Biblijos vartai

Atversta Iz 36,1-22 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 22.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Rabšakė jiems tarė: „Taip sakykite Ezekijui: ‘Taip sako didysis karalius, Asirijos karalius: ‘Kuo remiasi tavo pasitikėjimas? Kuris visų šitų kraštų dievas išgelbėjo savo kraštą iš mano rankos, kad Viešpats išgelbėtų Jeruzalę?’“ Jie visi tylėjo ir neatsakė nė žodžio, nes karalius buvo įsakęs: „Neatsakykite jam“. Eljakimas, Hilkijo sūnus, rūmų viršininkas, raštininkas Šebna ir Joachas, Asafo sūnus, metraštininkas, atėjo pas Ezekiją su perplėštais rūbais ir perdavė jam Rabšakės žodžius.

Iz 36,1 Keturioliktais karaliaus Ezekijo metais Asirijos karalius Sanheribas puolė visus sustiprintus Judo miestus ir juos paėmė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 32,1 2 Kar 18,13 2 Kar 18,17 Iz 1,7-8 Iz 7,17 Iz 8,7-8 Iz 10,28-32 Iz 33,7-8
Iz 36,2 Asirijos karalius siuntė Rabšakę iš Lachišo į Jeruzalę pas karalių Ezekiją su didele kariuomene. Jis sustojo prie aukštutinio vandentiekio tvenkinio, vėlėjo lauke. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 7,3 2 Kar 18,17-37 2 Krn 32,9-23 Iz 22,9-11
Iz 36,3 Pas jį išėjo Hilkijo sūnus Eljakimas, rūmų viršininkas, raštininkas Šebna ir metraštininkas Joachas, Asafo sūnus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 8,16-17 2 Sam 20,24-25 Iz 22,15-21
Iz 36,4 Rabšakė jiems tarė: „Taip sakykite Ezekijui: ‘Taip sako didysis karalius, Asirijos karalius: ‘Kuo remiasi tavo pasitikėjimas? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,5 2 Kar 18,19-37 2 Kar 19,10 2 Krn 32,7-10 2 Krn 32,14-16 Ps 42,3 Ps 42,10 Ps 71,10-11 Pat 16,18 Iz 10,8-14 Iz 37,11-15 Ez 31,3-18 Dan 4,30 Apd 12,22-23 Jud 1,16 asirijos
Iz 36,5 Tu kalbi tuščius žodžius, o karui reikalingas patarimas ir jėga. Kuo pasitiki, kad maištauji prieš mane? En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 18,7 2 Kar 24,1 Neh 2,19-20 Pat 21,30-31 Pat 24,5-6 Jer 52,3 Ez 17,15
Iz 36,6 Ar ketini atsiremti į Egiptą, šitą sulūžusią nendrę? Kas į ją atsiremia, tam ji įsminga į ranką ir perduria ją. Toks yra faraonas, Egipto karalius, visiems, kurie juo pasitiki. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 29,6-7 2 Kar 17,4 2 Kar 18,21 Iz 20,5-6 Iz 30,1-7 Iz 31,3 Jer 37,5-8 EgiptasEgipto žemėsloto zmonaloto žmonapasitikėjimąžmona
Iz 36,7 Jei tu sakysi: ‘Mes pasitikime Viešpačiu, savo Dievu’, tai ar ne Jo aukštumas ir aukurus Ezekijas pašalino ir įsakė Judui ir Jeruzalei: ‘Jūs garbinkite prie šito aukuro’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 18,4-5 Įst 12,2-6 Įst 12,13-14 2 Kar 18,22 1 Krn 5,20 2 Krn 16,7-9 2 Krn 30,14 2 Krn 31,1 2 Krn 32,7-8 2 Krn 32,12 Ps 22,4-5 Ps 42,5 Ps 42,10-11 1 Kor 2,15
Iz 36,8 Taigi dabar lenktyniauk su mano valdovu, Asirijos karaliumi; aš tau duosiu du tūkstančius žirgų, jei tu surinksi tiek raitelių ant jų joti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 17,40-43 1 Kar 20,10 1 Kar 20,18 2 Kar 14,14 2 Kar 18,23 Neh 4,2-5 Ps 20,7-8 Ps 123,3-4 Iz 10,13-14 keturi raiteliaipasižadėjimai
Iz 36,9 Ar gali pasipriešinti silpniausiam mano valdovo tarnų būriui, nors ir pasitiki Egipto kovos vežimais ir raiteliais? En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 10,8 Įst 17,16 2 Kar 18,24 Pat 21,31 Iz 20,5 Iz 30,2-5 Iz 30,7 Iz 30,16-17 Iz 31,3 Iz 36,6 Jer 2,36
Iz 36,10 Argi aš be Viešpaties atėjau į šį kraštą jo sunaikinti? Viešpats man įsakė: ‘Eik ir sunaikink tą kraštą’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 13,18 2 Kar 18,25 2 Krn 35,21 Iz 10,5-7 Iz 37,28 Am 3,6
Iz 36,11 Tada Eljakimas, Šebna ir Joachas sakė Rabšakei: „Kalbėk su savo tarnais aramėjiškai, mes suprantame; nekalbėk su mumis žydiškai, girdint žmonėms ant sienų“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ezr 4,7 Dan 2,4 2 Kar 18,26-27 nesutaikomas
Iz 36,12 Rabšakė atsakė: „Ar mano valdovas siuntė mane tik pas tavo valdovą ir tave kalbėti šiuos žodžius? Ar ne pas tuos vyrus, kurie sėdi ant sienos, kad valgytų su jumis savo pačių išmatas bei gertų savo šlapimą?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 26,29 Įst 28,53-57 2 Kar 6,25-29 2 Kar 18,27 Iz 9,20 Jer 19,9 Rd 4,9-10 Ez 4,16 netinkama kalbanevalgykite kraujo
Iz 36,13 Tada Rabšakė atsistojo ir garsiai šaukė žydiškai: „Klausykite didžiojo karaliaus, Asirijos karaliaus žodžių! En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,18 1 Sam 17,8-11 2 Kar 18,28-32 Ps 17,10-13 Ps 73,8-9 Ps 82,6-7 Iz 8,7 Iz 10,8-13 Iz 36,4 Ez 31,3-10 Dan 4,37
Iz 36,14 Taip sako karalius: ‘Nesiduokite Ezekijo suvedžiojami, nes jis neišgelbės jūsų. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kar 19,10-13 2 Kar 19,22 2 Krn 32,11 2 Krn 32,13-19 Iz 37,10-13 Dan 3,15-17 Dan 6,20 Dan 7,25 2 Tes 2,4 Apr 13,5-6
Iz 36,15 Teneįtikina Ezekijas jūsų pasitikėti Viešpačiu, sakydamas: ‘Viešpats tikrai išgelbės mus ir šito miesto neatiduos į Asirijos karaliaus rankas’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 4,2 Ps 22,7-8 Ps 71,9-11 Iz 36,7 Iz 37,10 Iz 37,23-24 Mt 27,43
Iz 36,16 Neklausykite Ezekijo, nes taip sako Asirijos karalius: ‘Padarykite su manimi sutartį ir išeikite pas mane, tuomet kiekvienas valgysite nuo savo vynmedžio ir nuo savo figmedžio bei gersite vandenį iš savo šulinio, En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 4,25 Zch 3,10 Mch 4,4 Pr 32,20 Pr 33,11 1 Sam 11,3 1 Sam 25,27 2 Sam 8,6 1 Kar 4,20 2 Kar 5,15 2 Kar 18,31 2 Kar 24,12-16 Pat 5,15 2 Kor 9,5
Iz 36,17 kol aš ateisiu ir išvesiu jus į kraštą, panašų į jūsų, pilną javų ir vyno, duonos ir vynuogių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,8 Įst 8,7-9 Įst 11,12 2 Kar 17,6-23 2 Kar 18,9-12 2 Kar 18,32 2 Kar 24,11 Job 20,17 Pat 12,10 asirijos
Iz 36,18 Nesiduokite Ezekijo suklaidinami, kai jis kalba: ‘Viešpats išgelbės mus’. Argi kuris nors iš tautų dievų išgelbėjo savo kraštą iš Asirijos karaliaus rankos? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 36,15 2 Kar 18,33-35 2 Kar 19,12-13 2 Kar 19,17-18 2 Krn 32,13-17 Ps 12,4 Ps 92,5-7 Ps 115,2-8 Ps 135,5-6 Ps 135,15-18 Iz 36,7 Iz 36,10 Iz 37,10 Iz 37,12-13 Iz 37,17-18 Jer 10,3-5 Jer 10,10-12 Dan 3,15 Hab 2,19-20 karalius Ezekijas
Iz 36,19 Kur yra Hamato ir Arpado dievai? Kur Sefarvaimų dievai? Argi jie išgelbėjo Samariją iš mano rankos? En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 49,23 Iz 10,9-11 Sk 34,8 2 Sam 8,9 2 Kar 17,5-7 2 Kar 17,24 2 Kar 18,10-12 Iz 37,11-13 stabų garbinimas
Iz 36,20 Kuris visų šitų kraštų dievas išgelbėjo savo kraštą iš mano rankos, kad Viešpats išgelbėtų Jeruzalę?’“ En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Krn 32,19 Iš 5,2 1 Kar 20,23 2 Kar 19,22-37 2 Krn 32,15 Job 15,25-26 Job 40,9-12 Ps 50,21 Ps 73,9 Iz 37,18-19 Iz 37,23-29 Iz 45,16-17 Dan 3,15 šventvagystė
Iz 36,21 Jie visi tylėjo ir neatsakė nė žodžio, nes karalius buvo įsakęs: „Neatsakykite jam“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pat 26,4 2 Kar 18,26 2 Kar 18,37 Ps 38,13-15 Ps 39,1 Pat 9,7-8 Am 5,13 Mt 7,6 šventvagystė
Iz 36,22 Eljakimas, Hilkijo sūnus, rūmų viršininkas, raštininkas Šebna ir Joachas, Asafo sūnus, metraštininkas, atėjo pas Ezekiją su perplėštais rūbais ir perdavė jam Rabšakės žodžius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 36,3 Iz 33,7 2 Kar 5,7 Ezr 9,3 Iz 36,11 Iz 37,1-2 Mt 26,65

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį