną, kad atiduotum mus amoritams sunaikinti? O, kad mes būtume likę anapus Jordano! En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 3,10 Iš 5,22-23 Iš 14,11-12 Iš 16,3 Iš 17,3 Sk 14,3 Sk 20,4-5 Joz 1,2-4 Ps 116,11 Jer 12,1-2 Mt 17,17 Mt 17,20 Mk 8,17-18 Heb 12,5
Joz 7,8 Viešpatie, ką man sakyti, kai Izraelis bėga nuo priešų? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 9,10 Hab 2,1 Rom 3,5-6
Joz 7,9 Juk tai išgirdę kanaaniečiai bei visi krašto gyventojai susitelkę apsups mus ir sunaikins. Ką tada darysi dėl savo vardo?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,12 Ps 83,4 Sk 14,13 Įst 9,28 Įst 32,26-27 Ps 106,6-8 Ps 124,2-3 Ez 20,9 Ez 36,22-23 Jl 2,17 Jn 12,28
Joz 7,10 Viešpats tarė Jozuei: „Atsikelk! Ko guli kniūbsčias ant žemės? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 14,15 1 Sam 15,22 1 Sam 16,1 1 Krn 22,16 nelaimingas žmogusprisikėlė
Joz 7,11 Izraelis nusikalto; jis sulaužė mano sandorą. Jie paėmė dalį to, kas buvo skirta sunaikinti; pavogė, paslėpė ir pasidėjo prie savo daiktų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,17-19 Apd 5,1-2 Kun 5,15 Įst 17,2 Joz 7,1 Joz 7,20-21 Joz 23,16 Ts 2,20 2 Kar 5,25-26 2 Kar 18,12 Iz 24,5 Iz 50,1-2 Jer 31,32 Oz 6,7 Hab 2,6 Zch 5,4 Mal 3,8-9 Mt 22,21 Jn 12,5-6 Apd 5,9 Heb 4,13 karališka kunigijapiktas Dievasšakelėvabzdys
Joz 7,12 Izraelitai negalėjo išstovėti prieš priešą ir bėgo nuo jo, nes susitepė sunaikinimui skirtais daiktais. Aš nebebūsiu su jumis, jei nepašalinsite prakeikimo tarp savųjų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,45 Joz 6,18 Ts 2,14 Įst 7,26 Joz 22,18-20 Ts 2,4 Ps 5,4-5 Pat 28,1 Iz 59,2 Jer 6,8 Jer 23,33 Oz 9,12 Hab 1,13 Ag 2,13-14 nugalėta nuodėmė
Joz 7,13 Kelkis! Pašventink tautą ir pasiruoškite rytojui, nes Aš, Izraelio Dievas, taip sakau: ‘Sunaikinti skirtų daiktų yra tarp jūsų; tu negalėsi išstovėti prieš savo priešus, kol nepašalinsi prakeikimo tarp savųjų’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 3,5 Iš 19,10-15 Joz 6,18 Joz 7,11 2 Krn 28,10 Rd 3,40-41 Jl 2,16-17 Sof 2,1-2 Mt 7,5 1 Kor 5,1-6 1 Kor 5,11-13 nuodėmės šaknysšventumas
Joz 7,14 Todėl rytoj jūs privalote ateiti giminėmis: ta giminė, kurią Viešpats nurodys, privalo ateiti šeimomis; ta šeima, kurią Viešpats nurodys, privalo priartėti namais; o tų namų, kuriuos Viešpats nurodys, privalo ateiti visi vyrai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 16,33 Joz 7,17-18 1 Sam 10,19-21 1 Sam 14,38-42 Jon 1,7 Apd 1,24-26
Joz 7,15 Pas ką bus rasta sunaikinimui skirtų daiktų, tą turite sudeginti su viskuo, kas jam priklauso, nes jis sulaužė Viešpaties sandorą ir padarė niekšybę Izraelyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 34,7 Ts 20,6 1 Sam 14,38-39 Įst 13,15-16 Joz 7,11 Joz 7,25-26 1 Sam 26,21 2 Sam 13,13
Joz 7,16 Jozuė, atsikėlęs anksti rytą liepė priartėti Izraeliui giminėmis, ir buvo nurodyta Judo giminė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 22,3 Joz 3,1 Ps 119,60 Mok 9,10
Joz 7,17 Po to jis liepė priartėti Judo šeimoms, ir Viešpats nurodė Zeracho šeimą. Vėliau jis liepė priartėti Zeracho šeimai namais, ir Viešpats nurodė Zabdį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 26,20 Pr 38,30 1 Krn 2,4-7
Joz 7,18 Jis liepė priartėti visiems jo namų vyrams, ir buvo nurodytas Zeracho sūnaus, Zabdžio sūnaus, Karmio sūnus Achanas iš Judo giminės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,23 Apd 5,1-10 1 Sam 14,42 Pat 13,21 Jer 2,26
Joz 7,19 Jozuė sakė Achanui: „Mano sūnau, atiduok Viešpačiui, Izraelio Dievui, garbę bei prisipažink Jam ir pasakyk man, ką padarei; nieko neslėpk nuo manęs!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 6,5 Jer 13,16 Jn 9,24 1 Sam 14,43 2 Krn 30,22 Sk 5,6-7 Dan 9,4 2 Krn 33,12-13 Ezr 10,10-11 Ps 32,5 Ps 51,3 Pat 28,13 Iz 13,12 Jer 3,12-13 Jon 1,8-10 Lk 17,18 Rom 10,10 2 Tim 2,25 Tit 2,2 Jok 1,20 1 Pt 3,8-9 1 Jn 1,8-10 Apr 16,9 šlovė
Joz 7,20 Achanas atsakė Jozuei: „Iš tiesų aš nusidėjau Viešpačiui, Izraelio Dievui, padarydamas tai ir tai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 42,21 Iš 10,16 Sk 22,34 1 Sam 15,24 1 Sam 15,30 Job 7,20 Job 33,27 Ps 38,18 Mt 27,4 nusidėjo
Joz 7,21 Pamačiau tarp daiktų prabangų apsiaustą iš Šinaro, du šimtus šekelių sidabro ir aukso gabalą, sveriantį penkiasdešimt šekelių. Aš jų užsigeidžiau ir juos pasiėmiau. Visa užkasiau į žemę, savo palapinės viduje, ir sidabras yra apačioje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,25 Pr 3,6 Pr 6,2 Pr 10,10 Iš 20,17 2 Sam 11,2 2 Sam 11,6-17 1 Kar 21,1-2 2 Kar 5,20-27 Job 31,1 Ps 119,37 Pat 4,23 Pat 23,31 Pat 28,22 Iz 28,15 Iz 29,15 Mch 2,1-2 Hab 2,9 Mt 5,28-29 Lk 12,2 Lk 12,15 Rom 7,7-8 Ef 5,3 Ef 5,5 Kol 3,5 1 Tim 6,9-10 Heb 13,5 Jok 1,15 2 Pt 2,15 1 Jn 2,15-16 auksasBabilonasBabilono karaliusgobšumasgodumasgodumas stabasgundymaigundomasmaterializmaspagundymas
Joz 7,22 Jozuė pasiuntė žmones į palapinę. Jie viską rado paslėptą jo palapinėje; sidabras buvo apačioje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 7,23 Paėmę tai iš palapinės, jie atnešė pas Jozuę ir izraelitus ir padėjo tai Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 7,24 Jozuė ir visi izraelitai su juo paėmė Zeracho sūnų Achaną, sidabrą, apsiaustą ir aukso gabalą, taip pat jo sūnus ir dukteris, jaučius, asilus ir avis, palapinę bei visą jo nuosavybę ir nugabeno į Achoro slėnį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 15,7 Joz 7,26 Iz 65,10 Oz 2,15 1 Tim 6,9-10 Pr 18,25 Iš 20,5 Sk 16,27-31 Joz 6,18 Joz 6,21 Joz 7,1 Job 20,15 Job 20,23-28 Pat 15,27 Mok 5,13 Ez 22,13-14
Joz 7,25 Jozuė pasakė: „Kodėl užtraukei mums nelaimę? Viešpats šiandien tave padarys nelaimingą“. Tada izraelitai jį užmušė akmenimis ir po to sudegino, kai užmušė juos akmenimis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,18 1 Krn 2,7 Kun 20,2 Kun 24,14 Įst 17,5 Pr 34,30 Pr 38,24 Kun 20,14 Kun 21,9 Įst 13,10 Įst 21,21 Įst 22,21-24 Joz 7,11-13 Joz 7,15 1 Kar 18,17-18 Hab 2,6-9 Gal 5,12 2 Tes 1,6 Heb 12,15 graikaikarstaskūno deginimasnusikaltėliaipiktas Dievasšakelėvabzdys
Joz 7,26 Jie sukrovė ant jo didelę akmenų krūvą, kuri išliko iki šios dienos. Taip Viešpaties rūstybė nurimo. Todėl ta vieta ligi šiol vadinama Achoro slėniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,17 Iz 65,10 Oz 2,15 Joz 7,24 Joz 8,29 2 Sam 18,17 Rd 3,53 Joz 10,27 2 Sam 21,14 Iz 40,2 Jl 2,13 Jl 2,18 Zch 6,8 Jn 3,9-10 pyktis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį