Biblijos vartai

Atversta Jer 29,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tai yra žodžiai laiško, kurį Jeremijas pasiuntė iš Jeruzalės tremtinių vyresniesiems, kunigams ir visai tautai, kuriuos Nebukadnecaras išvedė iš Jeruzalės į Babiloną (po to, kai karalius Jechonijas, karalienė, eunuchai, Judo ir Jeruzalės kunigaikščiai, kalviai ir amatininkai paliko Jeruzalę), per Šafano sūnų Eleasą ir Hilkijos sūnų Gemariją, kuriuos Judo karalius Zedekijas siuntė pas Babilono karalių Nebukadnecarą. Apie Ahabą, Kolajos sūnų ir apie Maasėjos sūnų Zedekiją, pranašaujančius jums melą Viešpaties vardu, kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Aš juos atiduosiu į Babilono karaliaus Nebukadnecaro rankas, jis juos nužudys jums matant. Tuomet Viešpats tarė Jeremijui: „Pasiųsk tokią žinią visiems tremtiniams, kad Viešpats apie nehelamietį Šemają sako: ‘Kadangi Šemajas jums pranašavo, nors Aš jo nesiunčiau, ir įtikino jus savo melais, tai Aš nubausiu nehelamietį Šemają ir jo palikuonis.

Jer 29,1 Tai yra žodžiai laiško, kurį Jeremijas pasiuntė iš Jeruzalės tremtinių vyresniesiems, kunigams ir visai tautai, kuriuos Nebukadnecaras išvedė iš Jeruzalės į Babiloną En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Est 9,20 2 Krn 30,1-6 Jer 24,1-7 Jer 28,4 Jer 29,25-29 Apd 15,23 2 Kor 7,8 Gal 6,11 Heb 13,22 Apr 2,1-3 izraaelitų tremtiskunigaikunigasnauja sutartisdarbas
Jer 29,2 (po to, kai karalius Jechonijas, karalienė, eunuchai, Judo ir Jeruzalės kunigaikščiai, kalviai ir amatininkai paliko Jeruzalę), En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 22,24-28 2 Kar 24,12-16 2 Krn 36,9-10 Jer 27,20 2 Kar 9,32 2 Kar 20,18 Jer 24,1 Jer 28,4 Dan 1,3-21 meilužėsabos karaliene
Jer 29,3 per Šafano sūnų Eleasą ir Hilkijos sūnų Gemariją, kuriuos Judo karalius Zedekijas siuntė pas Babilono karalių Nebukadnecarą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 22,8 2 Kar 22,12 1 Krn 6,13 2 Krn 34,20 Jer 26,24 Jer 36,25 Jer 39,14 Ez 8,11 netvarka
Jer 29,4 „Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, visiems tremtiniams, ištremtiems iš Jeruzalės į Babiloną, sako: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 24,5 Iz 5,5 Iz 10,5-6 Iz 45,7 Iz 59,1-2 Am 3,6 Babilono vaikai
Jer 29,5 ‘Statykite namus ir gyvenkite juose, sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,28 Jer 29,10 Ez 28,26 alyvų sodasBabilonasedenas sodaiedeno sodainauja sutartissodaisodasstulpas pastatytassunkus darbas
Jer 29,6 Veskite žmonas ir gimdykite sūnus bei dukteris; imkite savo sūnums žmonas ir savo dukteris išleiskite už vyrų; jos tegimdo sūnus ir dukteris, kad ten jūsų padaugėtų, o ne sumažėtų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 16,2-4 Pr 1,27-28 Pr 9,7 Pr 21,21 Pr 24,3-4 Pr 24,51 Pr 24,60 Pr 28,1-4 Pr 29,19 Pr 34,4 Ts 1,12-14 Ts 12,9 Ts 14,2 1 Kor 7,36-38 1 Tim 5,14 dėl susituokusiųsantuokasantuokos liudininkaisielos reikalavimaisunku gyventisusituoktivedęvedybasvidinio pasaulio
Jer 29,7 Siekite gerovės miestui, į kurį jus ištrėmiau, melskitės už jį, nes jo gerovėje ir jūs turėsite ramybę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Tim 2,1-2 Ezr 6,10 Ezr 7,23 Dan 4,19 Dan 4,27 Dan 6,4-5 Rom 13,5 1 Pt 2,13-17 Rom 13,1 bendradarbiavimasdžiaukitės Viešpatyjeinvestavimaslaiminti tautamelskis sionemiestaimiestasnamas ramybėpatriotizmaspolitikasocializmasužtarimasvarduvyriausybėžydų tauta
Jer 29,8 Nesiduokite suvedžiojami savo pranašų, kurie yra tarp jūsų, nė žynių, nekreipkite dėmesio į savo sapnus, kuriuos jūs sapnuojate. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,31 Jer 14,14 Jer 23,21 Jer 27,14-15 Jer 28,15 Ef 5,6 Jer 23,27 Jer 27,9 Mch 2,11 Zch 13,4 Mt 24,4-5 Mt 24,24 Mk 13,5-6 Mk 13,22-23 Lk 6,26 Lk 21,8 Rom 16,18 2 Kor 11,13-15 Ef 4,14 2 Tes 2,3 2 Tes 2,9-11 2 Tim 3,13 2 Pt 2,2-3 2 Jn 1,7-9 Apr 13,14 Apr 19,20 astrologijaburtininkavimasdelneDievas sapneDvasios vedimashoroskopainebijokite svajotipasipelnytipersekiojosapnassapnuotitaro kortostuscia filosofijatuščios filosofijosverba
Jer 29,9 Jie meluoja, pranašaudami mano vardu! Aš jų nesiunčiau, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 27,15 Jer 29,31 Jer 29,23 atéméburtininkavimas
Jer 29,10 Tik išbuvus jums Babilone septyniasdešimtį metų, Aš aplankysiu jus ir ištesėsiu savo pažadą, parvesiu jus atgal į šitą vietą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 25,12 Jer 27,22 Jer 24,6-7 Dan 9,2 Sof 2,7 Zch 7,5 2 Krn 36,21-2 Jer 27,7 Jer 32,42-44 BabilonasBabilono karaliusbausmė mirtisDanielius meldėsiDievo gyvenimasdykynėEgiptas tautaerelio sparnaiišnaudojimasizraaelitų tremtisšventykla pamatasužkariautojasveržimasis
Jer 29,11 Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, – sako Viešpats. – Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 55,8-12 Ps 33,11 Ps 40,5 Job 23,13 Mch 4,12 Jer 3,12-19 Rd 3,26 Ez 34,11-31 Iz 46,10-11 Zch 12,5-10 Jer 30,18-22 Ez 39,1-29 Oz 2,14-23 Oz 14,2-9 Jl 2,28-32 Zch 9,9-17 Iz 40,1-31 Jer 31,1-33 Oz 3,5 Mch 5,4-7 Zch 1,6 Mch 7,14-20 Sof 3,14-20 Zch 8,14-15 Zch 14,20-21 Apr 14,8-14 Ez 36,1-37 Am 9,8-15 apreiškei mažutėliamsatviruotebaimėdienų kūdikiodievas atlyginsdievo troškimasdomasdruskos sandorageri zmonesgyventi dabartyjeišstatojėzaus prisiminimasjūs moteryskaip einantiskaip nuostabiaikristaus aukalaukiamasislinksmamieå¾iaineviltisnežudytipanika baimėpasitikejimas dievupažvelgėprieš miegasaugotisvarbsveikata biblijojetapatybetyros mintysDievo valiapažadaiDievo planaspadrąsinimas
Jer 29,12 Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir Aš jus išklausysiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 33,3 Ps 50,15 Mt 7,7-8 Neh 2,4-20 Ps 10,17 Ps 102,16-17 Ps 145,19 Iz 30,19 Iz 65,24 Jer 31,9 Ez 36,37 Dan 9,3-19 Zch 13,9 dievo atsakymasDievo ieškojimasgirdiieskotiisganymas klausytojamsįsiklausymasisklausiaukaršta maldaklausaumaldamalda getsemanėjemaldos prašymaimeldžiu, kadmelskis sionepergyvenaprašykiteprašomoji maldapries maldaryto maldasusitarimo maldašauksis manęsšventųjų maldos
Jer 29,13 Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,7 Ps 119,2 Jl 2,12 Įst 4,29-31 Lk 11,9-10 Ps 119,10 2 Krn 22,9 Ps 91,15 Iz 55,6-7 Kun 26,40-45 Am 5,4-6 Mt 7,7 Įst 30,1-20 1 Kar 2,4 1 Kar 8,47-50 2 Kar 23,3 2 Krn 6,37-39 2 Krn 31,21 Ps 32,6 Ps 119,58 Ps 119,69 Ps 119,145 Jer 3,10 Oz 5,15-3 Sof 2,1-3 Apd 8,36 aš girdžiuatsukadvasinės disciplinosieškojoieškok viešpatiesneužskaitosėdynėšauksis manęsvadovautiviltis meilėvyresnysisvirrusas
Jer 29,14 Jūs surasite mane, ir Aš sugrąžinsiu jus iš nelaisvės, surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kuriose jūs buvote ištremti, ir jus parvesiu į vietą, iš kurios jus ištrėmiau, – sako Viešpats’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 30,3 Ps 32,6 Iz 55,6 Įst 4,7 Įst 30,3 1 Krn 28,9 2 Krn 15,12-15 Ps 46,1 Ps 126,1 Ps 126,4 Iz 45,19 Jer 16,14-15 Jer 23,3-8 Jer 24,5-7 Jer 30,10 Jer 31,8-14 Jer 32,37-44 Jer 33,7-26 Jer 46,27-28 Jer 50,4-5 Jer 50,19-20 Jer 50,33-34 Jer 51,10 Ez 11,16-20 Ez 34,1-31 Ez 36,1-38 Am 9,14 Mch 4,12 Sof 3,20 Rom 10,20 atkurtas Izraelisdvasinis rūpestispadrąsinimas
Jer 29,15 Jei jūs sakote: ‘Viešpats mums davė pranašą Babilone’, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 28,1-17 Jer 29,8-9 Ez 1,1 Ez 1,3
Jer 29,16 tai paklausykite, ką Viešpats sako apie karalių, sėdintį Dovydo soste, apie tautą, gyvenančią šitame mieste, ir apie jūsų brolius, kurie nebuvo ištremti su jumis: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 38,2-3 Jer 38,17-23 Jer 24,2 Jer 29,3 Ez 6,1-9 Ez 17,12-21 Ez 21,9-27 Ez 22,31 Ez 24,1-14
Jer 29,17 ‘Aš siunčiu jiems kardą, badą ir marą ir juos darau panašius į blogas figas, kurių negalima valgyti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,8-10 Jer 29,18 Jer 15,2-3 Jer 24,1-3 Jer 27,8 Jer 34,17-22 Jer 43,11 Jer 52,6 Ez 5,12-17 Ez 14,12-21 Lk 21,11 Lk 21,23 išdavystė
Jer 29,18 Aš juos persekiosiu kardu, badu ir maru ir juos padarysiu siaubu visoms žemės karalystėms, prakeikimu, pasibaisėjimu, pašaipa ir pajuoka visose tautose, į kurias juos išvariau, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 29,8 Jer 15,4 Jer 42,18 Įst 28,25 Jer 24,9 Iz 65,15 Jer 25,9 Jer 34,17 Rd 2,15-16 Ez 12,15 Kun 26,33 Įst 28,64 Įst 29,21-28 1 Kar 9,7-8 2 Krn 7,19-22 Ps 44,11 Jer 19,8 Jer 26,6 Jer 29,22 Ez 6,8 Ez 22,15 Ez 36,19 Am 9,9 Zch 7,14 Lk 21,24
Jer 29,19 nes jie neklausė mano žodžių, kuriuos jiems siunčiau per savo tarnus pranašus, keldamas juos anksti rytą. Bet jie nenorėjo klausyti, – sako Viešpats. – En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 6,19 Jer 26,5 Jer 7,13 Jer 7,24-26 Jer 25,3-7 Jer 32,33 Jer 34,17 Jer 35,14-16 Jer 44,4-5 Zch 1,4-6 Zch 7,11-13 Heb 12,25
Jer 29,20 Visi tremtiniai, kuriuos Aš pasiunčiau iš Jeruzalės į Babiloną, klausykite mano žodžio. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,5 Mch 4,10 Ez 3,11 Ez 3,15
Jer 29,21 Apie Ahabą, Kolajos sūnų ir apie Maasėjos sūnų Zedekiją, pranašaujančius jums melą Viešpaties vardu, kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: ‘Aš juos atiduosiu į Babilono karaliaus Nebukadnecaro rankas, jis juos nužudys jums matant. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 14,14-15 Jer 29,8-9 Rd 2,14
Jer 29,22 Judo tremtiniams Babilone šie bus keiksmažodžiu, ir jie sakys: ‘Viešpats tepadaro tau kaip Zedekijui ir Ahabui, kuriuos Babilono karalius iškepė ugnyje’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Dan 3,6 Iz 65,15 Dan 3,21 Pr 48,20 Rūt 4,11 1 Kor 16,22 aukštakrosnėkūno deginimasmirusiųjų deginimasugnis
Jer 29,23 Jie blogai elgėsi Izraelyje: svetimavo su savo artimų žmonomis ir kalbėjo melus mano vardu, ko jiems neliepiau. Aš tai žinau ir esu liudytojas, – sako Viešpats’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,14 Mal 3,5 Heb 4,13 Pat 5,21 Jer 16,17 Jer 29,8-9 Jer 29,21 Ps 50,16-18 Jer 7,9-10 Jer 13,27 Jer 23,21 Jer 23,23-24 Sof 3,4 Mal 2,14 2 Pt 2,10-19 Jud 1,8-11 Apr 1,5 Apr 3,14 Dvasinė neištikimybėmušimasnei svetimautojaineištikimybėniekšybėraudusvetimautojai
Jer 29,24 Nehelamiečiui Šemajui sakyk: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,31-32
Jer 29,25 „Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Kadangi tu siuntei savo vardu visai tautai Jeruzalėje, kunigui Sofonijai, Maasėjos sūnui, ir visiems kunigams tokio turinio raštus: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,29 Jer 37,3 Jer 52,24 1 Kar 21,8-13 2 Kar 10,1-7 2 Kar 19,9 2 Kar 19,14 2 Kar 25,18-21 2 Krn 32,17 Ezr 4,7-16 Neh 6,5 Neh 6,17 Neh 6,19 Jer 21,1-2 Apd 9,2
Jer 29,26 ‘Viešpats tave paskyrė kunigu Jehojados vietoje, kad prižiūrėtum Viešpaties namus ir kiekvieną pamišėlį, kuris apsimeta pranašu, pasodintum į kalėjimą ir įtvertum į šiekštą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 20,1-2 2 Kar 9,11 Oz 9,7 Jn 10,20 Apd 26,24 Įst 13,1-5 Mk 3,21 Apd 16,24 2 Kar 11,15 2 Kar 11,18 2 Krn 16,10 2 Krn 18,26 Jer 29,27 Jer 38,6 Jer 38,28 Zch 13,3-6 Mt 21,23 Jn 8,53 Jn 10,33 Apd 4,1 Apd 5,18 Apd 5,24 Apd 26,11 2 Kor 5,13-15 2 Kor 11,33 Apr 2,10 belaisviusbeprotybėkalėjimąpamišęs
Jer 29,27 Kodėl tad nesudraudei anatotiečio Jeremijo, kuris jums pranašavo? En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,3 2 Krn 25,16 Jer 1,1 Jer 29,26 Jer 43,2-3 Am 7,12-13 Mt 27,63 Jn 11,47-53 Apd 4,17-21 Apd 5,28 Apd 5,40 2 Tim 3,8
Jer 29,28 Jis juk pasiuntė mums į Babiloną tokią žinią: ‘Tremtis bus ilga! Statykite namus ir gyvenkite juose, sodinkite sodus ir valgykite jų vaisius’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,5 Jer 29,1 Jer 29,10 alyvų sodasedenas sodai
Jer 29,29 Kunigas Sofonija perskaitė šitą laišką pranašui Jeremijui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,25
Jer 29,30 Tuomet Viešpats tarė Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Jer 29,31 „Pasiųsk tokią žinią visiems tremtiniams, kad Viešpats apie nehelamietį Šemają sako: ‘Kadangi Šemajas jums pranašavo, nors Aš jo nesiunčiau, ir įtikino jus savo melais, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 29,9 Jer 14,14-15 Jer 29,23-24 Ez 13,8-16 Ez 13,22-23 Jer 23,21 Jer 28,15-17 2 Pt 2,1
Jer 29,32 tai Aš nubausiu nehelamietį Šemają ir jo palikuonis. Jis neturės nė vieno, kuris gyventų šioje tautoje ir matytų jos gerovę, kurią duosiu savo tautai, nes jis mokė sukilti prieš Viešpatį’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 28,16 Jer 17,6 1 Sam 2,30-34 2 Kar 7,2 2 Kar 7,19-20 Jer 22,30 Iš 20,5 Sk 16,27-33 Joz 7,24-25 2 Kar 5,27 Ps 109,8-15 Iz 14,20 Iz 14,22 Jer 20,6 Jer 29,10-14 Jer 35,19 Am 7,17

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį