Biblijos vartai

Atversta Jer 18,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo Jeremijui: „Eik į puodžiaus namus, ten tu išgirsi mano žodžius!“ Aš, nuėjęs į puodžiaus namus, radau jį bedirbantį prie žiestuvo. Kartais Aš grasinu tautai ar karalystei ją išrauti, sužlugdyti ir sunaikinti, bet jei tauta, kuriai grasinu, nusisuka nuo savo piktų darbų, tai Aš susilaikau nuo to pikto, kurį buvau jai numatęs. Kartais Aš pažadu tautai ar karalystei ją statyti ir įtvirtinti, bet jei ji daro pikta ir neklauso manęs, tai Aš susilaikau nuo to gero, kurį buvau pažadėjęs padaryti.

Jer 18,1 Viešpats kalbėjo Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti nešti kryžių
Jer 18,2 „Eik į puodžiaus namus, ten tu išgirsi mano žodžius!“ En Lbd  Jer 19,1-2 Iz 20,2 Jer 13,1 Jer 23,22 Ez 4,1-5 Am 7,7 Apd 9,6 Heb 1,1
Jer 18,3 Aš, nuėjęs į puodžiaus namus, radau jį bedirbantį prie žiestuvo. En Lbd  Jon 1,3 Jn 15,14 Apd 26,19 kūrybiškumasmenasmolis
Jer 18,4 Indas, kurį jis darė iš molio, nepavyko, ir jis iš naujo nužiedė kitą indą, kokį panorėjo. En Lbd  Iz 45,9 Jer 18,6 Rom 9,20-23 molisnauja
Jer 18,5 Tada Viešpats tarė man: En Lbd  viskas imanoma
Jer 18,6 „Izraelitai, ar Aš negaliu su jumis taip daryti, kaip šitas puodžius? Kaip molis puodžiaus rankoje, taip jūs, izraelitai, mano rankoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 64,8 Iz 45,9 Mt 20,15 Jer 18,4 Dan 4,23 Rom 9,20-21 Rom 11,34 Jėzaus rankosmolio indasmolisneramumairankasvaldžias
Jer 18,7 Kartais Aš grasinu tautai ar karalystei ją išrauti, sužlugdyti ir sunaikinti, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 1,10 Jer 12,14-17 Jer 25,9-14 Jer 45,4 Am 9,8 Jon 3,4 molisviskas imanomanekintantis Dievas
Jer 18,8 bet jei tauta, kuriai grasinu, nusisuka nuo savo piktų darbų, tai Aš susilaikau nuo to pikto, kurį buvau jai numatęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 26,13 Ez 18,21 Jer 26,3 Ts 2,18 Oz 11,8 Ps 106,45 Jer 7,3-7 Jl 2,13-14 Jon 3,9-10 Lk 13,3-5 Iš 32,12 Įst 32,36 Ts 10,15-16 1 Kar 8,33-34 2 Krn 12,6 Ps 90,13 Ps 135,14 Iz 1,16-19 Jer 15,6 Jer 26,19 Jer 36,3 Jer 42,10 Ez 33,11 Ez 33,13 Am 7,3-6 Jon 2,5-10 Jon 4,2 atgailamolis
Jer 18,9 Kartais Aš pažadu tautai ar karalystei ją statyti ir įtvirtinti, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 1,10 Jer 31,28 Am 9,11-15 Jer 11,17 Mok 3,2 Jer 30,18 Jer 31,4 Jer 31,38 Jer 32,41
Jer 18,10 bet jei ji daro pikta ir neklauso manęs, tai Aš susilaikau nuo to gero, kurį buvau pažadėjęs padaryti. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 2,30 Ez 33,18 1 Sam 13,13 Ps 125,5 Ez 18,24 Sk 14,22 Sk 14,34 1 Sam 15,11 1 Sam 15,35 Jer 7,23-28 Ez 45,20 Sof 1,6
Jer 18,11 Taigi dabar sakyk Judo ir Jeruzalės gyventojams, kad Aš ketinu juos bausti, jeigu jie neatsisakys savo piktų kelių ir nedarys to, kas gera“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 17,13 Iz 1,16-19 Jer 7,3 Jer 35,15 Iz 5,5 Jer 25,5 Apd 26,20 Jok 5,1 Pr 11,3-4 Pr 11,7 2 Kar 5,5 2 Kar 22,13 Iz 55,6-7 Jer 3,1 Jer 3,22 Jer 4,6 Jer 4,23 Jer 11,19 Jer 18,18 Jer 26,3 Jer 26,13 Jer 36,3 Jer 36,7 Jer 51,11 Rd 3,39-41 Ez 13,22 Ez 18,23 Ez 18,30-32 Mch 2,3 Zch 1,3 Jok 4,13 molis
Jer 18,12 Bet jie atsakė: „Jokių vilčių. Mes vykdysime savo pačių sumanymus ir elgsimės, kaip mums patinka“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,25 Įst 29,19 Iz 57,10 Jer 3,17 Jer 7,24 Jer 16,12 Pr 6,5 Pr 8,21 2 Kar 6,33 Jer 11,8 Jer 23,17 Jer 44,17 Ez 37,11 Mk 7,21-22 Lk 1,51
Jer 18,13 Todėl taip sako Viešpats: „Klauskite pagonių, ar kas praeityje girdėjo apie tokius dalykus, kokius padarė Izraelis! En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 5,30 Iz 66,8 Jer 14,17 Jer 23,14 Jer 31,4 Oz 6,10 1 Sam 4,7 Iz 36,22 Jer 2,10-13 Rd 1,15 1 Kor 5,1 molis
Jer 18,14 Ar pradingsta nuo Libano uolų baltas sniegas? Ar išsenka šaltinio šaltas, tekantis vanduo? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jn 6,68 kaip sniegąLibanaslibano miškasmolissniegas
Jer 18,15 Tačiau mano tauta pamiršo mane, tuštybėms jie smilko smilkalus! Jie nukrypo nuo savo seno kelio ir eina takais, o ne vieškeliu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 6,16 Iz 57,14 Jer 10,15 Jer 2,32 Iz 65,7 Jer 2,13 Jer 3,21 Jer 16,19 Jer 17,13 Iz 3,12 Iz 9,16 Iz 41,29 Iz 62,10 Jer 2,19 Jer 13,25 Jer 19,5 Jer 44,15-19 Jer 44,25 Oz 2,13 Oz 11,2 Mal 2,8 Mt 15,6 Rom 14,21 molistustybe
Jer 18,16 kad padarytų savo šalį dykuma, amžina pajuoka. Kiekvienas praeivis ja baisėsis ir kraipys galvą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 22,7 Jer 25,9 Jer 50,13 Jer 19,8 Jer 49,13 1 Kar 9,8 Iz 37,22 Ez 33,28-29 Mch 6,16 Mt 27,39 Kun 26,33-34 Kun 26,43 Įst 28,59 Įst 29,23 2 Krn 7,20-21 Ps 44,14 Iz 6,11 Jer 9,11 Rd 2,15-16 Ez 6,14 Ez 12,19 Mk 15,29
Jer 18,17 Kaip rytų vėjas Aš juos išsklaidysiu priešo akivaizdoje, nugarą atsuksiu jiems jų nelaimės dieną!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,27 Jer 13,24 Job 27,21 Ps 48,7 Jer 32,33 Jer 46,21 Oz 13,15 Įst 28,25 Įst 28,64 Įst 31,17 Įst 32,35 Ts 10,13-14 Pat 7,25-26 samsono plaukai
Jer 18,18 Jie tarėsi: „Susirinkime ir surenkime prieš Jeremiją sąmokslą! Įstatymas tebėra pas kunigą, patarimas – pas išminčių, žodis – pas pranašą. Eikime ir pulkime jį liežuviu, nekreipkime dėmesio į jo kalbas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 11,19 Ps 52,2 Mal 2,7 Job 5,13 Jer 18,11 Jer 43,2 Kun 10,11 2 Sam 15,31 2 Sam 17,14 1 Kar 22,24 Ps 21,11 Ps 57,4 Ps 64,3 Pat 18,21 Iz 32,7 Jer 2,8 Jer 5,12-13 Jer 13,13-14 Jer 14,14-16 Jer 26,11 Jer 29,25-29 Jer 44,17 Mch 2,1-3 Lk 11,45 Jn 7,47-49 Jn 9,40 molis
Jer 18,19 Viešpatie, saugok mane ir išgirsk, ką mano priešininkai kalba. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 19,16 Neh 4,4-5 Neh 6,9 Ps 55,16-17 Ps 56,1-3 Ps 64,1-4 Ps 109,4 Ps 109,28 Jer 20,12 Mch 7,8 Lk 6,11-12 molis
Jer 18,20 Argi atmokama už gera piktu? Jie kasa duobę mano gyvybei. Atsimink, kaip aš stovėjau Tavo akivaizdoje ir kalbėjau už juos, kad nukreipčiau nuo jų Tavo rūstybę! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 35,7 Ps 57,6 Ps 106,23 Ps 35,12 Jer 18,22 Pr 18,22-32 1 Sam 24,17-19 Job 6,27 Ps 7,15 Ps 38,20 Ps 109,4-5 Ps 119,95 Pat 17,13 Pat 26,27 Mok 10,8 Jer 7,16 Jer 11,14 Jer 14,7-11 Jer 14,20-1 Ez 22,30-31 Zch 3,1-2 Jn 10,32 Jn 15,25
Jer 18,21 Jų vaikai tebadauja, atiduok juos kardo valiai. Jų žmonos tenetenka vaikų ir tetampa našlėmis, jų vyrai – tepražūna, o jaunuoliai tekrinta kovoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 109,9-20 Jer 9,21 Jer 15,8 Iš 22,24 Įst 32,25 2 Krn 36,17 Jer 11,20-23 Jer 12,3 Jer 15,2-3 Jer 16,3-4 Jer 20,1-6 Jer 20,11-12 Rd 5,3 Am 4,10 2 Tim 4,14 molis
Jer 18,22 Tegul pasigirsta šauksmas iš jų namų, kai juos staiga užpuls priešai! Jie kasė duobę, norėdami mane pagauti, ir slapta dėjo man spąstus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 140,5 Jer 6,26 Ps 38,12 Ps 56,5-7 Ps 64,4-5 Iz 10,30 Iz 22,1-4 Jer 4,19-20 Jer 4,31 Jer 9,20-21 Jer 18,20 Jer 20,10 Jer 25,34-36 Jer 47,2-3 Jer 48,3-5 Sof 1,10-11 Sof 1,16 Mt 22,15
Jer 18,23 Viešpatie, tu žinai visą jų sąmokslą nužudyti mane. Neatleisk jų kalčių ir nuodėmių nepašalink! Tebūna jie parblokšti Tavo akivaizdoje! Nubausk juos savo rūstybės metu! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,9 Neh 4,4-5 Ps 35,4 Ps 37,32-33 Ps 59,5 Ps 69,22-28 Ps 109,14-15 Iz 10,3 Jer 8,12 Jer 11,18-20 Jer 11,23 Jer 15,15 Jer 18,18 Lk 21,22 Rom 2,5

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį