Biblijos vartai

Atversta Iz 38,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpaties žodis buvo suteiktas Izaijui: „Eik ir sakyk Ezekijui: ‘Taip sako Viešpats, tavo tėvo Dovydo Dievas: ‘Aš girdėjau tavo maldą ir mačiau tavo ašaras. Viešpatie, gelbėk mane, tuomet aš visą savo gyvenimą Viešpaties šventykloje giedosiu ir skambinsiu“. Ezekijas klausė: „Koks yra ženklas, kad įeisiu į Viešpaties namus?“

Iz 38,1 Tomis dienomis Ezekijas mirtinai susirgo. Pas jį atėjo pranašas Izaijas, Amoco sūnus, ir jam tarė: „Taip sako Viešpats: ‘Sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 17,23 2 Krn 32,24 2 Kar 20,1-11 Mok 9,10 Iz 1,1 Iz 37,2 Iz 37,21 Iz 38,1-8 Iz 39,3-4 Jer 18,7-10 Jon 3,4 Jon 3,10 Jn 11,1-5 Apd 9,37 Fil 2,27-30 karalius Ezekijasžolė pjauti
Iz 38,2 Ezekijas nusigręžė į sieną ir meldėsi: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 8,30 Ps 50,15 Ps 91,15 Mt 6,6
Iz 38,3 „Viešpatie, meldžiu Tave, atsimink, kad aš teisingai ir tobula širdimi vaikščiojau prieš Tave ir dariau gera Tavo akyse“. Ir Ezekijas graudžiai verkė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 29,19 Neh 13,14 Ps 6,8 Ps 32,2 Pr 5,22-23 Pr 6,9 Pr 17,1 Įst 6,18 2 Sam 12,21-22 1 Kar 2,4 1 Kar 15,14 2 Kar 18,5-6 1 Krn 29,9 2 Krn 16,9 2 Krn 25,2 2 Krn 31,20-21 Ezr 10,1 Neh 1,4 Neh 5,19 Neh 13,22 Neh 13,31 Job 23,11-12 Ps 16,8 Ps 18,20-27 Ps 20,1-3 Ps 26,3 Ps 101,2 Ps 102,9 Ps 119,80 Oz 12,4 Jn 1,47 2 Kor 1,12 Heb 5,7 Heb 6,10 1 Jn 3,21-22
Iz 38,4 Viešpaties žodis buvo suteiktas Izaijui: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iz 38,5 „Eik ir sakyk Ezekijui: ‘Taip sako Viešpats, tavo tėvo Dovydo Dievas: ‘Aš girdėjau tavo maldą ir mačiau tavo ašaras. Aš pridėsiu tau dar penkiolika metų En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,2 2 Sam 7,3-5 1 Kar 8,25 1 Kar 9,4-5 1 Kar 11,12-13 1 Kar 15,4 2 Kar 18,13 2 Kar 19,20 1 Krn 17,2-4 2 Krn 34,3 Job 14,5 Ps 34,5-6 Ps 39,12 Ps 56,8 Ps 89,3-4 Ps 116,15 Ps 147,3 Iz 7,13-14 Mt 22,32 Lk 1,13 Apd 27,24 2 Kor 7,6 1 Jn 5,14-15 Apr 7,17 ašarųkaralius Ezekijas
Iz 38,6 ir išgelbėsiu tave ir šitą miestą iš Asirijos karaliaus rankų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 37,35 2 Krn 32,22 Iz 12,6 Iz 31,4-5 2 Tim 4,17
Iz 38,7 Tau bus šis Viešpaties ženklas, kad Viešpats įvykdys, ką pažadėjo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 6,37-39 Iz 37,30 Pr 9,13 Ts 6,17-22 2 Kar 20,8-21 Iz 7,11-14 Iz 38,22
Iz 38,8 Aš pastumsiu Ahazo saulės laikrodžio šešėlį atgal dešimčia laipsnių’“. Saulė sugrįžo dešimčia laipsnių atgal, kuriuos buvo nuėjusi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,12-14 2 Kar 20,9-11 2 Krn 32,24 2 Krn 32,31 Mt 16,1 angelas sargasapie laikądraugerzintikaralius Ezekijaskiti tikėjimailaikąslaiptaiorasslaugašešėlistrečiojo Dangaus
Iz 38,9 Ezekijas, Judo karalius, pagijęs iš savo ligos, parašė: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 15,1-21 Įst 32,39 Ts 5,1-31 1 Sam 2,1-10 2 Krn 29,30 Job 5,18 Ps 18,1 Ps 30,11-12 Ps 107,17-22 Ps 116,1-4 Ps 118,18-19 Iz 12,1-6 Oz 6,1-2 Jon 2,1-9 karalius Ezekijas
Iz 38,10 „Aš maniau, jog, įpusėjus mano amžiui, turėsiu eiti į mirusiųjų buveinę. Aš pasigendu savo likusių metų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kor 1,9 Ps 102,24 Job 6,11 Job 7,7 Job 17,11-16 Ps 107,18 Iz 38,1 apkaltinimasmušti būgnuspasiuntinybėplatus vartaipragaro vartai
Iz 38,11 Aš tariau: ‘Nebematysiu Viešpaties gyvųjų žemėje, nebepamatysiu daugiau pasaulio gyventojų’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 27,13 Job 35,14-15 Ps 6,4-5 Ps 31,22 Ps 116,8-9 Mok 9,5-6
Iz 38,12 Mano metai praėjo ir pašalinti nuo manęs kaip piemenų palapinė; mano gyvenimas kaip audėjo rietimas suriestas ir iš staklių išimtas. Dieną ir naktį Tu vedi mane į pabaigą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 73,14 2 Kor 5,1 Heb 1,12 Job 4,20 Job 6,9 Job 7,3-7 Job 9,25-26 Job 14,2 Job 17,1 Ps 31,22 Ps 89,45-47 Ps 102,11 Ps 102,23-24 Ps 119,23 Iz 1,8 Iz 13,20 2 Kor 5,4 Jok 4,14 2 Pt 1,13-14 senatvė
Iz 38,13 Aš laukiau iki ryto. Jis kaip liūtas sutrupino visus mano kaulus pirmiau, negu diena pasibaigė ir atėjo naktis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 51,8 Dan 6,24 1 Kar 13,24-26 1 Kar 20,36 Job 10,16-17 Job 16,12-14 Ps 39,10 Ps 50,22 Oz 5,14 1 Kor 11,30-32 liūtai
Iz 38,14 Aš čirškiu kaip kregždė, burkuoju kaip balandis. Mano akys nusilpo, bežiūrėdamos aukštyn. Viešpatie, aš prislėgtas, padėk man. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 59,11 Job 30,29 Ps 69,3 Ps 119,122-123 Ez 7,16 Nah 2,7 Job 17,3 Ps 102,4-7 Ps 119,82 Ps 123,1-4 Ps 143,7 Rd 4,17 Dangaus paukščiaigandraskalbėjimaskarvelispaukščiaisuspaudimasšakalas
Iz 38,15 Ką aš galiu bekalbėti ir besakyti? Jis davė man pažadą ir jį įvykdė. Aš tyliai gyvensiu visus likusius savo metus savo sielos apkartime. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 21,27 Job 7,11 Job 10,1 Joz 7,8 1 Sam 1,10 2 Kar 4,27 Ezr 9,10 Job 21,25 Ps 39,9-10 Jn 12,27 piktumas
Iz 38,16 Viešpatie, tuo žmogus yra gyvas ir tai yra mano dvasios gyvybė. Tu išgydysi mane ir suteiksi man gyvenimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 8,3 Job 33,19-28 Ps 71,20 Ps 119,25 Iz 64,5 Mt 4,4 1 Kor 11,32 2 Kor 4,17 Heb 12,10-11 atsigavimasbūkite vaisingifizinės bausmėsmušapagydėvaikus atimti
Iz 38,17 Štai apkartimas man pavirto ramybe. Tu išgelbėjai mano gyvybę nuo duobės ir sunaikinimo, visas mano nuodėmes numetei sau už nugaros. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 30,3 Iz 43,25 Jer 31,34 Ps 86,13 Jon 2,6 Job 3,25-26 Job 29,18 Ps 10,2 Ps 30,6-7 Ps 40,2 Ps 85,2 Ps 88,4-6 Mch 7,18-19 disciplinagailėtiskorupcijamoraline kaltepiktumasvagystė
Iz 38,18 Mirusiųjų pasaulis Tau nedėkoja ir mirtis nešlovina Tavęs. Kurie žengia į duobę, nebesitiki Tavo ištikimybės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mok 9,10 Ps 6,5 Ps 30,9 Sk 16,33 Ps 88,10-11 Ps 115,17-18 Pat 14,32 Mt 8,12 Mt 25,46 Lk 16,26-31 amžinasishimnas meileipalaidotiprisikėlimo viltistikrumasvilties
Iz 38,19 Gyvieji giria Tave, kaip ir aš šiandien. Tėvas pasakoja vaikams apie Tavo ištikimybę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 6,7 Įst 4,9 Ps 78,3-6 Pr 18,19 Iš 12,26-27 Iš 13,14-15 Įst 11,19 Joz 4,21-22 Ps 118,17 Ps 119,175 Ps 145,4 Ps 146,2 Mok 9,10 Jl 1,3 Jn 9,4 dėkodamigirtigyvasisišmintingaskuklūs tėvaimelavimasnamų svarbapagalbosšlovinatėvai vaikaitėvų gyvenimastėvų palaiminimastėvų pareigavaikavaikaisvaikams pamokymaivaikus
Iz 38,20 Viešpatie, gelbėk mane, tuomet aš visą savo gyvenimą Viešpaties šventykloje giedosiu ir skambinsiu“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 9,13-14 Ps 27,5-6 Ps 30,11-12 Ps 33,2 Ps 51,15 Ps 66,13-15 Ps 68,25 Ps 116,2 Ps 116,17-19 Ps 145,2 Ps 150,4 Hab 3,19
Iz 38,21 Izaijas liepė uždėti gabalėlį figos ant voties, kad karalius pasveiktų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 20,7-8 Mk 7,33 Jn 9,6 figosgydytojailigasmedicinavaistai
Iz 38,22 Ezekijas klausė: „Koks yra ženklas, kad įeisiu į Viešpaties namus?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 20,8 Ps 42,1-2 Ps 84,1-2 Ps 84,10-12 Ps 118,18-19 Ps 122,1 Jn 5,14

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį