Biblijos vartai

Atversta Iz 51,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Aš sukūriau dangų ir žemę, pridengiau tave savo ranka, įdėjau savo žodžius į tavo lūpas ir sakiau Sionui: ‘Tu – mano tauta’“. Tu gėrei iš Viešpaties rankos Jo rūstybės taurę; svaiginančią rūstybę išgėrei iki pat dugno. Taip sako Viešpats, tavo valdovas, tavo Dievas, kuris gina savo tautą: „Aš paėmiau iš tavo rankos apsvaigimo taurę; tu nebegersi daugiau mano rūstybės.

Iz 51,1 Klausykite manęs, kurie sekate teisumą ir ieškote Viešpaties. Pažvelkite į uolą, iš kurios jūs iškirsti, ir į duobę, iš kurios jūs iškasti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,7 Ps 94,15 Pr 17,15-17 Pat 15,9 Iz 48,12 Heb 12,14 Ps 24,6 Ps 105,3-4 Pat 21,21 Iz 45,19 Iz 46,3-4 Iz 51,4 Iz 55,2-3 Iz 55,6 Am 5,6 Sof 2,3 Mt 5,6 Mt 6,33 Rom 9,30-32 Rom 14,19 Ef 2,11-12 Fil 3,13 1 Tim 6,11 2 Tim 2,22 aukščiausias įstatymasi akmenysklausykmagdalietėrūtuolažlugs
Iz 51,2 Pažvelkite į savo tėvą Abraomą ir į Sarą, kuri jus pagimdė. Aš pašaukiau jį vieną, palaiminau ir padauginau. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 33,24 Pr 12,1-3 Pr 13,14-17 Pr 15,1-2 Pr 15,4-5 Pr 18,11-13 Pr 22,17 Pr 24,1 Pr 24,35 Joz 24,3 Neh 9,7-8 Iz 29,22 Rom 4,1-5 Rom 4,16-24 Gal 3,9-14 Heb 11,8-12 abraomasAbraomas lotasplikassara
Iz 51,3 Viešpats paguos Sioną ir atgaivins visus jo griuvėsius, Jis padarys jo tyrus kaip Edeną, dykumas kaip Viešpaties sodą. Linksmybė ir džiaugsmas bus ten, padėkos giesmės skambės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 52,9 Pr 13,10 Jl 2,3 Iz 49,13 Pr 2,8-9 Ps 85,8 Ps 102,13-14 Iz 12,1 Iz 25,9 Iz 35,1-2 Iz 35,7-10 Iz 40,1-2 Iz 41,18-19 Iz 44,26 Iz 49,8 Iz 51,12 Iz 54,6-8 Iz 61,1-4 Iz 66,10-14 Jer 31,12-14 Jer 31,25 Jer 33,11-13 Ez 31,8-10 Sof 3,14-20 2 Kor 1,3-4 1 Pt 1,8 Apr 19,1-7
Iz 51,4 Mano tauta, klausyk manęs, mano giminės, išgirskite mane. Įstatymas išeis iš manęs; mano teisingumas bus šviesa tautoms. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 2,3 Iz 42,6 Iz 49,6 Mch 4,2 Iš 19,6 Iš 33,13 Ps 33,12 Ps 50,7 Ps 78,1 Ps 106,5 Ps 147,20 Pat 6,23 Iz 26,2 Iz 42,1-4 Mt 12,18-20 Lk 2,32 Jn 16,8-11 Rom 8,2-4 1 Kor 9,21 1 Pt 2,9 padėsiu tau
Iz 51,5 Mano teisumas arti ir išgelbėjimas greitai ateis. Aš teisiu tautas. Salos lauks manęs, jos pasitikės manimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 46,13 Iz 42,4 Iz 60,9 Įst 30,14 1 Sam 2,10 Ps 50,4-6 Ps 67,4 Ps 85,9 Ps 96,13 Ps 98,9 Ps 110,6 Iz 2,2-3 Iz 40,10 Iz 49,1 Iz 56,1 Iz 63,5 Ez 47,1-5 Jl 3,12 Sof 2,11 Mt 3,2 Mt 28,18 Mk 16,15 Lk 24,47 Jn 5,22-23 Apd 17,31 Rom 1,16-17 Rom 2,16 Rom 10,6-10 Rom 10,17-18 Rom 15,9-12 2 Kor 5,10 baisus laukimasbelaukiant ViešpatiesišteisinimaslaisvaslaukimaslauktiViešpaties pagalbosViešpats geras
Iz 51,6 Pakelkite savo akis į dangų, pažvelkite į žemę! Dangūs praeis kaip dūmai, žemė susidėvės kaip drabužis, jos gyventojai taip pat išmirs. Bet mano išgelbėjimas liks amžinai, mano teisumas nesibaigs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 24,35 Iz 34,4 Iz 40,26 Ps 102,25-26 Iz 45,17 Iz 51,8 Įst 4,19 Ps 8,3-4 Ps 103,17 Iz 13,13 Iz 50,9 Dan 9,24 Jn 3,15-16 Jn 5,24 Jn 10,27-29 2 Tes 2,16 Heb 1,10-12 Heb 5,9 Heb 9,12 Heb 9,15 2 Pt 3,10-12 Apr 6,12-14 Apr 20,11 bugštaujadirvožemisgamta mokslasgyventi ramybėjeišteisinimasJėzus išsigelbėjimasmamutaimolio indas
Iz 51,7 Klausykite manęs, kurie pažįstate teisumą, tauta, kurios širdyje yra mano įstatymas. Nebijokite žmonių pajuokos, neišsigąskite jų plūdimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 37,31 Mt 5,11 Apd 5,41 Iz 51,1 Mt 10,28 Ps 40,8 Jer 1,17 Jer 31,33-34 Ez 2,6 Lk 6,22 Lk 12,4-5 2 Kor 3,3 Fil 3,8 Fil 3,10 Tit 2,11-12 Heb 10,16 1 Pt 4,4 1 Pt 4,14 baimės dvasiaklausyknebijosiu
Iz 51,8 Kaip vilnonį drabužį juos sugrauš kandys; bet mano teisumas liks amžinai, mano išgelbėjimas – kartų kartoms. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 50,9 Iz 51,6 Iz 66,24 Job 4,19 Job 13,28 Iz 45,17 Iz 46,13 Oz 5,12 Lk 1,50 kaip elniaskirmėlėskurapkalaukinis asilasmenkiausiosmoters aprangastebėtišakalas
Iz 51,9 Gelbėk, Viešpatie, prašau, padėk, kaip anomis dienomis senosioms kartoms! Ar ne Tu sukapojai Rahabą ir perdūrei slibiną? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 27,1 Ps 74,13-14 Iz 52,1 Iz 51,17 Job 26,12 Ps 44,1 Ps 89,10 Ps 93,1 Iz 53,1 Ez 29,3 Lk 1,51 Įst 4,34 Ts 6,13 Neh 9,7-15 Ps 7,6 Ps 21,13 Ps 44,23 Ps 59,4 Ps 78,65 Ps 87,4 Iz 30,7 Iz 51,5 Iz 59,16-17 Iz 62,8 Hab 2,19 Hab 3,13 Jn 12,38 Apr 11,17 Apr 12,9 atsibustiavelėsbūkite budrūsbuliusdrakonaidrakonasdūmaigreitisispildo pazadajuru slibinaskartomskedraskiparisasleviatanasmeldaimergelėnupirktaspabaisospabuskraumenysromasaldus vanduosaulėtekisslibinastvoravanagas
Iz 51,10 Ar ne Tu išdžiovinai jūrą ir jos gelmėse padarei kelią pereiti išpirktiesiems? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 14,21-22 Iš 15,13 Iz 43,16 Iz 50,2 Iz 63,11-12 Ps 74,13 Iz 42,15 geriau negimti
Iz 51,11 Viešpaties išpirktieji sugrįš, ateis į Sioną džiūgaudami, amžinas džiaugsmas lydės juos. Džiaugsmas ir linksmybė sugrįš, o skausmai ir vaitojimai išnyks. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 35,10 Apr 7,17 Iz 25,8 Iz 60,19-20 Apr 21,4 Iz 49,13 Iz 61,7 Iz 65,19 Jer 31,11-12 Jer 33,11 Apr 21,1 Apr 22,3 Iz 44,23 Iz 48,20 Jer 30,18-19 Apd 2,41-47 2 Kor 4,17-18 2 Tes 2,16 Jud 1,24 Apr 5,9-13 Apr 7,9-10 Apr 14,1-4 Apr 19,1-7 apie džiaugsmąDieve Sionodžiaugsmas Viešpatyjegedulaskaltinalinksmasliūdesysmylimiejimirties dvasiamirtis mylimupagalba artimajamraitelisSionasskriaudos atleidimassutvėrėjasšypsenavaiko netektis
Iz 51,12 „Aš, Aš guodžiu tave. Kas gi tu, kad bijotum mirtingo žmogaus, žmogaus sūnaus, kuris yra lyg žolė? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 118,6 Iz 2,22 Iz 51,3 1 Pt 1,24 Iz 66,13 Ps 90,5-6 Ps 92,7 Ps 103,15-16 Ps 146,4 Pat 29,26 Iz 40,6-7 Iz 43,25 Iz 51,7-8 Iz 57,15-18 Dan 3,16-18 Mt 10,28 Lk 12,4-5 Jn 14,18 Jn 14,26-27 Apd 9,31 2 Kor 1,3-5 2 Kor 7,5-6 Jok 1,10-11 bailumasbūsite paguostiesu šaukiamasgyvenimo malonumaigyvenimo orasmeliudnamėlynas siūlasnebijosnesirūpina savaisiaispaguodapaguoda liūdesypaguodosprašau paguodoszmogaus valiažmogaus valiažmogus vertingas
Iz 51,13 Tu užmiršai Viešpatį, savo Kūrėją, kuris ištiesė dangus ir sukūrė žemę. Tu nuolatos drebėjai dėl prispaudėjo žiaurumo, kuris siekė tave sunaikinti! Kur dingo prispaudėjo žiaurumas? En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 104,2 Iz 17,10 Iz 40,22 Job 9,8 Iz 45,12 Iz 48,13 Iš 14,10-13 Iš 15,9-10 Įst 32,18 Est 5,14 Est 7,10 Job 20,5-9 Job 37,18 Ps 9,6-7 Ps 37,35-36 Ps 76,10 Ps 102,25-26 Iz 7,4 Iz 8,12-13 Iz 10,29-34 Iz 14,16-17 Iz 16,4 Iz 33,18-19 Iz 37,36-38 Iz 42,5 Iz 44,24 Iz 57,11 Jer 2,32 Jer 10,11-12 Jer 51,15 Dan 3,15 Dan 3,19 Dan 4,32-33 Mt 2,16-20 Apd 12,23 1 Kor 1,20 1 Kor 15,55 Heb 1,9-12 Heb 11,15 Apr 19,20 Apr 20,9 astronomijabailumasbaimė niekasdidysis sprogimasDievas nesukūrėgamta mokslasmulasprižiūrėtojastrecias Dangus
Iz 51,14 Prispaustasis bus greitai išlaisvintas; jis nemirs, nežengs į duobę ir nebadaus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 48,20 Iz 52,2 Zch 9,11 Ezr 1,5 Iz 49,10 Jer 37,16 Jer 38,6-13 Rd 3,53-54 Apd 12,7-8
Iz 51,15 Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris perskyrė šėlstančios jūros bangas. Kareivijų Viešpats yra mano vardas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 31,35 Neh 9,11 Job 26,12 Ps 74,13 Ps 114,3-5 Ps 136,13 Iz 47,4 Iz 48,2 Iz 51,10 Iz 54,5 Jer 10,16 Am 9,5-6 atsiskyrimaspasidalinusitsunamis
Iz 51,16 Aš sukūriau dangų ir žemę, pridengiau tave savo ranka, įdėjau savo žodžius į tavo lūpas ir sakiau Sionui: ‘Tu – mano tauta’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 59,21 Įst 18,18 Iz 49,2 Ps 75,3 Iz 45,18 Iz 48,13 Iz 50,4 Iz 66,22 Iš 33,22 Įst 33,27 Ps 92,13 Iz 49,8 Iz 60,14-15 Iz 60,21 Iz 61,3 Iz 65,17 Jer 31,33 Jer 32,38 Zch 8,8 Zch 13,9 Jn 3,34 Jn 8,38-40 Jn 17,8 Heb 8,10 2 Pt 3,13 Apr 1,1 Dieve SionoJėzus laukiamelskis sioneSionasšešėlis
Iz 51,17 Pabusk, pabusk, kelkis, Jeruzale! Tu gėrei iš Viešpaties rankos Jo rūstybės taurę; svaiginančią rūstybę išgėrei iki pat dugno. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 21,20 Iz 52,1 Ps 60,3 Iz 51,9 Apr 14,10 Zch 12,2 Įst 28,28 Įst 28,34 Ts 5,12 Ps 11,6 Ps 75,8 Ps 75,10 Iz 60,1-2 Jer 25,15-17 Jer 25,27 Ez 23,31-34 1 Kor 15,34 Ef 5,14 Apr 16,19 Apr 18,6 atsibustiaukso taurėbūkite budrūsdragasispildo pazadamalda getsemanėjepabuskužmigo
Iz 51,18 Nė vienas iš Jeruzalės sūnų nepakėlė jos ir nepadėjo jai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 88,18 Iz 49,21 Ps 142,4 Job 8,20 Iz 3,4-8 Iz 41,13 Iz 45,1 Jer 31,32 Mt 9,36 Mt 15,14 Mk 8,23 Apd 9,8 Apd 13,11 Heb 8,9 kirmėlės
Iz 51,19 Tave ištiko sunaikinimas ir sugriovimas, badas ir kardas, bet kas liūdi tavęs, kas paguos tave? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 47,9 Am 7,2 Job 2,11 Job 42,11 Ps 69,20 Mok 4,1 Iz 14,30 Iz 22,4 Iz 61,2 Jer 9,17-21 Rd 1,9 Rd 1,12 Rd 1,16-17 Ez 14,21 2 Kor 7,6-7 2 Kor 7,13 2 Tes 2,16-17 sunaikinimas
Iz 51,20 Tavo vaikai neteko jėgų ir gulėjo pakelėse kaip pagautas gyvulys tinkle. Jie pilni Viešpaties rūstybės, tavo Dievo pabarimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rd 2,11-12 Įst 14,5 Ps 88,15-16 Iz 5,25 Iz 8,21 Iz 9,19-21 Iz 29,9 Iz 40,30 Iz 49,26 Iz 51,17 Iz 51,21 Jer 14,16 Jer 14,18 Rd 1,15 Rd 1,19 Rd 3,15-16 Rd 4,2 Rd 5,13 Ez 12,13 Ez 17,20 Ez 39,19 Apr 14,10 Apr 16,9-11 avelėskaip elniaskurapkalaukinis asilasstebėtišakalas
Iz 51,21 Tad išgirskite, jūs, suvargusieji ir girti, bet ne nuo vyno. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 29,9 Iz 51,17 Iz 54,11
Iz 51,22 Taip sako Viešpats, tavo valdovas, tavo Dievas, kuris gina savo tautą: „Aš paėmiau iš tavo rankos apsvaigimo taurę; tu nebegersi daugiau mano rūstybės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 51,17 Jer 50,34 Iz 49,25 1 Sam 25,39 Ps 35,1 Pat 22,23 Iz 54,7-9 Iz 62,8 Jer 51,36 Ez 39,29 Jl 3,2 Mch 7,9 dragasizaijas
Iz 51,23 Aš ją paduosiu į rankas tavo kankintojų, kurie sakė tau: ‘Pasilenk, kad liptume per tave!’ Taip, tavo nugara buvo padaryta lyg žemė, lyg kelias, kuriuo jie ėjo“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,24 Zch 12,2 Ps 65,11-12 Pat 11,8 Pat 21,18 Iz 49,25-26 Jer 25,15-29 Apr 11,2 Apr 13,16-17 Apr 17,6-8 Apr 17,18

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį