Biblijos vartai

Atversta Jer 2,1-37 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 37.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo: „Eik ir šauk Jeruzalei, sakydamas: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš atsimenu tavo jaunystės ištikimybę, tavo meilę, kai buvai sužadėtinė, kaip tu mane sekei dykumoje, neapsėtoje žemėje; Izraelis buvo šventas Viešpačiui, Jo derliaus pirmasis vaisius. Todėl pažink ir pamatyk, kaip negera ir kartu yra tai, kad tu palikai Viešpatį ir nėra tavyje mano baimės’, – sako Viešpats, kareivijų Dievas. Nors ir nusipraustum šarmu ir muilu, tačiau liksi suteptas savo kalte mano akivaizdoje’, – sako Viešpats Dievas.

Jer 2,1 Viešpats kalbėjo: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 1,11 Jer 7,1 Jer 23,28 Ez 7,1 Heb 1,1 2 Pt 1,21
Jer 2,2 „Eik ir šauk Jeruzalei, sakydamas: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš atsimenu tavo jaunystės ištikimybę, tavo meilę, kai buvai sužadėtinė, kaip tu mane sekei dykumoje, neapsėtoje žemėje; En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,7 Ez 16,8 Ez 16,60 Oz 2,15 Įst 8,2 Iz 58,1 Jer 2,6 Jer 7,2 Jer 11,6 Iš 14,31-20 Iš 16,8 Iš 24,3-8 Įst 8,15-16 Neh 9,12-21 Pat 1,20 Pat 8,1-4 Gg 3,11 Iz 63,7-14 Jer 19,2 Ez 16,22 Ez 23,3 Ez 23,8 Ez 23,19 Oz 8,1 Jon 1,2 Mt 11,15 Lk 12,13 klaidžiojo dykumojesenele
Jer 2,3 Izraelis buvo šventas Viešpačiui, Jo derliaus pirmasis vaisius. Kas jį skriaudė, nusikalto, nelaimė juos ištiko’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jok 1,18 Iš 19,5-6 Įst 7,6 Iz 41,11 Jer 50,7 Apr 14,4 Įst 14,2 Jer 12,14 Iš 4,22-23 Iš 22,29 Iš 23,16 Sk 18,12 Įst 26,19 Ps 81,14-15 Ps 105,14-15 Ps 105,25-36 Iz 47,6 Jer 30,16 Jl 1,3 Jl 1,7-8 Am 6,1 Zch 1,15 Zch 2,8 Zch 12,2-4 Zch 14,20-21 Apd 9,4-5 Rom 11,16 Rom 16,5 Ef 1,4 1 Pt 2,9 kunigaipirmieji vaisiai
Jer 2,4 Klausykite Viešpaties žodžio, Jokūbo namai ir visos Izraelio giminės: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,1-4 Jer 5,21 Jer 7,2 Jer 13,15 Jer 19,3 Jer 31,1 Jer 33,24 Jer 34,4 Jer 44,24-26 Oz 4,1 Mch 6,1
Jer 2,5 ‘Kokią neteisybę rado manyje jūsų tėvai, kad jie atitolo nuo manęs, sekė tuštybę ir patys tapo tušti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 17,15 Rom 1,21 Įst 32,21 1 Sam 12,21 Ps 115,8 Iz 5,3-4 Iz 44,9 Jer 10,14-15 Jer 51,17-18 Jon 2,8 Jer 2,31 Jer 14,22 Apd 14,15 Iz 29,13 Iz 43,22-23 Jer 10,8 Jer 12,2 Ez 11,15 Mch 6,2-3 Mt 15,8 doriejikalbejomaištautinelaiminganemeluotineteisumaspalyginimaspamirštapasiryprostitutėsrudatustybe
Jer 2,6 Jie neklausė: ‘Kur yra Viešpats, kuris mus išvedė iš Egipto šalies, vedė dykumoje, stepių ir daubų krašte, išdžiūvusioje ir tamsioje žemėje; krašte, per kurį niekas nekeliauja ir kuriame joks žmogus negyvena?’ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,10 Oz 13,4 Iz 63,11-13 Iš 14,1-15 Įst 8,14-16 Ts 6,13 2 Kar 2,14 Job 3,5 Job 10,21-22 Job 35,10 Ps 23,4 Ps 77,5 Iz 63,9 Iz 64,7 Jer 2,2 Jer 2,8 Jer 5,2 Oz 12,13 Mt 4,16 klaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojeMozė dykumojeperėjus dykumąšešėlistamsus slėnisžaltys dykumoje
Jer 2,7 Juk Aš jus atvedžiau į derlingą šalį ir leidau naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. Bet jūs atėję sutepėte mano kraštą, mano nuosavybę padarėte bjaurią. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 8,7-9 Jer 16,18 Sk 13,27 Ps 106,38-39 Kun 18,24-28 Sk 14,7-8 Sk 35,33-34 Įst 6,10-11 Įst 6,18 Įst 11,10-12 Įst 21,23 Neh 9,25 Ps 78,58-59 Jer 3,1 Jer 3,9 Ez 20,6 Ez 36,17 Mch 2,10 aplinkaDievo globadievo žemėganyklalinksmybesmoteriska prigimtispažadėtoji žemėrūpesčiurūpintis mirusiaisvegetaras
Jer 2,8 Kunigai neklausė: ‘Kur yra Viešpats?’, įstatymo sargai nepažino manęs, ganytojai sukilo prieš mane, pranašai pranašavo Baalo vardu ir sekė tai, kas neturi vertės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 2,18 Jer 5,31 Jer 10,21 Įst 33,10 1 Sam 2,12 1 Sam 12,21 1 Kar 18,22 1 Kar 18,29 1 Kar 18,40 Iz 28,7 Iz 29,10 Iz 30,5 Iz 56,9-12 Jer 2,6 Jer 2,11 Jer 4,22 Jer 7,8 Jer 8,8-11 Jer 12,10 Jer 16,19 Jer 23,1-2 Jer 23,9-15 Oz 4,6 Mal 2,6-9 Mt 16,26 Lk 11,52 Jn 8,55 Jn 16,3 Rom 2,17-24 2 Kor 4,2 Baalaskunigaikunigaspastoriai
Jer 2,9 Todėl bylinėsiuosi su jumis ir jūsų vaikų vaikais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 20,35-36 Jer 2,35 Iš 20,5 Mch 6,2 Kun 20,5 Iz 3,13 Iz 43,26 Jer 2,29 Oz 2,2
Jer 2,10 Eikite į Kitimų salas ir pažiūrėkite arba pasiųskite į Kedarą ir atidžiai ieškokite, ar ten yra kas nors panašaus? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 120,5 Pr 10,4-5 Pr 25,13 Sk 24,24 Ts 19,30 1 Krn 1,7 1 Krn 23,1 1 Krn 23,12 Iz 21,16 Jer 18,13-14 Ez 27,6 Dan 11,30 1 Kor 5,1
Jer 2,11 Ar yra kuri tauta pakeitusi savo dievus, kurie nėra dievai? Bet mano tauta pakeitė savo šlovę į tai, kas yra be vertės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 37,19 Jer 16,20 Ps 106,20 Rom 1,23 Mch 4,5 Įst 33,29 Ps 3,3 Ps 115,4 Jer 2,5 Jer 2,8 1 Kor 8,4 1 Pt 1,18 pakeistaspakeistipasikeististabų garbinimas
Jer 2,12 Stebėkitės dėl to, dangūs, išsigąskite ir būkite sukrėsti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,2 Įst 32,1 Jer 6,19 Jer 22,29 Mch 6,2 Mt 27,45 Mt 27,50-53
Jer 2,13 Dvi piktybes padarė mano tauta: ji paliko mane, gyvojo vandens šaltinį, ir išsikasė skylėtų šulinių, kurie nesulaiko vandens. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 36,9 Jer 17,13 Jn 4,14 Ts 10,13 1 Sam 12,10 Ps 81,11-13 Ps 115,4-8 Ps 146,3-4 Mok 1,2 Mok 1,14 Mok 2,11 Mok 2,21 Mok 2,26 Mok 4,4 Mok 12,8 Iz 1,3 Iz 5,13 Iz 44,9-20 Iz 46,6-7 Iz 55,2 Iz 63,8 Jer 1,16 Jer 2,11 Jer 2,17 Jer 2,26 Jer 2,31-32 Jer 4,22 Jer 5,26 Jer 5,31 Jer 15,6 Jer 18,14 Mch 2,8 Mch 6,3 Jn 7,37 2 Pt 2,17 Apr 21,6 Apr 22,1 Apr 22,17 amžinoji versmėėjo vandeniuelniasgerti vandenigyvas vanduogyvojo vandensį vandenįišdavystėkaltės pripažinimasmolisneapleisiusvariu vandeniuvandenivandens lygisvandens upėsžodis vanduo
Jer 2,14 Argi Izraelis vergas? Argi jis gimęs vergu? Kodėl jis tapo grobiu? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,22 Pr 15,3 Mok 2,7 Iz 50,1
Jer 2,15 Liūtai riaumojo prieš jį ir staugė. Jie pavertė šalį dykyne, miestai sudeginti ir be gyventojų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 4,7 Jer 50,17 Iz 1,7 Iz 5,29 Jer 9,11 Ts 14,5 Job 4,10 Ps 57,4 Iz 5,9 Iz 6,11 Iz 24,1 Jer 5,6 Jer 25,30 Jer 26,9 Jer 33,10 Jer 34,22 Jer 44,22 Ez 5,14 Oz 5,14 Oz 11,10 Oz 13,7-8 Am 3,4 Am 3,8 Am 3,12 Nah 2,11 Sof 1,18 Sof 2,5 Sof 3,6 judo liūtasliūtai
Jer 2,16 Nofo ir Tachpanheso sūnūs sudaužė tavo galvos karūną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 46,14 Įst 33,20 Iz 19,13 Jer 43,7-9 Jer 44,1 Ez 30,16 2 Kar 18,21 2 Kar 23,33 Iz 1,6-7 Iz 8,8 Iz 30,1-6 Iz 31,1-3 Jer 46,19 Ez 30,13
Jer 2,17 Argi ne pats tai sau užsitraukei, palikdamas Viešpatį, savo Dievą, kai Jis tave vedė keliu? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 4,18 Kun 26,15-46 Įst 28,15-68 Sk 32,23 Įst 32,10 Įst 32,19 1 Krn 28,9 2 Krn 7,19-20 Job 4,8 Ps 77,20 Ps 78,53-54 Ps 107,7 Ps 136,16 Iz 1,4 Iz 63,11-14 Jer 2,13 Jer 2,19 Oz 13,9
Jer 2,18 O dabar kodėl bėgi į Egiptą Šihoro vandens gerti ar į Asiriją gerti upės vandens? En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 13,3 Iz 31,1 Jer 2,36 Oz 7,11 2 Kar 16,7-9 2 Krn 28,20-21 Iz 30,1-7 Jer 37,5-10 Rd 4,17 Ez 17,15 Oz 5,13 stabai
Jer 2,19 Tavo paties nedorybė nubaus tave ir tavo nuklydimas pamokys tave. Todėl pažink ir pamatyk, kaip negera ir kartu yra tai, kad tu palikai Viešpatį ir nėra tavyje mano baimės’, – sako Viešpats, kareivijų Dievas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 3,9 Oz 5,5 Ps 36,1 Jer 4,18 Am 8,10 Jer 2,17 Jer 5,6 Oz 11,7 Job 20,11-16 Pat 1,31 Pat 5,22 Iz 5,5 Iz 50,1 Jer 3,6-8 Jer 3,11-14 Jer 3,22 Jer 5,22 Jer 8,5 Jer 36,23-24 Oz 4,16 Oz 14,1 Zch 7,11 Rom 3,18 Dievas gydošlovinkite
Jer 2,20 ‘Aš jau seniai sulaužiau tavo jungą, sutraukiau pančius, ir tu sakei: ‘Nenusikalsiu’. Tačiau kiekvienoje aukštoje kalvoje ir po kiekvienu žaliu medžiu tu klaidžiojai paleistuvaudamas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 12,2 Kun 26,13 Iz 1,21 Jer 17,2 Jer 30,8 Iš 3,8 Iš 19,8 Iš 24,3 Iš 34,14-16 Įst 4,20 Įst 4,34 Įst 5,27 Įst 15,15 Įst 26,17 Joz 1,16 Joz 24,24 Joz 24,26 1 Sam 12,10 1 Kar 12,32 Ps 78,58 Iz 9,4 Iz 10,27 Iz 14,25 Iz 57,5-7 Jer 3,1-2 Jer 3,6-8 Ez 16,15-16 Ez 16,24-25 Ez 16,28 Ez 16,31 Ez 16,41 Ez 20,28 Ez 23,5 Oz 2,5 Oz 3,3 Nah 1,13 išminties medismedžio motyvas
Jer 2,21 Aš tave pasodinau kaip taurų vynmedį, tikrą želmenį. Kaip tu išsigimei į laukinį vynmedį? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 15,17 Ps 80,8 Iz 5,4 Ps 44,2 Įst 32,32 Pr 18,19 Pr 26,3-5 Pr 32,28 Įst 4,37 Joz 24,31 Ps 105,6 Iz 1,21 Iz 5,1-2 Iz 41,8 Iz 60,21 Iz 61,3 Rd 4,1 Mt 21,33 Mk 12,1 Lk 20,9 Jn 15,1 alyvų kalnasgyventi kilniaisionizmasvynmedvynuogesvynuogynai
Jer 2,22 Nors ir nusipraustum šarmu ir muilu, tačiau liksi suteptas savo kalte mano akivaizdoje’, – sako Viešpats Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 14,17 Jer 17,1 Oz 13,12 Įst 32,34 Job 9,30-31 Ps 90,8 Ps 130,3 Jer 16,17 Am 8,7 gelbstinuodėmes
Jer 2,23 ‘Kaip tu gali sakyti: ‘Aš nesusitepiau, nesekiojau paskui Baalą’? Pažvelk į savo kelius slėnyje, pagalvok, ką darei. Tu bėgi kaip laukinė kupranugarė, pasileidusi savo keliais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,31 Pat 30,12 Pr 3,12-13 1 Sam 15,13-14 Est 8,16 Ps 36,2 Ps 50,21 Pat 28,13 Pat 30,20 Iz 57,5-6 Jer 2,33-35 Jer 3,2 Jer 9,14 Jer 31,22 Ez 16,1-63 Ez 23,1-49 Lk 10,29 Rom 3,19 1 Jn 1,8-10 Apr 3,17-18 Baalas
Jer 2,24 Laukinė asilė, pripratusi prie dykumos, geisdama uosto orą. Kas gali ją sulaikyti? Jos ieškantieji nenuvargs, bet suras ją jos mėnesį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 14,6 Job 11,12 Job 39,5-8 Jer 2,27 Oz 5,15 menstruacijos
Jer 2,25 Saugok savo koją, kad nebūtų basa, ir savo gerklę nuo troškulio. Bet tu sakai: ‘Nėra vilties. Aš myliu svetimuosius ir seksiu paskui juos’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,16 Jer 3,13 Jer 18,12 Įst 28,48 Įst 29,19-20 2 Krn 28,22 Iz 2,6 Iz 20,2-4 Iz 57,10 Jer 13,22 Jer 14,10 Jer 44,17 Rd 4,4 Oz 2,3 Lk 15,22 Lk 16,24 Rom 2,4-5 Rom 8,24
Jer 2,26 Kaip gėdisi vagis, kai jį pagauna, taip bus sugėdintas Izraelis: karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir pranašai, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 32,32 Ezr 9,7 Neh 9,32-34 Pat 6,30-31 Iz 1,29 Jer 2,36 Jer 3,24-25 Jer 48,27 Dan 9,6-8 Rom 6,21 rojaus vartaivagyste
Jer 2,27 kurie sako medžiui: ‘Tu mano tėvas’, ir akmeniui: ‘Tu mane pagimdei’. Jie atgręžė man nugarą. Bet savo nelaimės metu jie sako: ‘Kelkis ir gelbėk mus’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 26,16 Ts 10,8-16 Ps 78,34-37 Ps 115,4-8 Iz 44,9-20 Iz 46,6-8 Jer 2,24 Jer 10,8 Jer 18,17 Jer 22,23 Jer 32,33 Ez 8,16 Ez 23,35 Oz 5,15 Oz 7,14 Hab 2,18-19
Jer 2,28 Kurgi tavo dievai, kuriuos pasidarei? Jie teatsikelia ir, jei gali, tepadeda tau nelaimės metu. Judai, kiek tavo miestų, tiek dievų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,37 Iz 45,20 Jer 11,13 Ts 10,14 2 Kar 17,30-31 2 Kar 3,13 Iz 46,2 Iz 46,7 Oz 10,1
Jer 2,29 Ar jūs bylinėsitės su manimi? Jūs visi nusikaltote man’, – sako Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,1 Jer 6,13 Dan 9,11 Jer 2,23 Jer 2,35 Jer 3,2 Jer 9,2-6 Rom 3,19
Jer 2,30 ‘Veltui Aš baudžiau jūsų vaikus, jie nepriėmė pamokymo. Jūsų pačių kardas prarijo pranašus kaip draskąs liūtas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 9,26 1 Tes 2,15 Iz 1,5 Jer 5,3 Apd 7,52 Iz 9,13 Jer 7,28 Jer 26,20-24 1 Kar 19,10 1 Kar 19,14 2 Krn 24,21 2 Krn 28,22 2 Krn 36,16 Jer 6,29-30 Jer 31,18 Ez 24,13 Sof 3,2 Mt 21,35-36 Mt 23,29 Mt 23,34-37 Mk 12,2-8 Lk 11,47-51 Lk 13,33-34 Apr 9,20-21 Apr 16,9 judo liūtasliūtai
Jer 2,31 O karta, stebėkite Viešpaties žodį. Argi Aš buvau dykuma Izraeliui arba tamsi šalis? Kodėl mano tauta sako: ‘Mes esame viešpačiai, nebegrįšime pas Tave’? En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,15 Įst 8,12-14 Įst 31,20 2 Sam 12,7-9 2 Krn 31,10 Neh 9,21-25 Ps 10,4 Ps 12,4 Pat 30,9 Iz 45,19 Jer 2,5-6 Oz 2,7-8 Oz 13,6 Am 1,1 Mch 6,9 Mal 3,9-11 1 Kor 4,8 Apr 3,15-17
Jer 2,32 Ar mergaitė pamiršta savo papuošalus, nuotaka – savo apdarą? Bet mano tauta jau seniai pamiršo mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 106,21 Iz 17,10 Jer 3,21 Oz 8,14 Iz 61,10 Jer 13,25 Jer 18,15 Pr 24,22 Pr 24,30 Pr 24,53 2 Sam 1,24 Ps 9,17 Ps 45,13-14 Jer 2,11 Jer 13,10 Ez 16,10-13 Ez 22,12 1 Pt 3,3-5 Apr 21,2 auksinius auskaruspapuošalaipuvimassuzadetinesužadėtinė
Jer 2,33 Kaip puikiai tu moki ieškoti meilės! Tu išmokei nedoras moteris savo kelių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 33,9 Iz 57,7-10 Jer 2,23 Jer 2,36 Jer 3,1-2 Ez 16,27 Ez 16,47 Ez 16,51-52 Oz 2,5-7 Oz 2,13 išteisinti nedorėlį
Jer 2,34 Ant tavo drabužių kraštų randamas nekaltai nužudytųjų kraujas. Jo netgi nereikia ieškoti, jis aiškiai matomas ant tavęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 21,16 2 Kar 24,4 Jer 19,4 Iš 22,2 Ps 106,37-38 Iz 57,5 Iz 59,7 Jer 6,15 Jer 7,31 Jer 8,12 Ez 16,20-21 Ez 20,31 Ez 24,7 abortasgelbsti
Jer 2,35 Tačiau tu sakai: ‘Aš nekalta, Jo rūstybė nusigręš nuo manęs’. Aš apkaltinsiu tave, nes sakei: ‘Nenusidėjau’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 28,13 Job 33,9 Iz 58,3 Jer 2,9 Jer 2,23 Jer 2,29 Jer 25,31 Rom 7,9 1 Jn 1,8-10
Jer 2,36 Ko tu blaškaisi, keisdama savo kelius? Ir Egiptas apvils tave, kaip Asirija apvylė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,22 Oz 5,13 2 Krn 28,16 2 Krn 28,20-21 Jer 2,23 Oz 12,1 Iz 20,5 Iz 30,1-7 Iz 31,1-3 Jer 2,18 Jer 2,33 Jer 37,7 Rd 4,17 Rd 5,6 Ez 29,7 Oz 7,11 Oz 10,6 Oz 14,3
Jer 2,37 Iš ten tu irgi išeisi, užsidėjusi rankas ant galvos, nes Viešpats atmetė tuos, kuriais pasitikėjai, ir nieko iš jų nelaimėsi’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 13,19 Jer 37,7-10 Sk 14,41 2 Krn 13,12 Iz 10,4 Jer 2,36 Jer 17,5 Jer 32,5 Ez 17,15-20 pasitikejima

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį