Biblijos vartai

Atversta JER46,6-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie sakė: ‘Grįžkime pas savo tautą, į savo gimtinę, bėkime nuo žudančio kardo!’ Jie šaukė apie faraoną, Egipto karalių: ‘Jis yra triukšmas po laiko’. Kaip Aš gyvas, – sako Karalius, kurio vardas – kareivijų Viešpats, – kaip Taboras yra tarp kalnų ir Karmelis prie jūros, taip tikrai jis ateis. Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: „Aš nubausiu Noją, faraoną, Egiptą su jų dievais ir karaliais; faraoną ir visus, kurie juo pasitiki.

Jer 46,6 Eiklieji nepabėgs ir stiprieji neišsigelbės. Šiaurėje, prie Eufrato, jie susvyruos ir parkris. En Lbd  Dan 11,19 Jer 46,12 Ts 4,15-21 Ps 27,2 Ps 33,16-17 Ps 147,10-11 Mok 9,11 Iz 8,15 Iz 30,16-17 Jer 1,14 Jer 4,6 Jer 6,1 Jer 20,11 Jer 25,9 Jer 46,10 Jer 46,16 Jer 50,32 Dan 11,22 Am 2,14-15 Am 9,1-3
Jer 46,7 Kas kyla lyg potvynis, lyg upės vanduo nerimsta? En Lbd  Jer 47,2 Iz 8,7-8 Dan 11,22 Gg 3,6 Gg 8,5 Iz 63,1 Dan 9,26 Am 8,8 Apr 12,15
Jer 46,8 Egiptas kyla kaip potvynis, kaip upės vanduo nerimsta. Jis sako: ‘Aš pakilsiu, apdengsiu žemę, sunaikinsiu miestus ir jų gyventojus!’ En Lbd  Iš 15,9-10 Iz 10,13-16 Iz 37,24-26 Ez 29,3 Ez 32,2
Jer 46,9 Pirmyn, žirgai, skubėkite, kovos vežimai! Karžygiai pirmyn! Etiopai ir libiai su skydais, Lidijos gyventojai su įtemptais lankais! En Lbd  Iz 66,19 Ez 27,10 Nah 3,9 Pr 10,6 Pr 10,13 1 Krn 1,11 Jer 30,5 Jer 47,3 Nah 2,3-4 Apd 2,10 1 Kor 1,8 afrikaarkliaisportas
Jer 46,10 Tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, keršto diena. Jis atkeršys savo priešams. Kardas ris ir bus sotus bei pasigers krauju. Tai bus auka Viešpačiui, kareivijų Dievui, šiaurės krašte, prie Eufrato. En Lbd  Jl 1,15 Įst 32,42 Jer 46,2 Jer 46,6 2 Kar 24,7 Iz 13,6 Iz 34,5-8 Iz 61,2 Iz 63,4 Jer 50,15 Jer 51,6 Ez 39,17-21 Jl 2,1 Sof 1,7-8 Sof 1,14-15 Lk 21,22 Apr 19,17-21 dienųkartoskruvinas kardasraitelisViešpaties diena
Jer 46,11 Eik į Gileadą, atsinešk balzamo, mergele, Egipto dukra! Veltui vartoji vaistų daugybę, tu nepagysi! En Lbd  Jer 8,22 Iz 47,1 Mch 1,9 Nah 3,19 Pr 37,25 Pr 43,11 Jer 14,17 Jer 30,12-15 Jer 51,8 Ez 27,17 Ez 30,21-25 Mt 5,26 Lk 8,43-44 ligasmedicinamirosvaistai
Jer 46,12 Tautos išgirdo apie tavo gėdą, pilna žemė tavo šauksmo. Galiūnas susidūrė su galiūnu, ir abu kartu krito!“ En Lbd  Nah 3,8-10 Iz 19,2 Jer 14,2 Jer 46,6 1 Sam 5,12 Iz 10,4 Iz 15,5-8 Jer 48,34 Jer 49,21 Jer 51,54 Ez 32,9-12 Sof 1,10
Jer 46,13 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui, kad Nebukadnecaras, Babilono karalius, ateis ir užpuls Egipto žemę. En Lbd  Jer 43,10-13 Jer 44,30 Iz 19,1-25 Iz 29,1-24
Jer 46,14 „Praneškite Migdole, paskelbkite Tachpanhese ir Nofe! Sakykite: ‘Atsistokite ir pasiruoškite, nes kardas jau ryja aplinkui!’ En Lbd  Jer 44,1 Jer 46,10 Iz 1,20 Jer 2,30 Jer 46,3-4 Nah 2,13 Iš 14,2 2 Sam 2,26 Iz 31,8 Iz 34,6 Jer 6,1-5 Jer 12,12 Jer 43,8-9 Ez 30,16-18 Jl 3,9-12
Jer 46,15 Kodėl tavo karžygiai išvaikyti? Jie neatsilaikė, nes Viešpats juos parklupdė. En Lbd  Iz 66,15-16 Ps 18,14 Ps 18,39 Ps 68,2 Jer 46,5 Iš 6,1 Įst 11,23 Ts 5,20-21 Ps 44,2 Ps 114,2-7 Jer 46,21 karaikaras
Jer 46,16 Tavo daugybė susvyravo ir krito vienas po kito. Jie sakė: ‘Grįžkime pas savo tautą, į savo gimtinę, bėkime nuo žudančio kardo!’ En Lbd  Kun 26,36-37 Jer 51,9 Jer 46,6 Jer 46,21 Jer 50,16 praryti kardą
Jer 46,17 Jie šaukė apie faraoną, Egipto karalių: ‘Jis yra triukšmas po laiko’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 19,11-16 Iš 15,9 1 Kar 20,10 1 Kar 20,18 Iz 31,3 Iz 37,27-29 Ez 29,3 Ez 31,18
Jer 46,18 Kaip Aš gyvas, – sako Karalius, kurio vardas – kareivijų Viešpats, – kaip Taboras yra tarp kalnų ir Karmelis prie jūros, taip tikrai jis ateis. En Lbd  Jer 48,15 Joz 19,22 Ts 4,6 Ps 89,12 Iz 47,4 Iz 48,2 Mal 1,14 1 Kar 18,42-43 Jer 10,10 Jer 44,26 Jer 51,17 Mt 5,35 1 Tim 1,17
Jer 46,19 Pasiruoškite tremčiai, Egipto gyventojai! Nofas pavirs dykyne be gyventojų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 20,4 Jer 48,18 Jer 44,1 Ez 30,13 Jer 26,9 Jer 34,22 Jer 51,29-30 Ez 12,3-12 Sof 2,5 egiptas
Jer 46,20 Egiptas yra puiki telyčia, bet iš šiaurės ateina sunaikinimas. En Lbd  Jer 47,2 Oz 10,11 Jer 1,14 Jer 46,6 Jer 46,10 Jer 25,9 Jer 46,24 Jer 50,11 arbatinukas
Jer 46,21 Jo samdyti kariai yra kaip nupenėti veršiai. Jie visi apsigręžė ir pabėgo. Jie neatsilaikė, nes atėjo pražūties diena, priartėjo aplankymo metas. En Lbd  2 Kar 7,6 Jer 46,5 2 Sam 10,6 Ps 37,13 Iz 34,7 Jer 50,27 Oz 9,7 Am 6,4 Abd 1,13 Mch 7,4 Įst 32,15 Pat 15,17 Iz 10,3 Jer 18,17 Jer 46,9 Jer 46,15-16 Jer 50,11 Ez 27,10-11 Ez 30,4-6 Ez 35,5
Jer 46,22 Jų balsas yra kaip gyvatės šnypštimas. Jie ateina su kirviais tarytum miško kirtėjai. En Lbd  Iz 14,8 Iz 29,4 Iz 10,15 Iz 10,33-34 Iz 37,24 Jer 51,20-23 Mch 1,8 Mch 7,16 Zch 11,2 gyvatė moteris
Jer 46,23 Jie iškirs mišką, kuris buvo nepereinamas. Jų yra nesuskaitoma daugybė kaip skėrių. En Lbd  Ts 7,12 Ts 6,5 Jl 2,25 Iz 10,18 Ez 20,46 Apr 9,2-10 amarasbugštaujaskėriai
Jer 46,24 Egipto duktė bus sugėdinta, ji bus atiduota į šiaurės tautos rankas“. En Lbd  Jer 1,15 Ps 137,8 Jer 46,11 Jer 46,19-20 Ez 29,1-21
Jer 46,25 Kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas, sako: „Aš nubausiu Noją, faraoną, Egiptą su jų dievais ir karaliais; faraoną ir visus, kurie juo pasitiki. En Lbd  Iš 12,12 Iz 20,5-6 Jer 43,12-13 Sof 2,11 Iz 19,1 Iz 30,2-3 Iz 31,1-3 Jer 17,5-6 Jer 42,14-16 Ez 30,13-16 Ez 32,9-12 Ez 39,6-7 Nah 3,8-9 kitų Dievų
Jer 46,26 Aš atiduosiu juos į rankas tų, kurie siekia jų gyvybės, į Nebukadnecaro, Babilono karaliaus, ir jo tarnų rankas. Po daug metų kraštas vėl bus apgyvendintas kaip senais laikais, – sako Viešpats. – En Lbd  Jer 44,30 Ez 32,11 Ez 29,8-14 Jer 48,47 Jer 49,39 arbatinukas
Jer 46,27 Tu, mano tarne Jokūbai, nebijok, Izraeli, neišsigąsk! Aš tave išgelbėsiu ir tavo palikuonis parvesiu iš nelaisvės, iš tolimo krašto. Jokūbas sugrįš, turės ramybę, gyvens saugiai, ir niekas jo negąsdins. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 43,5 Jer 30,10-11 Jer 50,19 Iz 41,13-14 Jer 23,3-4 Jer 23,6 Jer 29,14 Iz 11,11-16 Iz 43,1 Iz 44,2 Jer 31,8-11 Jer 32,37 Jer 33,16 Ez 34,10-14 Ez 34,25-26 Ez 36,24 Ez 37,21-22 Ez 39,25 Am 9,14 Mch 7,11-16 nebijosiu
Jer 46,28 Tu, mano tarne Jokūbai, nebijok, – sako Viešpats. – Aš esu su tavimi. Aš visiškai sunaikinsiu tautas, į kurias tave ištrėmiau, bet tavęs iki galo nesunaikinsiu. Aš bausiu tave saikingai, bet be bausmės nepaleisiu“. En Lbd  Jer 4,27 Jer 10,24 Jer 30,11 Ps 46,7 Ps 46,11 Iz 8,9-10 Iz 43,2 Jer 1,19 Am 9,8-9 Hab 3,2 Joz 1,5 Joz 1,9 Iz 27,7 Iz 27,9 Iz 41,10 Iz 45,23 Jer 5,10 Jer 5,18 Jer 15,20 Jer 25,9 Jer 32,42-44 Jer 33,24-26 Dan 2,35 Mt 1,23 Mt 28,20 Apd 18,10 Rom 11,15-17 1 Kor 11,32 2 Tim 4,17 Heb 12,5-10 Apr 3,19 baimė niekasvaikai tėvaižydų tauta

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį