Biblijos vartai

Atversta Jer 7,1-34 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 34.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo Jeremijui: „Atsistok Viešpaties šventyklos vartuose ir skelbk šitą žodį: ‘Klausykitės Viešpaties žodžio, visi Judo gyventojai, kurie įeinate pro vartus Viešpatį garbinti. Kadangi dabar jūs darote tuos pačius darbus, – sako Viešpats, – ir Aš kalbėjau jums anksti atsikeldamas, bet jūs nesiklausėte, jus šaukiau, bet jūs neatsiliepėte, tai namams, kurie vadinami mano vardu ir kuriais jūs pasitikite, ir vietai, kurią daviau jums ir jūsų tėvams, Aš padarysiu taip, kaip padariau Šilojui. Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Pridėkite savo deginamąsias aukas prie padėkos aukų ir valgykite jų mėsą.

Jer 7,1 Viešpats kalbėjo Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Biblijos skaitymas
Jer 7,2 „Atsistok Viešpaties šventyklos vartuose ir skelbk šitą žodį: ‘Klausykitės Viešpaties žodžio, visi Judo gyventojai, kurie įeinate pro vartus Viešpatį garbinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 26,2 1 Kar 22,19 Pat 1,20-21 Pat 8,2-3 Iz 1,10 Jer 2,4 Jer 10,1 Jer 17,19-20 Jer 19,2-3 Jer 19,14 Jer 22,1-2 Jer 34,4 Jer 36,6 Jer 36,10 Jer 44,24 Ez 2,4-5 Oz 5,1 Am 7,16 Mch 1,2 Mch 3,1 Mch 3,9 Mt 13,9 Jn 18,20 Apd 5,20 Apd 5,42 Apr 2,7 Apr 2,11 Apr 2,17 Apr 2,29 Apr 3,6 Apr 3,13 Apr 3,22
Jer 7,3 Taip sako Viešpats: ‘Pagerinkite savo kelius ir darbus, tada gyvensite šitoje vietoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 18,11 Jer 26,13 Pat 28,13 Iz 1,16-19 Iz 55,7 Jer 7,5-7 Jer 35,15 Ez 18,30-31 Ez 33,4-11 Mt 3,8-10 Jok 4,8
Jer 7,4 Nepasitikėkite melagingais žodžiais: ‘Tai Viešpaties šventykla’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Mch 3,11 1 Sam 4,3-4 Jer 6,14 Jer 7,8-12 Jer 28,15 Jer 29,23 Jer 29,31 Ez 13,19 Sof 3,11 Mt 3,9-10 Lk 3,8 dviveidisnepasitikėjimasveidmainystė
Jer 7,5 Jei iš tikrųjų pagerinsite savo kelius ir darbus, jei teisingai spręsite bylas tarpusavyje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,19 Jer 4,1-2 Jer 22,3 Ts 5,1 Ts 21,12 1 Kar 6,12-13 Iz 16,3 Jer 7,3 Ez 18,8 Ez 18,17 atgaila
Jer 7,6 svetimtaučio, našlaičio ir našlės neskriausite, nekalto kraujo nepraliesite šitoje vietoje ir svetimų dievų nesekiosite savo pačių nelaimei, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 8,19 Jer 2,34 Jer 13,10 Iš 22,21-24 Įst 6,14-15 Įst 11,28 Įst 24,17 Įst 27,19 2 Kar 21,6 2 Kar 24,4 Job 31,13-22 Ps 82,3-4 Ps 106,38 Iz 59,7 Jer 2,30 Jer 7,5 Jer 19,4 Jer 22,3-4 Jer 22,15-17 Jer 26,15 Jer 26,23 Rd 4,13 Ez 18,6 Ez 22,3-6 Zch 7,9-12 Mal 3,5 Mt 23,35-37 Mt 27,4 Mt 27,25 Jok 1,27 našlaičiainašlaičiusnašlėnašlėsnašlės skatikasnašlės sūnųnašliaiplėšti, žudytisvetimšaliaižveries
Jer 7,7 tada Aš amžiams paliksiu jus gyventi krašte, kurį daviau jūsų tėvams. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,40 Jer 3,18 2 Krn 33,8 Jer 17,20-27 Jer 18,7-8 Jer 25,5 našlėžemės ribos
Jer 7,8 Jūs pasitikite melagingais žodžiais, kurie nieko nepadeda. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,4 Iz 28,15 Iz 30,10 Jer 4,10 Jer 5,31 Jer 8,10 Jer 14,13-14 Jer 23,14-16 Jer 23,26 Jer 23,32 Ez 13,6-16 internetasIzraelispelnasSenasis Testamentasteisus Viešpats
Jer 7,9 Argi manote, kad galite vogti, žudyti, svetimauti, melagingai prisiekti, aukoti Baalui ir sekioti svetimus dievus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,3 Jer 7,6 Jer 11,13 Jer 11,17 Įst 32,17 Ts 5,8 1 Kar 18,21 Ps 50,16-21 Iz 59,1-8 Jer 9,2-9 Jer 13,10 Jer 32,29 Jer 44,3 Ez 18,10-13 Ez 18,18 Ez 33,25-26 Oz 4,1-3 Mch 3,8-12 Sof 1,5 Zch 5,3-4 Mal 3,5 Rom 2,2 Rom 2,17-29 1 Kor 6,9-10 Gal 5,19-21 Ef 5,5-7 2 Tim 3,2-5 Jok 4,1-4 Apr 21,8 Apr 22,15 Baalaskaabalakaip vagiskitos religijoskitų Dievųneištikimybėnužudymaspalaida moterispaveldėjimas vaikamsvagystėžmogžudystę
Jer 7,10 o po to ateiti ir atsistoti mano akivaizdoje šituose namuose, kurie pavadinti mano vardu, ir sakyti: ‘Mes saugūs ir galime daryti šias bjaurystes’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,34 Ez 23,39 Jer 7,11 Jer 7,14 Jer 7,30 Jer 34,15 2 Kar 21,4 2 Krn 33,4 2 Krn 33,7 Pat 7,14-15 Pat 15,8 Iz 1,10-15 Iz 48,2 Iz 58,2-4 Ez 20,39 Ez 23,29 Ez 23,37 Ez 33,31 Mt 23,13 Jn 13,18 Jn 13,26-27 Jn 18,28 abortasneištikimybėpalaida moterispasibjaurėjimas
Jer 7,11 Argi mano vardu pavadinti namai jūsų akyse tapo plėšikų lindyne? Aš mačiau tai’, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 56,7 Mt 21,13 Mk 11,17 2 Krn 6,33 Jer 2,34 Jer 16,16-17 Jer 23,24 Jer 29,23 Lk 19,45-46 Jn 2,16 Heb 4,13 Apr 2,18-19 osana
Jer 7,12 ‘Eikite į mano buvusią vietą Šilojuje, kur prieš tai buvo mano vardas, ir pažiūrėkite, ką Aš ten padariau dėl mano tautos Izraelio nedorybių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 4,10-11 Joz 18,1 Ts 18,31 1 Sam 4,22 Ps 78,60-64 Jer 26,6 Įst 12,11 1 Sam 1,3 1 Sam 4,3-4 Įst 12,5
Jer 7,13 Kadangi dabar jūs darote tuos pačius darbus, – sako Viešpats, – ir Aš kalbėjau jums anksti atsikeldamas, bet jūs nesiklausėte, jus šaukiau, bet jūs neatsiliepėte, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 65,12 Pat 1,24 Jer 7,25 Iz 50,2 Iz 66,4 2 Krn 36,15-16 Neh 9,29-30 Jer 11,7 Jer 25,3 Jer 35,15 Jer 35,17 Jer 44,4 Oz 11,2 Oz 11,7 Zch 7,13 Mt 23,37 abejingumasįsiklausymasklausaupelnas
Jer 7,14 tai namams, kurie vadinami mano vardu ir kuriais jūs pasitikite, ir vietai, kurią daviau jums ir jūsų tėvams, Aš padarysiu taip, kaip padariau Šilojui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 7,4 Įst 28,52 2 Kar 25,9 Jer 7,10 Įst 12,5 1 Sam 4,10-11 1 Kar 9,7-8 2 Krn 7,21 2 Krn 36,18-19 Ps 74,6-8 Ps 78,60 Iz 64,11 Jer 7,12 Jer 26,6-9 Jer 26,18 Jer 52,13-23 Rd 2,7 Rd 4,1 Ez 7,20-22 Ez 9,5-7 Ez 24,21 Mch 3,11-12 Mt 24,1-2 Apd 6,13-14
Jer 7,15 Aš pašalinsiu jus iš savo akivaizdos, kaip pašalinau jūsų brolius, Efraimo palikuonis’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,23 Jer 15,1 Jer 52,3 2 Kar 17,18-20 2 Kar 24,20 2 Krn 15,9 Ps 78,67-68 Jer 3,8 Jer 23,39 Oz 1,4 Oz 9,3 Oz 9,9 Oz 9,16-17 Oz 12,1 Oz 13,16
Jer 7,16 Nesimelsk už šitą tautą ir nemaldauk manęs, nes Aš tavęs neišklausysiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,10 Jer 11,14 Įst 9,14 Jer 15,1 1 Jn 5,16 2 Sam 8,18 Iz 1,15 Jer 14,11-12 Jer 18,20 Ez 14,14-20 Mch 3,4 melskis sionešilotavo varduužtarimas
Jer 7,17 Ar nematai, ką jie daro Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 6,27 Ez 8,6-18 Ez 14,23
Jer 7,18 Vaikai prirenka malkų, tėvai sukuria ugnį, moterys minko tešlą, kepa pyragaičius ir aukoja juos dangaus karalienei. Jie aukoja geriamąsias aukas svetimiems dievams, sukeldami mano rūstybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 19,13 1 Kar 14,9 Jer 44,17-19 Įst 4,19 Įst 32,16 Įst 32,21 Įst 32,37-38 1 Kar 16,2 Job 31,26-28 Ps 16,4 Iz 3,8 Iz 57,6 Iz 65,3 Iz 65,11 Jer 11,17 Jer 25,7 Jer 32,29 Jer 44,25 Ez 20,28 1 Kor 10,22 apie pagonisDangaus duonaDangaus karalieneDievo duonaDievo motinaDievų DievasduonaJėzaus aukakaraliene MarijakiškisMarijos garbinimasmėnulisnešioja stabusnešoja stabuspagonybėpykčiairamybėjesabos karalienestabmeldystėvelykosvelyku rytas
Jer 7,19 Ar jie sukelia mano rūstybę? – sako Viešpats. – Ar ne sau gėdą jie užsitraukia? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 10,22 Įst 32,16 Įst 32,21-22 Ezr 9,7 Job 35,6 Iz 1,20 Iz 1,24 Iz 45,16 Jer 2,17 Jer 2,19 Jer 9,19 Jer 20,11 Ez 8,17-18 Dan 9,7-8 sumaištiesvelyku rytas
Jer 7,20 Todėl taip sako Viešpats: ‘Aš išliesiu savo rūstybę ir įtūžį ant šitos vietos: ant žmonių, gyvulių, lauko medžių ir žemės vaisių; tai bus lyg negęstanti ugnis’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 42,18 Rd 2,3-5 Rd 4,11 Iz 42,25 Jer 17,27 Jer 44,6 2 Kar 22,17 Iz 66,24 Jer 4,23-26 Jer 9,10-11 Jer 12,4 Jer 14,16 Ez 20,47-48 Ez 22,22 Dan 9,11 Nah 1,6 Mal 4,1 Mk 9,43-48 Apr 14,10 Apr 16,1-21 dirba
Jer 7,21 Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Pridėkite savo deginamąsias aukas prie padėkos aukų ir valgykite jų mėsą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 8,13 Jer 6,20 Iz 1,11-15 Am 5,21-23
Jer 7,22 Aš nekalbėjau jūsų tėvams ir jiems nedaviau jokių įsakymų apie deginamąsias ir padėkos aukas, kai juos išvedžiau iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 6,6 1 Sam 15,22 Ps 40,6 Ps 50,8-17 Ps 51,16-17 Mt 9,13 Mk 12,33 auka
Jer 7,23 Bet jiems įsakiau štai ką: ‘Pakluskite mano balsui, ir Aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Vaikščiokite keliu, kurį jums nurodžiau, kad jums gerai sektųsi’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,26 Įst 5,33 Įst 6,3 Jer 11,4 Jer 42,6 Iš 19,5-6 Jer 11,7 Kun 26,3-12 Įst 4,10 Įst 5,16 Įst 5,29 Įst 11,27 Įst 13,4 Įst 30,2 Įst 30,8 Įst 30,20 Jer 31,33 Rom 16,26 2 Kor 10,5 Heb 5,9 paklusnumaspaklustipalaiminimus
Jer 7,24 Tačiau jie neklausė manęs ir nekreipė dėmesio, bet sekė savo piktos širdies norais; jie ėjo ne pirmyn, bet atgal. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 81,11-12 Jer 7,26 Įst 29,19 Jer 2,27 Jer 3,17 Jer 8,5 Jer 32,33 Ez 20,8 Ez 20,13 Ez 20,16 Ez 20,21 Oz 4,16 Iš 32,7-8 Neh 9,16-20 Neh 9,29 Ps 106,7-48 Jer 11,7-8 Jer 15,6 Jer 23,17 amžinaiartiartimasausįausisgalingasisieškok manęslaisvės garbinimaspasiteisinimasšalintisužsispirymasvarguoliaivedamas
Jer 7,25 Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai išėjo iš Egipto krašto, iki šios dienos Aš nuolat siunčiau pas jus savo tarnus, pranašus, keldamas juos anksti rytą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 36,15 Jer 25,4 Įst 9,7 Įst 9,21-24 1 Sam 8,7-8 Ezr 9,7 Neh 9,16-18 Neh 9,26 Neh 9,30 Ps 106,13-22 Jer 7,13 Jer 32,30-31 Ez 2,3 Ez 20,5-32 Ez 23,2-3 Mt 21,34-36 Lk 20,10-12
Jer 7,26 Tačiau jie neklausė manęs ir nekreipė dėmesio, bet buvo užsispyrę. Jie elgėsi blogiau už savo tėvus’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 16,12 2 Krn 30,8 Jer 7,24 Jer 17,23 Jer 19,15 Mt 23,32 2 Kar 17,14 2 Krn 33,10 Neh 9,16-17 Neh 9,29 Pat 29,1 Iz 48,4 Jer 6,17 Jer 11,8 Jer 25,3 Jer 25,7 Jer 26,5 Jer 29,19 Jer 34,14 Jer 44,16 Dan 9,6 Mt 21,38 Apd 7,51 Rom 2,5 varguoliai
Jer 7,27 Kai tu kalbėsi šituos žodžius, jie tavęs nesiklausys, kai juos šauksi, jie tau neatsilieps. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 50,2 Iz 65,12 Jer 1,7 Jer 26,2 Zch 7,13 Iz 6,9-10 Jer 1,19 Ez 2,4-7 Ez 3,4-11 Ez 3,17-18 Apd 20,27
Jer 7,28 Turėsi jiems sakyti: ‘Tai tauta, kuri nepakluso Viešpaties, savo Dievo, balsui ir nepriėmė pamokymo; tiesa pražuvo, ir niekas apie ją nekalbėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 59,14-15 Ps 50,17 Pat 1,7 Iz 1,4-5 Jer 2,30 Jer 5,1 Jer 5,3 Jer 6,8 Jer 6,29-30 Jer 9,3-8 Jer 32,33 Oz 4,1 Mch 7,2-5 Sof 3,2 Sof 3,7 ištikimybėsužsispirymas
Jer 7,29 Nusikirpk galvos plaukus ir numesk, raudok aukštumose, nes Viešpats atmetė ir paliko Jį užrūstinusią kartą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 1,20 Jer 6,30 Mch 1,16 Jer 16,6 Įst 32,5 2 Kar 17,20 Iz 15,2-3 Jer 9,17-21 Jer 47,5 Jer 48,37 Ez 19,1 Ez 28,12 Zch 11,8-9 Mt 3,7 Mt 12,39 Mt 16,4 Mt 23,36 Apd 2,40 nukirto galvaplaukaiplaukų
Jer 7,30 Judo vaikai darė pikta, – sako Viešpats. – Jie pastatė savo bjaurystes namuose, kurie pavadinti mano vardu, ir juos sutepė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 32,34 Ez 7,20 2 Kar 21,4 2 Kar 21,7 2 Krn 33,4-5 2 Krn 33,7 Dan 9,27 2 Kar 23,4-6 2 Kar 23,12 2 Krn 33,15 Jer 23,11 Ez 8,5-17 Ez 43,7-8 ydasugriauti
Jer 7,31 Jie pastatė Tofeto aukurą Ben Hinomo slėnyje savo sūnums ir dukterims deginti, ko Aš neįsakiau ir kas man niekada neatėjo į širdį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,3 Kun 18,21 2 Kar 17,17 2 Kar 23,10 Jer 32,35 Kun 20,1-5 Įst 12,31 Joz 15,8 2 Kar 23,20 2 Krn 28,3 2 Krn 33,6 Ps 106,37-38 Jer 19,2 Jer 19,5-6 Ez 16,20 amžinoji ugnisaukojimas aukurasazazelisdegsdeportacijadirbagyvybingumaskirmėlėskraitismobilumasmolechaspelnaspragaraspragaruspsichikaryjanti ugnissąmoningasugnies liežuvisusnisvaikų aukojimasvelnias pragarasžmogaus pasiaukojimas
Jer 7,32 Ateis diena, kai Tofetas ir Ben Hinomo slėnis bus vadinamas žudynių slėniu: laidos Tofete, kol nebeliks jame vietos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 19,6 Jer 19,11 2 Kar 23,10 Kun 26,30 Jer 7,31 Jer 19,13 Ez 6,5-7 jeremijasmobilumasusnis
Jer 7,33 Šitos tautos lavonai bus maistas padangių paukščiams ir žemės žvėrims, ir niekas jų nenubaidys. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,26 Jer 12,9 Jer 16,4 Jer 34,20 Ps 79,2-3 Jer 8,1-2 Jer 9,22 Jer 19,7 Jer 22,19 Jer 25,33 Ez 39,4 Ez 39,18-20 Apr 19,17-18 karaskarstaslavonaimėlyno paukščiomobilumasusnis
Jer 7,34 Iš Judo miestų ir iš Jeruzalės gatvių dings džiaugsmo ir linksmybės garsai, balsai jaunojo ir jaunosios, nes šalis pavirs dykyne’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 26,13 Apr 18,23 Kun 26,33 Iz 24,7-8 Jer 16,9 Jer 25,10 Oz 2,11 Iz 1,7 Jer 4,27 Iz 3,26 Iz 6,11 Jer 33,10 Mch 7,13 Avinėlio vestuvės

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį