Biblijos vartai

Atversta Jn 7,1-53 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 53.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Žydai stebėjosi ir sakė: „Iš kur Jis žino raštą, visai nesimokęs?“ Jėzus jiems atsakė: „Mano mokslas ne iš manęs, bet iš To, kuris mane siuntė. Išgirdę tuos žodžius, daugelis iš minios sakė: „Jis iš tiesų pranašas!“ Kiti tvirtino: „Jis Kristus!“ Dar kiti prieštaravo: „Nejaugi Kristus ateitų iš Galilėjos? Sargybiniai sugrįžo pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė: „Kodėl Jo neatvedėte?“ Sargybiniai atsakė: „Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis!“ Fariziejai atsakė: „Gal ir jūs jau suvedžioti?

Jn 7,1 Tada Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai ieškojo progos Jį nužudyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 4,3 Jn 7,19 Mt 10,23 Mt 21,38 Jn 5,16-18 Lk 13,31-33 Jn 1,19 Jn 4,54 Jn 7,25 Jn 8,37 Jn 8,40 Jn 10,39-40 Jn 11,53-54 Apd 10,38 Galilėjos ežerasGalilėjos miesterasizmas
Jn 7,2 Artėjo žydų Palapinių šventė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Zch 14,16-19 Iš 23,16-17 Sk 29,12-38 Įst 16,13-16 Kun 23,34-43 1 Kar 8,2 1 Kar 8,65 2 Krn 7,9-10 Ezr 3,4 Neh 8,14-18 puotauja kunigaikščiai
Jn 7,3 Jo broliai Jam kalbėjo: „Keliauk iš čia į Judėją, kad ir Tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus darai. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 12,46 Jn 7,5 Pr 37,5-11 Pr 37,20 1 Sam 17,28 Jer 12,6 Mt 22,16-17 Mk 3,31 Lk 8,19 Jn 7,10 Apd 2,14 boksasJėzaus broliaiJuozapas Marija
Jn 7,4 Juk, norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis. Jei darai tokius darbus, parodyk save pasauliui“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 18,20 1 Kar 22,13 Pat 18,1-2 Mt 4,6 Mt 6,1-2 Mt 6,5 Mt 6,16 Mt 23,5 Lk 6,45 Apd 2,4-12 manipuluavimas
Jn 7,5 (Mat netgi Jo broliai Juo netikėjo.) En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 3,21 Mch 7,5-6 Jn 1,11-13 Jn 7,3 Jn 7,10 boksasDievo gyvenimasišbandymaiJėzaus broliaiJėzaus seserysJuozapas Marijakupranugarispaniekašeima Jėzaus
Jn 7,6 Jėzus jiems atsakė: „Mano laikas dar neatėjo, o jums laikas visada tinkamas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,8 Jn 2,4 Jn 7,30 Ps 102,13 Mok 3,1-15 Mt 26,18 Jn 8,20 Jn 13,1 Jn 17,1 Apd 1,7 Dievas tobulasdievo tobulumaslaiku pilnatve
Jn 7,7 Pasaulis negali jūsų nekęsti, o manęs jis nekenčia, nes Aš liudiju, kad jo darbai pikti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 15,18-19 Jn 3,19 1 Kar 22,8 Pat 9,7-8 Lk 6,26 Jn 17,14 Gal 4,16 1 Kar 21,20 Pat 8,36 Pat 15,12 Iz 29,21 Iz 49,7 Jer 20,8 Am 7,7-13 Zch 11,8 Mal 3,5 Lk 11,39-54 Jn 15,23-25 Apd 5,28-33 Apd 7,51-54 Rom 8,7 Jok 4,4 1 Jn 3,12-13 1 Jn 4,5 Apr 11,5-11 blogas žmogusJėzaus nekentėmeilė pasauliuineapykantanekenčianekentčiupikta širdisskeptras
Jn 7,8 Jūs eikite į iškilmes. Aš į šitą šventę neisiu, nes mano laikas dar neatėjo“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,6 Jn 7,30 Jn 8,20 Jn 8,30 Jn 11,6-7 1 Kor 2,15-16
Jn 7,9 Tai jiems pasakęs, Jis pasiliko Galilėjoje. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Galilėjos ežeras
Jn 7,10 Bet kai Jo broliai iškeliavo į šventę, tada ir Jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Ps 26,8 Ps 40,8 Iz 42,2-3 Am 5,13 Mt 3,15 Mt 10,16 Jn 7,3 Jn 7,5 Jn 11,54 Gal 4,4 boksaspuotauja kunigaikščiai
Jn 7,11 Tuo tarpu iškilmėse žydai Jo ieškojo, klausinėdami: „O kur Tas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 11,56
Jn 7,12 Apie Jį taip pat ėjo kalbos miniose. Vieni sakė: „Jis geras!“ Kiti neigė: „Visai ne. Jis tik klaidina žmones“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,40-43 Jn 9,16 Jn 7,32 Jn 7,47 Mt 10,25 Mt 16,13-16 Mt 21,46 Mt 27,63 Lk 6,45 Lk 7,16 Lk 18,19 Lk 23,47 Lk 23,50 Jn 6,14 Jn 7,25-27 Jn 7,52 Jn 10,19-21 Apd 11,24 Rom 5,7 Fil 2,14 blogas vyrasDievo gyvenimas
Jn 7,13 Tačiau nė vienas apie Jį viešai nekalbėjo, nes bijojo žydų. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 9,22 Jn 19,38 Jn 20,19 Pat 29,25 Jn 3,2 Jn 9,34 Jn 12,42-43 Gal 2,12-13 2 Tim 2,9-13 Apr 2,13
Jn 7,14 Šventei įpusėjus, Jėzus atėjo į šventyklą ir ėmė mokyti. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,28 Sk 29,12-13 Sk 29,17 Sk 29,20 Sk 29,23-40 Ag 2,7-9 Mal 3,1 Mt 21,12 Mt 26,55 Lk 19,47 Jn 5,14 Jn 7,2 Jn 7,37 Jn 8,2 Jn 18,20 puotauja kunigaikščiai
Jn 7,15 Žydai stebėjosi ir sakė: „Iš kur Jis žino raštą, visai nesimokęs?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 13,54 Lk 2,47 Lk 4,22 Jn 7,46 Am 7,14-15 Mt 7,28-29 Mt 22,22 Mt 22,33 Mk 6,2-3 Jn 1,19 Apd 2,7-13 Apd 4,11-12 Apd 26,24 mokymasis
Jn 7,16 Jėzus jiems atsakė: „Mano mokslas ne iš manęs, bet iš To, kuris mane siuntė. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 3,11 Jn 14,24 Jn 8,28 Jn 14,10 Jn 3,31 Jn 5,23-24 Jn 5,30 Jn 6,38-40 Jn 6,44 Jn 12,49-50 Jn 17,8 Jn 17,14 Apr 1,1 atsivertiauklėjimasdeportacijadvasinė vienybėjėzaus misijajėzus mirtismūsųlmonaspakviestipamalduspaminklaspastangossaugokitėssavimeilėstebisusiskaldymaitavo namaiugdymuivedamasvisagalis dievas
Jn 7,17 Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,43 Jn 8,31-32 Ps 25,8-9 Ps 25,12 Ps 25,14 Ps 119,10 Ps 119,101-102 Iz 35,8 Jer 31,33-34 Dan 12,10 Oz 6,3 Mch 4,2 Mal 4,2 Mt 6,22 Lk 8,15 Jn 1,46-49 Jn 8,47 Apd 10,1-6 Apd 11,13-14 Apd 17,11 Fil 3,15-16
Jn 7,18 Kas iš savęs kalba, ieško sau šlovės. O kuris ieško Jo siuntėjo šlovės, Tas teisus, ir nėra Jame neteisybės“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 5,41 Iš 32,10-13 Sk 11,29 Pat 25,27 Mt 6,9 Jn 3,26-30 Jn 8,49-50 Jn 8,54 Jn 11,4 Jn 12,28 Jn 13,31-32 Jn 17,4-5 1 Kor 10,31-33 Gal 6,12-14 Fil 2,3-5 1 Tes 2,6 1 Pt 4,11 apkalbasDievo garbėJėzus nenusidėjęs
Jn 7,19 „Argi Mozė nedavė jums Įstatymo? Tačiau niekas iš jūsų Įstatymo nesilaiko. Kodėl gi norite mane nužudyti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,17 Mt 12,14 Jn 7,1 Iš 24,2-3 Įst 1,17 Įst 33,4 Ps 2,1-6 Mt 21,38 Mt 23,2-4 Mk 3,4 Mk 3,6 Jn 5,16 Jn 5,18 Jn 5,45 Jn 7,25 Jn 9,28-29 Jn 10,31-32 Jn 10,39 Jn 11,53 Apd 7,38 Rom 2,12-13 Rom 2,17-29 Rom 3,10-23 Gal 3,19 Gal 6,13 Heb 3,3-5 įstatymo knygaKristaus įstatymasMozė įstatymaiMozės įstatymasmozės mirtisžvelgt atgal
Jn 7,20 Žmonės atsiliepė: „Tu turi demoną! Kas gi nori tave nužudyti?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,48 Jn 10,20 Jn 8,52 Mt 10,25 Mt 11,18-19 Mt 12,24 Mk 3,21-22 Mk 3,30 Apd 26,24 demonaidemonusDievo gyvenimasydavelnio mirtis
Jn 7,21 Jėzus jiems atsakė: „Aš padariau tik vieną darbą, ir jūs visi nustebote. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 5,2-11 Jn 7,23
Jn 7,22 Mozė jums davė apipjaustymą, – nors jis kilęs ne iš Mozės, bet iš protėvių, – ir jūs apipjaustote žmogų per sabatą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Kun 12,3 Pr 17,10-14 Rom 4,9-11 Gal 3,17 apipjaustymas
Jn 7,23 Jei žmogus apipjaustomas sabato dieną, kad nebūtų sulaužytas Mozės Įstatymas, tai kodėl pykstate ant manęs, kad Aš visą žmogų pagydžiau per sabatą? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,2 Mt 12,5 Jn 5,8-9 Jn 5,14-16 apipjaustymasgyvuliu apdorojimasmozės mirtis
Jn 7,24 Tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 8,15 Iz 11,3-4 Įst 1,16-17 Kun 19,15 Įst 16,18-19 Ps 58,1-2 Ps 82,2 Ps 94,20-21 Pat 17,15 Pat 24,23 Iz 5,23 Jok 2,1 Jok 2,4 Jok 2,9 akmuoasketizmasbūk ramigailestingumas triumfuojaįpūstijėzaus išvaizdaklysta nuodėmėslengviaulesbietėmakiažasmatonesneteiskneteiskite kitųnustumtipirmasis įsakymasprotingumassavo broliskustismerkimas savessuprastisusiskaldymaisuteršiateisėteisimasteistivaisiužmogaus valia
Jn 7,25 Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,10-11
Jn 7,26 Štai Jis viešai kalba, ir niekas Jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog Jis iš tiesų Kristus? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,48 Ps 40,9-10 Ps 71,15-16 Pat 28,1 Iz 42,4 Iz 50,7-8 Mt 22,16 Lk 7,30 Jn 9,22 Jn 11,47-53 Jn 12,42 Apd 4,13 Ef 6,19-20 Fil 1,14 2 Tim 1,7-8
Jn 7,27 Tačiau mes žinome, iš kur šis yra. O kai ateis Kristus, niekas nežinos, iš kur Jis“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 6,42 Jn 7,41-42 Iz 11,1 Jer 30,21 Mch 5,2 Mt 2,5-6 Lk 4,22 Jn 9,29 Iz 53,8 Jer 23,5 Mt 13,54-57 Mk 6,3 Jn 7,15 Apd 8,33 Betliejus
Jn 7,28 Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, šaukė: „Jūs pažįstate mane ir žinote, iš kur Aš. Ne pats nuo savęs Aš atėjau, bet teisingas yra Tas, kuris mane siuntė, o jūs Jo nepažįstate. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,42 Jn 7,14 Jn 8,26 Jn 5,43 Jn 8,14 Jn 8,19 1 Sam 2,12 Ps 9,10 Pat 2,3-5 Jer 9,6 Jer 31,34 Oz 4,1 Oz 5,4 Oz 6,3-6 Mt 2,23 Mt 11,27 Lk 2,4 Lk 2,11 Lk 2,39 Lk 2,51 Lk 10,22 Jn 1,46 Jn 3,2 Jn 3,33 Jn 5,32 Jn 8,16 Jn 8,54-55 Jn 10,36 Jn 12,49 Jn 14,10 Jn 14,31 Jn 16,3 Jn 17,3 Jn 17,25 Apd 17,23 Rom 1,28 Rom 3,4 2 Kor 1,18 2 Kor 4,6 Tit 1,2 Heb 6,18 1 Jn 2,3-4 1 Jn 5,10 aklumasatleidoatsivertiauklėjimasbejėgisbranginkdidingi darbaigaidysgerasis mokytojasišgyventiJėzaus misijaJėzus šventyklojeliūdesysmūsųlmonaspakviestipamalduspaminklaspastangossmarkusstebuklingasturkijavaikystėvisagalis Dievasžydėti
Jn 7,29 Aš Jį pažįstu, nes Aš esu iš Jo, ir Jis mane pasiuntė“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 8,55 Mt 11,27 Jn 1,18 Jn 3,16-17 Jn 6,46 Jn 10,15 Jn 13,3 Jn 16,27-28 Jn 17,18 Jn 17,25-26 1 Jn 1,2 1 Jn 4,9 1 Jn 4,14 atsivertiauklėjimasbejėgisbranginkgaidysgerasis mokytojasišgyventiliūdesysmūsųlmonaspakviestipamalduspaminklaspastangosstebuklingasturkijavaikystėvisagalis Dievasžydėti
Jn 7,30 Tada jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš Jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi Jo valanda. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 10,39 Jn 7,6 Jn 7,32 Jn 8,20 Ps 76,10 Iz 46,10 Mt 21,46 Mk 11,18 Lk 13,32-33 Lk 19,47-48 Lk 20,19 Lk 22,53 Jn 7,8 Jn 7,19 Jn 7,44-46 Jn 8,37 Jn 8,59 Jn 9,4 Jn 10,31 Jn 11,9-10 Jn 11,57
Jn 7,31 Bet daugelis iš minios įtikėjo Jį ir kalbėjo: „Argi atėjęs Kristus padarytų daugiau ženklų, kaip kad šis yra padaręs?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 12,42 Mt 12,23 Mt 11,3-6 Lk 8,13 Jn 2,11 Jn 2,23-24 Jn 3,2 Jn 4,39 Jn 6,2 Jn 6,14-15 Jn 8,30-32 Jn 9,16 Jn 10,41-42 Jn 11,45 Jn 12,11 Apd 8,13 Jok 2,26 Dievo stebuklasisgelbejimas dziaugsmasjefteprotingumas
Jn 7,32 Fariziejai išgirdo žmones šitaip kalbant apie Jį, ir aukštieji kunigai bei fariziejai pasiuntė sargybinius Jį suimti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 12,23-24 Mt 23,13 Lk 22,52-53 Jn 7,45-53 Jn 11,47-48 Jn 12,19 Jn 18,3 Apd 5,26
Jn 7,33 Tuomet Jėzus jiems pasakė: „Dar trumpą laiką būsiu su jumis. Paskui iškeliausiu pas Tą, kuris mane siuntė. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,33 Jn 16,5 Mk 16,19 Jn 12,35-36 Jn 13,1 Jn 13,3 Jn 14,19 Jn 16,10 Jn 16,16-22 Jn 16,28 Jn 17,11 Jn 17,13 ieškok manęs
Jn 7,34 Jūs manęs ieškosite ir nerasite; ir ten, kur Aš būsiu, jūs negalėsite nueiti“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 1,24-31 Oz 5,6 Mt 23,39 Lk 13,24-25 Lk 13,34-35 Lk 17,22-23 Jn 8,21-24 Jn 13,33-36 Jn 14,3 Jn 14,6 Jn 17,24 ieškok manęs
Jn 7,35 Tuomet žydai ėmė kalbėtis tarp savęs: „Kurgi Jis žada keliauti, kad mes negalėsime Jo rasti? Gal Jis rengiasi išvykti pas išsisklaidžiusius tarp graikų ir mokyti graikus? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jok 1,1 1 Pt 1,1 Iz 11,12 Sof 3,10 Jn 12,20 Ps 67,1-2 Ps 98,2-3 Iz 11,10 Iz 27,12-13 Iz 49,6 Mt 12,21 Lk 2,32 Jn 8,22 Apd 11,18 Apd 13,46-48 Apd 21,21 Apd 22,21 Ef 3,8 Kol 1,27 1 Tim 2,7 2 Tim 1,11 Izraelio namaiizraelisjudasvalkata
Jn 7,36 Ką reiškia tie Jo žodžiai: ‘Jūs manęs ieškosite ir nerasite; ir ten, kur Aš būsiu, jūs negalėsite nueiti’?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,34 Jn 3,4 Jn 3,9 Jn 6,41 Jn 6,52 Jn 6,60 Jn 12,34 Jn 16,17-18 1 Kor 2,14 ieškok manęskam trūkstakristaus pagautas
Jn 7,37 Paskutinę, didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegeria! En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 55,1 Kun 23,36 Jn 4,10 Jn 6,35 Apr 22,17 Sk 29,35 Ps 36,8-9 Ps 42,2 Ps 63,1 Ps 143,6 Neh 8,18 Gg 5,1 Iz 12,3 Iz 40,2 Iz 40,6 Iz 41,17-18 Iz 44,3 Iz 55,3 Iz 58,1 Jer 2,2 Jer 16,19 Am 8,11-13 Mch 6,9 Zch 9,15 Mt 3,3 Mt 11,28 Jn 1,23 Jn 4,14 Jn 5,40 Jn 6,37 Jn 6,55 Jn 7,28 Jn 14,6 1 Kor 10,4 1 Kor 10,21 1 Kor 11,25 1 Kor 12,13 Ef 5,18 Apr 21,6 Apr 22,1 Kun 23,39 1 Kar 8,65-66 Pat 1,20 Pat 8,1 Pat 8,3 Pat 9,3 gyvojo vandenskojapalaiminti alkstantysDievo artumasgyvenimo vertybėsViešpaties artumas
Jn 7,38 Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 58,11 Jn 4,14 Pat 18,4 Iz 12,3 Iz 44,3 Jn 4,10 Įst 18,15 Job 32,18-19 Pat 10,11 Iz 59,21 Ez 47,1-12 Zch 14,8 Gal 5,22-23 Ef 5,9 aplinkiniaibūti savimidangausdievo pažinimasdievo žodžiaidvasios patepimasdviašmenis kalavijasėjo vandeniugyvenimo vertėgyvojo vandensgraužatiskeliaikojamanomažatikiaipalaiminti alkstantysprocesijaramybė jumsširdies polinkistikėjimo sustiprinimasužstatasvaidytisgyvybės upė
Jn 7,39 Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti Jį įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Apd 2,17 Jl 2,28 Apd 2,33 Iz 32,15 Apd 2,4 Iz 44,3 Lk 24,49 Jn 12,16 Jn 13,31-32 Jn 14,16-17 Jn 16,7 Jn 20,22 Apd 2,38 Įst 18,15-18 Ps 68,18 Pat 1,23 Iz 12,3 Mt 16,14 Mt 21,11 Lk 3,16 Lk 7,16 Jn 1,21 Jn 1,25 Jn 1,33 Jn 6,14 Jn 7,12 Jn 12,23 Jn 14,13 Jn 14,26 Jn 17,5 Apd 1,4-8 Apd 3,13 Apd 3,22-23 Apd 4,31 Rom 8,9 2 Kor 3,8 Ef 1,13-14 Ef 4,30 atidėliotiatsiųsiu GuodėjąbarboraDangausDievo artumasDievo patirtisdvasia mokoDvasinė pilnatvėdvasios išliejimasgyvojo vandensJėzus mumysekalbėtimano balsasmokyti kituspadoriaipiktžodžiavimo dvasiasielinisšventas vyrasTrejybėvandenivandens upės
Jn 7,40 Išgirdę tuos žodžius, daugelis iš minios sakė: „Jis iš tiesų pranašas!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 21,11 Jn 1,21 Jn 6,14 Dievo pamokymaižydai
Jn 7,41 Kiti tvirtino: „Jis Kristus!“ Dar kiti prieštaravo: „Nejaugi Kristus ateitų iš Galilėjos? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 1,46 Jn 7,52 Mt 16,14-16 Jn 1,41 Jn 1,49 Jn 4,25 Jn 4,29 Jn 4,42 Jn 6,69 Jn 7,31 Betliejus
Jn 7,42 Argi Raštas nesako, jog Kristus ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, iš kur kilo Dovydas?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mch 5,2 Mt 2,5 Lk 2,4 1 Sam 16,1 Mt 1,1 Lk 2,11 1 Sam 16,4 1 Sam 16,11-13 1 Sam 16,18 1 Sam 17,58 Ps 89,4 Ps 132,11 Iz 11,1 Jer 23,5 Jn 7,27 Betliejusburna žodisdovydo sunauJėzaus gimimaskaimaskristaus gimimasne gimusvienuoliai
Jn 7,43 Taigi minioje dėl Jo kilo nesutarimas. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 9,16 Jn 10,19 Jn 7,12 Mt 10,35 Lk 12,51 Apd 14,4 Apd 23,7-10
Jn 7,44 Kai kurie norėjo Jį suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš Jį rankos. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,30 Jn 8,20 Jn 18,5-6 Apd 18,10 Apd 23,11 Apd 27,23-25
Jn 7,45 Sargybiniai sugrįžo pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė: „Kodėl Jo neatvedėte?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,32 Apd 5,21-27
Jn 7,46 Sargybiniai atsakė: „Niekados žmogus nėra taip kalbėjęs, kaip šis!“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 7,28-29 Lk 4,22 Jn 7,26 šaiposi
Jn 7,47 Fariziejai atsakė: „Gal ir jūs jau suvedžioti? En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 7,12 2 Kar 18,29 2 Kar 18,32 2 Krn 32,15 Mt 27,63 Jn 9,27-34 2 Kor 6,8
Jn 7,48 Ar tiki Jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 12,42 Jn 7,26 1 Kor 1,20 1 Kor 2,8 Jer 5,4-5 Mt 11,25 Jn 7,50 Apd 6,7 1 Kor 1,22-28 baimė meilė
Jn 7,49 O ta minia, nežinanti Įstatymo, – prakeikta“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 5,21 Iz 28,14 Iz 29,14-19 Iz 65,5 Jn 9,34 Jn 9,40 1 Kor 1,20-21 1 Kor 3,18-20 Jok 3,13-18 keiksmažodžiaipsichika
Jn 7,50 Tada prabilo vienas iš jų, Nikodemas, kuris buvo aplankęs Jėzų nakčia: En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 19,39 Jn 3,1-2 linksma širdisnikodemas
Jn 7,51 „Argi mūsų Įstatymas teisia žmogų, jeigu jis pirmiau neišklausytas ir nežinoma, ką jis padaręs?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pat 18,13 Įst 1,17 Įst 17,6 Įst 17,8-11 Įst 19,15-19 Apd 23,3 gailestingumas triumfuojaįrodymaiišmėginimaineteiskite kitųpasmerkti pasauliopolicijatakaivilkų
Jn 7,52 Jie jam tarė: „Gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk, ir pamatysi, kad joks pranašas nėra kilęs iš Galilėjos“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,41 Jn 1,46 Pr 19,9 Iš 2,14 1 Kar 22,24 Pat 9,7-8 Iz 9,1-2 Mt 4,15-16 Jn 9,34 Galilėjos ežerasjonakam trūksta
Jn 7,53 Ir taip išsiskirstė kiekvienas po namus. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Job 5,12-13 Ps 33,10 Ps 76,5 Ps 76,10

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį