Biblijos vartai

Atversta JER51,10-40 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats sukėlė medų karalius, nes Jo sumanymas yra sunaikinti Babiloną. Ką Viešpats nusprendė, tai ir padarys Babilono gyventojams. Bet Aš atlyginsiu Babilonui ir visiems Chaldėjos gyventojams jūsų akivaizdoje už jų piktybes, padarytas Sione, – sako Viešpats.

Jer 51,10 Viešpats iškėlė mūsų teisumą. Eikime ir pasakokime Sione, ką Viešpats, mūsų Dievas, padarė. En Lbd  Jer 50,28 Ps 37,6 Iz 40,2 Ps 9,14 Ps 102,19-21 Ps 116,18-19 Ps 126,1-3 Iz 51,11 Iz 52,9-10 Jer 31,6-9 Mch 7,9-10 Apr 14,1-3 Apr 19,1-6 liudijimas
Jer 51,11 Galąskite strėles, imkite skydus! Viešpats sukėlė medų karalius, nes Jo sumanymas yra sunaikinti Babiloną. Tai Viešpaties kerštas dėl šventyklos. En Lbd  Jer 46,4 Jer 50,45 Jer 46,9 Jer 50,9 1 Kar 11,14 1 Kar 11,23 1 Krn 5,26 2 Krn 36,22 Ezr 1,1 Ps 74,3-11 Ps 83,3-9 Iz 10,26 Iz 13,17-18 Iz 21,2 Iz 21,5 Iz 41,25 Iz 45,1 Iz 45,5 Iz 46,11 Jer 50,14-15 Jer 50,25 Jer 50,28-29 Jer 51,12 Jer 51,24 Jer 51,27-29 Jer 51,35 Hab 2,17-20 Zch 12,2-3 Zch 14,2 Zch 14,12 Apr 17,16-17 iranasišnaudojimasJonos ženklas
Jer 51,12 Iškelkite vėliavą prieš Babilono sienas, sustiprinkite sargybą, paruoškite pasalas. Ką Viešpats nusprendė, tai ir padarys Babilono gyventojams. En Lbd  Iz 13,2 Jer 51,11 Jer 51,29 Nah 2,1 Joz 8,14 Pat 21,30 Iz 8,9-10 Jer 46,3-5 Jer 50,2 Jer 51,27 Rd 2,17 Jl 3,2 Jl 3,9-14 Nah 3,14-15 sargas
Jer 51,13 Tu, kuris gyveni prie gausių vandenų ir turi gausybę turtų. Atėjo tavo galas, tavo godumo saikas. En Lbd  Apr 17,1 Iz 45,3 Apr 17,15 Jer 51,36 Pr 6,13 Jer 17,11 Jer 50,27 Jer 50,31 Jer 50,37 Rd 4,18 Ez 7,2-12 Dan 5,26 Am 8,2 Hab 2,5-11 Lk 12,19-21 1 Pt 4,7 2 Pt 2,3 2 Pt 2,14-15 Jud 1,11-13 Apr 18,11-17 Apr 18,19 Babelės miestasBabilono bokštasBabilono vaikaididžioji Babelėdraugystė lobisišminties lobiailobynai
Jer 51,14 Kareivijų Viešpats prisiekė: „Tave užplūs žmonės kaip skėriai ir pakels prieš tave savo balsus“. En Lbd  Jer 49,13 Jer 50,15 Jl 2,25 Am 6,8 Ts 6,5 Jer 46,23 Jer 51,27 Jl 1,4-7 Jl 2,3-4 Nah 3,15-17 Heb 6,13 prisiekėskėriai
Jer 51,15 Jis savo jėga sukūrė žemę, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangų. En Lbd  Job 9,8 Jer 10,12-16 Rom 1,20 Ps 104,2 Ps 146,5-6 Jer 32,17 Apd 14,15 Apr 4,11 Pr 1,1-6 Ps 104,24 Ps 107,25 Ps 136,5 Ps 148,1-5 Pat 3,19 Iz 40,22 Iz 40,26 Iz 42,5 Iz 44,24 Iz 45,12 Iz 48,13 Iz 51,13 Jer 51,15-19 Apd 17,24 Rom 11,33 Kol 1,16-17 Heb 1,2-3 astronomijacitatos išmintisDangaus skliautasdidelė išmintisDievasDievas nesukūrėDievo kurinijakūrimasproto galiasaulė sukurtasukūrimastrecias Dangusžemės kilmė
Jer 51,16 Jo balso klauso vandenys danguose, Jis pakelia garus nuo žemės pakraščių. Jis siunčia žaibus su lietumi, paleidžia vėją iš savo sandėlių. En Lbd  Ps 135,7 Ps 18,13 Jon 1,4 Pr 8,1 Iš 10,13 Iš 10,19 Iš 14,21 Job 36,26-33 Job 37,2-11 Job 37,13 Job 38,22 Job 38,34-38 Job 40,9 Ps 29,3-10 Ps 46,6 Ps 68,33 Ps 78,26 Ps 104,7 Ps 147,18 Jer 10,12-13 Ez 10,5 Am 9,7 Jon 4,8 Mt 8,26-27 angasDangaus skliautaslietulietusplokščia žemėtamsus debesyszemes galas
Jer 51,17 Žmogus neturi pažinimo ir yra neišmintingas. Amatininkai bus sugėdinti dėl savo drožinių, jų lieti atvaizdai yra apgaulė, juose nėra kvapo. En Lbd  Jer 10,14 Hab 2,18-19 Iz 44,18-20 Ps 14,2 Ps 53,1-2 Ps 92,5-6 Ps 115,5 Ps 115,8 Ps 135,17-18 Jer 50,2 Rom 1,20-23 1 Kor 1,19-21 kvailasliuteronainešioja stabusstabmeldystė
Jer 51,18 Jie yra tuštybė, paklydimo darbai. Jie pražus aplankymo dieną. En Lbd  Iš 12,12 Iz 19,1 Iz 46,1 Jer 10,8 Jer 10,15 Jer 18,15 Jer 43,12-13 Jer 46,25 Jer 48,7 Jer 50,2 Jon 2,8 Sof 2,11 Apd 14,15
Jer 51,19 Visai kitokia yra Jokūbo dalis. Jis yra visa ko Kūrėjas, Izraelis yra Jo nuosavybė. Kareivijų Viešpats yra Jo vardas. En Lbd  Jer 10,16 Ps 73,26 Iš 19,5-6 Įst 32,9 Ps 16,5 Ps 33,12 Ps 74,2 Ps 115,3 Ps 135,4 Iz 47,4 Jer 12,7-10 Jer 50,11 Rd 3,24 1 Pt 2,9
Jer 51,20 „Tu esi mano kūjis ir kovos ginklas. Tavimi sudaužysiu tautas ir sunaikinsiu karalystes. En Lbd  Iz 41,15-16 Iz 10,5 Mch 4,13 Jer 50,23 Iz 10,15 Iz 13,5 Iz 14,5-6 Iz 37,26 Jer 25,9 Jer 25,11 Jer 27,5-7 Zch 9,13-14 Mt 22,7 ant kryziauskarasnukaltas ginklas
Jer 51,21 Tavimi sunaikinsiu žirgą ir raitelį, kovos vežimą ir jame esantį. En Lbd  Iš 15,1 Iš 15,21 Ps 46,9 Ps 76,6 Jer 50,37 Ez 39,20 Mch 5,10 Nah 2,13 Ag 2,22 Zch 10,5 Zch 12,4 Apr 19,18 arkliaikaro vežimai
Jer 51,22 Tavimi sunaikinsiu vyrą ir moterį, seną ir jauną, jaunuolį ir mergaitę, En Lbd  2 Krn 36,17 Iz 13,18 Įst 32,25 1 Sam 15,3 Iz 13,16 Iz 20,4 Jer 6,11 Rd 2,11 Ez 9,6
Jer 51,23 piemenį ir bandą, artoją ir jungą su gyvuliais, kunigaikščius ir valdovus. En Lbd  Jer 51,57
Jer 51,24 Bet Aš atlyginsiu Babilonui ir visiems Chaldėjos gyventojams jūsų akivaizdoje už jų piktybes, padarytas Sione, – sako Viešpats. – En Lbd  Jer 50,15 Ps 137,8-9 Iz 47,6-9 Iz 51,22-23 Iz 61,2 Iz 63,1-4 Iz 66,6 Jer 50,17-18 Jer 50,28-29 Jer 50,33-34 Jer 51,11 Jer 51,35 Jer 51,49 1 Tes 2,15-16 Apr 6,10 Apr 18,20 Apr 18,24 Apr 19,2-4
Jer 51,25 Tu buvai naikinantis kalnas, sugadinęs visą žemę. Aš ištiesiu savo ranką prieš tave, sulyginsiu tave su žeme ir paversiu pelenais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 8,8 Zch 4,7 Iz 13,2 Jer 50,31 Pr 11,4 Jer 25,9 Jer 25,18-27 Jer 51,7 Jer 51,20-23 Jer 51,53 Jer 51,58 Dan 4,30 2 Pt 3,10 Apr 17,1-6 Apr 18,9-10 antras trimitasBabilono bokštasSiono kalnas
Jer 51,26 Tavo akmenų nenaudos nei kampams, nei pamatams. Tu būsi amžina dykyne. En Lbd  Iz 13,19-22 Jer 50,12-13 Jer 51,43 Iz 14,23 Iz 34,8-17 Jer 50,40-41 Jer 51,29 Jer 51,37 Apr 18,20-24 Babelės miestasBabilono vaikaikertinis
Jer 51,27 Iškelkite vėliavą, trimituokite trimitais, kad išgirstų tautos. Sušaukite prieš jį Ararato, Minio ir Aškenazo karalystes. Paskirkite kariuomenei vadą ir surinkite tiek karių kaip skėrių laukuose. En Lbd  Pr 8,4 Pr 10,3 Jer 25,14 Jer 50,2 Jer 51,12 1 Krn 1,6 Iz 13,2-5 Iz 18,3 Jer 50,41-42 Jer 51,14 Ts 6,5 2 Kar 19,37 Jer 6,1 Jer 46,23 Jl 2,2-3 Am 3,6 Nah 3,15-17 Zch 14,2 Apr 9,7-11 arkliaiarmenijadešimtfarasnusileidoRusijaskėriaišofaras
Jer 51,28 Pasiruoškite kovai kartu su medų karaliais, valdovais, kunigaikščiais ir visais jų valdžioje esančiais kraštais. En Lbd  Jer 51,11 Pr 10,2 1 Krn 1,5 Est 1,3 Est 10,2 Iz 13,17 Iz 21,2 Jer 25,25 Jer 51,27 Dan 5,28-30 Dan 6,8 Dan 8,3-4 Dan 8,20 Dan 9,1 išnaudojimaspikto kilmė
Jer 51,29 Žemė pajudės ir drebės, nes Babilonui bus įvykdytas Viešpaties sprendimas. Babilono kraštas taps tuščias ir negyvenamas“. En Lbd  Jer 8,16 Jer 51,43 Iz 13,19-20 Jer 10,10 Jer 50,13 Jer 50,45 Am 8,8 Iz 13,13-14 Iz 14,16 Iz 14,23-24 Iz 46,10-11 Iz 47,1-15 Jer 50,36 Jer 50,39-40 Jer 50,43 Jer 51,11-12 Jer 51,62-64 Jl 2,10 Apr 18,2 Apr 18,21-24
Jer 51,30 Babilono kariai nebeina į kovą. Jie sėdi tvirtovėse netekę drąsos. Jų gyvenvietės dega, vartai išlaužti. En Lbd  Nah 3,13 Rd 2,9 Iz 13,7-8 Iz 19,16 Jer 50,36-37 Ps 76,5 Iz 45,1-2 Am 1,5 Ps 107,16 Ps 147,13 Jer 48,41 Jer 51,32 Jer 51,57 Apr 18,10 Babilono bokštas
Jer 51,31 Pasiuntinys sutinka pasiuntinį. Jie neša žinią Babilono karaliui, kad jo miestas paimtas iš visų pusių: En Lbd  2 Sam 18,19-31 2 Krn 30,6 1 Sam 4,12-18 Est 3,13-15 Est 8,10 Est 8,14 Job 9,25 Iz 21,3-9 Iz 47,11-13 Jer 4,20 Jer 50,24 Jer 50,43 Dan 5,2-5 Dan 5,30
Jer 51,32 brastos užimtos, įtvirtinimai dega, kariai apimti panikos. En Lbd  Iz 44,27 Jer 50,37-38 Jer 51,30
Jer 51,33 Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: „Babilonas yra kaip klojimas kūlimo metu. Dar valandėlė, ir derliaus metas ateis“. En Lbd  Iz 21,10 Oz 6,11 Jl 3,13 Iz 41,15-16 Mch 4,13 Iz 17,5-11 Iz 18,5 Am 1,3 Hab 3,12 Mt 13,30 Mt 13,39 Apr 14,15-20 Dievas palaikopjūtisspindesys
Jer 51,34 „Nebukadnecaras, Babilono karalius, ėdė mane ir naikino, paliko mane kaip tuščią indą. Jis prarijo mane kaip slibinas. Pripildęs savo pilvą mano gardumynais, mane išstūmė. En Lbd  Jer 50,17 Jer 51,44 Job 20,15 Iz 24,1-3 Pat 1,12 Iz 34,11 Jer 39,1-8 Jer 48,11-12 Jer 50,7 Jer 51,49 Rd 1,1 Rd 1,14-15 Rd 2,16 Ez 36,3 Am 8,4 Nah 2,2 Nah 2,9-10 Mt 23,13 drakonaidrakonasedeno sodaigarbingi indaigyvatė moterisjuru slibinaskurti gerinuodaipabaisosskausmas skrandyjeslibinastuščia kalbažaltys dykumoje
Jer 51,35 Man ir mano žmonėms padaryta skriauda tekrinta ant Babilono“, – sakys Sionas. „Mano kraujas tekrinta ant Chaldėjos“, – sakys Jeruzalė. En Lbd  Ts 9,20 Ts 9,24 Ts 9,56-57 Ps 9,12 Ps 12,5 Ps 137,8-9 Iz 26,20-21 Jer 50,29 Zch 1,15 Mt 7,2 Jok 2,13 Apr 6,10 Apr 16,6 Apr 18,6 Apr 18,20
Jer 51,36 Viešpats sako: „Aš ginsiu tavo bylą ir atkeršysiu už tave. Aš išdžiovinsiu Babilono vandenis, jo šaltiniai išseks. En Lbd  Jer 50,38 Ps 140,12 Rom 12,19 Iz 44,27 Įst 32,35 Įst 32,43 Ps 94,1-3 Ps 107,33 Pat 22,23 Pat 23,11 Iz 43,14 Iz 47,6-9 Iz 49,25-26 Jer 50,33-34 Jer 51,6 Mch 7,8-10 Hab 2,8-17 Heb 10,30-31 Apr 16,12 Apr 19,1-3 išdžiuvonasta
Jer 51,37 Babilonas pavirs griuvėsių krūva šakalams gyventi, vieta pasibaisėjimo ir pajuokos, be gyventojų. En Lbd  Apr 18,2 Jer 18,16 Jer 25,9 2 Krn 29,8 Iz 13,19-22 Iz 14,23 Iz 34,8-17 Jer 19,8 Jer 25,12 Jer 25,18 Jer 29,18 Jer 50,12-13 Jer 50,23-26 Jer 50,38-40 Jer 51,25-26 Jer 51,29 Rd 2,15-16 Mch 6,16 Sof 2,15 Apr 18,21-23 Babilono vaikaibuveinesdrakonaidrakonaselementaijuru slibinaskedrasliūtas drakonasoraspikto kilmėprieštaravo mozeiraupsuotasisslibinastikrasisžvėrelių
Jer 51,38 Jie riaumos kaip liūtai, staugs kaip liūtų jaunikliai. En Lbd  Jer 2,15 Ts 16,20 Job 4,10-11 Ps 34,10 Ps 58,6 Iz 35,9 Nah 2,11-13 Zch 11,3 Judo liūtasliūtai
Jer 51,39 Aš jiems paruošiu puotą: jie nusigers ir užmigs amžinu miegu. En Lbd  Jer 51,57 Jer 25,27 Ps 13,3 Ps 76,5-6 Iz 21,4-5 Iz 22,12-14 Jer 48,26 Dan 5,1-4 Dan 5,30 Nah 1,10 Nah 3,11
Jer 51,40 Aš juos nuvesiu į skerdyklą kaip avinėlius, avinus ir ožius. En Lbd  Jer 50,27 Ps 37,20 Ps 44,22 Iz 34,6 Ez 39,18

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį