Biblijos vartai

Atversta Job 38,1-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 41.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Ar išmatavai žemės platybes? Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa? Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį, kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių, drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė?

Job 38,1 Viešpats atsiliepė Jobui iš audros ir tarė: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 40,6 Iš 19,16-19 Įst 4,11-12 Įst 5,22-24 1 Kar 19,11 2 Kar 2,1 2 Kar 2,11 Job 37,1-2 Job 37,9 Job 37,14 Ez 1,4 Nah 1,3 atbaigtas darbasaudradebesysDievas apgyvendinokur Dievasmano burnamano stiprybeoruspabaisapadėjėjaspumpuraspurvestrutisšventųjų susirinkimovertas pagyrimo
Job 38,2 „Kas aptemdo patarimą neprotingais žodžiais? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 35,16 Job 42,3 1 Tim 1,7 Job 12,3 Job 23,4-5 Job 24,25 Job 26,3 Job 27,11 Job 34,35 žodžiai
Job 38,3 Susijuosk dabar kaip vyras; Aš klausiu tave, o tu atsakyk man. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 40,7 1 Kar 18,46 Iš 12,11 Job 13,15 Job 13,22 Job 23,3-7 Job 31,35-37 Jer 1,17 1 Pt 1,13 intuicijasniegena
Job 38,4 Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti. En Lbd  Ps 104,5 Pat 30,4 Pr 1,1 Ps 102,25 Pat 8,22 Pat 8,29-30 Heb 1,2 Heb 1,10 keturi kampaikretanarvassukimasissukurtas pasaulissuvaržymaižvirbliai
Job 38,5 Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 40,12 Job 11,9 Job 28,25 Ps 19,4 Ps 78,55 Pat 8,27 Pat 8,29 Iz 34,11 Iz 40,22 Zch 2,1-2 2 Kor 10,16 kertinismolio indas
Job 38,6 Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 26,7 Ps 93,1 Ps 104,5 Ps 118,22 Iz 28,16 2 Pt 3,5 Iš 26,18-25 1 Sam 2,8 Ps 24,2 Zch 12,1 Ef 2,20-21 Ps 144,12 blondinegarbėtroškagibeonaskertinislizdaimolio indaspavydžiaisniegenastogai
Job 38,7 kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,6 Job 2,1 Ps 104,4 Ezr 3,11-12 Zch 4,7 Apr 2,28 Apr 5,11 Apr 22,16 angelų galiaangelų šlovėpabaisasaliasukūrėvienas tarpininkasvisokeriopa
Job 38,8 Kas uždarė jūros duris, kai ji veržėsi, tarsi išeidama iš įsčių? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,9 Jer 5,22 Ps 33,7 Pat 8,29 Job 38,10 Ps 104,8-9 Adomo sunusįsčiosjūravandenynas
Job 38,9 Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužiu ir apsupau tamsa lyg vystyklais, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,2 antra dienadebesysgyvenimas žemėjeketvirta dienanarvasper debesitamsa
Job 38,10 kai jai paskyriau ribas, įdėjau skląstį bei duris En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,9 Job 26,10 Jer 5,22 Pr 1,9-10 Pr 9,15 Ps 33,7 senovinės durys
Job 38,11 ir pasakiau: ‘Iki čia ateisi, ne toliau; čia sustos tavo puikiosios bangos’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 89,9 Job 1,22 Job 2,6 Ps 65,6-7 Ps 76,10 Ps 93,3-4 Pat 8,29 Iz 27,8 Mk 4,39-41 Lk 8,32-33 Apr 20,2-3 Apr 20,7-8 gamta mokslas
Job 38,12 Ar kada nors savo gyvenime įsakei rytui ir nurodei aušrai jos vietą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 74,16 Pr 1,5 Job 8,9 Job 15,7 Job 38,4 Job 38,21 Ps 136,7-8 Ps 148,3-5 Lk 1,78 2 Pt 1,19 gamta mokslaslabas rytasnusiplauti rankasrytąryto maldasaulėtekisstiprus vyrassukimasisžmogus
Job 38,13 kad ji, pasiekus žemės pakraščius, nukratytų nedorėlius nuo jos? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,3 Ps 104,35 Iš 14,27 Job 24,13-17 Ps 19,4-6 Ps 104,21-22 Ps 139,9-12 apvaliaukštas Danguskampaiketuri kampaiketuris angelusmano stiprybemestimolio indasrytai vakaraismūgiuodamassukimasisužDangavandenynaivisa žemėvisatazeme apvaližemė apvaližmogus
Job 38,14 Žemė keičiasi kaip molis po antspaudu, susiklosto kaip drabužis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,2 Ps 104,6 molio indasmolisnusiplauti rankasstiprus vyrassukimasis
Job 38,15 Nedorėliams saulė nebešviečia, jų pakelta ranka sulaužoma. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 10,15 Job 18,5 Ps 37,17 Job 5,14 Ez 30,22 Iš 10,21-23 2 Kar 6,18 Job 18,18 Pat 4,19 Iz 8,21-22 Jer 13,16 Apd 13,10-11 šviesa
Job 38,16 Ar kada pasiekei jūros šaltinius ir vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,19 Pat 8,24 Job 26,5-6 Jer 51,36 atradėjasbendrumasblondinegamta mokslasgarbėtroškamokymosi technologijosmokslasnetikras mokslasnukrentanusiplauti rankaspakilimaspavydžiaisniegenastiprus vyrasstogaisukimasistechnologijostirtivandenynaivėžlys
Job 38,17 Ar mirties vartai tau buvo atverti, ar matei mirties šešėlio duris? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 9,13 Job 3,5 Ps 107,18 Job 12,22 Ps 23,4 Ps 107,10 Ps 107,14 Ps 116,3 Am 5,8 Mt 4,16 šešėlistamsus slėnis
Job 38,18 Ar išmatavai žemės platybes? Atsakyk, jei visa tai žinai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 28,24 Ps 74,17 Ps 89,11-12 Iz 40,28 Jer 31,37 Apr 20,9 molio indassuvokimas
Job 38,19 Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 1,3-4 Pr 1,14-18 Įst 4,19 Job 38,12-13 Ps 18,11 Ps 104,20 Ps 105,28 Iz 45,7 Jer 13,16 Ez 32,8 Am 4,13 Mt 27,45 Jn 1,9 Jn 8,12 gamta mokslasgyvenimo šaltinisnusiplauti rankasstiprus vyrasstovintis vanduo
Job 38,20 Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,19 Pr 23,17 Job 26,10
Job 38,21 Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių! En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 15,7 Job 38,4 Job 38,12
Job 38,22 Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 37,6 Ps 135,7 Job 6,16 Ps 33,7 badas EgiptasbitesbusDievo tarnaigalaktikagibeonasgyvatėkaip sniegąledasmotinystenilasnukrentapasiteisinimaspyragassniegasstatyti namąstiprus vyrassukimasisvanagasvienodumasžemės drebėjimas
Job 38,23 kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai? En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,11 Iz 30,30 Apr 16,21 Iš 9,18 Iš 9,24 Job 36,13 Job 36,31 Ez 13,11-13 Mt 7,27
Job 38,24 Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 38,12-13 Jon 4,8 Mt 24,27
Job 38,25 Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį, En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 28,26 Job 36,27-28 Job 37,3-6 Ps 29,3-10
Job 38,26 kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,35 Job 36,27 Ps 104,10-14 Ps 147,8-9 Iz 35,1-2 Iz 41,18-19 Iz 43,19-20 Jer 14,22 Heb 6,7-8
Job 38,27 drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,14 Ps 107,35
Job 38,28 Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 14,22 Ps 147,8 Pr 27,28 Pr 27,39 Įst 33,13 Įst 33,28 1 Sam 12,17-18 2 Sam 1,21 1 Kar 17,1 Job 5,9-10 Job 29,19 Job 38,8 Ps 65,9-10 Pat 3,20 Jer 5,24 Jer 10,13 Oz 14,5 Jl 2,23 Am 4,7 Mt 5,45
Job 38,29 Kur gimė ledas? Kas pagimdė šerkšną po dangumi? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 147,16-17 Job 37,10 Job 6,16 Job 38,8 sniegas
Job 38,30 Kodėl vanduo sukietėja į akmenį ir gelmių paviršius užšąla? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,10
Job 38,31 Ar gali surišti Sietyno raiščius ir atrišti Oriono? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 9,9 Am 5,8 dvylika žvaigždžiųfizikagamta mokslasmergelėorionasžvaigždės
Job 38,32 Ar gali liepti užtekėti Zodiakui ir Grįžulo ratams jų laiku? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 23,5 Job 9,9 Job 38,31 astrologijametų laikąimolio indasorionaspirštusstorumasžvaigždėsžvaigždynai
Job 38,33 Ar pažįsti dangaus nuostatus ir gali juos pritaikyti žemei? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,35-36 Pr 1,16 Pr 8,22 Job 38,12-13 Ps 119,90-91 Ps 148,6 Jer 33,25
Job 38,34 Ar gali įsakyti debesiui, kad jo srovės išsilietų ant tavęs? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 22,11 1 Sam 12,18 Job 36,27-28 Am 5,8 Zch 10,1 Jok 5,18 debesys
Job 38,35 Ar gali pasiųsti žaibus, kad jie išeitų, sakydami: ‘Štai mes čia’? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,23-25 Iš 9,29 Kun 10,2 Sk 11,1 Sk 16,35 1 Sam 22,12 2 Kar 1,10 2 Kar 1,14 Job 36,32 Job 37,3 Iz 6,8 Iz 65,1 Apr 11,5-6 mokslininkasnusiplauti rankasstiprus vyrassukimasistechnologijosvabalas
Job 38,36 Kas įdėjo išmintį į širdį ir davė supratimą protui? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 32,8 Ps 51,6 Mok 2,26 Iš 31,3 Iš 36,1-2 Job 9,4 Pat 2,6 Iz 28,26 Jok 1,5 Jok 1,17 intuicijatikrovė
Job 38,37 Kas gali suskaičiuoti debesis? Kas gali uždaryti dangaus indus, En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 8,1 Pr 9,15 Pr 15,5 Ps 147,4 debesysper debesi
Job 38,38 kai dulkės tampa purvu ir grumstai sulimpa? En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Job 38,39 Ar gali sumedžioti liūtei grobį ir pasotinti jos jauniklius, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,21 Job 4,10-11 Ps 34,10 Ps 145,15-16 gyvūnų mirtisliūtai
Job 38,40 gulinčius olose ir lindynėse? En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 37,8 Pr 49,9 Sk 23,24 Sk 24,9
Job 38,41 Kas paruošia varnui peną, kai jo jaunikliai šaukiasi Dievo, klaidžiodami be maisto?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 147,9 Mt 6,26 Lk 12,24 Ps 104,27-28 elementaigandrasgeriausiojautruslaukinis asilaspaukščiaipelėdapradžiaseptinta plunksnaspindesysvarnoszudyti gyvunažvirbliaižvirblis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį