Biblijos vartai

Atversta Jl 3,1-21 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 21.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: „Tuo metu, kai parvesiu Judo ir Jeruzalės ištremtuosius, Aš surinksiu visas tautas ir atvesiu jas į Juozapato slėnį. Jūs pardavėte Judo ir Jeruzalės gyventojus graikams, išvarėte juos toli iš jų krašto. „Tepakyla ir tesusirenka tautos į Juozapato slėnį: ten Aš teisiu jas.

Jl 3,1 „Tuo metu, kai parvesiu Judo ir Jeruzalės ištremtuosius, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 16,15 Jer 30,3 Įst 30,3 2 Krn 6,37-38 Ps 14,7 Ps 85,1 Iz 11,11-16 Jer 23,3-8 Jer 29,14 Jer 30,18 Ez 16,53 Ez 37,21-22 Ez 38,14-18 Ez 39,25 Ez 39,28-29 Dan 12,1 Jl 2,29 Am 9,14 Sof 3,19-20 gerbimasisraelisišgelbės JeruzalęJeruzalepIevostaika Izraelyjevargas Jeruzale
Jl 3,2 Aš surinksiu visas tautas ir atvesiu jas į Juozapato slėnį. Ten juos teisiu dėl mano tautos ir mano paveldo Izraelio, kurį jos buvo išsklaidžiusios ir pasidalinusios mano žemę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 66,16 Ez 35,10 Ez 38,22 Jl 3,12 Sof 3,8 Zch 14,2-4 2 Krn 20,26 Jer 12,14 Jer 25,31 Jer 49,1 Ez 25,8 Ez 36,5 Ez 39,11 Am 1,11 Abd 1,10-16 Sof 2,8-10 Zch 12,3-4 Apr 11,18 Apr 16,6 Apr 16,14 Apr 16,16 Apr 18,20-21 Apr 19,19-21 Apr 20,8 Armagedonasbarugretagrįžimasisraelisišgelbės JeruzalęJeruzalekalvakaraliaus dukrakartokovotilizdaipranašavimassugrąžinimastaika Izraelyjevakarasvargas Jeruzaležemė padalintažmogaus
Jl 3,3 Jie metė burtus dėl mano tautos, už paleistuvę atidavė berniuką, už vyną pardavė mergaitę ir girtuokliavo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Am 2,6 Abd 1,11 Nah 3,10 2 Krn 28,8-9 Apr 18,13 alkoholizmasanksti keltisgeriagerti
Jl 3,4 Ką jūs turite bendro su manimi, Tyre, Sidone ir visi filistinų kraštai? Ar jūs norite man atlyginti už mano darbus ir man atkeršyti? Aš greitai ir lengvai sugrąžinsiu jūsų kerštą ant jūsų pačių galvų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 34,8 Iz 59,18 Am 1,6-10 Įst 32,35 Ts 11,12 2 Krn 21,16 2 Krn 28,17-18 Iz 23,1-2 Jer 47,4 Jer 51,6 Ez 25,12-17 Am 1,12-14 Zch 9,2-8 Mt 11,21 Lk 18,7 Apd 9,4 2 Tes 1,6 israelisvargas Jeruzale
Jl 3,5 Jūs paėmėte mano sidabrą bei auksą ir mano brangenybes nugabenote į savo šventyklas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 12,18 2 Krn 21,16-17 1 Sam 5,2-5 2 Kar 16,8 2 Kar 18,15-16 2 Kar 24,13 2 Kar 25,13-17 Jer 50,28 Jer 51,11 Dan 5,2-3 Dan 11,38
Jl 3,6 Jūs pardavėte Judo ir Jeruzalės gyventojus graikams, išvarėte juos toli iš jų krašto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 27,13 Jl 3,3 Įst 28,32 Įst 28,68 Jl 3,8
Jl 3,7 Aš pakelsiu juos toje vietoje, kurion jūs juos pardavėte, ir sugrąžinsiu jūsų kerštą ant jūsų pačių galvų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 43,5-6 Jer 23,8 Jl 3,4 2 Tes 1,6 Ts 1,7 1 Sam 15,33 Est 7,10 Iz 11,12 Iz 49,12 Jer 30,10 Jer 30,16 Jer 31,8 Jer 32,37 Ez 34,12-13 Ez 36,24 Ez 38,8 Zch 10,6-10 Mt 7,2 Jok 2,13 Apr 13,10 Apr 16,6 Apr 19,2
Jl 3,8 Aš atiduosiu jūsų sūnus ir dukteris Judo vaikams, o jie parduos juos šebiečiams, toli gyvenančiai tautai, nes taip pasakė Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 60,14 Job 1,15 Įst 32,30 Ts 2,14 Ts 4,2 Ts 4,9 Iz 14,1-2 Jer 6,20 Ez 23,42 mušimasvaldovas
Jl 3,9 Paskelbkite tai tautoms, pasiruoškite karui, žadinkite karžygius! Kariai tegul ateina artyn. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,9-10 Jer 46,3-4 Ez 38,7 Ps 96,10 Iz 34,1 Jer 31,10 Jer 50,2 Ez 21,21-22 Mch 3,5 atsibustidžiaukitės Viešpatyjekaras
Jl 3,10 Perkaldinkite savo žagres į kardus ir pjautuvus į ietis. Silpnasis tesako: „Aš stiprus“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,4 Mch 4,3 Zch 12,8 2 Krn 25,8 Lk 22,36 kardaspagalba silpnesniemsplanuoja
Jl 3,11 Skubiai susirinkusios, ateikite, aplinkinės tautos! Viešpatie, ten atvesk savo karžygius! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 13,3 Sof 3,8 Ps 103,20 Iz 10,34 Iz 37,36 Ez 38,9-18 Jl 3,2 Mch 4,12 Zch 14,2-3 2 Tes 1,7 Apr 16,14-16 Apr 19,14 Apr 19,19-20 Apr 20,8-9
Jl 3,12 „Tepakyla ir tesusirenka tautos į Juozapato slėnį: ten Aš teisiu jas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,4 Ps 96,13 Ps 98,9 Iz 3,13 Jl 3,2 Ps 7,6 Jl 3,14 Mch 4,3 2 Krn 20,26 Ps 2,8-9 Ps 76,8-9 Ps 110,5-6 Ez 30,3 Ez 39,11 Zch 14,4 Apr 19,11 Armagedonas
Jl 3,13 Imkite pjautuvą, nes atėjo pjūties metas. Spaustuvas pilnas, ateikite ir minkite. Indai bus sklidini, nes jų nedorybė didelė“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 6,11 Iz 63,3 Jer 51,33 Mt 13,39 Apr 14,15-20 Pr 18,20 Rd 1,15 Mk 4,29 Pr 13,13 Pr 15,16 Įst 16,9 dieną naktįketurios dirvospjūtisvynuoges
Jl 3,14 Minių minios sprendimo slėnyje! Viešpaties diena priartėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 34,2-8 Jl 1,15 Jl 2,1 Jl 3,2 Ps 37,13 Iz 63,1-7 Ez 38,8-23 Ez 39,8-20 Fil 3,2 2 Pt 3,7 Apr 16,14-16 Apr 19,19-21 Babilono bokštasišgelbės JeruzalęlabaipasitrauktiSiono kalnasslėniuViešpaties diena
Jl 3,15 Saulė ir mėnulis aptems, žvaigždės neteks spindesio. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 2,10 Jl 2,31 Iz 13,10 Mt 24,29 Lk 21,25-26 Apr 6,12-13 astrologijadvylika žvaigždžiųkyla saulėmėnulisorionasstogaizvaigzdežvaigždėsžvaigždės krisžvaigždynai
Jl 3,16 Viešpats suriaumos iš Siono, Jo balsas pasigirs iš Jeruzalės, dangus ir žemė sudrebės. Viešpats yra savo tautos viltis ir Izraelio vaikų stiprybė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 1,2 Ez 38,19 Jl 2,10-11 Ps 61,3 Iz 33,16 Oz 11,10 Ag 2,6 1 Sam 15,29 Ps 18,2 Ps 29,11 Ps 46,1-11 Ps 91,1-2 Pat 18,10 Iz 33,21 Iz 42,13 Iz 51,5-6 Iz 51,16 Jer 16,19 Jer 25,30-31 Am 3,8 Zch 10,6 Zch 10,12 Zch 12,5-8 Heb 12,26 Apr 11,13 Apr 11,19 Apr 16,18 aš viliuosiDievasturėk viltįviltisviltis mirusiems
Jl 3,17 „Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris gyvena Sione, savo šventame kalne. Jeruzalė bus šventa, svetimieji nebemindžios jos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jl 2,27 Iz 4,3 Iz 52,1 Nah 1,15 Jer 31,23 Jl 3,21 Apr 21,27 Ps 9,11 Ps 76,2 Iz 12,6 Iz 35,8 Ez 43,12 Ez 48,35 Dan 11,45 Abd 1,16-17 Mch 4,7 Sof 3,14-16 Zch 8,3 Zch 14,20-21 Sionas
Jl 3,18 Tą dieną iš kalnų lašės saldus vynas, iš kalvų tekės pienas. Judo upės bus pilnos vandens, iš Viešpaties namų tekės šaltinis ir drėkins Šitimo slėnį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 30,25 Iz 35,6 Sk 25,1 Ez 47,1-12 Apr 22,1-2 Iš 3,8 Job 29,6 Ps 46,4 Iz 41,17-18 Iz 55,12-13 Am 9,13-14 Mch 6,5 Zch 14,8 gyvas vanduoinvestavimaskalnus nuverstipienaspienas mamossvariu vandeniušaltinisvandens lygisvandens upėsvyno taure
Jl 3,19 Egiptas taps dykyne, Edomas virs tuščia dykuma, nes jie žiauriai praliejo nekaltą Judo vaikų kraują. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,1-15 Ps 137,7 Iz 11,15 Iz 34,1-17 Iz 63,1-6 Jer 49,17 Jer 51,35 Rd 4,21 Ez 25,1-17 Ez 35,1-15 Am 1,11-12 Abd 1,1 Abd 1,10-16 Zch 10,10 Zch 14,18-19 Mal 1,3-4 2 Tes 1,6
Jl 3,20 Judas gyvens per amžius ir Jeruzalė per kartų kartas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 37,25 Am 9,15 Iz 33,20 Jeruzale
Jl 3,21 Aš apvalysiu jų kraują, kurio dar neapvaliau, nes Viešpats gyvena Sione!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 4,4 Ez 36,25 Ez 36,29 Jl 3,17 Ez 48,35 Mt 27,25 Apr 21,3 diabetasJeruzaleSionas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį