Biblijos vartai

Atversta Jer 23,1-40 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 40.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Todėl kareivijų Viešpats taip sako apie pranašus: „Aš juos valgydinsiu metėlėmis ir girdysiu karčiu vandeniu, nes nuo Jeruzalės pranašų bedievystė pasklido visoje šalyje“. Taip jūs privalote sakyti savo artimui ar savo broliui: ‘Ką atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’ Neminėkite daugiau Viešpaties naštos, nes kiekvienas žmogaus žodis bus jam našta; jūs iškraipote gyvojo Dievo, kareivijų Viešpaties, žodžius. Jūs turite klausti pranašo: ‘Ką tau atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’ Bet kadangi jūs sakote: ‘Viešpaties našta’, nors Aš įsakiau nesakyti: ‘Viešpaties našta’, Aš visiškai pamiršiu jus ir apleisiu jus ir miestą, kurį daviau jums ir jūsų tėvams, ir pašalinsiu iš savo akivaizdos.

Jer 23,1 „Vargas ganytojams, kurie mano ganyklos avis naikina ir išsklaido!“ – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 10,21 Jer 2,8 Iz 56,9-12 Jer 22,22 Jer 50,6 Ez 13,3 Ez 34,2-10 Zch 11,15-17 Jn 10,12 Jer 2,26 Jer 12,10 Jer 23,2 Jer 23,11-15 Jer 25,34-36 Ez 22,25-29 Ez 34,21 Ez 34,31 Mch 3,11-12 Sof 3,3-4 Zch 11,5-7 Mt 9,36 Mt 15,14 Mt 23,13-29 Lk 11,42-52 Jn 10,10 ganyk manoganyklaganytojasIzraelio avislyderystėvargasvargas Jeruzalevargas jums
Jer 23,2 Todėl taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie savo tautos ganytojus: „Jūs išsklaidėte mano avis ir jų neaplankėte. Todėl Aš jus aplankysiu dėl jūsų piktų darbų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,34 Jer 5,9 Jer 5,29 Jer 8,12 Jer 11,22 Jer 13,21 Jer 21,12 Jer 23,34 Oz 2,13 Mch 7,4 Mt 25,36 Mt 25,43 Jok 1,27
Jer 23,3 Aš pats surinksiu savo bandos likutį iš visų šalių, į kurias Aš jas išvariau, ir sugrąžinsiu į ganyklą; ten jos bus vaisingos ir dauginsis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 32,37 Jer 29,14 Jer 31,8 Įst 30,3-5 Ps 106,47 Iz 11,11-16 Iz 27,12-13 Iz 43,5-6 Jer 30,3 Ez 11,17 Ez 34,11-31 Ez 36,24 Ez 36,37 Ez 37,21-27 Ez 39,27-28 Am 9,14-15 Mch 7,12 Sof 3,19-20 Zch 10,8-12 alyvų kalnasbe raukšlėsIzraelio giminėsraukšlės
Jer 23,4 Aš paskirsiu joms ganytojų, kurie tikrai jas ganys. Jos nebebijos ir nesibaimins, nė vienos iš jų netrūks, – sako Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Pt 1,5 Sk 31,49 Ps 78,70-72 Iz 11,11 Jer 3,14-15 Jer 30,10 Jer 31,10 Jer 33,26 Jer 46,27-28 Ez 34,23-31 Oz 3,3-5 Mch 5,2 Mch 5,4-5 Mch 7,14 Jn 6,39-40 Jn 10,27-30 Jn 17,12 Jn 18,9 Jn 21,15-17 Apd 20,28-29 1 Pt 5,1-4 vienas piemuo
Jer 23,5 „Ateis diena, – sako Viešpats, – kai Aš išauginsiu teisią atžalą iš Dovydo giminės. Jis viešpataus kaip karalius, elgsis išmintingai, vykdys teisingumą bei teismą krašte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 4,2 Iz 9,7 Iz 11,1-5 Iz 52,13 Iz 53,2 Dan 9,24 Zch 3,8 Zch 6,12-13 Zch 9,9 Lk 1,32-33 Iz 32,1-2 Iz 40,9-11 Iz 53,10 Jer 30,9 Jer 33,14-16 Ps 45,4 Ps 72,1-2 Ps 80,15 Jer 22,3 Jer 22,15 Jer 22,30 Jer 23,6 Jer 30,3 Jer 31,27 Jer 31,31-38 Ez 17,2-10 Ez 17,22-24 Ez 34,29 Oz 3,5 Am 9,11 Mt 2,2 Jn 1,45 Jn 1,49 Heb 8,8 Apr 19,11 amžina taikaBetliejusisgelbes JeruzaleišpildoJėzaus gimimasJėzus IzraelyjeJudokarališkoji kunigaikštystėkūdikėlis JėzusMesijasmesiji kančiamesijo atėjimasmūsų teisumasnakties regejimenazyraipalmių šakapaminklussenasis pasaulisteisybėteisingumasZacharijas kunigas
Jer 23,6 Jo dienomis Judas bus išgelbėtas ir Izraelis gyvens saugiai. Jo vardas bus: ‘Viešpats, mūsų teisumas’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kor 1,30 Iz 9,6 Jer 33,16 Mt 1,21-23 Rom 3,22 Iz 7,14 Jer 30,10 Jer 32,37 Dan 9,24 2 Kor 5,21 Įst 33,28-29 1 Kar 4,25 Ps 130,7-8 Iz 2,4 Iz 12,1-2 Iz 33,22 Iz 35,9 Iz 45,17 Iz 45,24-25 Iz 54,17 Ez 34,25-28 Ez 37,24-28 Oz 1,7 Oz 2,18 Abd 1,17 Abd 1,21 Sof 3,13 Zch 2,4-5 Zch 3,10 Zch 10,6 Zch 14,9-11 Lk 1,71-74 Lk 19,9-10 Rom 11,26-27 Fil 3,9 alahasDievo teisumasDievo vardoišteisinimasJahvėJėzaus vardasmūsų teisumasnuosavas teisumasprakeikti vardaiteisumasvardai
Jer 23,7 Tuomet nebesakys: ‘Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė izraelitus iš Egipto krašto’, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 16,14-15 Iz 43,18-19 Jer 23,3 Jer 31,31-34
Jer 23,8 bet sakys: ‘Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė ir parvedė Izraelio palikuonis iš šiaurės ir iš visų kraštų, į kuriuos Aš juos buvau išvaręs’. Ir jie gyvens savo žemėje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 43,5-6 Am 9,14-15 Ez 34,13 Iz 14,1 Iz 27,12-13 Iz 65,8-10 Jer 23,3 Ez 36,24 Ez 37,25 Ez 39,28 Sof 3,20 Izraelio namai
Jer 23,9 Mano širdis plyšta krūtinėje dėl pranašų, visi mano kaulai dreba. Aš esu kaip girtas vyras, kaip įveiktas vyno vyras dėl Viešpaties ir Jo šventų žodžių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Hab 3,16 2 Kar 22,19-20 Ps 60,3 Iz 6,5 Iz 28,1 Iz 29,9 Iz 51,21 Jer 5,31 Jer 9,1 Jer 14,17-18 Jer 25,15-18 Rd 3,15 Ez 9,4 Ez 9,6 Dan 8,27 Rom 7,9 išnaudojimassudužusi širdisšilumavyno taure
Jer 23,10 „Šalis pilna svetimautojų; dėl jų prakeikimo gedi kraštas, išdžiūvusios stepių ganyklos. Jų siekiai yra pikti, jų jėga – neteisybė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,34 Jer 9,2 Jer 9,10 Oz 4,2-3 Jer 5,7-8 Mal 3,5 Iz 24,6 Jer 7,9 Jer 12,3-4 Jer 14,2 Rd 1,2-4 Ez 22,9-11 Jl 1,10 Zch 5,3-4 1 Kor 6,9-10 Gal 5,19-21 1 Tim 1,10 Heb 13,4 Jok 4,4 keikimasneištikimybė
Jer 23,11 Jų pranašai ir kunigai yra bedieviai, net savo namuose aptinku jų nedorybę“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 6,13 Sof 3,4 Jer 7,30 Jer 8,10 Jer 32,34 Ez 8,16 Ez 23,39 2 Krn 33,5 2 Krn 33,7 2 Krn 36,14 Jer 5,31 Jer 7,10-11 Jer 11,15 Jer 23,15 Ez 7,20 Ez 8,5-6 Ez 8,11 Ez 22,25-26 Mt 21,12-13 aiškina kunigaikatalikybėkunigaikunigaspopiežius
Jer 23,12 „Jų kelias yra slidus kelias tamsoje, kuriuo eidami, jie paslys ir grius. Aš siųsiu sunaikinimą ir bausiu juos“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 35,6 Jer 11,23 Jer 13,16 Pat 4,19 Ps 73,18 Iz 8,22 Jn 12,35 Iš 32,34 Job 18,18 Jer 48,44 Jer 50,27 Mch 7,4 1 Jn 2,11 Jud 1,13 aiškina kunigaigrumtiskunigaikunigas
Jer 23,13 Tarp Samarijos pranašų mačiau kvailystę: jie pranašavo Baalo vardu ir klaidino mano tautą, Izraelį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,8 Iz 9,16 1 Kar 18,18-21 Oz 9,7-8 1 Kar 18,25-28 1 Kar 18,40 2 Krn 33,9 Baalasnetikras pranasasnetikri pranašai
Jer 23,14 Tarp Jeruzalės pranašų mačiau baisių dalykų: svetimavimą ir melagystę. Jie padrąsina piktadarius, kad jie nenusigręžtų nuo savo nedorybių. Visi yra kaip Sodomos ir Gomoros gyventojai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,9-10 Jer 29,23 Pr 18,20 Jer 14,14 Jer 23,32 Ez 22,25 Įst 32,32 Ez 13,22-23 Mt 11,24 Pr 13,13 Iz 41,6-7 Jer 5,30-31 Jer 18,13 Jer 20,16 Jer 23,17 Jer 23,25-26 Ez 13,2-4 Ez 13,16 Ez 16,46-52 Mch 3,11 Sof 3,4 Mal 1,1 2 Tes 2,9-11 1 Tim 4,2 2 Pt 2,1-2 2 Pt 2,6 2 Pt 2,14-19 Jud 1,7 Apr 11,8 Apr 19,20 Apr 21,8 Apr 22,15 bandaseunuchasSodomašimtininkasviengungisvyrs
Jer 23,15 Todėl kareivijų Viešpats taip sako apie pranašus: „Aš juos valgydinsiu metėlėmis ir girdysiu karčiu vandeniu, nes nuo Jeruzalės pranašų bedievystė pasklido visoje šalyje“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 8,14 Jer 9,15 Ps 69,21 Rd 3,5 Rd 3,15 Rd 3,19 Mt 27,34 Apr 8,11 antras trimitasapsigimimas
Jer 23,16 Taip sako Viešpats: „Neklausykite pranašų, jums pranašaujančių. Jie tik mulkina jus, kalbėdami prasimanytus regėjimus, o ne tai, kas ateina iš Viešpaties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 14,14 Jer 27,9-10 Mt 7,15 Jer 23,21 Jer 23,26 Jer 27,14-17 Ez 13,3 Ez 13,6 2 Kor 11,13-15 Gal 1,8-9 1 Jn 4,1 2 Kar 17,15 Pat 19,27 Jer 2,5 Jer 9,20 Jer 29,8 Ez 13,16 Ez 13,23 Ez 22,28 Mch 2,11 Rom 1,21 klaidingi mokymaiklaidingos Dvasiosmatymasnakties regėjimasne regėjimunetikras pranasasnetikras pranašasnetikri mokytojainetikri pranašaipranašas mokytojasregėjimas akliesiemssapnų aiškinimastikras pranasasžmogaus klaidos
Jer 23,17 Jie sako tiems, kurie niekina mane: ‘Taip kalba Viešpats: ‘Jūs turėsite ramybę’, ir kiekvienam, kuris seka savo širdies užgaidas sako: ‘Jums neatsitiks nieko pikto’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 3,11 Jer 8,11 Jer 13,10 Am 9,10 Jer 3,17 Jer 5,12 Jer 6,14 Ez 13,10 Zch 10,2 Sk 11,20 Įst 29,19 1 Sam 2,30 2 Sam 12,10 Iz 3,10-11 Iz 57,21 Jer 4,10 Jer 7,24 Jer 9,14 Jer 14,13-14 Jer 18,18 Jer 28,3-9 Rd 2,14 Ez 13,15-16 Ez 13,22 Mch 3,5 Sof 1,12 Mal 1,6 Lk 10,16 1 Tes 4,8 užsispirymas
Jer 23,18 Kas buvo Viešpaties pasitarime, kas Jį matė ir girdėjo Jo žodį? Kas klausėsi Jo žodžio ir Jį išgirdo? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,22 1 Kor 2,16 1 Kar 22,24 2 Krn 18,23 Job 15,8-10 Ps 25,14 Iz 40,13-14 Am 3,7 Jn 15,15 niekusuvokimas
Jer 23,19 Ateina Viešpaties pykčio audra, viesulas užgrius ant nedorėlių galvų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 25,32 Jer 30,23 Am 1,14 Ps 58,9 Pat 1,27 Pat 10,25 Iz 5,25-28 Iz 21,1 Iz 40,24 Iz 66,15-16 Jer 4,11 Nah 1,3-6 Zch 9,14 uraganasvėtra
Jer 23,20 Nenusigręš Viešpaties rūstybė. Jis įvykdys visa, ką savo širdyje sumanė. Paskutinėmis dienomis jūs tai aiškiai suprasite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 30,24 Pr 49,1 Zch 1,6 Įst 31,29-30 1 Kar 8,47 2 Kar 23,26 Pat 5,11-14 Pat 21,30 Iz 14,24 Iz 55,11 Oz 3,4-5 Zch 8,14-15 arbatinukasdienų pabaigapasirinkimo laisvepaskutinėmis dienomispaskutiniai laikąi
Jer 23,21 „Aš nesiunčiau šitų pranašų, jie patys bėgo! Nekalbėjau jiems, tačiau jie pranašavo! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 14,14 Jer 27,15 Jer 23,32 Iz 6,8 Jer 28,15 Jer 29,9 Jer 29,31 Jn 20,21 Apd 13,4 Rom 10,15 netikras pranasasnetikras pranašasnetikri pranašai
Jer 23,22 Jei jie būtų buvę mano pasitarime ir skelbtų mano žodžius tautai, jie būtų nukreipę juos nuo jų pikto kelio ir nuo jų piktų darbų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,18 Jer 25,5 Zch 1,4 Jer 35,15 Jer 36,3 Ez 2,7 Ez 3,17 Ez 13,22 Ez 18,30 Apd 20,27 Apd 26,18-20 1 Tes 1,9-10 1 Tes 5,6 nieku
Jer 23,23 Argi Aš esu Dievas tiktai arti, o toli nebesu Dievas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 139,1-10 1 Kar 20,23 1 Kar 20,28 Ps 113,5 Ez 20,32-35 Jon 1,3-4 ant galvosartinkitėsDievas sventasDievas šventasgriuvėsiaikaip mataikitatikisnegeisti
Jer 23,24 Argi gali kas taip pasislėpti, kad Aš jo nematyčiau? – sako Viešpats. – Argi Aš nepripildau dangaus ir žemės? En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,27 Ps 139,7 Pat 15,3 Iz 29,15 Pr 16,13 Job 22,13-14 Ps 90,8 Ps 139,11-16 Iz 57,15 Iz 66,1 Am 9,2-3 2 Krn 2,6 Job 24,13-16 Ps 10,11 Jer 49,10 Ez 8,12 Ez 9,9 Dan 4,35 Ef 1,23 2 Krn 6,18 Ps 148,13 DievasDievas pamiloDievas paslėpėDievas saliaDievas šaliaDievo patirtisydosišvaizdaJėzaus tėvaska darytinežinomas Dievaspasislėpk kambariuosepasitiketi savimpaslėpti dalykaipašauktasrozinetikrasis Dievastrecias Dangusviskas sukurta
Jer 23,25 Aš girdėjau, ką kalbėjo pranašai, pranašaudami mano vardu melą ir sakydami: ‘Sapnavau, sapnavau!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,28 Jer 23,32 Jer 29,8 Sk 12,6 Jer 8,6 Jl 2,28 1 Kor 4,5 Pr 37,5 Pr 37,9 Ps 139,2 Ps 139,4 Jer 13,27 Jer 14,14 Jer 16,17 Jer 29,23 Mt 1,20 Lk 12,3 Heb 4,13 Apr 2,23
Jer 23,26 Ar ilgai tai bus širdyse pranašų, kurie pranašauja melą ir apgaulę? En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Tim 4,1-2 Ps 4,2 Iz 30,10 Jer 4,14 Jer 13,27 Jer 14,14 Jer 17,9 Oz 8,5 Apd 13,10 2 Tes 2,9-11 2 Tim 4,3 2 Pt 2,13-16 Dievo dienosklastanetikras pranasasnetikras pranašasnetikri pranašai
Jer 23,27 Jie siekia, kad mano tauta pamirštų mane dėl jų sapnų, kuriuos jie pasakoja vieni kitiems, kaip jų tėvai pamiršo mane dėl Baalo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 3,7 Ts 8,33-34 Įst 13,1-5 Ts 10,6 2 Kar 21,3 Jer 29,8 Apd 13,8 2 Tim 2,17-18 2 Tim 3,6-8 Dievo dienos
Jer 23,28 Pranašas, kuris turi sapną, tepasakoja sapną, o kas turi mano žodį, teskelbia jį ištikimai. Ką šiaudai turi bendro su kviečių grūdais?“ – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 3,12-13 Pat 14,5 Mt 24,45 Lk 12,42 1 Kor 4,2 2 Kor 2,17 1 Tim 1,12 Dievas sapnepelaipersekiojosapnuotišiaudus
Jer 23,29 „Argi mano žodis nėra kaip ugnis? Argi jis nėra kaip kūjis, sutrupinantis uolą? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,14 Jer 20,9 2 Kor 10,4-5 Lk 24,32 Jn 6,63 Apd 2,3 Apd 2,37 2 Kor 2,16 Heb 4,12 Apr 11,5 atsiprašymasblogi noraidarboDievas dykumojeDievo ginklaiDievo zodisDievo žodisdrasi moterisdviašmenis kalavijasgražus vyrasgundytiiliuminataiknygosenetyrosios Dvasiosnugriautinuostabus gelbėtojaspatiekalaipykčiaisargybasugriauti tvirtovessuviliotititnagasugnies akysugninis kalavijasugnisužsidegtiViešpats artižudyti save
Jer 23,30 Aš esu prieš pranašus, kurie vagia mano žodžius vienas nuo kito! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 18,20 Ps 34,16 Ez 13,8 Jer 14,14-15 Kun 20,3 Kun 26,17 Įst 29,20 Jer 44,11 Jer 44,29 Ez 13,20 Ez 15,7 1 Pt 3,12 arbatinukasbaltasis melaskaip vagisvagystė
Jer 23,31 Aš esu prieš pranašus, kurie savo liežuviu sako: ‘Jis pasakė’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,17 2 Krn 18,5 2 Krn 18,10-12 2 Krn 18,19-21 Iz 30,10 Mch 2,11
Jer 23,32 Aš esu prieš tuos, kurie pranašauja melagingus sapnus. Jie pasakoja ir klaidina mano tautą savo lengvabūdiškais melais. Aš nesiunčiau jų ir jiems neįsakiau; jie visi yra nenaudingi šitai tautai“, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,8 Rd 2,14 Sof 3,4 Įst 13,1-18 Įst 18,20 Iz 3,12 Jer 23,16 Jer 23,21-22 Jer 23,25 Jer 27,14-22 Jer 28,15-17 Jer 29,21-23 Jer 29,31 Ez 13,7-18 Zch 13,2-3 Mt 15,14 2 Kor 1,17 Apr 19,20 baltasis melasmelagiaimelagystėmeluoja visimeluotipersekiojosapnaisapnų aiškinimassapnuotisvajonesšmeižtastikėti melutustybetuštybė
Jer 23,33 „Jei tave klaus šita tauta, pranašas ar kunigas: ‘Kokia Viešpaties našta?’, atsakyk jiems: ‘Kokia našta? Viešpats sako: ‘Aš jus atmesiu’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mal 1,1 Iz 13,1 Jer 12,7 Nah 1,1 Hab 1,1 Įst 31,17-18 Įst 32,19-20 2 Krn 15,2 Ps 78,59-60 Iz 14,28 Jer 17,15 Jer 20,7-8 Jer 23,39-40 Oz 9,12 būrimas
Jer 23,34 Bet jei pranašas, kunigas ar kitas žmogus sakytų: ‘Viešpaties našta’, – tai Aš nubausiu jį ir jo namus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rd 2,14 Zch 13,3 būrimas
Jer 23,35 Taip jūs privalote sakyti savo artimui ar savo broliui: ‘Ką atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,34 Jer 33,3 Jer 42,4 Heb 8,11
Jer 23,36 Neminėkite daugiau Viešpaties naštos, nes kiekvienas žmogaus žodis bus jam našta; jūs iškraipote gyvojo Dievo, kareivijų Viešpaties, žodžius. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Pt 3,16 2 Kar 19,4 Jer 10,10 Įst 5,26 1 Sam 17,26 1 Sam 17,36 Ps 12,3 Ps 64,8 Ps 120,3 Ps 149,9 Pat 17,20 Iz 3,8 Iz 28,13-14 Iz 28,22 Mt 12,36 Lk 19,22 Apd 14,15 Gal 1,7-9 Gal 6,5 1 Tes 1,9 2 Pt 2,17-18 Jud 1,15-16 našta
Jer 23,37 Jūs turite klausti pranašo: ‘Ką tau atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Jer 23,38 Bet kadangi jūs sakote: ‘Viešpaties našta’, nors Aš įsakiau nesakyti: ‘Viešpaties našta’, En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 11,13-14
Jer 23,39 Aš visiškai pamiršiu jus ir apleisiu jus ir miestą, kurį daviau jums ir jūsų tėvams, ir pašalinsiu iš savo akivaizdos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 23,33 Ez 8,18 Pr 6,17 Kun 26,28 Įst 32,39 Ps 51,11 Pat 13,13 Iz 48,15 Iz 51,12 Jer 7,15 Jer 32,28-35 Jer 35,17 Jer 36,31 Jer 52,3 Rd 5,20 Ez 5,8 Ez 6,3 Ez 9,6 Ez 34,11 Ez 34,20 Oz 4,6 Oz 5,14 Oz 9,12-17 Mt 25,41 2 Tes 1,9 žmoniu laisvė
Jer 23,40 Aš užtrauksiu jums amžiną pajuoką ir nepamirštamą gėdą“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 20,11 Ez 5,14-15 Jer 42,18 Įst 28,37 Jer 24,9 Jer 44,8-12 Dan 9,16 Dan 12,2 Oz 4,7

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį