Biblijos vartai

Atversta Joz 6,1-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 27.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jozuė, Nūno sūnus, pasišaukęs kunigus, tarė: „Paimkite Sandoros skrynią, ir septyni kunigai tegul neša septynis avino rago trimitus Viešpaties skrynios priekyje“. Jozuei tai pasakius, septyni kunigai, trimituodami septyniais avino rago trimitais Viešpaties akivaizdoje, ėjo Viešpaties Sandoros skrynios priekyje. Jozuei atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė Viešpaties Sandoros skrynią, septyni kunigai septyniais avino rago trimitais trimitavo, eidami Viešpaties skrynios priekyje, ginkluotieji žygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui Viešpaties skrynią, trimitų garsams skambant.

Joz 6,1 Tuo tarpu Jerichas buvo aklinai užsidaręs dėl izraelitų; niekas neišeidavo ir neįeidavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 2,7 Joz 2,9-14 Joz 2,24 2 Kar 17,4 Ps 127,1 bijojauGibeonaspaleistuveskubejimaspriešo apgaulės
Joz 6,2 Viešpats tarė Jozuei: „Žiūrėk, Aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,24 Joz 2,9 Joz 2,24 Joz 8,1 Neh 9,24 Joz 5,13-15 Joz 6,9-24 Joz 11,6-8 Ts 11,21 Ts 11,24 2 Sam 5,19 Dan 2,21 Dan 2,44 Dan 4,17 Dan 4,35 Dan 5,18 atsiprašauDievas vardaskrūmasmatyti Dievąnesutarimaipakartas
Joz 6,3 Visi kariai turi apeiti aplink miestą kas dieną po vieną kartą. Taip darykite šešias dienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 14,9 Joz 6,7 Joz 6,14 1 Kor 1,21-25 2 Kor 4,7 greitumas
Joz 6,4 Septyni kunigai turi nešti skrynios priekyje septynis avino rago trimitus. Septintą dieną turite apeiti miestą septynis kartus, kunigams trimituojant. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 2,3 Pr 7,2-3 Kun 4,6 Kun 14,16 Kun 25,8-9 Sk 10,1-10 Sk 23,1 Ts 7,7-8 Ts 7,15-22 1 Kar 18,43 2 Kar 5,10 2 Krn 13,12 2 Krn 20,17 2 Krn 20,19 2 Krn 20,21 Job 42,8 Iz 27,13 Zch 4,2 Zch 4,6 Apr 1,4 Apr 1,20 Apr 5,1 Apr 5,6 Apr 8,2 Apr 8,6 Apr 10,3 Apr 15,1 Apr 15,7 Apr 16,1 suskambejo trimitasšofarasvienas ragas
Joz 6,5 Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti. Tada sugrius miesto sienos, ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,20 1 Sam 4,5 Iš 19,19 Joz 6,16 Ts 7,20-22 1 Sam 17,20 1 Sam 17,52 2 Krn 13,14-15 2 Krn 20,21-22 Iz 25,12 Iz 30,25 Jer 50,15 2 Kor 10,4-5 Heb 11,30 ištvirkėliustiessavienas ragas
Joz 6,6 Jozuė, Nūno sūnus, pasišaukęs kunigus, tarė: „Paimkite Sandoros skrynią, ir septyni kunigai tegul neša septynis avino rago trimitus Viešpaties skrynios priekyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,14 Įst 20,2-4 Joz 3,3 Joz 3,6 Joz 6,8 Joz 6,13 Apd 9,1
Joz 6,7 O žmonėms tarė: „Eikite aplink miestą, o ginkluotieji teeina Viešpaties skrynios priekyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 4,13 Joz 1,14 Joz 6,3
Joz 6,8 Jozuei tai pasakius, septyni kunigai, trimituodami septyniais avino rago trimitais Viešpaties akivaizdoje, ėjo Viešpaties Sandoros skrynios priekyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,20 Joz 6,3-4
Joz 6,9 Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė trimitus, o likusieji ėjo paskui skrynią. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,13 Sk 10,25 Iz 58,8 Iz 52,11-12
Joz 6,10 Jozuė įsakė tautai: „Jums nevalia šaukti nė kalbėti, iki aš jums pasakysiu: ‘Šaukite!’ Tada jūs turėsite šaukti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 5,23-24 Iz 28,16 Iz 42,2 Mt 12,19 Lk 24,49 Apd 1,7 ramu
Joz 6,11 Viešpaties skrynia buvo apnešta aplink miestą. Apėję aplinkui vieną kartą, jie sugrįžo į stovyklą ir nakvojo joje. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Joz 6,12 Jozuei atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė Viešpaties Sandoros skrynią, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 22,3 Įst 31,25 Joz 3,1 Joz 6,6-8 Jn 2,5-8 Jn 6,10-11 Jn 9,6-7 Heb 11,7-8
Joz 6,13 septyni kunigai septyniais avino rago trimitais trimitavo, eidami Viešpaties skrynios priekyje, ginkluotieji žygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui Viešpaties skrynią, trimitų garsams skambant. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 15,26 Mt 24,13 Gal 6,9
Joz 6,14 Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė šešias dienas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 6,3 Joz 6,11 Joz 6,15
Joz 6,15 Septintą dieną atsikėlę anksti, auštant, tokiu pat būdu apėjo miestą septynis kartus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 119,147 Mt 28,1 2 Pt 1,19 kylantis
Joz 6,16 Septintą kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai: „Šaukite! Viešpats jums atidavė miestą! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 6,5 Ts 7,20-22 2 Krn 20,22-23 2 Krn 13,15
Joz 6,17 Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta Viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes ji paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 20,17 Pr 12,3 Kun 27,28-29 Sk 21,2-3 Joz 2,1 Joz 2,4-6 Joz 2,22 Joz 6,22-23 Joz 7,1 1 Sam 15,6 Ezr 10,8 Iz 34,6 Jer 46,10 Ez 39,17 Mch 4,13 Mt 10,41-42 Mt 25,40 1 Kor 2,7 1 Kor 16,22 Gal 3,10 Gal 3,12 Heb 6,10 Heb 11,31 Jok 2,25 paleistuvesekimasskaisčiaisvetingumastebūnie prakeiktas
Joz 6,18 Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 7,1 Joz 7,11-12 Joz 7,25 Įst 7,26 Įst 13,17 Joz 7,15 Joz 22,18-20 1 Sam 14,28-42 2 Sam 21,1 1 Kar 18,17-18 Mok 9,18 Jon 1,12 Rom 12,9 2 Kor 6,17 Ef 5,11 Jok 1,27 1 Jn 5,21 orgijapiktas Dievasšakelėvabzdys
Joz 6,19 Visas sidabras bei auksas ir variniai bei geležiniai indai yra Viešpačiui pašvęsti; visa tai Viešpaties iždui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 26,20 Kun 19,24 Sk 31,22 2 Sam 8,11 1 Kar 7,51 1 Kar 14,26 2 Kar 24,13 1 Krn 18,11 1 Krn 26,26 1 Krn 26,28 1 Krn 28,12 2 Krn 15,18 2 Krn 31,12 Neh 7,70-71 Neh 10,38 Iz 23,17-18 Jer 38,11 Mch 4,13 Zch 14,20-21 Mt 27,6 Mk 12,41 auksasaukso luitasgeležine lazdalobis
Joz 6,20 Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti, ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,30 Joz 6,5 2 Kor 10,4-5 Abnerisginklaihananijaspanterapirmas trimitassuskambejo trimitasšofarastiessa
Joz 6,21 Jie išžudė visus, kas buvo mieste: vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius, avis ir asilus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,34 Įst 7,2-3 Įst 7,16 Įst 20,16-17 Joz 9,24-25 Joz 10,28 Joz 10,39 Joz 11,14 1 Sam 15,3 1 Sam 15,8 1 Sam 15,18-19 1 Kar 20,42 Ps 137,8-9 Jer 48,18 Apr 18,21 Dievo priešaijozuėkalavijokardaskaryspraryti kardąsunaikink viskažudymas
Joz 6,22 Vyrams, kurie žvalgė kraštą, Jozuė įsakė: „Eikite į paleistuvės namus, iš jų išveskite moterį ir visus, kurie yra jos namuose, kaip jai prisiekėte“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Heb 11,31 Joz 6,17 Ez 17,18-19 Joz 2,1-24 Joz 9,15 Joz 9,18-20 2 Sam 21,2 2 Sam 21,7 Ps 15,4 Ez 17,13 Ez 17,16 mokyti vaikus
Joz 6,23 Jaunuoliai, buvę žvalgais, išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo namuose; jie išvedė visus jos giminaičius ir paliko juos už Izraelio stovyklos ribų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,2 Pr 18,24 Pr 19,29 Sk 5,2-3 Sk 31,19 Joz 2,13 Joz 2,18 Apd 10,28 Apd 27,24 1 Kor 5,12 Ef 2,12 Heb 11,7 kaip vaikaisekimasseserysūkis
Joz 6,24 Miestą ir visa, kas buvo jame, jie sudegino. Tik sidabrą bei auksą ir varinius bei geležinius indus jie padėjo Viešpaties namų iždui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 13,16 Joz 6,19 Joz 8,28 2 Kar 25,9 Apr 17,16 Apr 18,8 aukso kainageležine lazdapalapinetikrinougnis
Joz 6,25 Paleistuvę Rahabą ir jos tėvo namus bei visus, kurie buvo su ja, Jozuė paliko gyvus. Taip ji liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos, nes paslėpė pasiuntinius, kuriuos Jozuė išsiuntė išžvalgyti Jerichą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 11,31 Mt 1,5 Joz 2,6 Joz 4,9 Joz 11,19-20 Ts 1,24-25 Apd 2,21 Jok 2,25 draugėsgreitumasišmintinga moterispaleistuvesamdinyssekimaszerujos
Joz 6,26 Tuo metu Jozuė paskelbė, prisiekdamas: „Prakeiktas bus Viešpaties akivaizdoje tas, kuris atstatys Jericho miestą! Už pamatus užmokės savo pirmagimiu, o už vartus – jauniausiuoju“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 16,34 Sk 5,19-21 1 Sam 14,24-46 1 Kar 22,16 Mal 1,4 Mt 26,63 Apd 19,13 pamatasskurdo prakeiksmasuž vartų
Joz 6,27 Viešpats buvo su Jozue, ir garsas apie jį pasklido po visą šalį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,5 Joz 9,1 Joz 9,3 Joz 9,9 Pr 39,2-3 Pr 39,21 Įst 31,6 Joz 1,9 1 Sam 2,30 2 Sam 7,9 Mt 4,24 Mt 14,1 Mt 18,20 Mt 28,20 Apd 18,9-10 2 Kor 13,14 2 Tim 4,17 2 Tim 4,22

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį