Biblijos vartai

Atversta Jer 13,9-27 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 19.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kaip diržas prisiglaudžia prie vyro strėnų, taip Aš norėjau, kad Izraelis ir Judas prisiglaustų prie manęs, – sako Viešpats. Jie tau sakys: ‘Argi mes nežinome, kad ąsotis skirtas supilti vynui?’ Tada jiems atsakyk: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš nugirdysiu visus šitos šalies gyventojus: karalius, kurie sėdi Dovydo soste, kunigus, pranašus ir visus Jeruzalės gyventojus. Tai yra tau kritęs burtas ir tavo dalis nuo manęs, – sako Viešpats, – kadangi pamiršai mane ir pasitikėjai melu, tai Aš užversiu tavo sijoną tau ant veido, kad pasirodytų tavo gėda.

Jer 13,9 „Taip Aš supūdysiu Judo ir Jeruzalės puikybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,19 Iz 2,10-17 Iz 23,9 Jer 13,15-17 Sof 3,11 Job 40,10-12 Pat 16,18 Iz 16,6 Jer 18,4-6 Jer 48,29 Rd 5,5-8 Ez 16,50 Ez 16,56 Nah 2,2 Lk 18,14 Jok 4,6 1 Pt 5,5 karoliai
Jer 13,10 Šita pikta tauta, kuri atsisako klausyti mano žodžių, vaikšto paskui savo širdies užgaidas ir seka svetimus dievus, jiems tarnauja ir juos garbina, taps kaip šitas diržas, kuris niekam nebetinka. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 16,12 Jer 9,14 Sk 14,11 2 Krn 36,15-16 Jer 3,17 Jer 13,7 Ps 78,8 Mok 11,9 Iz 3,24 Jer 5,23 Jer 7,24-28 Jer 8,5 Jer 11,7-8 Jer 11,18 Jer 15,1-4 Jer 16,4 Jer 25,3-7 Jer 34,14-17 Apd 7,51 Ef 4,17-19 Heb 12,25 laisvės garbinimasmokslininkasnetinkamas elgesys
Jer 13,11 Kaip diržas prisiglaudžia prie vyro strėnų, taip Aš norėjau, kad Izraelis ir Judas prisiglaustų prie manęs, – sako Viešpats. – Kad jie būtų mano tauta, mano garbė ir pasididžiavimas ir mano vardu vadintųsi, bet jie neklausė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 33,9 Iš 19,5-6 Ps 81,11 Iz 43,21 Įst 4,7 Įst 26,18 Įst 32,10-15 Ps 135,4 Ps 147,20 Iz 62,12 Jer 6,17 Jer 7,26 Jer 13,10 Jer 32,20 Jn 5,37-40 1 Pt 2,9 Dievo garbėjudas
Jer 13,12 Sakyk jiems šiuos žodžius: ‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Kiekvienas ąsotis pripilamas vyno’. Jie tau sakys: ‘Argi mes nežinome, kad ąsotis skirtas supilti vynui?’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 24,19 kitatikiai
Jer 13,13 Tada jiems atsakyk: ‘Taip sako Viešpats: ‘Aš nugirdysiu visus šitos šalies gyventojus: karalius, kurie sėdi Dovydo soste, kunigus, pranašus ir visus Jeruzalės gyventojus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 60,3 Ps 75,8 Iz 51,17 Iz 63,6 Jer 25,27 Jer 51,7 Iz 29,9 Iz 49,26 Iz 51,21 Jer 25,15-18 Jer 51,57 Hab 2,16
Jer 13,14 Aš sudaužysiu juos vienas į kitą, tėvus kartu su vaikais, – sako Viešpats. – Aš jų nepasigailėsiu, neužjausiu, bet sunaikinsiu’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 29,20 Ps 2,9 Iz 9,20-21 Iz 27,11 Jer 6,21 Jer 19,9-11 Jer 21,7 Ts 7,20-22 1 Sam 14,16 2 Krn 20,23 Jer 16,5 Jer 47,3 Jer 48,12 Ez 5,10-11 Ez 7,4 Ez 7,9 Ez 8,18 Ez 9,5 Ez 9,10 Ez 24,14 Mt 10,21 Mk 13,12 Senasis Testamentas
Jer 13,15 Klausykitės ir supraskite, nebūkite išdidūs, nes Viešpats kalba! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 28,14-22 Iz 42,23 Jer 26,15 Jl 1,2 Am 7,15 Apd 4,19-20 Jok 4,10 Apr 2,29 kuklumaspuikybė
Jer 13,16 Duokite Viešpačiui, savo Dievui, šlovę, kol nesutemo, prieš atsitrenkiant jūsų kojoms į tamsoje esančius kalnus! Jūs laukiate šviesos, bet Jis užleis tamsą, visišką tamsybę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 59,9 Joz 7,19 Iz 5,30 Iz 8,22 Ps 44,19 Pat 4,19 Iz 60,2 Iš 10,21 1 Sam 6,5 Ps 96,7-8 Mok 11,8 Mok 12,1-2 Jer 4,23 Jer 8,15 Jer 14,19 Jer 23,12 Rd 4,17 Am 8,9-10 Jn 12,35 1 Pt 2,8 1 Jn 2,10-11 dievas paslėpėkuriu tamsąsviesašešėlisšviesašviesa akimstamsatamsos vaikaitamsus slėnis
Jer 13,17 Jei jūs neklausysite, mano siela graudžiai verks dėl jūsų išdidumo ir mano akys ašaros, nes Viešpaties kaimenė vedama į nelaisvę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 9,1 Ps 80,1 Jer 14,17 Mal 2,2 Ps 119,136 Rd 1,2 Rd 1,16 Rd 2,18 Lk 19,41-42 1 Sam 15,11 1 Sam 15,35 Iz 63,11 Jer 13,19-20 Jer 17,16 Jer 22,5 Jer 23,1 Ez 34,31 Ez 36,38 Rom 9,2-4 ašarųmirties liūdėtinepriekaištingapuikybė
Jer 13,18 Sakykite karaliui ir karalienei, kad jie nusižemintų ir sėstųsi žemai, nes nuo jų galvos nukris šlovės karūna. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 24,12 Jer 22,26 2 Kar 24,15 2 Krn 33,12 2 Krn 33,19 Iš 10,3 2 Krn 33,23 Iz 3,26 Iz 47,1 Rd 2,10 Ez 19,2-14 Jon 3,6 Mt 18,4 Jok 4,10 1 Pt 5,6
Jer 13,19 Pietų krašto miestai bus užrakinti, ir nebus kas juos atidarytų; visas Judas bus išvestas į nelaisvę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 52,27 Kun 26,31-33 Įst 28,15 Įst 28,52 Įst 28,64-68 Joz 18,5 2 Kar 25,21 Job 12,14 Jer 17,26 Jer 20,4 Jer 33,13 Jer 39,9 Jer 52,30 Ez 20,46-47
Jer 13,20 Pakelk savo akis ir žiūrėk, kaip jie ateina iš šiaurės! Kur yra tau patikėta kaimenė, tavo gražiosios avys? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 6,22 Jer 23,2 Hab 1,6 Jer 1,14 Jer 13,17 Iz 56,9-12 Jer 10,22 Ez 34,7-10 Zch 11,16-17 Jn 10,12-13 Apd 20,26-29
Jer 13,21 Ką darysi, kai Jis tave aplankys? Tu pati pripratinai juos vadovauti tau? Argi nesuims tavęs skausmai kaip gimdyvės? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 13,8 Jer 4,31 2 Kar 16,7 Iz 10,3 Iz 21,3 Iz 39,2-4 Jer 5,31 Jer 6,24 Jer 22,23 Jer 30,6 Jer 38,22 Jer 48,41 Ez 28,9 1 Tes 5,3
Jer 13,22 Jei sakysi savo širdy: „Kodėl man taip atsitiko?“ – Dėl tavo nuodėmių daugybės tavo sijonas pakeltas, tavo kulnai apnuoginti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Nah 3,5 Jer 5,19 Įst 7,17 Iz 3,17 Jer 2,17-19 Jer 9,2-9 Jer 13,26 Jer 16,10-11 Rd 1,8 Oz 2,10 Įst 8,17 Įst 18,21 Iz 20,4 Iz 47,2-3 Iz 47,8 Ez 16,37-39 Ez 23,27-29 Oz 2,3 Oz 12,8 Sof 1,12 Lk 5,21-22
Jer 13,23 Jei etiopas galėtų pakeisti savo odos spalvą ir leopardas savo kailio dėmes, tai ir jūs galėtumėte daryti gera, kurie esate įpratę daryti pikta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 27,22 Iz 1,5 Jer 2,22 Jer 9,5 Mt 19,24-28 Jer 2,30 Jer 5,3 Jer 6,29-30 Jer 17,9 bendrachamasgelbstiįpročiaiištvirkimasjuoda spalvakanaaniečiailaisva valialaisvė žmoguileopardasnugalėjonuodėmės šaknysodapakeistaspakeistipanikapasikeistipasirinkimaspasirinkimo laisvetamsoje tautatapatybe
Jer 13,24 „Aš išsklaidysiu jus kaip pelus, kuriuos dykumos vėjas išnešioja. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,33 Ps 1,4 Ez 5,2 Ez 5,12 Įst 4,27 Įst 28,64 Įst 32,26 Ps 83,13-15 Iz 17,13 Iz 41,16 Jer 4,11-12 Ez 6,8 Ez 17,21 Oz 13,3 Sof 2,2 Lk 21,24
Jer 13,25 Tai yra tau kritęs burtas ir tavo dalis nuo manęs, – sako Viešpats, – kadangi pamiršai mane ir pasitikėjai melu, En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 20,29 Ps 11,6 Jer 2,32 Mt 24,51 Ps 9,17 Įst 32,16-18 Įst 32,37-38 Ps 106,21-22 Iz 17,4 Iz 28,15 Jer 2,13 Jer 7,4-8 Jer 10,14 Mch 3,11 Hab 2,18-19 nepasitikėjimas
Jer 13,26 tai Aš užversiu tavo sijoną tau ant veido, kad pasirodytų tavo gėda. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rd 1,8 Oz 2,10 Jer 13,22 Ez 16,37 Ez 23,29
Jer 13,27 Aš mačiau tavo svetimavimus, gašlumą ir paleistuvystę. Vargas tau, Jeruzale. Ar ilgai dar neapsivalysi?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 6,13 Oz 8,5 Pat 1,22 Iz 65,7 Jer 5,7-8 Ez 24,13 Ps 94,4 Ps 94,8 Iz 57,7 Jer 2,20-24 Jer 3,1-2 Jer 3,6 Jer 4,13-14 Ez 2,10 Ez 16,15-22 Ez 20,28 Ez 23,2-21 Ez 24,6 Ez 36,25 Ez 36,37 Oz 1,2 Oz 4,2 Sof 3,1 Mt 11,21 Lk 11,9-13 2 Kor 7,1 2 Kor 12,21 Jok 4,4 Apr 8,13 akių geismasbūsite pagautiDvasinė neištikimybėgeismasištvirkavimaslytinis aktasneištikimybėneištikimybė šeimojesugriautivargas jeruzalevargas jums

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį