Biblijos vartai

Atversta JOZ24,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jozuė kalbėjo visai tautai: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Anapus upės senovėje gyveno jūsų tėvai, Abraomo ir Nahoro tėvas Tara, ir jie tarnavo svetimiems dievams. Taigi dabar bijokite Viešpaties ir Jam tarnaukite nuoširdžiai ir ištikimai, pašalinkite dievus, kuriems tarnavo jūsų tėvai anapus upės ir Egipte. Izraelis tarnavo Viešpačiui per visas Jozuės dienas ir per visas dienas vyresniųjų, kurie gyveno ilgiau už Jozuę ir žinojo visus Viešpaties darbus, padarytus Izraeliui.

Joz 24,1 Jozuė sušaukė visas Izraelio gimines į Sichemą, taip pat Izraelio vyresniuosius, vadovus, teisėjus ir valdininkus, ir jie stojo Dievo akivaizdon. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 23,2 1 Sam 10,19 Pr 12,6 Pr 33,18-19 Pr 35,4 Iš 18,25-26 Ts 9,1-3 1 Kar 12,1 Apd 10,33 Dievas sienaDievo priešasJėzaus gundymaiširšė
Joz 24,2 Jozuė kalbėjo visai tautai: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Anapus upės senovėje gyveno jūsų tėvai, Abraomo ir Nahoro tėvas Tara, ir jie tarnavo svetimiems dievams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 31,53 Pr 31,30 Pr 11,26-1 Pr 31,19 Pr 31,32 Pr 35,4 Įst 26,5 Joz 24,15 Iz 51,2 Ez 16,3 Abraomas lotasAbraomo pažadasapie laikąIzaokas rebekakitų Dievųpalaimintas žmogusvienas Dievas
Joz 24,3 Vėliau jūsų tėvą Abraomą iš anapus upės vedžiau per visą Kanaano kraštą, padauginau jo palikuonis ir jam daviau Izaoką. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 12,1-4 Pr 21,2-3 Apd 7,2-3 Pr 15,5 Neh 9,7-8 Ps 127,3 AbraomasAbraomas lotasIzaokasizaoko mamakanaanas
Joz 24,4 Izaokui daviau Jokūbą ir Ezavą. Ezavui daviau Seyro kalnyną. O Jokūbas ir jo vaikai nuvyko į Egiptą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 2,5 Pr 36,8 Pr 25,24-26 Apd 7,15 Pr 32,3 Pr 46,1-7 Ps 105,23 IzaokasIzaokas JokūbasJokūbo
Joz 24,5 Vėliau siunčiau Mozę ir Aaroną ir Egiptą varginau nelaimėmis, o jus išvedžiau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,10 Iš 7,1-12 Iš 4,12-14 Iš 12,37 Iš 12,51 Ps 78,43-51 Ps 105,26-36 Ps 135,8-9 Ps 136,10
Joz 24,6 Aš išvedžiau jūsų tėvus iš Egipto. Jie atėjo prie jūros. Egiptiečiai vijosi jūsų tėvus su kovos vežimais ir raiteliais iki Raudonosios jūros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,37 Iš 12,51 Iš 14,1-15 Neh 9,11 Ps 77,15-20 Ps 78,13 Ps 136,13-15 Iz 63,12-13 Mch 6,4 Apd 7,36 Heb 11,29 akacija medis
Joz 24,7 Jiems šaukiantis Viešpaties, Aš padariau tamsą tarp jūsų ir egiptiečių, užleidau ant jų jūrą ir paskandinau juos. Jūsų akys matė, ką dariau Egipte. Po to jūs ilgai gyvenote dykumoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,20 Iš 14,10 Iš 14,27-28 Įst 4,34 Įst 29,2 Joz 5,6 Iš 14,31 Sk 14,33-34 Įst 1,46 Neh 9,12-21 Ps 95,9-10 Apd 13,17-18 Heb 3,17 unikalumas
Joz 24,8 Vėliau atvedžiau jus į šalį amoritų, kurie gyveno Jordano rytuose. Jie kariavo su jumis, bet Aš atidaviau juos į jūsų rankas; jūs užėmėte jų šalį, o Aš juos išnaikinau jūsų akyse. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 21,21-35 Įst 2,32-7 Joz 13,10 Neh 9,22 Ps 135,10-11 Ps 136,17-22
Joz 24,9 Po to Ciporo sūnus Balakas, Moabo karalius, kariavo su Izraeliu. Jis pasikvietė Beoro sūnų Balaamą, kad jus prakeiktų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 11,25 Sk 22,2 Sk 22,5-21 Įst 23,4-5 Mch 6,5 kas keikia
Joz 24,10 Aš neklausiau Balaamo ir priverčiau jį jus palaiminti. Taip Aš išgelbėjau jus iš jo rankų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 22,11-12 Sk 22,18-20 Sk 22,35 Sk 23,3-12 Sk 23,15-26 Sk 24,5-10 Įst 23,5 Iz 54,17
Joz 24,11 Vėliau jūs, perėję per Jordaną, atėjote į Jerichą. Jericho vyrai, amoritai, perizai, kanaaniečiai, hetitai, girgašai, hivai ir jebusiečiai kariavo prieš jus, bet Aš atidaviau juos į jūsų rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 3,14-17 Joz 4,10-12 Iš 23,23 Įst 7,1 Joz 4,23 Joz 6,1-27 Joz 10,1-11 Neh 9,24-25 Ps 78,54-55 Ps 105,44 Ps 114,3 Ps 114,5 Apd 7,45 Apd 13,19
Joz 24,12 Aš siunčiau širšes pirma jūsų, ir jie pabėgo. Taip buvo nugalėti du amoritų karaliai, ne kardu ir ne lanku. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,28 Įst 7,20 Ps 44,3-6 bugštaujakaip elniasširšėžvėrelių
Joz 24,13 Aš daviau jums žemę, kurios jūs nebuvote arę, ir miestus, kurių nestatėte. Jus maitino vynuogynai ir alyvmedžiai, kurių nesodinote’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 11,13 Įst 6,10-12 Įst 8,7 Joz 21,45 Pat 13,22 alyvmedis vynuogynevynuogesvynuogynai
Joz 24,14 Taigi dabar bijokite Viešpaties ir Jam tarnaukite nuoširdžiai ir ištikimai, pašalinkite dievus, kuriems tarnavo jūsų tėvai anapus upės ir Egipte. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 24,23 Įst 10,12 1 Sam 12,24 Įst 18,13 Joz 24,2 Ez 23,3 2 Kor 1,12 Pr 17,1 Pr 20,5-6 Pr 35,2 Iš 20,3-4 Kun 17,7 2 Kar 20,3 Ezr 9,11 Job 1,1 Job 28,28 Ps 111,10 Ps 119,1 Ps 119,80 Ps 130,4 Ez 20,7-8 Ez 20,18 Oz 3,5 Am 5,25-26 Lk 8,15 Jn 4,23-24 Apd 9,31 Ef 6,24 Fil 1,10 bijokite DievoDievo bijokiteDievo dienosDievo ištikimybėjuozapatolaisvė žmoguinuoširdumaspaklusnumaspasirinkimo laisvepotvyniaišeimatarnavimas DievuiViešpaties baimėpalikimas
Joz 24,15 O jei jums nepatinka tarnauti Viešpačiui, tai šiandien apsispręskite, kam norite tarnauti: dievams, kuriems tarnavo jūsų tėvai, gyvenusieji anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje gyvenate. Bet aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 6,10 Rūt 1,15-16 1 Kar 18,21 Pr 18,19 Iš 23,24 Iš 23,32-33 Iš 34,15 Įst 13,7 Įst 29,18 Ez 20,39 Ps 101,2 Ps 119,106 Ps 119,111-112 Jn 6,67-68 Apd 11,23 saliamono sprendimas
Joz 24,16 Tauta atsakė: „Taip nebus, kad apleistume Viešpatį ir tarnautume svetimiems dievams. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 12,23 Rom 3,6 Rom 6,2 Heb 10,38-39
Joz 24,17 Juk Viešpats, mūsų Dievas, išvedė mus ir mus saugojo visą kelią, kuriuo ėjome, ir visose tautose, kurias sutikome. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 19,4 Įst 32,11-12 Joz 24,5-14 Iz 46,4 Iz 63,7-14 Am 2,9-10 kiškiaitikėjimo laisvė
Joz 24,18 Viešpats išvarė pirma mūsų amoritus, gyvenusius krašte. Taigi mes taip pat tarnausime Viešpačiui, nes Jis yra mūsų Dievas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 10,2 Iš 15,2 Ps 116,16 Mch 4,2 Zch 8,23 Lk 1,73-75
Joz 24,19 Jozuė tarė: „Jūs negalėsite tarnauti Viešpačiui, nes Jis yra šventas ir pavydus Dievas. Jis neatleis jūsų nusikaltimų ir nuodėmių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,5 Iš 23,21 Kun 19,2 Iš 34,14 1 Sam 6,20 Ps 99,5 Ps 99,9 Iz 5,16 Iš 34,7 Kun 10,3 Kun 20,26 Joz 24,23 Rūt 1,15 1 Sam 3,14 2 Krn 36,16 Iz 6,3-5 Iz 27,11 Iz 30,11 Iz 30,15 Hab 1,13 Mt 6,24 Lk 14,25-33 1 Kor 10,20-22 Dievas pavydusDievo varaspasižadėtipavydas Dievuipavydupavydusžveries
Joz 24,20 Jei apleisite Viešpatį ir tarnausite svetimiems dievams, tai Jis baus jus ir sunaikins, iki tol jums daręs gera“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 28,9 Apd 7,42 2 Krn 15,2 Ezr 8,22 Iz 1,28 Iz 63,10 Iz 65,11-12 Jer 17,13 Joz 23,12-15 Ez 18,24 Heb 10,26-27 Heb 10,38
Joz 24,21 Tauta atsakė Jozuei: „Ne! Mes tarnausime Viešpačiui“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 19,8 Iš 20,19 Iš 24,3 Iš 24,7 Įst 5,27-28 Įst 26,17 Iz 44,5
Joz 24,22 Tada Jozuė tarė tautai: „Jūs patys esate liudytojai, kad pasirinkote Viešpatį ir norite Jam tarnauti“. Jie atsakė: „Taip, mes esame liudytojai“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 119,173 Įst 26,17 Job 15,6 Ps 119,11 Lk 10,42 Lk 19,22
Joz 24,23 „Dabar pašalinkite svetimus dievus iš savo tarpo ir palenkite savo širdį prie Viešpaties, Izraelio Dievo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,14 Pr 35,2-4 Iš 20,23 Ts 10,15-16 1 Sam 7,3-4 1 Kar 8,58 Ps 119,36 Ps 141,4 Pat 2,2 Oz 14,2-3 Oz 14,8 1 Kor 10,19-21 2 Kor 6,16-18 Heb 12,28-29 alyvų
Joz 24,24 Tauta atsakė Jozuei: „Viešpačiui, savo Dievui, tarnausime ir Jo klausysime“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 19,8 Iš 24,3 Iš 24,7 Įst 5,27-29 nauja
Joz 24,25 Jozuė tą dieną Sicheme padarė su Izraelio tauta sandorą ir jai davė įsakymus ir nurodymus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,25 2 Kar 11,17 2 Krn 23,16 Neh 9,38 Iš 24,3 Iš 24,7-8 Įst 5,2-3 Įst 29,1 Įst 29,10-15 Joz 24,1 Joz 24,26 2 Krn 15,12 2 Krn 15,15 2 Krn 29,10 2 Krn 34,29-32 Neh 10,28-29 akmenyjeakmenisgarbinimo apeigas
Joz 24,26 Tuos žodžius Jozuė įrašė į Dievo įstatymo knygą ir, paėmęs didžiulį akmenį, pastatė jį po ąžuolu, kuris augo prie Viešpaties šventyklos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 9,6 Pr 35,4 Pr 28,18-22 Pr 35,8 Iš 24,4 Įst 31,24-26 Joz 4,3-9 Joz 4,20-24 ąžuolasDievo medisišminties medismedismedžiaisalemona knygasupuves medistuopa
Joz 24,27 Tada jis tarė visai tautai: „Šitas akmuo tebūna liudytojas jums, nes jis girdėjo visus Viešpaties žodžius, kuriuos Jis kalbėjo mums, kad neišsigintumėte savo Dievo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 22,34 Įst 31,19 Įst 31,21 Įst 31,26 Įst 32,1 Joz 22,27-28 Pr 31,44-52 Įst 4,26 Įst 30,19 1 Sam 7,12 Job 31,23 Pat 30,9 Iz 1,2 Hab 2,11 Mt 10,33 Lk 19,40 2 Tim 2,12-13 Tit 1,16 Apr 3,8
Joz 24,28 Po to Jozuė leido žmonėms grįžti kiekvienam į savo paveldėjimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 2,6
Joz 24,29 Tada mirė Viešpaties tarnas, Nūno sūnus Jozuė, sulaukęs šimto dešimties metų amžiaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 2,8 Pr 50,22 Pr 50,26 Įst 34,5 Ps 115,17 2 Tim 4,7-8 Apr 14,13 ilgas amžius
Joz 24,30 Jį palaidojo jo paveldėtoje žemėje Timnat Serache, Efraimo kalnyne, į šiaurę nuo Gaašo kalno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 19,50 Ts 2,9 2 Sam 23,30 Gibeonas
Joz 24,31 Izraelis tarnavo Viešpačiui per visas Jozuės dienas ir per visas dienas vyresniųjų, kurie gyveno ilgiau už Jozuę ir žinojo visus Viešpaties darbus, padarytus Izraeliui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 2,7 Įst 11,2 Įst 31,13 Įst 11,7 Įst 31,29 2 Krn 24,2 2 Krn 24,17-18 Apd 20,29 Fil 2,12

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį