Biblijos vartai

Atversta Jer 48,1-47 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 47.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, apie Moabą sako: „Vargas Nebojui, jis apiplėštas; Kirjataimai paimti, tvirtovė sugėdinta ir sunaikinta. Priešai Hešbone galvojo tave sunaikinti: ‘Pulkime, sunaikinkime Moabą ir pašalinkime jį iš tautų tarpo!’ Tu, Madmeno mieste, irgi nutilsi, kardas sunaikins tave! Kaip galite sakyti: ‘Mes esame galingi vyrai, karžygiai!’ Moabas apiplėštas, jo miestai sunaikinti, rinktiniai jaunuoliai išėjo į pražūtį, – sako Karalius, kareivijų Viešpats.

Jer 48,1 Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, apie Moabą sako: „Vargas Nebojui, jis apiplėštas; Kirjataimai paimti, tvirtovė sugėdinta ir sunaikinta. En Lbd  Sk 32,3 Sk 32,37-38 Jer 48,22-23 Iz 15,1-9 Jer 25,21 Ez 25,8-11 Am 2,1-2 Pr 19,37 Sk 24,17 Sk 33,47 2 Krn 20,10 Iz 25,10 Iz 27,3 Jer 9,26 Jer 27,3 Sof 2,8-11
Jer 48,2 Moabo garbė praėjo. Priešai Hešbone galvojo tave sunaikinti: ‘Pulkime, sunaikinkime Moabą ir pašalinkime jį iš tautų tarpo!’ Tu, Madmeno mieste, irgi nutilsi, kardas sunaikins tave! En Lbd  Sk 32,37 Iz 16,14 Jer 31,36 Sk 21,25-30 Est 3,8-14 Ps 83,4-8 Iz 15,1 Iz 15,5 Iz 16,8-9 Iz 25,10 Jer 25,15 Jer 25,17 Jer 33,24 Jer 46,28 Jer 48,17 Jer 48,34-35 Jer 48,42 Jer 48,45 Jer 49,3
Jer 48,3 Šauksmas girdimas Horonaimuose, plėšimas ir didelis sunaikinimas. En Lbd  Iz 15,5 Jer 48,34 Jer 48,5 Iz 15,2 Iz 15,8 Iz 16,7-11 Iz 22,4 Jer 4,20-21 Jer 47,2 sunaikinimaszydu sunaikinimas
Jer 48,4 Moabas sunaikintas, verkia jo kūdikiai. En Lbd  Sk 21,27-30 Est 8,11 Ps 137,9
Jer 48,5 Jie kyla Luhito šlaitu verkdami, nusileidžia į Horonaimus, jų priešai girdi verksmą dėl sunaikinimo. En Lbd  Iz 15,5
Jer 48,6 Bėkite, būkite kaip kadagys dykumoje. En Lbd  Jer 17,6 Jer 51,6 Pr 19,17 Job 30,3-7 Ps 11,1 Pat 6,4-5 Mt 24,16-18 Lk 3,7 Lk 17,31-33 Heb 6,18
Jer 48,7 Kadangi pasitikėjai savo darbais ir turtais, tu būsi paimtas. Kemošas išeis į nelaisvę kartu su kunigais ir kunigaikščiais. En Lbd  Sk 21,29 Jer 49,3 1 Kar 11,33 Ps 52,7 Iz 46,1-2 Jer 9,23 Jer 48,13 Jer 48,46 Ts 11,24 1 Kar 11,7 Ps 40,4 Ps 49,6-7 Ps 62,8-10 Iz 59,4-6 Jer 13,25 Jer 43,12 Ez 28,2-5 Oz 10,13 1 Tim 6,17 Apr 18,7 laimėjimasnegailestingasstabų garbinimas
Jer 48,8 Sunaikinimas pasieks kiekvieną miestą, nė vienas neišsigelbės. Slėniai ir lygumos bus sunaikintos. En Lbd  Jer 6,26 Joz 13,9 Joz 13,17 Joz 13,21 Jer 15,8 Jer 25,9 Jer 48,18 Jer 48,20-25 Jer 51,56 Ez 25,9
Jer 48,9 Duokite Moabui sparnus, kad jis galėtų pabėgti! Jis bus visai sunaikintas, miestai ištuštės. En Lbd  Ps 11,1 Iz 16,2 Jer 48,28 Ps 55,6 Jer 46,19 Sof 2,9 Apr 12,14
Jer 48,10 Prakeiktas, kas Viešpaties įsakymą nenoriai vykdo ir kas saugo savo kardą nuo kraujo. En Lbd  1 Kar 20,42 Ts 5,23 1 Sam 15,3 1 Sam 15,9 Sk 31,14-18 1 Sam 15,13-35 2 Kar 13,19 Jer 47,6 Jer 50,25 abejingumasdarbštumasDievas užmušaentuziazmaskeiksmaikeiksmažodžiaipievaprakeikimasžveries
Jer 48,11 Moabas gyveno be rūpesčių nuo pat savo jaunystės, jo mielės nusėdo; jis nebuvo perpilamas iš indo į indą ir nebuvo ištremtas. Todėl jo skonis liko tas pats ir kvapas nepasikeitė. En Lbd  Sof 1,12 Zch 1,15 Nah 2,2 Ps 55,19 Ps 73,4-8 Ps 123,4 Pat 1,32 Iz 16,6 Iz 24,3 Iz 25,6 Jer 48,29 Jer 51,34 Ez 16,49-50 Nah 2,10 kvapasMoabasneragaus mirtiesragavęuoslė
Jer 48,12 Ateis laikas, kai Aš siųsiu jam pilstytojų, kurie jį perpils, jo ąsočius ištuštins ir sudaužys. En Lbd  Ps 2,9 Iz 16,2 Iz 30,14 Jer 14,3 Jer 19,10 Jer 25,9 Jer 25,34 Jer 48,8 Jer 48,11 Jer 48,15 Jer 48,38 Ez 25,9-10 Nah 2,2 tuščia kalba
Jer 48,13 Moabas gėdysis Kemošo, kaip Izraelis gėdijosi Betelio, kuriuo pasitikėjo. En Lbd  Ts 11,24 Iz 45,16 Jer 48,39 Oz 8,5-6 1 Sam 5,3-7 1 Kar 11,7 1 Kar 12,28-29 1 Kar 18,26-29 1 Kar 18,40 Iz 2,20 Iz 16,12 Iz 45,20 Iz 46,1-2 Jer 48,7 Jer 48,46 Oz 10,5-6 Oz 10,14-15 Am 5,5-6 Moabas
Jer 48,14 Kaip galite sakyti: ‘Mes esame galingi vyrai, karžygiai!’ En Lbd  Ps 33,16 Iz 10,13 Iz 10,16 Ps 11,1 Mok 9,11 Iz 16,6 Iz 36,4-5 Jer 8,8 Jer 9,23 Jer 49,16 Ez 30,6 Sof 2,10
Jer 48,15 Moabas apiplėštas, jo miestai sunaikinti, rinktiniai jaunuoliai išėjo į pražūtį, – sako Karalius, kareivijų Viešpats. – En Lbd  Jer 46,18 Jer 50,27 Jer 51,57 Iz 40,30-31 Mal 1,14 Ps 24,8-10 Ps 47,2 Iz 34,2-8 Jer 48,4 Jer 48,8-25 Jer 51,40 Dan 4,37 Zch 14,9 Jok 5,4 Apr 19,16
Jer 48,16 Moabo sunaikinimas artėja. En Lbd  Iz 13,22 Įst 32,35 Iz 16,13-14 Jer 1,12 Ez 12,23 Ez 12,28 2 Pt 2,3
Jer 48,17 Apverkite jį, kaimynai ir visi, kurie žinote jo vardą. Sulaužytas jo stiprusis skeptras, puikioji lazda! En Lbd  Iz 9,4 Iz 10,5 Iz 14,4-5 Iz 16,8 Jer 9,17-20 Jer 48,31-33 Jer 48,39 Ez 19,11-14 Zch 11,10-14 Apr 18,14-20 geležine lazda
Jer 48,18 Nusileisk iš savo šlovės sosto į purvą, Dibono dukra! Moabo naikintojas ateis ir sugriaus tavo tvirtoves. En Lbd  Sk 21,30 Iz 47,1 Iz 15,2 Joz 13,17 Jer 48,22 Pr 21,16 Iš 17,3 Sk 32,3 Joz 13,9 Ts 15,18 Iz 5,13 Jer 46,18-19 Ez 19,13
Jer 48,19 Sustok pakelėje, Aroero gyventoja, ir klausk pabėgėlį, kas atsitiko? En Lbd  Įst 2,36 1 Sam 4,16 1 Sam 4,13-14 Sk 32,34 2 Sam 1,3-4 2 Sam 18,24-32 2 Sam 24,5 1 Krn 5,8
Jer 48,20 Moabas yra sumuštas ir nugalėtas! Šaukite ir dejuokite! Praneškite Arnone, kad Moabas apiplėštas. En Lbd  Iz 16,2 Sk 21,13-14 Sk 21,26-28 Įst 2,36 Joz 13,9 Ts 11,18 Iz 15,1-5 Iz 15,8 Iz 16,7-11 Jer 48,1-5
Jer 48,21 Bausmė atėjo lygumos kraštui: Holonui, Jahacui, Mefaatui, En Lbd  Joz 13,18 Iz 15,4 Sk 21,23 Jer 48,8 Joz 21,36-37 Ez 25,9 Sof 2,9
Jer 48,22 Dibonui, Nebojui, Bet Diblataimams, En Lbd  Sk 33,46 Jer 48,18 Sk 32,34 Jer 48,1 Ez 6,14
Jer 48,23 Kirjataimams, Bet Gamului, Bet Meonui, En Lbd  Joz 13,17 Jer 48,1 Pr 14,5 Sk 32,38 Joz 13,19
Jer 48,24 Kerijotams, Bocrai ir visiems Moabo miestams. En Lbd  Am 2,2 Jer 48,41 Įst 4,43 Joz 21,36 Sof 2,8-10
Jer 48,25 Nukirstas Moabo ragas ir jo petys sutriuškintas, – sako Viešpats. – En Lbd  Ps 75,10 Ps 10,15 Job 22,9 Zch 1,19-21 Sk 32,37 Ps 37,17 Rd 2,3 Ez 30,21-25 Dan 7,8 Dan 8,7-9 Dan 8,21 vienas ragas
Jer 48,26 Nugirdykite jį, nes jis didžiavosi prieš Viešpatį. Moabas voliosis savo vėmaluose ir taps pajuoka. En Lbd  Iz 19,14 Iz 29,9 Jer 48,42 Jer 51,39 Iš 5,2 Jer 48,39 Jer 51,7 Rd 4,21 Dan 5,23 Iš 9,17 Job 9,4 Ps 2,4 Ps 59,8 Ps 60,3 Ps 75,8 Iz 10,15 Iz 51,17 Iz 63,6 Jer 13,13-14 Jer 25,15-17 Jer 25,27-29 Jer 51,57 Rd 1,21 Rd 3,15 Ez 23,31-34 Ez 35,12-13 Dan 8,11-12 Dan 11,36 Nah 3,11 Hab 2,16 Sof 2,8-10 2 Tes 2,4 Apr 16,19
Jer 48,27 Ar nesityčiojai iš Izraelio, lyg jis būtų vagis? En Lbd  Jer 2,26 Mch 7,8-10 Rd 2,15-17 Ez 25,8 Sof 2,8 Job 16,4 Ps 44,13 Ps 79,4 Pat 24,17-18 Jer 18,16 Ez 26,2-3 Ez 35,15 Ez 36,2 Ez 36,4 Abd 1,12-13 Sof 2,10 Mt 7,2 Mt 26,55 Mt 27,38
Jer 48,28 Moabo gyventojai, pasitraukite iš miestų ir gyvenkite uolose kaip balandžiai, susikrovę lizdą aukštai skardžiuose. En Lbd  Ts 6,2 Ps 55,6-7 Gg 2,14 Iz 2,19 Jer 48,9 Jer 49,16 1 Sam 13,6 Abd 1,3-4 karvelispaukščiaititnagasžvėrelių
Jer 48,29 Mes girdėjome apie Moabo išdidumą, puikybę, akiplėšiškumą ir pasididžiavimą. En Lbd  Iz 16,6 Ps 138,6 Job 40,10-12 Pat 8,13 Pat 18,12 Pat 30,13 Iz 2,11-12 Dan 4,37 Sof 2,8-15 Lk 14,11 Jok 4,6
Jer 48,30 Aš žinau, kad jo pasigyrimas yra tuščias ir darbai niekam tikę. En Lbd  Jer 50,36 Job 9,12-13 Ps 33,10 Pat 21,30 Iz 16,6 Iz 37,28-29
Jer 48,31 Aš verkiu ir dejuoju Moabo ir Kir Hereso žmonių. En Lbd  2 Kar 3,25 Iz 15,5 Jer 48,36 Iz 16,7-11
Jer 48,32 Aš verkiu dėl tavęs, Sibmos vynuogyne, daugiau negu dėl Jazero. Tavo atžalos nusidriekė per jūrą ir pasiekė Jazerą. Naikintojas užpuolė tavo vasaros vaisius ir vynuogyno derlių. En Lbd  Iz 16,8-9 Sk 21,32 Joz 13,19 Sk 32,1 Sk 32,35 Sk 32,38 Joz 21,39 Jer 40,10 Jer 48,8 Jer 48,15 Jer 48,18
Jer 48,33 Džiaugsmas ir linksmybė dingo iš derlingų Moabo laukų. Aš pašalinau vyną iš spaustuvo, vyno mynėjas nebemina jo, džiaugsmo šūksnių negirdėti. En Lbd  Iz 5,10 Ag 2,16 Iz 7,23 Iz 9,3 Iz 16,9-10 Iz 24,7-12 Iz 32,9-14 Jer 25,9-10 Jl 1,5 Jl 1,12-13 Jl 1,16 Apr 18,22-23 vyno taure
Jer 48,34 Šauksmas iš Hešbono pasiekia Elealę, jų aimanos girdimos iki Jahaco, o iš Coaro – iki Horonaimų ir Eglat Šelišijos. Ir Nimrimų vandenys išseks. En Lbd  Iz 15,4-6 Sk 32,3 Pr 13,10 Sk 32,36-37 Įst 34,3 Jer 48,2-3 Jer 48,5 amatas
Jer 48,35 Aš sustabdysiu Moabe aukojimą ir smilkymą jų dievams aukštumose. En Lbd  Iz 15,2 Iz 16,12 Sk 22,40-41 Sk 28,14 Sk 28,28-30 Jer 11,13 Jer 48,7 stabmeldystė
Jer 48,36 Mano širdis dejuoja kaip fleita dėl Moabo ir Kir Hereso žmonių. Jie neteko visų savo turtų, kuriuos turėjo. En Lbd  Iz 15,7 Iz 16,11 Iz 15,5 Pat 11,4 Pat 13,22 Pat 18,11 Mok 5,13-14 Iz 63,15 Jer 4,19 Jer 17,11 Lk 12,20-21 Jok 5,2-3 nepaaiškinamasturtaiturtais
Jer 48,37 Visų galvos nuskustos ir barzdos nukirptos; rankos suraižytos ir strėnos padengtos ašutinėmis. En Lbd  Pr 37,34 Iz 15,2-3 Jer 41,5 Jer 47,5 Iz 20,2 Jer 16,6 Pr 37,29 Kun 19,28 1 Kar 18,28 1 Kar 21,27 2 Kar 6,30 Iz 3,24 Iz 37,1 Ez 7,18 Ez 27,31 Am 8,10 Mch 1,16 Mk 5,5 Apr 11,3 barzdanusiskustiplikas
Jer 48,38 Ant visų Moabo stogų ir aikštėse girdisi tik dejavimas. Aš sudaužiau Moabą kaip netinkamą indą, – sako Viešpats. – En Lbd  Jer 22,28 Iz 22,1 Jer 25,34 Ps 2,9 Iz 15,3 Iz 30,14 Oz 8,8 Rom 9,21-22 2 Tim 2,20-21 Apr 2,27 garbingi indai
Jer 48,39 Jie dejuos, sakydami: ‘Kaip sudaužytas, kaip sugėdintas Moabas!’ Jis taps pajuoka ir pasibaisėjimu visoms aplinkinėms tautoms. En Lbd  Iz 20,4-6 Jer 48,17 Jer 48,26-27 Rd 1,1 Rd 2,1 Rd 4,1 Ez 26,16-18 Apr 18,9-10 Apr 18,15-16
Jer 48,40 Jis atskrenda kaip erelis ir ištiesia sparnus virš Moabo. En Lbd  Įst 28,49 Iz 8,8 Jer 49,22 Ez 17,3 Oz 8,1 Jer 4,13 Rd 4,19 Dan 7,4 Hab 1,8 ereliaierelis
Jer 48,41 Jis paims tvirtoves ir miestus. Tą dieną Moabo kariai bus nuliūdę ir išsigandę kaip moterys. En Lbd  Iz 13,8 Iz 21,3 Jer 6,24 Jer 30,6 Jer 49,22 Mch 4,9-10 Iz 26,17-18 Jer 4,31 Jer 49,24 Jer 50,43 Jer 51,30 1 Tes 5,3
Jer 48,42 Moabo tauta bus sunaikinta, nes ji didžiavosi prieš Viešpatį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 48,2 Iz 7,8 Iz 37,23 Est 3,8-13 Ps 83,4-8 Pat 16,18 Jer 30,11 Jer 48,26-30 Dan 11,36 Mt 7,2 2 Tes 2,4 Apr 13,6
Jer 48,43 Išgąstis, duobė ir spąstai laukia jūsų, Moabo gyventojai! En Lbd  Iz 24,17-18 Rd 3,47 Įst 32,23-25 Ps 11,6
Jer 48,44 Kas pabėgs nuo išgąsčio, įkris į duobę, kas išlips iš duobės, pateks į spąstus. Tai ištiks Moabą jų aplankymo metu. En Lbd  1 Kar 19,17 Jer 11,23 Jer 46,21 Am 5,19 1 Kar 20,30 Iz 10,3 Iz 24,18 Iz 37,36-38 Jer 8,12 Jer 10,15 Jer 16,16 Jer 23,12 Jer 51,18 Oz 9,7 Am 2,14-15 Am 9,1-4 Mch 7,4
Jer 48,45 Bėgantys ir netekę jėgų sustos Hešbono pavėsyje. Bet ugnis išeis iš Hešbono ir liepsna iš Sihono ir praris Moabo kaktą ir triukšmadarių galvos vainiką. En Lbd  Sk 24,17 Sk 21,28 Sk 21,21 Sk 21,26 Am 2,2 Zch 10,4 Mt 21,42 būrimasliepsnašešėlis
Jer 48,46 Vargas tau, Moabai! Tu žuvai, Kemošo tauta! Tavo sūnūs yra ištremti, tavo dukterys pateko į nelaisvę. En Lbd  Sk 21,29 Ts 11,24 1 Kar 11,7 Jer 48,7 Jer 48,13 2 Kar 23,13
Jer 48,47 Bet Aš parvesiu Moabo ištremtuosius paskutinėmis dienomis, – sako kareivijų Viešpats“. Toks yra Moabo teismas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 49,39 Jer 49,6 Sk 24,14 Įst 4,30 Įst 31,29 Job 19,25 Iz 18,7 Iz 19,18-23 Iz 23,18 Jer 12,15 Jer 23,20 Jer 30,24 Jer 46,26 Ez 16,53-55 Ez 38,8 Dan 2,28 Dan 10,14 Oz 3,5 paskutiniai laikąismerkimas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį