Biblijos vartai

Atversta JER17,11-41 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats įsakė man: „Eik ir atsistok šventyklos vartuose, pro kuriuos įeina ir išeina Judo karaliai, ir kituose Jeruzalės vartuose, sakydamas jiems: ‘Klausykitės Viešpaties žodžio, Judo karaliai ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai, kurie įeinate pro šiuos vartus! Jei jūs manęs paklausysite, – sako Viešpats, – ir nenešite jokios naštos į šitą miestą pro vartus sabato dieną, bet švęsite sabatą ir nedirbsite jokio darbo, tai pro šito miesto vartus įeis karaliai ir kunigaikščiai, sėdintieji Dovydo soste; važiuos vežimais ir jos ant žirgų jie ir jų kunigaikščiai, Judo ir Jeruzalės gyventojai; ir šitas miestas pasiliks per amžius. Bet jei manęs neklausysite, nešvęsite sabato, nešite naštas pro Jeruzalės vartus sabato dieną, tai Aš uždegsiu jos vartus ir sunaikinsiu Jeruzalės rūmus’“.

Jer 17,11 Kaip kurapka, tupinti ant kiaušinių, bet neišperinti jų, yra tas, kuris neteisingai įgyja turtą. Gyvenimui įpusėjus turtai paliks jį, ir galiausiai jis liks kaip kvailys. En Lbd JBIB  Lk 12,20 Ps 55,23 Jer 22,13 Jer 22,17 Pat 1,18-19 Pat 13,11 Pat 15,27 Pat 21,6 Pat 23,5 Pat 28,8 Pat 28,16 Pat 28,20 Pat 28,22 Mok 5,13-16 Iz 1,23-24 Jer 5,27-28 Ez 22,12-13 Oz 12,7-8 Am 3,10 Am 8,4-6 Mch 2,1-2 Mch 2,9 Mch 6,10-12 Mch 7,3 Hab 2,6-12 Sof 1,9 Zch 5,4 Zch 7,9-13 Mal 3,5 Mt 23,13 1 Tim 6,9 Tit 1,11 Jok 5,3-5 2 Pt 2,3 2 Pt 2,14 apgavystesatsakomybės jausmasbroliui kvailysišperoskarveliskiaušiniaikomunijakurapkakvailakvailystėlošimaspaukščiaiturtingiejivagystė
Jer 17,12 Mūsų šventykla yra šlovingas sostas, išaukštintas nuo pradžios. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Jer 3,17 Jer 14,21 2 Krn 2,5-6 Ps 96,6 Ps 103,19 Iz 6,1 Iz 66,1 Ez 1,26 Ez 43,7 Mt 25,31 Heb 4,16 Heb 12,2 Apr 3,21 išperos
Jer 17,13 Viešpatie, Izraelio viltie! Visi, kurie palieka Tave, bus sugėdinti. Kurie nutolsta nuo Tavęs, bus įrašyti į žemės dulkes, nes jie paliko Viešpatį, gyvojo vandens versmę. En Lbd JBIB  Iz 1,28 Jer 14,8 Lk 10,20 Ps 73,27 Jer 2,13 Jer 2,17 Jn 4,10 Jn 4,14 Ps 22,4 Ps 36,8-9 Ps 97,7 Pat 10,7 Pat 14,14 Iz 45,16-17 Iz 65,11-14 Iz 66,5 Jer 2,26-27 Jer 17,5 Jer 17,17 Ez 16,63 Ez 36,32 Dan 12,2 Jl 3,16 Jn 7,37-38 Jn 8,6-8 Apd 28,20 1 Tim 1,1 Apr 7,17 Apr 20,15 Apr 21,6 Apr 22,1 Apr 22,17 amžinoji versmėgyvas vanduogyvojo vandenssvariu vandeniušaltinisšaltiniusvandenivandens lygisvandens upės
Jer 17,14 Viešpatie, pagydyk mane, tai būsiu sveikas; gelbėk mane, tai būsiu išgelbėtas, nes Tu esi mano gyrius! En Lbd JBIB  Įst 10,21 Ps 109,1 Ps 6,2 Ps 60,5 Įst 32,39 Ps 6,4 Ps 12,4 Ps 106,47 Ps 148,14 Iz 6,10 Iz 57,18-19 Jer 15,20 Jer 31,18 Mt 8,25 Mt 14,30 Lk 4,18 atgailavimasdievas gydytojadievo aukštinimasgalingos rankosgeidžia dvasiagiedosiugyvybjaunas kūnaskūno supuvimaspadrasinimas ligojepagydėpagydisiusergantys tikintiejiskausmas skrandyjesveikasužeisiuvertybės sveikata
Jer 17,15 Jie man sako: „Kur Viešpaties žodis? Teateina dabar!“ En Lbd JBIB  Iz 5,19 Jer 20,7-8 Ez 12,22 Ez 12,27-28 Am 5,18 2 Pt 3,3-4
Jer 17,16 Aš niekados nevengiau būti ganytoju pas Tave ir nelaukiau nelaimės. Tu žinai visa, ką kalbėjau. En Lbd JBIB  Jer 1,4-10 Jer 4,19-20 Jer 9,1 Jer 13,17 Jer 14,17-21 Jer 18,20 Jer 20,9 Ez 3,14-19 Ez 33,7-9 Am 7,14-15 Apd 20,20 Apd 20,27 Rom 9,1-3 2 Kor 1,12 2 Kor 2,17 Jok 1,19 Jok 3,1
Jer 17,17 Negąsdink manęs, Tu esi mano viltis piktą dieną. En Lbd JBIB  Jer 16,19 Nah 1,7 Ps 88,15-16 Job 31,23 Ps 41,1 Ps 59,16 Ps 77,2-9 Jer 17,7 Jer 17,13 Ef 6,13 viltis
Jer 17,18 Sugėdink mano persekiotojus ir išgąsdink juos, bet ne mane! Siųsk jiems piktą dieną ir sunaikink juos dvigubu sunaikinimu! En Lbd JBIB  Ps 35,4 Ps 35,8 Ps 40,14 Jer 11,20 Jer 20,11 Job 16,14 Ps 25,2-3 Ps 35,26-27 Ps 70,2 Ps 71,1 Ps 83,17-18 Jer 14,17 Jer 16,18 Jer 17,16 Jer 18,19-23 Apr 18,6 Senasis Testamentassunaikinau jūrų
Jer 17,19 Viešpats įsakė man: „Eik ir atsistok šventyklos vartuose, pro kuriuos įeina ir išeina Judo karaliai, ir kituose Jeruzalės vartuose, En Lbd JBIB  Jer 7,2 Jer 26,2 Pat 1,20-22 Pat 8,1 Pat 9,3 Jer 19,2 Jer 36,6 Jer 36,10 Apd 5,20 platus vartaisaulės vartaiuž vartųžuvų vartai
Jer 17,20 sakydamas jiems: ‘Klausykitės Viešpaties žodžio, Judo karaliai ir visi Judo bei Jeruzalės gyventojai, kurie įeinate pro šiuos vartus! En Lbd JBIB  Jer 19,3 Ps 49,1-2 Jer 22,2 Ez 2,7 Jer 13,18 Ez 3,17 Oz 5,1 Am 4,1 Mch 3,1 Apr 2,29 saulės vartai
Jer 17,21 Taip sako Viešpats: ‘Saugokitės ir neneškite nieko sabato dieną pro Jeruzalės vartus. En Lbd JBIB  Sk 15,32-36 Neh 13,15-21 Įst 4,9 Įst 4,15 Įst 4,23 Mk 4,24 Jn 5,9-12 Įst 11,16 Joz 23,11 Pat 4,23 Jer 17,22-27 Lk 8,18 Apd 20,28 Heb 2,1-3 Heb 12,15-16 sabatasšabo diena
Jer 17,22 Neišneškite jokios naštos iš savo namų sabato dieną ir nedirbkite jokio darbo, bet švęskite sabatą, kaip įsakiau jūsų tėvams. En Lbd JBIB  Ez 20,12 Iš 20,8-10 Iz 56,2-6 Iz 58,13 Iš 16,23-29 Iš 23,12 Iš 31,13-17 Įst 5,12-15 Pr 2,2-3 Kun 19,3 Kun 23,3 Ez 20,20-21 Ez 22,8 Lk 6,5 Lk 23,56 Apr 1,10 sabatas
Jer 17,23 Tačiau jie neklausė ir nekreipė dėmesio, bet užsispyrė, kad negirdėtų ir nepriimtų pamokymo. En Lbd JBIB  Jer 11,10 Jer 19,15 Pat 29,1 Apd 7,51 Ps 50,17 Pat 1,3 Pat 1,5 Pat 5,12 Pat 8,10 Iz 48,4 Jer 6,8 Jer 7,24-26 Jer 7,28 Jer 16,11-12 Jer 32,33 Jer 35,15 Ez 20,13 Ez 20,16 Ez 20,21 Sof 3,7 Zch 7,11-12 Jn 3,19-21 abejingumassustingti
Jer 17,24 Jei jūs manęs paklausysite, – sako Viešpats, – ir nenešite jokios naštos į šitą miestą pro vartus sabato dieną, bet švęsite sabatą ir nedirbsite jokio darbo, En Lbd JBIB  Jer 17,21-22 Iš 15,26 Įst 11,13 Iz 21,7 Iz 55,2 Įst 11,22 Iz 58,13-14 Zch 6,15 2 Pt 1,5-10
Jer 17,25 tai pro šito miesto vartus įeis karaliai ir kunigaikščiai, sėdintieji Dovydo soste; važiuos vežimais ir jos ant žirgų jie ir jų kunigaikščiai, Judo ir Jeruzalės gyventojai; ir šitas miestas pasiliks per amžius. En Lbd JBIB  Jer 22,4 Iz 9,7 2 Sam 7,16 Jer 33,15 Jer 33,17 Jer 33,21 Heb 12,22 Iš 12,14 Įst 17,16 1 Sam 8,11 2 Sam 8,4 1 Kar 9,4-5 Ps 89,29-37 Ps 132,11-14 Jer 13,13 Jer 22,30 Lk 1,32-33 žemės ribos
Jer 17,26 Jie ateis iš Judo miestų, iš Jeruzalės apylinkių, iš Benjamino krašto, iš lygumos, iš kalnyno ir pietų šalies, atnešdami deginamąsias, padėkos ir duonos aukas bei smilkalus į Viešpaties namus. En Lbd JBIB  Jer 32,44 Jer 33,13 Zch 7,7 Ps 107,22 Ps 116,17 Jer 33,11 Kun 1,1-7 Joz 15,21-63 Ezr 3,3-6 Ezr 3,11 Heb 13,15 1 Pt 2,5 1 Pt 2,9-10 Apr 1,5
Jer 17,27 Bet jei manęs neklausysite, nešvęsite sabato, nešite naštas pro Jeruzalės vartus sabato dieną, tai Aš uždegsiu jos vartus ir sunaikinsiu Jeruzalės rūmus’“. En Lbd JBIB  2 Kar 25,9 Jer 7,20 Rd 4,11 Iz 1,20 Jer 17,21-22 Jer 21,14 Jer 39,8 Jer 49,27 Jer 52,13 Am 1,14 Zch 7,11-14 Įst 32,22 2 Kar 22,17 2 Krn 36,19 Iz 1,31 Iz 9,18-19 Jer 6,17 Jer 17,4 Jer 17,24 Jer 21,12 Jer 22,5 Jer 26,4-6 Jer 32,29 Jer 38,21-23 Jer 44,16 Ez 16,41 Ez 20,47-48 Ez 22,8 Am 1,4 Am 1,7 Am 1,10 Am 1,12 Am 2,2 Am 2,4-5 Mk 9,43-48 Heb 12,25 baimė nuodemeamžinoji ugnisapsiaukite kojasbaime nuodemebausdamasdegsdirbamobilumasneperženkitepragarusprisikeltitauri širdisusnis

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį