Biblijos vartai

Atversta Iz 43,1-28 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 28.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, Izraeli: „Nebijok! Viešpats sako: „Jūs esate mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, kad Aš Tas, kuris esu. Jūs esate mano liudytojai, – sako Viešpats, – kad Aš esu Dievas.

Iz 43,1 Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, Izraeli: „Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 43,7 Iz 44,2 Iz 41,14 Iz 43,21 Iz 42,6 Iz 44,21-24 Iz 45,3-4 Pr 32,28 Iš 15,13 Iš 19,5-6 Iš 33,17 Įst 32,9 Ps 100,3 Ps 102,18 Iz 35,9-10 Iz 43,14-15 Iz 44,5-6 Iz 48,17 Iz 49,1 Iz 54,4-5 Iz 62,12 Iz 63,16 Jer 31,3 Jer 33,24 Jer 33,26 Jer 50,34 Ez 16,8 Zch 13,9 Mal 3,17 Apd 27,20 Apd 27,25 Ef 2,10 2 Tim 2,19 Tit 2,14 Heb 8,8-10 Apr 5,9 apie drąsaatpirktibaimės dvasiaesu dievasgamtos kontrolegrožis praeinaišpuoliaiišsigandaukontrolemelskis sionemirties baimėnebijok esuneprisileisknerimaspagarbiai baimėpasaukimaspasibjaurejimas dievuipažinopriminssaugausudužusi širdisviešpaties baimežmoniu baimėatpirkimasbesąlygiška meilėišgelbėjimasšlovinimas
Iz 43,2 Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 66,12 Dan 3,25-27 Iš 14,29 Įst 31,6-8 Joz 1,5 Joz 1,9 Joz 3,15-17 Ps 23,4 Ps 46,4-7 Ps 66,10 Ps 91,3-5 Ps 91,15 Iz 8,7-10 Iz 11,15-16 Iz 29,6 Iz 30,27 Iz 41,10 Iz 41,14 Am 9,8-9 Zch 13,9 Mal 3,2-3 Mal 4,1 Mt 1,23 Mt 7,25-27 Lk 21,12-18 1 Kor 3,13-15 2 Kor 12,9-10 2 Tim 4,17 2 Tim 4,22 Heb 11,29 Heb 11,33-38 1 Pt 4,12-13 apie valtįdievas stiprybėužjaučia
Iz 43,3 Aš esu Viešpats, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, tavo gelbėtojas. Už tave atidaviau Egiptą, Etiopiją ir Sebą kaip išpirką. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 20,2 Pat 21,18 Iz 45,15 Iz 45,21 Iz 49,26 2 Krn 14,9-14 Iz 30,11 Iz 60,16 Oz 13,4 Tit 2,10-14 Tit 3,4-6 Jud 1,25 Iš 10,7 Pat 11,8 Iz 41,14 Iz 20,3 afrikachamasdirbaišganytojasnemandagumas
Iz 43,4 Kadangi tu esi brangus mano akyse, Aš vertinu ir myliu tave. Aš atiduosiu žmones už tave ir tautas už tavo gyvybę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 19,5-6 Pr 12,2 Įst 7,6-8 Įst 14,2 Įst 26,18 Įst 32,9-14 Ps 112,9 Ps 135,4 Iz 63,9 Jer 31,3 Oz 11,1 Mal 1,2 Mal 3,17 Jn 5,44 Jn 16,27 Jn 17,23 Jn 17,26 Tit 2,14 1 Pt 1,7 1 Pt 2,9 Apr 3,9 meilė artimam
Iz 43,5 Nebijok, nes Aš esu su tavimi, Aš parvesiu tavo palikuonis iš rytų ir surinksiu tavuosius iš vakarų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 49,12 Iz 44,2 Jer 30,10-11 Ps 107,3 Iz 41,10 Iz 41,14 Iz 43,2 Įst 30,3 1 Kar 8,46-51 Ps 22,27-31 Ps 106,47 Iz 11,11-12 Iz 27,12-13 Iz 41,8 Iz 60,1-11 Iz 66,19-20 Jer 30,18-19 Jer 31,8-9 Jer 46,27-28 Ez 36,24-27 Ez 37,21-28 Ez 39,25-29 Mch 2,12 Zch 8,7 Lk 13,29 Jn 10,16 Apd 18,9-10 baimė niekasnebijokite svajotinebijosiunedorybepalaiminimas vaikamspatarimai vaikamsvaikažmoniu baimė
Iz 43,6 Aš įsakysiu šiaurei: ‘Atiduok’ ir pietums: ‘Nesulaikyk’. Atvesk mano sūnus iš tolimų šalių ir mano dukteris nuo žemės pakraščių. En Lbd  Ps 107,3 Iz 18,7 Jer 3,14 Jer 3,18-19 Oz 1,10-11 Rom 9,7-8 Rom 9,25-26 2 Kor 6,17-18 Gal 3,26-29 aukštas Dangusisgelbes Jeruzalekeičia žmogųketuri kampaipirmasis misionieriusplokščia žemėSetas
Iz 43,7 Kiekvieną, kuris vadinasi mano vardu, Aš sukūriau savo šlovei, Aš sutvėriau ir padariau jį. En Lbd  Ps 100,3 Iz 43,1 Ef 2,10 Jok 2,7 Iz 29,23 Iz 43,21 Iz 63,19 Ps 50,23 Ps 95,6-7 Iz 48,11 Iz 56,5 Iz 62,2-5 Jer 33,16 Jn 3,3-7 Jn 15,8 Apd 11,26 Rom 9,23 2 Kor 5,17 Gal 6,15 Ef 1,6 Ef 1,12 Ef 2,4-7 Tit 3,5-7 1 Pt 2,9 1 Pt 4,11 1 Pt 4,14 Apr 3,12 aiškinti Dievądarbo prasmėDievas atlyginsdievo šlovėesu sukurtasgera padarėtegyvenimo prasmegyvenimo tikslasJėzaus garbėkategoriškas žmoguskūrimasmano vardune veltuinepriemimaspagarbaprakaitusavo dešnesiela gyvūnaisukūrėšaliašlovešlovinsiu viešpatįšlovintitikslastikslas gyvenimeviskas sukurtažmogaus garbėžmogus
Iz 43,8 Išvesk aklą tautą, turinčią akis, ir kurčią tautą, turinčią ausis. En Lbd  Iz 6,9 Ez 12,2 Įst 29,2-4 Iz 42,18-20 Iz 44,18-20 Jer 5,21 2 Kor 4,4-6 akysakli aklusausįausismano mokiniairegėjimas akliesiemszmoniu akyse
Iz 43,9 Tesusirenka visos tautos ir giminės. Kas iš jų gali pranešti ir paskelbti praeities įvykius? Tepastato liudytojus ir tepasiteisina, kad visi matytų ir girdėtų, jog tai tiesa“. En Lbd  Iz 41,1 Iz 43,26 Joz 24,15-24 1 Kar 18,21-24 1 Kar 18,36-39 Ps 49,1-2 Ps 50,1 Iz 41,21-26 Iz 44,7-9 Iz 45,20-21 Iz 46,10 Iz 48,5-6 Iz 48,14 Jl 3,11 gamtos kontrolekontrolene baimėspagarbiai baimėpriminsvertyb
Iz 43,10 Viešpats sako: „Jūs esate mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, kad Aš Tas, kuris esu. Pirma manęs nebuvo jokio dievo ir po manęs nebus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 41,4 Iz 42,1 Iz 43,12 Iz 45,6 Iz 40,21-22 Iz 41,8 Iz 41,20 Iz 44,6-8 Iz 46,8-9 Iz 55,4 Jn 1,7-8 Jn 15,27 Jn 20,31 Apd 1,8 1 Kor 15,15 Fil 2,7 Kol 1,7 Apr 1,2 Apr 1,5 Apr 3,14 dievas šaliadievo pamokymaidvasios liudijimasietisišrinktojijėzus yrajėzus nukryžiavimaskitų dievųkristus prisikėlėlazdosmandagumenaimylimas sūnuspažinoperkeičiatavo tėvastrysvienas dievasvienas viešpats
Iz 43,11 Aš esu Viešpats, ir be manęs nėra kito gelbėtojo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 13,4 Įst 6,4 Iz 12,2 Iz 43,3 Lk 2,11 Tit 2,10 Tit 2,13 Jud 1,25 Iz 44,6 Iz 44,8 Iz 45,21-22 Oz 1,7 Lk 1,47 Jn 10,28-30 Apd 4,12 Tit 3,4-6 2 Pt 3,18 1 Jn 4,14 1 Jn 5,20-21 Apr 1,11 Apr 1,17-18 Apr 7,10-12 atpirkėjasdievas šaliadievas tevasdieviškumasdobilaigalilėjosišganytojasjėzus dievasmylimas sūnusperkeičiasteponastrysvienas dievasvisažinis
Iz 43,12 Aš paskelbiau, išgelbėjau ir pranešiau, kai tarp jūsų nebuvo kito dievo. Jūs esate mano liudytojai, – sako Viešpats, – kad Aš esu Dievas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 32,12 Iz 43,10 Iz 44,8 Ps 81,9-10 Iz 37,7 Iz 37,20 Iz 37,35-36 Iz 46,9-10 Iz 48,4-7 yhwh
Iz 43,13 Aš esu nuo laikų pradžios; nėra nė vieno, kuris jus iš mano rankos išplėštų. Aš darau, kas tai sulaikys?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 90,2 Job 9,12 Iz 14,27 Ps 50,22 Jn 8,58 Įst 28,31 Įst 32,39 Job 34,14-15 Job 34,29 Ps 93,2 Pat 8,23 Pat 21,30 Iz 41,4 Iz 46,10 Iz 57,15 Dan 4,35 Oz 2,10 Oz 5,14 Mch 5,2 Hab 1,12 Jn 1,1-2 Rom 9,18-19 Ef 1,11 1 Tim 1,17 Heb 13,8 Apr 1,8 amžinybėDievo amžinybėdievo suverenumasheroinasišgelbėjimaspažabota energijaprimins
Iz 43,14 Taip sako Viešpats, jūsų atpirkėjas, Izraelio Šventasis: „Dėl jūsų sulaužiau Babilono skląsčius, chaldėjų džiaugsmą paverčiau vaitojimu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 23,13 Ps 19,14 Iz 43,1 Iz 43,3-4 Iz 44,6 Iz 44,24-5 Iz 54,5-8 Jer 50,2-11 Jer 50,17-18 Jer 50,27-34 Jer 51,1-11 Jer 51,24 Jer 51,34-37 Ez 27,29-36 Apr 5,9 Apr 18,11-21 Dievasizaijo knygaištikimybė
Iz 43,15 Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karalius“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 43,1 Ps 74,12 Iz 30,11 Iz 33,22 Iz 40,25 Iz 41,14 Iz 41,16 Iz 43,3 Iz 43,7 Iz 43,21 Iz 45,11 Iz 48,17 Jer 51,5 Hab 1,12 Mt 25,34 Apr 3,7 Dievasdievo suverenumaskurti geriprabudimassukūrėsukurtassukurtas pasaulis
Iz 43,16 Taip sako Viešpats, kuris padarė kelią jūroje ir taką giliuose vandenyse, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 77,19 Iz 51,10 Iš 14,16 Iš 14,21-22 Iš 14,29 Joz 3,13-16 Neh 9,11 Ps 74,13-14 Ps 78,13 Ps 106,9 Ps 114,3-5 Ps 136,13-15 Iz 11,15-16 Iz 43,2 Iz 51,15 Iz 63,11-13 Jer 31,35 Apr 16,12 apkulėmokslasmokslasapie biblijatechnologijosDievo valiapadetipagalbapraeitis
Iz 43,17 kuris išvedė kovos vežimą ir žirgą, kariuomenę ir karžygį, ir jie nebeatsikėlė, užgeso kaip dagtis: En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,31 Iš 14,4-9 Ps 76,5-6 Ps 118,12 Iš 14,23-28 Iš 15,4 Ps 46,8-9 Iz 14,20-22 Ez 38,8-18 Apr 19,17-21 Apr 20,8-9 Egiptasspiritizmas
Iz 43,18 „Nebegalvokite apie buvusius dalykus, nekreipkite dėmesio į praeitį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 8,2 Iz 65,17 Įst 7,18 1 Krn 16,12 Iz 46,9 Jer 16,14-15 Jer 23,7-8 2 Kor 3,10 apalptijudanauja pradžianepriemimaspamirštapraeities prasmėpraeitissudužusi širdistiessaužmirštiišgelbėjimaspadetipadrąsinimaspagalba
Iz 43,19 Štai Aš darau nauja – jau pasirodo, ar nepastebite? Aš padarysiu kelią tyruose, upės tekės dykumose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,6 Sk 20,11 Iz 41,18 Iz 42,9 Apr 21,5 Įst 8,15 Iz 48,6 2 Kor 5,17 Ps 78,16-20 Ps 105,41 Iz 35,6-10 Iz 40,3-4 Iz 48,21-22 Jer 31,22 Lk 3,4-5 apkulėdidūs dalykaidykumojeklaidžiojimas dykumojeklaidžiojo dykumojemokslasMozė dykumojenaujanauja dienanauja pabaiganauja pradžianauja sutartisnauji metainazyraipadek alkanuiperėjus dykumątyrusvidinė dykumavienatvežaltys dykumoje
Iz 43,20 Laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai gerbs mane. Aš duosiu vandens tyruose ir dykumose gerti mano išrinktajai tautai. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 48,21 Iz 13,22 Iz 41,17 Iz 49,10 1 Krn 16,13 Ps 33,12 Ps 104,21 Ps 148,10 Iz 11,6-10 Iz 43,19 Iz 55,1-2 Iz 65,15 Jer 31,9 Jl 3,18 Mk 13,20 Jn 4,10 Jn 4,14 Jn 7,37-39 1 Pt 2,9 Apr 17,14 Apr 21,6 Apr 22,17 drakonaidrakonasėjo vandeniugamtaganyklagarbingi indaiišrinktojiišrinktoji tautaišsirinkau IzraelįJėzaus garbėjuru slibinaskedrasklaidžiojimas dykumojemoteriska prigimtispabaisospalaimapelėdaperėjus dykumąraupsuotasisslibinasšlovintivanagasvegetarizmasvidinė dykumažaltys dykumoje
Iz 43,21 Tauta, kurią sutvėriau, skelbs mano šlovę. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Pt 2,9 Ps 102,18 Lk 1,74-75 Ps 4,3 Pat 16,4 Iz 50,7 Iz 60,21 Iz 61,3 1 Kor 6,19-20 1 Kor 10,31 Ef 1,5-12 Ef 3,21 Kol 1,16 Tit 2,14 Heb 13,15 girtipadėsiu taušlovinašlovinti psalmynasžmogaus tikslas
Iz 43,22 Jokūbai, tu nesišaukei manęs, Aš nusibodau tau, Izraeli. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mch 6,3 Mal 1,13 Mal 3,14 Job 21,14-15 Job 27,9-10 Ps 14,4 Ps 79,6 Iz 64,7 Jer 2,5 Jer 2,11-13 Jer 2,31-32 Jer 10,25 Dan 9,13 Oz 7,10-14 Oz 14,1-2 Jn 6,66-69 Jok 4,2-3
Iz 43,23 Tu neaukojai man avių, deginamosios aukos, ir nepagerbei manęs aukomis. Aš nereikalavau iš tavęs duonos aukų nė smilkalų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Am 5,25 Zch 7,5-6 Kun 2,1 Pat 15,8 Pat 21,27 Iz 1,11-15 Iz 66,3 Jer 7,22 Am 5,21-22 Mal 1,6-8 Mal 1,13-14 Mal 3,8 Mt 11,30
Iz 43,24 Tu nepirkai man už sidabrą kvepiančių sakų ir nedžiuginai manęs aukų taukais. Bet tu varginai mane savo nuodėmėmis ir nusikaltimais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,14 Iz 7,13 Jer 6,20 Ps 95,10 Ez 6,9 Iš 30,7 Iš 30,23-24 Iš 30,34 Kun 3,16 Kun 4,31 Ps 50,9-13 Iz 1,24 Iz 63,10 Ez 16,43 Am 2,13 Mal 1,14 Mal 2,13-17 agresijaakacija medisatsiradobalta lelijacinamonascukrusDievo valgisgėlėskentėjimaikupinas Dvasiospatiekalaisako Viešpatsvandens lelija
Iz 43,25 Aš panaikinu tavo neteisybes dėl savęs ir neatsiminsiu tavo nusikaltimų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 25,7 Ps 25,11 Ps 79,8-9 Iz 1,18 Iz 37,35 Iz 44,22 Jer 31,34 Ez 36,22 Ps 51,9 Iz 43,11 Iz 48,8-10 Jer 50,20 Ez 20,9 Ez 20,14 Ez 20,22 Mch 7,18-19 Mk 2,7 Apd 3,19 Rom 5,20 Ef 1,6 Ef 1,8 Heb 8,12 Heb 10,17 Iz 38,17 Ez 36,32 atidėliotiatiduoti gyvybęatleisti nuodėmesatleistos nuodėmėsatlygintiatsiradogavėnianamo statybanėra atleidimoneštuvainusikaltėlispamirštapasitiktipaskutinis teismaspermaldavimasskleistiteisiamas
Iz 43,26 Primink man, bylinėkimės drauge. Kalbėk, kad galėtum pasiteisinti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 1,18 Iz 43,9 Job 40,4-5 Job 40,7-8 Pr 32,12 Job 16,21 Job 23,3-6 Ps 141,2 Iz 41,1 Iz 50,8 Jer 2,21-35 Ez 36,37 Lk 10,29 Lk 16,15 Lk 18,9-14 Rom 8,33 Rom 10,3 Rom 11,35 atminimasnuslėpta nuodėmė
Iz 43,27 Tavo protėvis nusidėjo, tavo mokytojai nusikalto, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 5,31 Iz 28,7 Ez 16,3 Sk 32,14 Ps 78,8 Ps 106,6-7 Iz 3,12 Iz 9,15 Iz 56,10-12 Jer 3,25 Jer 23,11-15 Rd 4,13-14 Ez 22,25-28 Oz 4,6 Mch 3,11 Zch 1,4-6 Mal 2,4-8 Mal 3,7 Mt 15,14 Mt 27,1 Mt 27,41 Jn 11,49-53 Apd 5,17-18 Apd 7,51 Rom 5,12 Adomasišmintis suvoktipavadinti Adomui
Iz 43,28 todėl suteršiau tavo šventyklos kunigaikščius ir atidaviau Jokūbą prakeikimui, Izraelį – paniekai“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 24,9 Ps 79,4 Rd 2,2 Zch 8,13 Įst 28,15-20 Įst 29,21-28 2 Sam 1,21 Ps 82,6-7 Ps 89,39 Iz 42,24-25 Iz 47,6 Iz 65,15 Rd 2,6-7 Rd 4,20 Ez 5,15 Dan 9,14 Lk 21,21-24 1 Tes 2,16 velnio galybė

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį