Biblijos vartai

Atversta JER42,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Melsk už mus Viešpatį, savo Dievą, dėl šio likučio, nes iš daugelio likome mažas būrelis, kaip pats matai savo akimis, kad Viešpats, tavo Dievas, nurodytų, ką turime daryti“. Jis pasišaukė Johananą, Kareacho sūnų, visus karo vadus, esančius su juo, ir visus žmones, nuo mažiausio iki didžiausio, ir pranešė jiems: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, pas kurį siuntėte mane maldauti už jus: ‘Jei jūs liksite šiame krašte, Aš jus statysiu ir negriausiu, sodinsiu ir neišrausiu, nes Aš gailiuosi dėl to pikto, kurį jums padariau. Jūs veidmainiavote, kai siuntėte mane pas Viešpatį, jūsų Dievą, sakydami: ‘Melsk už mus Viešpatį, mūsų Dievą!

Jer 42,1 Visi karo vadai, Johananas, Kareacho sūnus, Jezanijas, Hošajos sūnus, ir visi žmonės, nuo didžiausio iki mažiausio, atėjo ir sakė pranašui Jeremijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 6,13 Jer 40,13 Jer 41,11 Jer 42,8 Jer 40,8 Jer 44,12 Jer 8,10 Apd 8,10 2 Kar 25,23 Iz 29,13 Iz 48,1 Iz 58,1-2 Jer 5,4-5 Jer 41,16 Jer 42,20 Jer 43,4-5 Ez 8,11 Ez 11,1 Ez 14,3-4 Ez 20,1-3 Ez 33,31 Mt 15,8
Jer 42,2 „Išklausyk mūsų maldavimą! Melsk už mus Viešpatį, savo Dievą, dėl šio likučio, nes iš daugelio likome mažas būrelis, kaip pats matai savo akimis, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,22 Jer 36,7 1 Sam 7,8 1 Sam 12,19 Iz 1,9 Iz 37,4 Rd 1,1 Apd 8,24 Jok 5,16 Iš 8,28 Įst 28,62 1 Kar 13,6 Jer 37,3 Jer 37,20 Iš 9,28 Įst 4,27 1 Sam 12,23 Iz 1,15 Jer 17,15-16 Jer 21,2 Jer 42,20 Ez 5,3-4 Ez 12,16 Zch 13,8-9 Mt 24,22 melskis sione
Jer 42,3 kad Viešpats, tavo Dievas, nurodytų, ką turime daryti“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 86,11 Pat 3,6 Ezr 8,21 Jer 6,16 Mch 4,2 Įst 5,26 Įst 5,29 1 Kar 8,36 Ps 25,4-5 Ps 27,11 Ps 143,8-10 Iz 2,3 Mk 12,13-14
Jer 42,4 Pranašas Jeremijas jiems atsakė: „Aš išklausiau jus ir melsiu, kaip prašėte, Viešpatį, jūsų Dievą. Ką Viešpats, jūsų Dievas, atsakys, pranešiu jums“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,29 1 Sam 3,17-18 1 Sam 12,23 Ps 40,10 Jer 23,28 Apd 20,20 1 Kar 22,14-16 2 Krn 18,13-15 Ez 2,7 Apd 20,27 Rom 10,1 melskis sione
Jer 42,5 Jie vėl sakė Jeremijui: „Viešpats tebūna liudytojas, jei nevykdysime to žodžio, su kuriuo Viešpats, tavo Dievas, tave atsiųs pas mus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 31,50 Ts 11,10 Mch 1,2 Mal 2,14 Mal 3,5 Apr 1,5 Apr 3,14 Iš 20,7 Iš 20,19 Įst 5,27-29 1 Sam 12,5 1 Sam 20,42 Jer 5,2 Rom 1,9
Jer 42,6 Ar tai bus gera, ar bloga, paklusime Viešpaties, mūsų Dievo, pas kurį tave siunčiame, balsui, kad mums gerai sektųsi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 7,23 Įst 5,29 Įst 5,33 Iš 24,7 Įst 6,2-3 Joz 24,24 Ps 81,13-16 Ps 128,2 Iz 3,10 Rom 7,7 Rom 7,13 Rom 8,7
Jer 42,7 Po dešimties dienų Viešpats kalbėjo Jeremijui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 27,14 Iz 28,16 Hab 2,3 pranašai
Jer 42,8 Jis pasišaukė Johananą, Kareacho sūnų, visus karo vadus, esančius su juo, ir visus žmones, nuo mažiausio iki didžiausio, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 42,1 Jer 40,8 Jer 40,13 Jer 41,11-16 Jer 43,2-5
Jer 42,9 ir pranešė jiems: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, pas kurį siuntėte mane maldauti už jus: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,4 2 Kar 19,6 Jer 42,2 2 Kar 19,20-37 2 Kar 22,15-20
Jer 42,10 ‘Jei jūs liksite šiame krašte, Aš jus statysiu ir negriausiu, sodinsiu ir neišrausiu, nes Aš gailiuosi dėl to pikto, kurį jums padariau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 24,6 Jer 31,28 Ez 36,36 Įst 32,36 Jer 33,7 Oz 11,8 Jl 2,13 Am 7,3 Am 7,6 Jon 3,10 Jon 4,2 Pr 26,2-3 Iš 32,14 Ts 2,18 2 Sam 24,16 Ps 37,3 Ps 69,35 Ps 102,16 Ps 106,45 Jer 18,7-10 Jer 26,19 Apd 15,16
Jer 42,11 Nebijokite Babilono karaliaus, nes Aš būsiu su jumis ir išgelbėsiu jus iš jo rankų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 8,31 Iz 43,5 Jer 41,18 2 Krn 32,7-8 Ps 46,7 Ps 46,11 Iz 43,2 Jer 1,19 Jer 15,20 Jer 27,12 Jer 27,17 Sk 14,9 Įst 20,4 Joz 1,5 Joz 1,9 2 Kar 25,26 Iz 8,8-10 Iz 41,10 Jer 1,8 Mt 10,28 Mt 28,20 Apd 18,10 2 Tim 4,17 BabilonasBabilono vaikaidovydas gieda
Jer 42,12 Aš būsiu jums gailestingas, kad jis jūsų pasigailėtų ir paliktų jus gyventi jūsų krašte’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 1,11 Ps 106,45-46 Pat 16,7
Jer 42,13 Bet jei jūs sakysite: ‘Mes neliksime šiame krašte’, ir neklausysite Viešpaties, savo Dievo, balso, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 44,16 Iš 5,2 Jer 42,10
Jer 42,14 sakydami: ‘Ne! Mes eisime į Egipto kraštą, kur nematysime karo, negirdėsime trimito balso ir nebadausime. Ten mes apsigyvensime!’, En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 4,19 Jer 41,17 Iš 16,3 Iz 31,1 Jer 4,21 Iš 17,3 Sk 11,4-5 Sk 16,13 Įst 29,19 Iz 30,16 Jer 43,7 pirmas trimitas
Jer 42,15 tada klausyk, Judo likuti, Viešpaties žodžio: ‘Jei jūs eisite į Egiptą gyventi, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 17,16 Jer 44,12-14 Jer 42,17 Pr 31,21 Dan 11,17 Lk 9,51
Jer 42,16 tai kardas, kurio bijote, pavys jus ir badas, kuris jus baugina, seks paskui jus į Egiptą. Ten jūs ir mirsite. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 44,27 Ez 11,8 Am 9,1-4 Įst 28,15 Įst 28,22 Įst 28,45 Pat 13,21 Jer 42,13 Jer 44,11-13 Zch 1,6 Jn 11,48
Jer 42,17 Žmonės, kurie pasiryžę eiti į Egiptą gyventi, žus nuo kardo ir mirs nuo bado ir maro, nė vienas neištrūks nuo pikto, kurį ant jų užleisiu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 42,22 Jer 24,10 Jer 44,28 Jer 44,13-14
Jer 42,18 Kaip Aš savo rūstybę išliejau ant Jeruzalės gyventojų, taip išliesiu savo rūstybę ant einančių į Egiptą. Jūs ten būsite keiksmu, pasibaisėjimu, pasityčiojimu bei pajuoka ir savo krašto daugiau nematysite’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 7,20 Jer 18,16 Jer 29,18 Jer 39,1-9 2 Krn 36,16-19 Iz 65,15 Jer 22,27 Jer 24,9 Jer 44,12 Įst 29,21-22 1 Kar 9,7-9 2 Kar 25,4-7 2 Krn 34,25 Jer 6,11 Jer 22,10-12 Jer 25,9 Jer 26,6 Jer 29,22 Jer 52,4-11 Rd 2,4 Rd 4,11 Ez 22,22 Dan 9,11 Dan 9,27 Nah 1,6 Zch 8,13 Apr 14,10 Apr 16,2-21 pyktis
Jer 42,19 Tai yra Viešpaties žodis tau, Judo likuti. Neikite į Egiptą! Žinokite, kad šiandien aš jus įspėjau! En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 17,16 Neh 9,26 Neh 9,29-30 Iz 30,1-7 Įst 31,21 2 Krn 24,19 Iz 31,1-3 Jer 38,21 Ez 2,5 Ez 3,21 Ez 17,15 Apd 2,40 Apd 20,26-27 Ef 4,17 1 Tes 4,6
Jer 42,20 Jūs veidmainiavote, kai siuntėte mane pas Viešpatį, jūsų Dievą, sakydami: ‘Melsk už mus Viešpatį, mūsų Dievą! Ką Viešpats, mūsų Dievas, pasakys, paskelbk mums, ir mes darysime!’ En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,38 Ps 18,44 Ps 65,3 Jer 3,10 Jer 17,10 Jer 42,2 Ez 14,3-4 Ez 33,31 Mt 22,15-18 Mt 22,35 Gal 6,7 Jok 1,22 veidmainystė
Jer 42,21 Aš šiandien jums paskelbiau, bet jūs neklausote Viešpaties, savo Dievo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 2,7 Zch 7,11-12 Apd 20,26-27 Įst 11,26-27 Įst 29,19 Jer 7,24-27 Ez 3,17 Apd 20,20
Jer 42,22 Dabar tikrai žinokite, kad žūsite nuo kardo ir mirsite nuo bado bei maro vietoje, į kurią norite eiti ir gyventi“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 42,17 Ez 6,11 Oz 9,6 Jer 43,11 Ez 5,3-4

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį