Biblijos vartai

Atversta Jn 18,1-40 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 40.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas: „Šitaip atsakai vyriausiajam kunigui?!“ Jėzus jam tarė: „Jei kalbėjau negerai, pasakyk, kas negerai, o jei gerai, – kodėl mane muši?“ Tada Anas pasiuntė Jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. Aplinkiniai paklausė jį: „Ar tik nebūsi vienas iš Jo mokinių?“ Tas išsigynė: „Ne!“ Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: „Argi aš nemačiau tavęs sode kartu su Juo?“ Petras ir vėl išsigynė, ir tuojau pragydo gaidys. Tada Pilotas vėl įėjo į pretorijų, pasišaukė Jėzų ir paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ Jėzus jam atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė: „Bene aš žydas?!

Jn 18,1 Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įėjo į sodą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,36 2 Sam 15,23 Mk 14,32 Jn 18,26 1 Kar 15,13 2 Kar 23,6 2 Kar 23,12 2 Krn 15,16 2 Krn 30,14 Jer 31,40 Lk 22,39-40 Jn 14,31 Pr 2,15 Pr 3,23 Mt 26,30 Mk 14,26 Jn 13,31-35 Jn 14,1-17 absalomasAbšalomasalyvų sodasedenas sodaiedeno sodaiGibeonasmalda getsemanėjesuimtas sodeteisiojo malda
Jn 18,2 Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus ir Jo mokiniai dažnai ten rinkdavosi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Lk 21,37 Lk 22,39 Mk 11,11-12 malda getsemanėjesuimtas sode
Jn 18,3 Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnų, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,12 Lk 22,47-53 Apd 1,16 Ps 3,1-2 Ps 22,12 Mt 26,47-56 Mk 14,43-50 Jn 13,2 Jn 13,27-30 aukštieji kunigaiginklainauja savaitenukaltas ginklasJėzus karalius
Jn 18,4 Tuomet Jėzus, žinodamas visa, kas Jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: „Ko ieškote?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 13,1 Jn 18,7 1 Kar 18,10 1 Kar 18,14-18 Neh 6,11 Ps 3,6 Ps 27,3 Pat 28,1 Mt 16,21 Mt 17,22-23 Mt 20,18-19 Mt 26,2 Mt 26,21 Mt 26,31 Mk 10,33-34 Lk 18,31-33 Lk 24,6-7 Lk 24,44 Jn 6,64 Jn 10,17-18 Jn 13,11 Jn 19,28 Apd 2,28 Apd 4,24-28 Apd 20,22-23 1 Pt 4,1 išdavystė
Jn 18,5 Jie atsakė: „Jėzaus iš Nazareto!“ Jėzus tarė jiems: „Tai Aš“. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Iz 3,9 Jer 8,12 Mt 2,23 Mt 21,11 Jn 1,46 Jn 19,19 esu taspalaima mažutėliams
Jn 18,6 Kai Jėzus ištarė: „Tai Aš“, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 1,9-15 Ps 27,2 Ps 40,14 Ps 70,2-3 Ps 129,5 Lk 9,54-56 Apd 4,29-30 abraomas dievasatsiprašauauka Dievuiaukštieji kunigaicalvinasdievas karaliuseretikaieretikasesu tasiniciatyvajėzaus stebuklaikelkismaldingumasmeldėsimenaimiegojonaudoti jėganetanijanukryžiuotasnuotaikapakartotaspaveldėtojaipirmenybėsavimeilėsėdėjimassuitaikimassūnus gimimassutarimasterminas
Jn 18,7 O Jis vėl juos klausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Jėzaus iš Nazareto“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,4 isgelbejimas dziaugsmas
Jn 18,8 Jėzus atsiliepė: „Jau jums sakiau, kad tai Aš. Jei tad manęs ieškote, leiskite šitiem pasišalinti“, – En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Iz 53,6 Mt 26,56 Mk 14,50-52 Jn 10,28 Jn 13,1 Jn 13,36 Jn 16,32 1 Kor 10,13 2 Kor 12,9 Ef 5,25 1 Pt 5,7
Jn 18,9 kad išsipildytų Jo pasakyti žodžiai: „Iš tų, kuriuos man davei, nepražudžiau nė vieno“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 17,12 muitininkaisaldumassaul
Jn 18,10 Tuomet Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,47 Mt 26,51-54 Mk 14,30 Lk 22,33 Lk 22,49-51 Jn 18,26 ginklaiJudo bučinysko ausiskruvinas kardasnepriklausomybėPetraspetras buvauSimonas pasiūlėSimonas Petrassuimtas sode
Jn 18,11 Jėzus pasakė Petrui: „Kišk kalaviją į makštį! Nejaugi Aš negersiu tos taurės, kurią Tėvas man davė?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 20,22 Mt 26,39 Mt 26,42 Lk 22,42 Ps 75,8 Ez 23,31 Mk 10,38-39 Mk 14,35-36 Lk 12,30 Jn 11,41-42 Jn 12,27-28 Jn 15,10 Jn 17,24 Jn 18,36 Jn 20,17 Rom 8,15-18 2 Kor 6,7 2 Kor 10,4 Ef 6,11-17 Heb 12,2 Heb 12,5-10 aukso taurėaukštieji kunigaieucharistijaeucharistijas sakramentasgelbėti gyvybęginklaiJėzaus kančiaJėzaus nukryžiavimasJėzus nukryžiavimaskančiakančia marijosmalda getsemanėjenaudoti jėganužengėsuimtas sode
Jn 18,12 Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,3 Mt 26,57 Pr 22,9 Pr 40,3 Ts 16,21 Ps 118,27 Mt 27,2 Mk 14,53 Mk 15,1 Lk 22,54 Apd 21,31 Apd 21,37 Apd 22,24-28 Apd 23,10 Apd 23,17-22 aukštieji kunigainauja savaite
Jn 18,13 ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo tų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 18,24 Lk 3,2 Mt 26,3 Mt 26,57 Jn 11,51 Apd 4,6 kunigas vienos
Jn 18,14 Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs: „Geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 11,49-52
Jn 18,15 Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiuoju kunigu ir įėjo su Jėzumi į vyriausiojo kunigo kiemą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,54 Lk 22,54 Mt 26,3 Mt 26,58-68 bažnyčia sugriautabičiulystėbus sugriautakryžių neštimušaziono vartaikunigas
Jn 18,16 O Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tada anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiuoju kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,69 Mk 14,66-68 Lk 22,55-57 bailumas
Jn 18,17 Tarnaitė durininkė tarė Petrui: „Ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių?“ Šis atsakė: „Ne!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,33 Mt 26,69-70 Mk 14,66-68 Lk 22,54 Lk 22,56-57 Jn 18,5 Jn 18,8 Jn 18,16 Jn 18,25 Jn 21,15 Apd 12,13 bailumasbičiulystėPetras
Jn 18,18 Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrę ugnį, ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mk 14,54 Jn 18,25 Pr 49,6 1 Kar 19,9 Ps 1,1 Ps 26,4-10 Pat 13,20 Mk 14,67 Lk 22,44 Lk 22,55-56 Jn 21,9 Apd 4,23 1 Kor 15,33 2 Kor 6,15-17 Ef 5,11-12 gyvenimo ugnisnauji metainebūk šiltasPetrasugnisužsidegti
Jn 18,19 Vyriausiasis kunigas paklausė Jėzų apie Jo mokinius bei Jo mokymą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 26,59-68 Mk 14,55-65 Lk 11,53-54 Lk 20,20 Lk 22,63-71
Jn 18,20 Jėzus jam atsakė: „Aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visada mokiau sinagogoje ir šventykloje, kur visuomet susirenka žydai, ir nieko nekalbėjau slapčia. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 7,26 Mt 4,23 Iz 45,19 Iz 48,16 Mt 26,55 Jn 7,4 Ps 22,22 Ps 40,9 Mt 9,35 Mt 21,23-27 Mt 24,26 Mt 26,65 Lk 4,15 Lk 19,45-47 Lk 20,1-8 Lk 21,37 Jn 7,14 Jn 7,28 Jn 8,2 Jn 8,26 Jn 10,23-39 Apd 26,26 broliškudurniaiJudo bučinyskryžių neštimasonaimūrininkasnarsasinagogos vyresniojo
Jn 18,21 Kodėl tad mane klausi? Klausk tų, kurie girdėjo, ką jiems kalbėjau. Jie žino, ką Aš sakiau“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 26,59-60 Mk 14,55-59 Lk 22,67 Apd 24,12-13 Apd 24,18-20
Jn 18,22 Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas: „Šitaip atsakai vyriausiajam kunigui?!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Job 16,10 Job 30,10-12 Iz 50,5-7 Jer 20,2 Mch 5,1 Mt 26,67-68 Mk 14,65 Lk 22,63-64 Jn 18,3 Jn 19,3 Apd 23,2-5 blogis įgimtas
Jn 18,23 Jėzus jam tarė: „Jei kalbėjau negerai, pasakyk, kas negerai, o jei gerai, – kodėl mane muši?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 5,39 Apd 23,2-5 2 Kor 10,1 1 Pt 2,20-23 blogas žmogusteisinga
Jn 18,24 Tada Anas pasiuntė Jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,13 Mt 26,57
Jn 18,25 Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: „Ar tik nebūsi vienas iš Jo mokinių?“ Tas išsigynė: „Ne!“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,15 Pat 29,25 Mt 26,69 Mt 26,71-75 Mk 14,37-38 Mk 14,67-72 Lk 22,56 Lk 22,58-62 Jn 18,17-18 Gal 2,11-13 bailumasnebūk šiltas
Jn 18,26 Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: „Argi aš nemačiau tavęs sode kartu su Juo?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 18,1 Jn 18,10 Pat 12,19 Mt 26,73 Mk 14,70-71 Lk 22,59-60 ko ausis
Jn 18,27 Petras ir vėl išsigynė, ir tuojau pragydo gaidys. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Jn 13,38 Mt 26,34 Mt 26,74-75 Mk 14,30 Mk 14,68 Mk 14,71-72 Lk 22,34 Lk 22,60-62 bailumasfizinis smurtas
Jn 18,28 Iš Kajafo rūmų jie nuvedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Paschą. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 18,33 Jn 19,9 Mt 27,27 Apd 11,3 Jn 11,55 Jn 19,14 Apd 10,28 Įst 16,2 2 Krn 30,21-24 2 Krn 35,8-14 2 Krn 35,17-18 Ps 35,16 Pat 1,16 Pat 4,16 Iz 1,10-15 Jer 7,8-11 Ez 45,21 Am 5,21-23 Mch 2,1 Mch 3,10-12 Mt 23,23-28 Mt 27,1-10 Mk 15,1-5 Mk 15,16 Lk 22,66 Lk 23,1-5 Jn 18,39 Apd 3,13 sielos ramybėbažnyčia sugriautabus sugriautabuveinedieną naktįDievo gyvenimasJėzaus išdavikasJėzus karaliusJėzus mirštaJudo bučinyskryžių neštinetikinti padermėpaschospiloto žmonasaulėtekissuimtas sodetrečiąją dienątris dienasziono vartai
Jn 18,29 Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: „Kuo kaltinate šitą žmogų?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,11-14 Mt 27,23 Mk 15,2-5 Lk 23,2-3 Apd 23,28-30 Apd 25,16 bažnyčia sugriautabus sugriautaziono vartai
Jn 18,30 Jie atsakė: „Jeigu Jis nebūtų piktadarys, nebūtume tau Jo atvedę“. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mk 10,33 Mk 15,3 Lk 20,19-26 Lk 23,2-5 Lk 24,7 Jn 19,12 Apd 3,13 pralaimėtojaspusdievis
Jn 18,31 Pilotas jiems tarė: „Pasiimkite Jį ir teiskite pagal savo Įstatymą“. Žydai jam atsakė: „Mums neleista nieko bausti mirtimi“, – En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Pr 49,10 Ez 21,26-27 Oz 3,4-5 Jn 19,6-7 Jn 19,15 Apd 25,18-20 ateities numatymasJėzaus seserysponcijaus pilotasteismo valanda
Jn 18,32 kad išsipildytų Jėzaus žodžiai, kuriais Jis nurodė, kokia mirtimi Jam reikės mirti. En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Mt 20,19 Mt 26,2 Jn 3,14 Jn 12,32-33 Įst 21,23 Ps 22,16 Mk 10,33 Lk 18,32-33 Lk 24,7-8 Jn 8,28 Jn 10,31 Jn 10,33 Apd 7,59 Gal 3,13
Jn 18,33 Tada Pilotas vėl įėjo į pretorijų, pasišaukė Jėzų ir paklausė: „Ar Tu esi žydų karalius?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,9 Ps 2,6-12 Iz 9,6-7 Jer 23,5 Sof 3,15 Zch 9,9 Mt 27,11 Mk 15,2 Lk 19,38-40 Lk 23,3-4 Jn 1,49 Jn 12,13 Jn 12,15 Jn 18,28-29 Jn 18,37 Jn 19,3 Jn 19,12 Jn 19,19-22 Apd 2,34-36 1 Tim 6,13 poncijaus pilotasžydų karalius
Jn 18,34 Jėzus jam atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti 
Jn 18,35 Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man Tave atvedė. Ką padarei?“ En Lbd NTG McGee mp3 Klausyti Ezr 4,12 Neh 4,2 Jn 18,28 Jn 19,6 Jn 19,11 Apd 3,13 Apd 18,14-16 Apd 21,38 Apd 22,22-24 Apd 23,29 Apd 25,19-20 Rom 3,1-2 apdovanojimo vainikasišdžiuvoištirpusilapaspatikti visiemspjautuvasprarytirykštėšaukimasžydų tauta
Jn 18,36 Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 6,15 Dan 2,44 Dan 7,14 Mt 26,53 Ps 45,3-7 Iz 9,6-7 Zch 9,9 Lk 12,14 Lk 17,20-21 Jn 8,15 Rom 14,17 Kol 1,12-14 1 Tim 6,13 arabusateikite vaikeliaiatgaivinimasboluojadievas visagalisdiskriminacijadvejoneselohimasfizinis smurtasgimtojijėzaus atėjimasjėzaus ūgislaimingas skaičiusmieå¾iainatanaspasauliopasaulis piktojopažadas žydamspiliečiaipirmenybėpranašas jonasprasmė žmoguiraupsuotiejisiono vaikai,džiūgaukitevaldovai
Jn 18,37 Tada Pilotas Jį paklausė: „Vadinasi, Tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: Aš esu karalius. Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kas laikosi tiesos, klauso mano balso“. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 8,14 Jn 8,47 1 Jn 4,6 Iz 55,4 Mt 26,64 Mt 27,11 Mk 15,2 Lk 23,3 Jn 3,32 Jn 14,6 1 Jn 3,19 Mk 14,62 Lk 22,70 Jn 7,17 Jn 10,26-27 1 Tim 6,13 1 Pt 1,22 1 Jn 3,14 1 Jn 5,20 Apr 1,4 Apr 3,14 atgaivinaatsimerktiatvėrė akisbataičernobylisgarbinti žmogųgyvas žodisgyvenimo tiesosinterpertavimaskalbėti tiesąkarališkoji kunigaikštystėklausykkūdikėlis Jėzusmano balsasmano karalystenamai tikėjimasNojaus sūnaipasižadėjimaipažinsite tiesąpažinti tiesąponcijaus pilotasreliatyvizmassakyti tiesąsiek tiesossugulovėstiesavaldingumas
Jn 18,38 Pilotas Jo paklausė: „O kas yra tiesa?!“ Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: „Aš nerandu Jame jokios kaltės. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Jn 19,4 Lk 23,4 Jn 19,6 Mt 27,18-19 Mt 27,24 Mk 15,14 Lk 23,14-16 Jn 19,21-22 Apd 17,19-20 Apd 17,32 Apd 24,25-26 1 Pt 1,19 1 Pt 2,22-23 atgaivinačernobylisgyvenimo tiesosiš ciaJėzus verkiaKristaus kryžiusnuomonespažinti tiesąponcijaus pilotaspostmodernizmasskirtingos nuomonėssocialiniai mokslaisurišatiesatiesa padarystiesos kalbėjimas
Jn 18,39 Yra jūsų paprotys, kad per Paschą aš paleisčiau vieną suimtąjį. Tad ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?“ En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,15-18 Mt 27,20-23 Mk 15,6-14 Lk 23,16-23 atleisiteBarabasišlaisvinimasJėzus miegojokyšiaimuitininkaiponcijaus pilotasžydų karalius
Jn 18,40 Tada jie vėl visi ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Barabą!“ O Barabas buvo plėšikas. En Lbd NTG McGee mp3 txt Klausyti Mt 27,16 Mt 27,26 Mk 15,7 Mk 15,15 Lk 23,18-19 Lk 23,25 Apd 3,13-14 BarabasKristaus kryžiusnetikinti padermėskaicius aštuoni

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį