Biblijos vartai

Atversta JOB31,5-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei mano žingsnis nukrypo nuo kelio, jei mano širdis sekė paskui akis, jei mano rankos nešvarios, tada, ką pasėsiu, tegul naudoja kiti ir mano palikuonys tebūna išrauti su šaknimis. Jei pakėliau ranką prieš našlaitį, matydamas vartuose man pritariančius, tai tegul mano petys išnyra ir ranka tebūna sulaužyta. Ar man žvelgiant į šviečiančią saulę ir į keliaujantį mėnulį, mano širdis buvo slapta suvedžiota, ar aš bučiavau savo ranką?

Job 31,5 Ar aš kada vaikščiojau tuštybėje ir ar mano koja skubėjo į apgaulę? En Lbd  Ps 4,2 Ps 7,3-5 Ps 12,2 Ps 44,20-21 Pat 12,11 Jer 2,5 Ez 13,8 Mch 2,11 klastapagundymas
Job 31,6 Tegul pasveria mane teisingomis svarstyklėmis ir Dievas žinos mano nekaltumą. En Lbd  Dan 5,27 Joz 22,22 1 Sam 2,3 Job 6,2 Job 27,5-6 Ps 1,6 Ps 7,8-9 Ps 17,2-3 Ps 26,1 Ps 139,23 Pat 16,11 Iz 26,7 Mch 6,11 Mt 7,23 2 Tim 2,19 likutisteisingumo svarstykles
Job 31,7 Jei mano žingsnis nukrypo nuo kelio, jei mano širdis sekė paskui akis, jei mano rankos nešvarios, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 15,39 Mok 11,9 Job 9,30 Job 23,11 Ps 44,20-21 Ps 101,3 Iz 33,15 Ez 6,9 Ez 14,3 Ez 14,7 Mt 5,29 akys
Job 31,8 tada, ką pasėsiu, tegul naudoja kiti ir mano palikuonys tebūna išrauti su šaknimis. En Lbd  Kun 26,16 Mch 6,15 Įst 28,38 Įst 28,30-33 Įst 28,51 Ts 6,3-6 Job 5,4-5 Job 15,30 Job 18,19 Job 20,18 Job 24,6 Ps 109,13
Job 31,9 Jei mano širdis geidė moters ir jei tykojau prie savo artimo durų, En Lbd  Ts 16,5 1 Kar 11,4 Neh 13,26 Job 24,15-16 Pat 2,16-19 Pat 5,3-23 Pat 6,25 Pat 7,21 Pat 22,14 Mok 7,26 Jer 5,8 Oz 7,4 neištikimybė
Job 31,10 tai mano žmona tegul mala kitam ir kitas tegul pasilenkia virš jos. En Lbd  Jer 8,10 Iz 47,2 Iš 11,5 2 Sam 12,11 Įst 28,30 Oz 4,13-14 Mt 24,41
Job 31,11 Tai begėdiškas nusikaltimas, kuris turi būti baudžiamas teismo; En Lbd  Kun 20,10 Job 31,28 Pr 38,24 Įst 22,22-24 Pr 20,9 Pr 26,10 Pr 39,9 Iš 20,14 Pat 6,29-33 Ez 16,38
Job 31,12 tai ugnis, naikinanti viską, kuri išrautų visas mano gėrybes. En Lbd  Pat 6,27 Job 15,30 Job 20,28 Job 26,6 Pat 3,33 Jer 5,7-9 Mal 3,5 Heb 13,4 Abadonas
Job 31,13 Jei aš nepaisiau savo tarno ar tarnaitės teisių, kai jie ginčijosi su manimi, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,20-21 Iš 21,26-27 Kun 25,43 Kun 25,46 Įst 15,12-15 Įst 24,14-15 Jer 34,14-17 Ef 6,9 Kol 4,1
Job 31,14 tai ką darysiu, kai Dievas pakils? Ką Jam atsakysiu, kai Jis aplankys mane? En Lbd  Job 9,32 Job 10,2 Ps 7,6 Ps 9,12 Ps 9,19 Ps 10,12-15 Ps 44,21 Ps 76,9 Ps 143,2 Iz 10,3 Oz 9,7 Mch 7,4 Zch 2,13 Mk 7,2 Rom 3,19 Jok 2,13
Job 31,15 Ar ne Tas, kuris padarė mane įsčiose, padarė ir juos? Ar ne vienas sutvėrė mus įsčiose? En Lbd  Job 34,19 Pat 14,31 Pat 22,2 Neh 5,5 Job 10,3 Job 10,8-12 Ps 139,14-16 Iz 58,7 Mal 2,10 atlygintibailiaidulkė esiiš dulkiųmažutėliųmotinos įsčioseneteisumasnusikaltėlispastojopastotisprendimširdies troškimaszmogaus sunus
Job 31,16 Ar aš neišpildžiau beturčio noro ir našlės prašymo? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 15,7-10 Įst 28,32 Job 5,16 Job 20,19 Job 22,7-9 Ps 69,3 Ps 112,9 Ps 119,82 Ps 119,123 Iz 38,14 Rd 4,17 Lk 16,21 Apd 11,29 Gal 2,10 našlėnašlės sūnųnašliai
Job 31,17 Ar aš vienas valgiau ir nedaviau našlaičiui? En Lbd  Įst 15,11 Įst 15,14 Neh 8,10 Job 22,7 Job 29,12-16 Ez 18,7 Ez 18,16 Lk 11,41 Jn 13,29 Apd 4,32 Rom 12,13 Jok 1,27 1 Jn 3,17
Job 31,18 Nuo savo jaunystės aš auginau jį ir nuo savo gimimo padėdavau našlėms. En Lbd  
Job 31,19 Ar aš elgetai nedaviau drabužio ir beturčiui kuo apsikloti? En Lbd  Job 22,6 2 Krn 28,15 Job 24,4 Job 29,13 Iz 58,7 Mt 25,36 Mt 25,43 Lk 3,11 Apd 9,39 Jok 2,16 1 Jn 3,18
Job 31,20 Ar jis nelinkėjo man laimės, susišildęs mano avių vilnomis? En Lbd  Įst 24,13 Job 29,11
Job 31,21 Jei pakėliau ranką prieš našlaitį, matydamas vartuose man pritariančius, En Lbd  Job 22,9 Job 29,12 Job 6,27 Job 24,9 Pat 23,10-11 Jer 5,28 Ez 22,7 Mch 2,1-2 Mch 7,3
Job 31,22 tai tegul mano petys išnyra ir ranka tebūna sulaužyta. En Lbd  Joz 22,22-23 Job 31,10 Job 31,40 Job 38,15 Ps 7,4-5 Ps 137,6 našlėnašlės sūnų
Job 31,23 Dievo bausmės aš bijojau ir Jo didybės akivaizdoje negalėčiau pakelti. En Lbd  Job 13,11 Pr 39,9 Job 20,23 Job 21,20 Job 40,9 Job 42,5-6 Ps 76,7 Ps 119,120 Iz 13,6 Jl 1,15 2 Kor 5,11
Job 31,24 Ar pasitikėjau auksu ir sakiau grynam auksui: ‘Tu mano viltis’? En Lbd  Pr 31,1 Įst 8,12-14 Ps 49,6-7 Ps 49,17 Ps 52,7 Ps 62,10 Pat 10,15 Pat 11,28 Pat 30,9 Mk 10,24-25 Lk 12,15 Kol 3,5 1 Tim 6,10 1 Tim 6,17 auksasaukso luitasturtaiturtais
Job 31,25 Ar džiaugiausi dideliais turtais, mano rankų sukauptais? En Lbd  Ps 62,10 Įst 8,17-18 Est 5,11 Pat 23,5 Iz 10,13-14 Jer 9,23 Ez 28,5 Dan 4,30 Oz 12,8 Hab 1,16 Lk 12,19 Lk 16,19 Lk 16,25 turtaiturtaisturtingieji
Job 31,26 Ar man žvelgiant į šviečiančią saulę ir į keliaujantį mėnulį, En Lbd  Ez 8,16 Įst 4,19 Įst 17,3 2 Kar 23,5 2 Kar 23,11 Jer 44,17 Pr 1,16-18 Įst 11,16 Ps 8,3-4 Jer 8,2 mėnulisšviesiai raudona
Job 31,27 mano širdis buvo slapta suvedžiota, ar aš bučiavau savo ranką? En Lbd  Įst 11,16 Įst 13,6 1 Kar 19,18 Ps 2,12 Iz 44,20 Oz 13,2 Rom 1,21 Rom 1,28
Job 31,28 Tai būtų nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti teisme, nes būčiau išsigynęs Dievo, kuris yra aukštybėse. En Lbd  Įst 17,2-7 Job 31,11 Joz 24,27 Pr 18,25 Įst 17,9 Joz 24,23 Ts 11,27 Job 9,15 Job 23,7 Ps 50,6 Pat 30,9 Tit 1,16 Heb 12,23 2 Pt 2,1 1 Jn 2,23 Jud 1,4
Job 31,29 Ar aš džiaugiausi manęs nekenčiančio nelaime ir nesėkme? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 17,5 Pat 24,17-18 2 Sam 1,12 2 Sam 4,10-11 2 Sam 16,5-8 Ps 35,13-14 Ps 35,25-26 Abd 1,12 empatijapriešaipriešus
Job 31,30 Aš neleidau savo lūpoms nusidėti, nelinkėjau prakeikimo jo sielai. En Lbd  Rom 12,14 Iš 23,4-5 Mok 5,2 Mok 5,6 Mt 5,22 Mt 5,43-44 Mt 12,36 Jok 3,6 Jok 3,9-10 1 Pt 2,22-23 1 Pt 3,9
Job 31,31 Mano palapinės vyrai sakė: ‘Ar yra tokių, kurie būtų nepasisotinę jo maistu?’ En Lbd  1 Sam 24,4 1 Sam 24,10 1 Sam 26,8 2 Sam 16,9-10 2 Sam 19,21-22 Job 19,22 Job 22,7 Ps 27,2 Ps 35,25 Pat 1,11-12 Pat 1,18 Jer 40,15-16 Mch 3,2-3 Lk 9,54-55 Lk 22,50-51
Job 31,32 Gatvėje nenakvojo joks ateivis; keleiviui aš atidarydavau duris. En Lbd  Pr 19,2-3 Ts 19,20-21 Mt 25,35 Rom 12,13 Heb 13,2 Ts 19,15 Job 31,17-18 Iz 58,7 Mt 25,40 Mt 25,44-45 1 Tim 5,10 1 Pt 4,9 alkana pamaitinkitealkaniateiviaiemigracijasvečiuosesvetimisvetimšaliaisvetingumas
Job 31,33 Aš nedangsčiau savo nuodėmių kaip Adomas ir neslėpiau savo kalčių; En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 28,13 Oz 6,7 Pr 3,12 Pr 3,7-8 Joz 7,11 Apd 5,8 1 Jn 1,8-10 AdomasAdomas gyvenopavadinti Adomui
Job 31,34 nebijojau minios, artimųjų panieka nebaugino manęs, nesėdėjau savo namuose ir netylėjau. En Lbd  Iš 23,2 Iš 32,27 Sk 25,14-15 Neh 5,7 Neh 13,4-8 Neh 13,28 Est 4,11 Est 4,14 Job 22,8 Job 34,19 Pat 24,11-12 Pat 29,25 Jer 38,4-5 Jer 38,16 Jer 38,19 Am 5,11-13 Mch 7,3 Mt 27,20-26 2 Kor 5,16 tyla
Job 31,35 O kad nors kas išklausytų mane! Štai mano parašas. Visagalis teatsako man, mano priešas teparašo knygą. En Lbd  Job 13,21-22 Job 19,23-24 Job 13,3 Job 13,24 Job 17,3 Job 19,7 Job 19,11 Job 23,3-7 Job 27,7 Job 30,28 Job 33,6 Job 33,10-11 Job 35,14 Job 38,1-3 Job 40,4-5 Ps 26,1 Mt 5,25 išgirsti

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį