Biblijos vartai

Atversta Iz 52,1-15 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 15.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Štai ką sako Viešpats Dievas: „Pradžioje mano tauta nuėjo į Egiptą viešėti, ir Asirija ją pavergė be priežasties“. Viešpats sako: „Ką Aš dabar turiu, kai mano tauta yra veltui išvesta. Viešpats paguodė savo tautą ir išlaisvino Jeruzalę.

Iz 52,1 Pabusk, pabusk, apsirenk stiprybe, Sione! Jeruzale, šventasis mieste, apsirenk savo gražius drabužius! Į tave nebeįeis nei neapipjaustytas, nei nešvarus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Apr 21,27 Neh 11,1 Iz 51,17 Iz 35,8 Iz 48,2 Iz 51,9 Mt 4,5 Apr 21,2 Iš 28,2 Iš 28,40 Iz 60,21 Iz 61,3 Iz 61,10 Nah 1,15 Zch 3,4 Zch 14,20-21 Ps 110,3 Iz 1,21 Iz 1,26 Iz 26,2 Jer 31,23 Ez 44,9 Dan 10,9 Dan 10,16-19 Ag 2,4 Lk 15,22 Rom 3,22 Rom 13,14 Ef 4,24 Ef 6,10 Apr 19,8 Apr 19,14 atsibustibūkite budrūsispildo pazadaIzraelio dukramiestasnaujas drabužisnesveikaspabuskpasaulio pabaigaprabudimasSionassvečiuosešventas miestasZacharijas kunigas
Iz 52,2 Jeruzale, kelkis, nusikratyk dulkes, atsirišk nuo kaklo pančius, belaisve Siono dukra! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,14 Iz 51,23 Iz 3,26 Iz 29,4 Iz 49,21 Iz 61,1 Jer 51,6 Jer 51,45 Jer 51,50 Zch 2,6 Lk 4,18 Lk 21,24 Apr 18,4 Dieve Sionoisgelbes Jeruzalemelskis sioneprisikėlėSionas
Iz 52,3 Taip sako Viešpats: „Jūs pardavėte save už nieką ir būsite išpirkti be pinigų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 44,12 Iz 45,13 1 Pt 1,18 Iz 50,1 Jer 15,13 Rom 7,14-25 atpirkimasatpirktiDievo atpirkimasnesikolinsi
Iz 52,4 Štai ką sako Viešpats Dievas: „Pradžioje mano tauta nuėjo į Egiptą viešėti, ir Asirija ją pavergė be priežasties“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 46,6 Job 2,3 Ps 25,3 Ps 69,4 Iz 14,25 Iz 36,1-22 Jer 50,17 Jn 15,25 Apd 7,14-15 asirijos
Iz 52,5 Viešpats sako: „Ką Aš dabar turiu, kai mano tauta yra veltui išvesta. Jos pavergėjai kankina juos, – sako Viešpats, – ir nuolatos piktžodžiauja mano vardui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Rom 2,24 Iš 1,13-16 Iš 2,23-24 Iš 3,7 Ts 18,3 Ps 44,12 Ps 44,16 Ps 74,10 Ps 74,18 Ps 74,22-23 Ps 137,1-2 Iz 22,16 Iz 37,6 Iz 37,28 Iz 47,6 Iz 51,20 Iz 51,23 Iz 52,3 Jer 50,17 Rd 1,21 Rd 2,3 Rd 5,13-15 Ez 20,9 Ez 20,14 Ez 36,20-23 Sof 1,10 nuodėmės teismassenas drabužisšventvagystė
Iz 52,6 Todėl mano tauta pažins mano vardą. Todėl pažins tą dieną, kad Aš esu Tas, kuris sako: ‘Aš esu’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,19 Iš 34,5-7 Sk 23,19 Ps 48,10 Iz 42,9 Iz 49,23 Ez 20,44 Ez 37,13-14 Ez 39,27-29 Zch 10,9-12 Heb 6,14-18 Heb 8,10-11 Dievo vardodrugeliai
Iz 52,7 Kokios gražios kalnuose kojos to, kuris atneša gerą žinią ir skelbia ramybę, kuris atneša linksmą naujieną, skelbia išgelbėjimą ir sako Sionui: „Tavo Dievas viešpatauja“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 40,9 Ps 93,1 Nah 1,15 Iz 24,23 Iz 33,22 Zch 9,9 Mt 28,18 Lk 2,10 Ps 59,13 Ps 68,11 Ps 96,10 Ps 97,1 Ps 99,1 Gg 2,8 Iz 61,1-3 Mch 4,7 Mt 25,34 Mk 13,10 Mk 16,15 Lk 24,47 Apd 10,36-38 Rom 10,12-15 Ef 6,15 Apr 11,15 Apr 14,6 dieve sionodievo karaslystėdievo sumanymaigeroji naujienakeičia žmogųpastoriairamybė jūsųsimonas kojosslėniute palaimina
Iz 52,8 Sargyba šauks, ir visi drauge džiūgaus, nes aiškiai matys savo akimis, kaip Viešpats sugrąžina Sioną. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 62,6 1 Kor 13,12 Gg 3,3 Gg 5,7 Iz 12,4-6 Iz 24,14 Iz 26,1 Iz 27,2 Iz 30,26 Iz 35,10 Iz 40,9 Iz 48,20 Iz 56,10 Iz 58,1 Jer 6,17 Jer 31,6-7 Jer 32,39 Jer 33,11 Ez 3,17 Ez 33,7 Sof 3,9 Zch 12,8 Apd 2,1 Apd 2,46-47 Apd 4,32 1 Kor 1,10 Ef 1,17-18 Heb 13,17 Apr 5,8-10 Apr 18,20 Apr 19,4 sargasSionas
Iz 52,9 Džiaukitės, Jeruzalės griuvėsiai! Viešpats paguodė savo tautą ir išlaisvino Jeruzalę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,3 Ps 98,4 Iz 48,20 Ps 96,11-12 Iz 14,7 Iz 44,23 Iz 44,26 Iz 55,12 Iz 61,4 Iz 42,10-11 Iz 49,13 Iz 54,1-3 Iz 65,18-19 Iz 66,10-13 Sof 3,14-15 Gal 4,27 būsite paguostidykynėraitelis
Iz 52,10 Viešpats apnuogino savo šventą ranką visų tautų akivaizdoje. Visi žemės pakraščiai matys mūsų Dievo išgelbėjimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 51,9 Lk 3,6 Ps 98,1-3 Iz 66,18-19 Ps 22,27 Iz 49,6 Apd 2,5-11 Apd 13,47 Apr 11,15-17 Apr 14,6 Apr 15,4 Dievasmisijamisija miestassavaimingaiuzduotis moters
Iz 52,11 Traukitės, traukitės! Išeikite iš ten! Nelieskite nieko sutepto. Išeikite iš jų būrio, apsivalykite, Viešpaties indų nešėjai! En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kor 6,17 Iz 48,20 Jer 50,8 Zch 2,6-7 Apr 18,4 Ezr 1,7-11 Jer 51,6 Jer 51,45 Kun 5,2-3 Kun 10,3 Kun 11,26-27 Kun 11,45 Kun 11,47 Kun 15,5-33 Kun 22,2-33 Ezr 8,25-30 Iz 1,16 Ez 44,23 Ag 2,13-14 Apd 10,14 Apd 10,28 Rom 14,14 Ef 5,11 1 Pt 1,14-16 1 Pt 2,5 1 Pt 2,11 Beliaraskas švarulietimasprisilieskprisilietimas
Iz 52,12 Jūs išeisite neskubėdami ir nebėgsite. Viešpats eis pirma jūsų, Izraelio Dievas bus jūsų apsauga. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,33 Iz 58,8 Mch 2,13 Iš 12,11 Iš 12,39 Iš 14,19-20 Iš 13,21-22 Iš 14,8 Sk 10,25 Įst 20,4 Ts 4,14 1 Krn 14,15 Iz 28,16 Iz 45,2 Iz 51,14 šauksis manęs
Iz 52,13 Štai mano tarnas elgsis išmintingai, jis bus išaukštintas, išgirtas ir labai kilnus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 42,1 Iz 9,6-7 Iz 53,10-11 Jer 23,5 Zch 3,8 Mt 28,18 Joz 1,7-8 Ps 2,6-9 Ps 110,1-2 Iz 11,2-3 Iz 49,1 Iz 49,3 Iz 49,5-7 Iz 57,15 Ez 34,23 Jn 3,31 Jn 5,22-23 Ef 1,20-23 Fil 2,7-11 Heb 1,3 Apr 5,6-13 atmetimascitatos išmintisdidysis penktadienisJėzus verkiamano tarnasnešė kryžiųpo jėzaus
Iz 52,14 Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas, jis buvo nebepanašus į žmogų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 53,2-5 Ps 22,15 Ps 22,17 Iz 50,6 Mt 26,67 Ps 22,6-7 Ps 71,7 Ps 102,3-5 Mt 7,28 Mt 22,22-23 Mt 27,14 Mt 27,29-30 Mk 5,42 Mk 6,51 Mk 7,37 Mk 10,26 Mk 10,32 Lk 2,47 Lk 4,36 Lk 5,26 Lk 22,64 apgaubtiArielisišvaizdaJėzaus išvaizdaJėzus nukryžiavimasJėzus verkiakadagysKristaus žaizdomisMesijaspervargimas
Iz 52,15 Jis daugelį tautų nustebins, karaliai jo akivaizdoje užsičiaups: apie ką jiems niekada nebuvo pasakota, jie matys ir, ko jie niekad negirdėjo, jie supras. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,7 Iz 49,23 Iz 55,5 Ez 36,25 Mt 28,19 Sk 8,7 Job 29,9-10 Job 40,4 Ps 72,9-11 Iz 51,5 Mch 7,16-17 Zch 2,13 Apd 2,33 Rom 15,20-21 Rom 16,25-26 Ef 3,5-9 Tit 3,5-6 Heb 9,13-14 Heb 10,22 Heb 11,28 Heb 12,24 1 Pt 1,2 meilė vyruinebarstykite

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį