Biblijos vartai

Atversta Jer 25,12-33 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jos gers, svyrinės ir bus pamišusios dėl kardo, kurį siųsiu jiems!“ Aš ėmiau taurę iš Viešpaties rankos ir girdžiau visas tautas, pas kurias Viešpats mane siuntė: Jeruzalę, Judo miestus, jo karalius ir kunigaikščius, kad jie taptų apleisti, pašaipa ir keiksmu iki šios dienos. Faraoną, Egipto karalių, jo tarnus, kunigaikščius, visą tautą ir visus ten gyvenančius svetimtaučius; visus Uco šalies ir filistinų šalies karalius, Aškeloną, Gazą, Ekroną ir Ašdodo likutį; Edomą, Moabą ir amonitus; visus Tyro ir Sidono karalius, taip pat salų ir pajūrio karalius; Dedaną, Temą, Būzą ir visus esančius tolimiausiuose pakraščiuose; visus Arabijos karalius, kurie gyvena dykumoje; visus Zimrio, Elamo ir medų karalius; visus šiaurės karalius, artimuosius ir tolimuosius, vieną po kito, ir visas karalystes, kurios yra visoje žemėje. Kriskite nuo kardo, kurį siunčiu jums, ir nebeatsikelkite!’ Jei jie nesutiks imti taurės iš tavo rankos ir gerti, tai jiems sakyk: ‘Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Jūs tikrai gersite!’ Mieste, kuris vadinamas mano vardu, Aš pradedu vykdyti bausmę, o jūs tikitės likti nenubausti?

Jer 25,12 Po septyniasdešimties metų Aš nubausiu Babilono karalių, jo tautą ir chaldėjų šalį už jų nedorybes ir ją paversiu amžina dykyne. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 13,19 Jer 29,10 Dan 9,2 Iz 14,23 Jer 50,1-46 Jer 51,62-64 Įst 32,35-42 2 Kar 24,1 Ezr 1,1-2 Iz 13,1-14 Iz 15,6 Iz 20,1-17 Iz 46,1-1 Jer 23,2 Jer 25,14 Jer 51,24-26 Ez 35,9 Dan 5,1-31 Hab 2,1-20 Apr 18,1-24 BabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaikyrasnatanasvaldžias
Jer 25,13 Aš įvykdysiu viską, ką kalbėjau, kas parašyta šitoje knygoje, ką Jeremijas pranašavo apie tautas. En Lbd  Jer 1,5 Jer 1,10 Dan 5,28 Dan 5,31 Apr 10,11
Jer 25,14 Jie tarnaus galingoms tautoms ir jų karaliams. Aš jiems atlyginsiu pagal jų nusikaltimus’“. En Lbd  Jer 51,6 Jer 27,7 Jer 50,9 Jer 50,41 Ps 137,8 Iz 14,2 Iz 45,1-3 Iz 66,6 Jer 50,29-34 Jer 51,20-28 Jer 51,35-41 Dan 5,28 Hab 2,8-16 Apr 18,20-24
Jer 25,15 Viešpats, Izraelio Dievas, man įsakė: „Imk šitą rūstybės vyno taurę iš mano rankos ir girdyk juo visas tautas, pas kurias Aš tave siunčiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 75,8 Iz 51,17 Job 21,20 Apr 14,10 Iz 51,22 Ps 11,6 Jer 13,12-14 Jer 51,7 Apr 14,19 dragasišnaudojimas
Jer 25,16 Jos gers, svyrinės ir bus pamišusios dėl kardo, kurį siųsiu jiems!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Nah 3,11 Jer 51,7 Jer 25,27 Jer 51,39 Rd 3,15 Rd 4,21 Ez 23,32-34 Apr 14,8 Apr 14,10 Apr 16,9-11 Apr 18,3 beprotybė
Jer 25,17 Aš ėmiau taurę iš Viešpaties rankos ir girdžiau visas tautas, pas kurias Viešpats mane siuntė: En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 1,10 Jer 25,28 Jer 27,3 Jer 46,1-28 Ez 43,3 dragas
Jer 25,18 Jeruzalę, Judo miestus, jo karalius ir kunigaikščius, kad jie taptų apleisti, pašaipa ir keiksmu iki šios dienos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 60,3 Jer 24,9 Jer 44,22 Joz 6,18 1 Kar 8,24 2 Kar 22,19 Ezr 9,7 Neh 9,36 Iz 51,17-22 Jer 1,10 Jer 19,3-9 Jer 21,6-10 Jer 25,9 Jer 25,11 Ez 9,5-8 Dan 9,12 Am 2,5 Am 3,2 1 Pt 4,17
Jer 25,19 Faraoną, Egipto karalių, jo tarnus, kunigaikščius, visą tautą En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 46,2 Jer 46,13-26 Nah 3,8-10 Jer 43,9-11 Ez 29,1-21
Jer 25,20 ir visus ten gyvenančius svetimtaučius; visus Uco šalies ir filistinų šalies karalius, Aškeloną, Gazą, Ekroną ir Ašdodo likutį; En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 1,1 Iz 20,1 Jer 50,37 Rd 4,21 Ez 30,5 Iš 12,38 Jer 25,24 Jer 47,1-7 Pr 10,23 Pr 22,21 1 Sam 6,17 1 Krn 1,17 Neh 13,23-27 Ez 25,15-17 Am 1,6-8 Sof 2,4-7 Zch 9,5-7
Jer 25,21 Edomą, Moabą ir amonitus; En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 48,1-22 Ps 137,7 Jer 9,26 Iz 15,1-9 Iz 25,10 Iz 34,1-17 Iz 63,1-6 Jer 27,3 Rd 4,21-22 Ez 25,2-14 Ez 32,29 Ez 35,1-15 Am 1,11-3 Abd 1,1-16 Abd 1,18 Sof 2,8-10 Mal 1,2-4
Jer 25,22 visus Tyro ir Sidono karalius, taip pat salų ir pajūrio karalius; En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 47,4 Jer 27,3 Jer 31,10 Jer 49,23-27 Ez 26,1-21 Ez 28,22-23 Ez 29,18 Ez 32,30 Jl 3,4-8 Am 1,3-5 Am 1,9-10 Zch 9,1-4
Jer 25,23 Dedaną, Temą, Būzą ir visus esančius tolimiausiuose pakraščiuose; En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 9,26 Jer 49,8 Jer 49,32 Pr 22,21 Job 6,19 Pr 10,7 Pr 25,15 1 Krn 1,30 Iz 21,13-14 Ez 25,13 Ez 27,20 keturi kampaipakraščiai
Jer 25,24 visus Arabijos karalius, kurie gyvena dykumoje; En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 9,14 Jer 25,20 Jer 50,37 Ez 30,5 Pr 25,2-4 Pr 25,12-16 Pr 37,25-28 1 Kar 10,15 Iz 21,13 Jer 49,28-33 Ez 27,21 klaidžiojimas dykumojeperėjus dykumąSinajaus kalnasvidinė dykuma
Jer 25,25 visus Zimrio, Elamo ir medų karalius; En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 10,22 Iz 11,11 Iz 13,17 Jer 49,34-39 Jer 51,11 Jer 51,28 Pr 14,1 Pr 25,2 Iz 22,6 Ez 32,24 Dan 5,28 Dan 8,2
Jer 25,26 visus šiaurės karalius, artimuosius ir tolimuosius, vieną po kito, ir visas karalystes, kurios yra visoje žemėje. O Šešacho karalius gers paskutinis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 51,41 Jer 25,9 Iz 13,1-14 Iz 47,1-15 Jer 25,12 Jer 50,1-46 Ez 32,30 Dan 5,1-31 Hab 2,16 Apr 18,1-24 BabilonasBabilono karaliusBabilono vaikai
Jer 25,27 „Tu jiems sakyk: ‘Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Gerkite, pasigerkite ir vemkite! Kriskite nuo kardo, kurį siunčiu jums, ir nebeatsikelkite!’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 25,16 Hab 2,16 Rd 4,21 Ez 21,4-5 Įst 32,42 Iz 51,21 Iz 63,6 Jer 12,12 Jer 46,10 Jer 46,14 Jer 47,6-7 Jer 50,35 Ez 24,21-25
Jer 25,28 Jei jie nesutiks imti taurės iš tavo rankos ir gerti, tai jiems sakyk: ‘Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Jūs tikrai gersite!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 34,33 Iz 14,24-27 Iz 46,10-11 Jer 4,28 Jer 49,12 Jer 51,29 Dan 4,35 Apd 4,28 Ef 1,11 dragas
Jer 25,29 Mieste, kuris vadinamas mano vardu, Aš pradedu vykdyti bausmę, o jūs tikitės likti nenubausti? Jūs neliksite nenubausti, nes Aš pašauksiu kardą visiems žemės gyventojams’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 11,31 Ez 38,21 1 Pt 4,17 1 Kar 8,43 Ez 9,6 Abd 1,16 Pat 11,21 Pat 17,5 Iz 10,12 Jer 13,13 Jer 30,11 Jer 46,28 Jer 49,12 Ez 14,17 Ez 14,21 Dan 9,18-19 Zch 13,7 Lk 23,31 Babilonasbausmėkaltė
Jer 25,30 Pranašauk prieš juos visus šiuos žodžius: ‘Viešpats grūmoja iš aukštybės, iš Jo šventos buveinės skamba Jo balsas. Jis grūmoja savo kaimenei, šūkauja kaip vynuogių mynėjai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jl 3,16 Am 1,2 Iz 42,13 Iz 16,9 Įst 26,15 1 Kar 9,3 2 Krn 30,27 Ps 11,4 Ps 58,5 Ps 78,65 Ps 132,14 Jer 17,12 Jer 48,33 Oz 5,14 Oz 13,7-8 Jl 2,11-13 Am 3,8 Zch 2,13 Apr 14,18-20 Apr 19,15 mažutėlisvynmedvynuoges
Jer 25,31 Visus žemės pakraščius pasieks garsas, nes Viešpats teis visas tautas, visą žmoniją ir nedorėlius jis atiduos kardui’“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Oz 4,1 Jl 3,2 Iz 66,16 Mch 6,2 Ez 20,35-36 Iz 34,8 Jer 45,5 Ez 38,22 Oz 12,2
Jer 25,32 Taip sako kareivijų Viešpats: „Nelaimė eina iš tautos į tautą, didelė audra kyla nuo žemės pakraščių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 23,19 Iz 34,2 2 Krn 15,6 Iz 30,30 Jer 30,23 Iz 5,28 Iz 66,18 Sof 3,8 Lk 21,10 Lk 21,25 uraganas
Jer 25,33 Viešpaties užmuštųjų tą dieną bus pilna žemė. Jų neapraudos, nesurinks ir nepalaidos – jie bus mėšlas dirvai tręšti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 66,16 Ps 79,3 Iz 5,25 Jer 8,2 2 Kar 9,37 Ps 83,10 Iz 34,2-8 Jer 9,21-22 Jer 13,12-14 Jer 16,4-7 Jer 25,18-26 Ez 39,4-20 Sof 2,12 Apr 11,9 Apr 14,19-20 Apr 19,17-21 kiaurasraudoti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį