Biblijos vartai

Atversta Joz 1,1-18 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 18.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpaties tarnui Mozei mirus, Viešpats tarė Nūno sūnui Jozuei, Mozės tarnui: „Mano tarnas Mozė mirė. Rubeno, Gado ir pusei Manaso giminės Jozuė kalbėjo: „Atsiminkite įsakymą, kurį jums davė Viešpaties tarnas Mozė: ‘Viešpats, jūsų Dievas, jums davė šitą žemę’. Paskui galėsite grįžti į savo žemę, kurią Viešpaties tarnas Mozė jums davė Jordano rytų pusėje“.

Joz 1,1 Viešpaties tarnui Mozei mirus, Viešpats tarė Nūno sūnui Jozuei, Mozės tarnui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 34,5 Iš 24,13 Įst 1,38 Įst 34,9 Apd 7,45 Iš 17,9-13 Sk 11,28 Sk 12,7 Sk 13,8 Sk 13,16 Įst 31,3 Įst 31,23 Įst 33,1 Joz 12,6 1 Kar 19,16 2 Kar 3,11 2 Kar 4,27-29 2 Kar 5,25-27 Lk 16,10 Apd 13,36-37 Rom 1,1 Tit 1,1 Jok 1,1 Apr 1,18 Mt 20,26-27 jozuėjuozapatonamuose
Joz 1,2 „Mano tarnas Mozė mirė. Pakilk ir eik per Jordaną su visa tauta į žemę, kurią duodu izraelitams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 27,16-21 Įst 3,28 Įst 31,7 Joz 1,1 Joz 1,11 Iz 42,1 Heb 3,5-6 Heb 7,23-24
Joz 1,3 Kiekvieną vietą, ant kurios jūsų koja atsistos, jums duodu, kaip pažadėjau Mozei. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 11,24 Joz 14,9 Tit 1,2 kartu švęstipaveldasIzraelis
Joz 1,4 Nuo dykumos ir Libano kalnų iki Eufrato upės, visa hetitų šalis, ir iki Didžiosios jūros vakaruose bus jūsų ribos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,31 Pr 15,18-21 Sk 34,2-18 Įst 1,7 Įst 3,25 Įst 11,24 1 Krn 5,9 1 Krn 18,3 juozapatoLibanaslibano miškaspažadėta žemėšventojoje žemėjeterorizmasžemės ribos
Joz 1,5 Niekas prieš tave neatsilaikys per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, taip visuomet būsiu su tavimi. Aš nepaliksiu ir neapleisiu tavęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 31,6-8 Heb 13,5 Iš 3,12 Įst 7,24 Įst 20,4 Joz 1,17 Joz 3,7 Joz 6,27 Ps 46,11 Iz 41,10-14 Iz 43,2-5 Mt 28,20 Apd 18,9-10 Rom 8,31 2 Tim 4,17 Įst 31,23 Joz 1,9 Rom 8,37 apsauga namamsdėkotiDievas apsaugaDievo apsaugaGideonasgrožis praeinailga kelionejozijasjozuėjuozapatokelionėskohatomoterųneapleisneapleisiunepaliksiunepaliksiu tavęsneuzsigautumprisikėlėramiaišeima palikimastikra laimėvalgisvieniša motinavienišasvyras paliks
Joz 1,6 Būk stiprus ir drąsus; tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 1,7 Joz 1,9 Pr 26,3 Sk 34,17-29 Įst 31,6-7 Įst 31,23 1 Sam 4,9 1 Kar 2,2 1 Krn 22,13 1 Krn 28,10 2 Krn 32,7-8 Ps 27,14 Iz 35,3-4 Dan 10,19 Ag 2,4 Zch 8,9 Ef 6,10 2 Tim 2,1 1 Kor 16,13 drąsadrąsa išstovėtiišgelbės JeruzalęMarijos drasapaveldaspažadėta žemėstiprus tikėjimas
Joz 1,7 Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 5,32 Įst 28,14 Joz 11,15 Įst 29,9 Sk 27,23 Įst 12,32 Įst 31,7 Joz 1,1 Joz 1,8 1 Kar 2,3 1 Krn 22,13 Pat 4,27 Pat 8,20 demokratijaDievo įsakymasdrąsus vyraskelionėspasitikėjimas meilėseksis
Joz 1,8 Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 19,14 Ps 119,15 Įst 5,29 Įst 5,32-3 Įst 6,6-9 Įst 11,18-19 Įst 17,18-19 Įst 29,9 Įst 30,14 Įst 31,11 Joz 1,7 Ps 1,1-3 Ps 37,30-31 Ps 40,10 Ps 119,11 Ps 119,42-43 Ps 119,97 Ps 119,99 Pat 2,1-5 Pat 3,1 Iz 59,21 Mt 7,21 Mt 7,24 Mt 12,35 Mt 28,20 Lk 11,28 Jn 13,17 Jn 14,21 Ef 4,29 Kol 3,16 1 Tim 4,14-16 Jok 1,22-25 Apr 22,14 biblijabloga kompanijaburnadievodievo žodisdu keliaigalimybesįgūdžiaiišgelbėjimo šalmasištartas žodisjogajuozapatojūs pažinsiteklausyti dievolūkesčiaimokymasisnepaklusnumasnesuprantupakeisk savepamokopasveiktipažintispriežastisprotassaves pervertinimassekmesusierzinimassustiprinimastyčiojimasisžodis
Joz 1,9 Atsimink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,15 Įst 31,7-8 Joz 1,6-7 Ps 27,1-2 Jer 1,7-8 Iz 43,5 Įst 20,1 Iz 43,1 2 Sam 13,28 Ps 46,7 Įst 31,28 Ts 6,14 Apd 4,19 ateitisdraugas kovapagarbiai baimėparanojapasitikėk dievupriminssielos nepriežiūrasilpnumususilaikymasšlovonktėvo širdisvarkšusviešpatystė
Joz 1,10 Tada Jozuė įsakė tautos vyresniesiems: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti jozuė
Joz 1,11 „Pereikite per stovyklą ir įsakykite žmonėms paruošti maisto atsargų, nes po trijų dienų jūs pereisite Jordaną, kad paveldėtumėte žemę, kurią Viešpats, jūsų Dievas, jums yra pažadėjęs“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 3,2 Įst 9,1 Įst 11,31 Iš 19,11 2 Kar 20,5 Oz 6,2 išgelbės Jeruzalęjuozapatokryžiusparuošia maistapažadėta žemėprimins
Joz 1,12 Rubeno, Gado ir pusei Manaso giminės Jozuė kalbėjo: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,20-22
Joz 1,13 „Atsiminkite įsakymą, kurį jums davė Viešpaties tarnas Mozė: ‘Viešpats, jūsų Dievas, jums davė šitą žemę’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,20-28 Įst 3,18-20 Joz 22,1-4 pažadėta žemė
Joz 1,14 Jūsų žmonos, vaikai ir gyvuliai tepasilieka žemėje, kurią Mozė jums davė šioje Jordano pusėje. O jūs visi, stiprūs karo vyrai, apsiginklavę traukite savo brolių priekyje ir jiems padėkite, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,18 Įst 20,8 Apr 17,4
Joz 1,15 iki Viešpats duos poilsį jūsų broliams, kaip ir jums davė, ir jie užims žemę, kurią Viešpats, jūsų Dievas, jiems pažadėjo. Paskui galėsite grįžti į savo žemę, kurią Viešpaties tarnas Mozė jums davė Jordano rytų pusėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 32,17-22 Joz 22,4-9 1 Kor 12,26 1 Kor 13,5 Gal 5,13 Gal 6,2 Fil 1,21-26 Fil 2,4
Joz 1,16 Jie atsakė Jozuei: „Visa, ką mums įsakysi, darysime ir visur, kur mus siųsi, eisime. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 32,25 Įst 5,27 Rom 13,1-5 Tit 3,1 1 Pt 2,13-15
Joz 1,17 Kaip mes klausėme Mozės, taip ir tavęs klausysime. Viešpats, tavo Dievas, tebūna su tavimi, kaip Jis buvo su Moze! En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,5 Joz 1,9 1 Sam 20,13 1 Kar 1,37 1 Krn 28,20 Ps 20,1 Ps 20,4 Ps 20,9 Ps 118,25-26 Mt 21,9 1 Tim 2,1-2
Joz 1,18 Kiekvienas, kuris priešinsis tavo įsakymui ir neklausys tavo žodžių, bus nubaustas mirtimi. Tik būk stiprus ir drąsus!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 1,6-7 Joz 1,9 Įst 17,12 1 Sam 11,12 Ezr 10,4 Ps 2,1-6 Lk 19,27 Rom 13,1-5 1 Kor 16,13 Ef 6,10 Heb 10,28-29 Heb 12,25 drąsadrąsa išstovėtiMarijos drasapakęsti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį