Biblijos vartai

Atversta JER51,41-71 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Kaip Babilono ranka žudė Izraelyje, taip Babilone kris nužudytieji. Šauksmas kyla iš Babilono, baisus sunaikinimas Chaldėjos krašte, nes Viešpats plėšia Babiloną ir tildo jo galingą balsą, nors jo bangos šniokščia kaip galingi vandenys, girdimi jų triukšmingi balsai. Jeremijas užrašė į knygą visas nelaimes, kurios ištiks Babiloną, visus žodžius, kurie parašyti prieš Babiloną.

Jer 51,41 Krito Šešachas, pasaulio puošmena! Babilonas tapo siaubu tautoms! En Lbd  Jer 25,26 Iz 13,19 Jer 49,25 Įst 28,37 2 Krn 7,21 Iz 14,4 Jer 50,23 Jer 50,46 Jer 51,37 Ez 27,35 Dan 2,38 Dan 4,22 Dan 4,30 Dan 5,1-5 Apr 18,10-19 BabilonasBabilono karaliusdykynė
Jer 51,42 Jūra įsiveržė į Babiloną, daugybė bangų užliejo jį. En Lbd  Iz 8,7-8 Dan 9,26 Ps 18,4 Ps 18,16 Ps 42,7 Ps 65,7 Ps 93,3 Jer 51,55 Ez 27,26-34 Lk 21,25 Apr 17,15-16 didžioji jūra
Jer 51,43 Jo miestai virto dykyne, išdžiūvusia žeme, kurioje niekas negyvena ir joks žmogus per ją nekeliauja. En Lbd  Iz 13,20 Jer 2,6 Jer 51,29 Jer 50,12 Jer 50,39-40 Jer 51,37 Ez 29,10-11 Babilono vaikaididžioji Babelė
Jer 51,44 Aš nubausiu Belį Babilone ir išplėšiu iš jo gerklės, ką jis prarijo. Tautos nebeplauks pas jį. Babilono sienos krito. En Lbd  Jer 51,34 Jer 51,58 Iz 2,2 Jer 50,2 2 Krn 36,7 Ezr 1,7-8 Iz 46,1-2 Iz 60,5 Jer 50,15 Jer 51,18 Jer 51,47 Jer 51,53 Dan 1,2 Dan 3,2-3 Dan 3,29 Dan 4,1 Dan 4,22 Dan 5,2-4 Dan 5,19 Dan 5,26 Dan 5,31 Apr 18,9-19 auksinis miestasBabelės miestasBabilonasBabilono vaikaididžioji Babelė
Jer 51,45 Išeik iš jo, mano tauta! Kiekvienas gelbėkite savo gyvybę nuo degančios Viešpaties rūstybės. En Lbd  Jer 51,6 Iz 48,20 Jer 50,8 Apr 18,4 Pr 19,12-16 Apd 2,40 Sk 16,26 Jer 51,9 Jer 51,50 Zch 2,7 2 Kor 6,17 Apr 14,8-11 Babelės miestaspyktis
Jer 51,46 Nenusiminkite, neišsigąskite gandų, kurie kas metai sklis krašte apie neramumus ir valdovų tarpusavio kovas. En Lbd  2 Kar 19,7 Iz 13,3-5 Iz 19,2 Ts 7,22 1 Sam 14,16-20 2 Krn 20,23 Iz 21,2-3 Jer 46,27 Mt 24,6-8 Mk 13,7-8 Lk 21,9-19 Lk 21,28
Jer 51,47 Ateina laikas, kai Aš teisiu Babilono atvaizdus; visas kraštas susigės, o jo gyventojai bus išžudyti. En Lbd  Jer 50,2 Iz 46,1-2 Jer 51,52 Iz 21,9 Jer 11,22 Jer 13,21 Jer 23,34 Jer 25,12 Jer 50,12-16 Jer 50,35-40 Jer 51,18 Jer 51,24 Jer 51,43
Jer 51,48 Tada dangus, žemė ir visa, kas juose yra, džiaugsis žuvimu Babilono, kurį užims iš šiaurės atėjęs naikintojas. En Lbd  Iz 44,23 Apr 18,20 Jer 50,3 Iz 48,20 Iz 49,13 Ps 58,10-11 Pat 11,10 Jer 50,9 Jer 50,41 Jer 51,10-11 Apr 15,1-4 Apr 16,4-7 Apr 19,1-7
Jer 51,49 Kaip Babilono ranka žudė Izraelyje, taip Babilone kris nužudytieji. En Lbd  Jer 50,29 Jer 51,24 Ts 1,7 Ps 137,8-9 Jer 50,11 Jer 50,17-18 Jer 50,33-34 Jer 51,10-11 Jer 51,35 Mt 7,2 Jok 2,13 Apr 18,5-6
Jer 51,50 Jūs, kurie ištrūkote nuo kardo, eikite, nestovėkite vietoje, ir, toli būdami, atsiminkite Viešpatį ir Jeruzalę“. En Lbd  Jer 44,28 Įst 4,29-31 Jer 51,45 Įst 30,1-4 Ezr 1,3-5 Neh 1,2-4 Neh 2,3-5 Ps 102,13-14 Ps 122,6 Ps 137,5-6 Iz 48,20 Iz 51,11 Iz 52,2 Iz 52,11-12 Jer 29,12-14 Jer 31,21 Jer 50,8 Jer 51,6 Dan 9,2-3 Dan 9,16-19 Zch 2,7-9 Apr 18,4
Jer 51,51 Mes susigėdome, girdėdami pajuokas; gėda apdengė mūsų veidus, kai svetimi atėjo į šventąją vietą Viešpaties namuose. En Lbd  Rd 1,10 Ps 44,13-16 Ps 74,3-7 Ps 79,4 Ps 69,7-13 Ps 71,13 Ps 74,18-21 Ps 79,1 Ps 79,12 Ps 109,29 Ps 123,3-4 Ps 137,1-3 Jer 3,22-25 Jer 14,3 Jer 31,19 Jer 52,13 Rd 2,15-17 Rd 2,20 Rd 5,1 Ez 7,18 Ez 7,21-22 Ez 9,7 Ez 24,21 Ez 36,30 Dan 8,11-14 Dan 9,26-27 Dan 11,31 Mch 7,10 Apr 11,1-2
Jer 51,52 „Ateis diena, kai Aš nuteisiu jų drožinius; tuomet visame krašte vaitos sužeistieji. En Lbd  Jer 51,47 Jer 50,38 Iz 13,15-16 Ez 30,24 Dan 5,30-31 stabmeldystė
Jer 51,53 Jei Babilonas pakiltų iki dangaus ir savo pilis pastatytų iki debesų, mano siųstas naikintojas užklups jį“, – sako Viešpats. En Lbd  Jer 49,16 Pr 11,4 Ps 139,8-10 Jer 51,25 Iz 10,6-7 Iz 13,2-5 Iz 13,17 Iz 14,12-15 Iz 41,25 Iz 45,1-5 Iz 47,5 Iz 47,7 Jer 50,9-10 Jer 50,21 Jer 50,25 Jer 50,31-34 Jer 50,45 Jer 51,1-4 Jer 51,11 Jer 51,48 Jer 51,58 Ez 31,9-11 Dan 4,30 Am 9,4 Abd 1,3-4 Babelės miestasBabilono karaliusBabilono vaikai
Jer 51,54 Šauksmas kyla iš Babilono, baisus sunaikinimas Chaldėjos krašte, En Lbd  Jer 50,22 Jer 48,3-5 Jer 50,46 Iz 13,6-9 Iz 15,5 Jer 50,27 Jer 50,43 Sof 1,10 Apr 18,17-19
Jer 51,55 nes Viešpats plėšia Babiloną ir tildo jo galingą balsą, nors jo bangos šniokščia kaip galingi vandenys, girdimi jų triukšmingi balsai. En Lbd  Ps 18,4 Ps 65,7 Ps 93,3-4 Iz 15,1 Iz 17,13 Iz 24,8-11 Iz 47,5 Jer 25,10 Jer 50,10-15 Jer 51,38-39 Jer 51,42 Ez 26,3 Lk 21,25 Apr 17,15 Apr 18,22-23 garsas
Jer 51,56 Priešas veržiasi į Babiloną; jo kariai patenka į nelaisvę, jų lankai sulaužyti. Viešpats, atlygio Dievas, tikrai atlygins. En Lbd  Ps 46,9 Ps 94,1-2 Jer 51,6 Jer 51,48 Hab 2,8 Įst 32,35 Ps 76,3 Iz 59,18 Jer 51,24 Pr 49,24 1 Sam 2,4 Ps 37,15 Ps 137,8 Iz 21,2 Iz 34,8 Iz 35,4 Jer 49,35 Jer 50,10 Jer 50,28-29 Jer 50,36 Jer 51,30 Ez 39,3 Ez 39,9 2 Tes 1,6 Apr 17,16 Apr 18,5-6 Apr 18,20 Apr 19,2 raudonas siūlas
Jer 51,57 „Aš nugirdysiu Babilono kunigaikščius, išminčius, valdovus, karo vadus ir karius. Jie užmigs amžinu miegu ir nepabus“, – sako Karalius, kareivijų Viešpats. En Lbd  Jer 46,18 Jer 25,27 Jer 48,15 Ps 76,5-6 Jer 51,39 Iz 21,4-5 Iz 37,36 Dan 5,1-4 Dan 5,30-31 Nah 1,10 Hab 2,15-17 Mal 1,14 Apr 18,6-7 Apr 18,9 Abraomas Dievasakys matoatsiprašauauka Dievuideportacijadžiaugiuosieretikaiiniciatyvamaldingumasmatyti Dievąmenainesutarimainuotaikapalaida moterispirmenybėsėdėjimassuitaikimassutarimas
Jer 51,58 „Plačioji Babilono siena bus sulyginta su žeme ir aukštieji vartai sudeginti. Tautos vargo veltui, giminės dirbo ir statė ugniai“, – sako Viešpats. En Lbd  Jer 51,64 Hab 2,13 Jer 50,15 Jer 51,44 Iz 45,1-2 Ps 127,1 Iz 65,23 Jer 51,9 Jer 51,30 Babelės miestasBabilonasBabilono karaliusBabilono vaikaineramumaipikto kilmė
Jer 51,59 Pranašo Jeremijo žodis Serajai, Machsėjos sūnaus Nerijos sūnui, kai jis lydėjo Zedekiją, Judo karalių, jo ketvirtais karaliavimo metais į Babiloną. Seraja buvo žymus kunigaikštis. En Lbd  Jer 32,12 Jer 36,4 Jer 28,1 Jer 45,1 Jer 52,1
Jer 51,60 Jeremijas užrašė į knygą visas nelaimes, kurios ištiks Babiloną, visus žodžius, kurie parašyti prieš Babiloną. En Lbd  Iz 30,8 Jer 30,2-3 Jer 36,32 Iz 8,1-4 Jer 36,2-4 Dan 12,4 Hab 2,2-3 Apr 1,11 Apr 1,19
Jer 51,61 Jeremijas sakė Serajai: „Nuvykęs į Babiloną, perskaityk visus šiuos žodžius En Lbd  Jer 29,1-2 Mt 24,1 Mk 13,1 Kol 4,16 1 Tes 4,18 1 Tes 5,27 Apr 1,3
Jer 51,62 ir sakyk: ‘Viešpatie, Tu grasinai šitą vietą taip sunaikinti, kad čia nebebūtų nieko: nei žmonių, nei gyvulių, ir ji liktų amžina dykyne’. En Lbd  Jer 50,3 Jer 50,13 Iz 13,19-22 Iz 14,22-23 Jer 50,39-40 Ez 35,9 Apr 18,20-23 Jer 25,9 Jer 25,12 Jer 51,25-26 Jer 51,29 Jer 51,37
Jer 51,63 Perskaitęs šią knygą, pririšk prie jos akmenį ir įmesk ją į Eufrato upę, En Lbd  Jer 19,10-11 Apr 18,21
Jer 51,64 sakydamas: ‘Taip įvyks su Babilonu. Jis paskęs ir nebepakils dėl visų nelaimių, kurias Viešpats jam užves’“. Tiek Jeremijo žodžių. En Lbd  Jer 51,58 Job 31,40 Ps 72,20 Nah 1,8-9 Ps 76,12 Jer 25,27 Jer 51,42 Hab 2,13 Apr 14,8 Apr 18,2 Apr 18,21

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį