Biblijos vartai

Atversta Iz 19,1-25 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 25.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Tą dieną egiptiečiai bus lyg moteris: jie drebės ir išsigąs kareivijų Viešpaties rankos, kurią Jis pakels prieš Egiptą. Tada Egipto šalyje bus penki miestai, kurie kalbės Kanaano kalba ir prisieks kareivijų Viešpačiui. Tai bus ženklas ir liudijimas apie Viešpatį Egipto krašte, nes jie šauksis Viešpaties pavojui iškilus.

Iz 19,1 Pranašavimas apie Egiptą. Štai Viešpats ateina į Egiptą ant lengvo debesies. Egipto stabai dreba Jo akivaizdoje, ir egiptiečių širdys tirpsta juose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,12 Joz 2,11 Jl 3,19 Apr 1,7 Ps 104,3 Iz 13,1 Jer 50,2 Ez 29,1-21 Ez 30,13 Iš 15,14-16 Įst 33,26 Joz 2,9 Joz 2,24 1 Sam 5,2-4 Ps 18,10-12 Ps 68,4 Ps 68,33-34 Ps 104,34 Iz 13,7 Iz 19,16 Iz 21,9 Iz 46,1-2 Jer 25,19 Jer 43,8-13 Jer 44,29-30 Jer 46,1-28 Jer 51,44 Zch 10,11 Zch 14,18 Mt 26,64-65 burimasdebesysgreitumaskiškisegiptasDievo rankosešventojoje žemėje
Iz 19,2 „Aš sukurstysiu egiptiečius prieš egiptiečius, brolis kovos prieš brolį, draugas prieš draugą, miestas prieš miestą ir karalystė prieš karalystę. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ts 7,22 1 Sam 14,20 Ts 9,23 1 Sam 14,16 2 Krn 20,22-23 Iz 9,21 Iz 19,13-14 Ez 38,21 Mt 10,21 Mt 10,36 Mt 12,25 Apr 17,12-17 egiptaskaraikarastamsoje tautatechnologijos
Iz 19,3 Egiptiečiai gyvens sąmyšyje, ir Aš paversiu niekais jų planus. Jie klaus savo stabų ir burtininkų, mirusiųjų dvasių iššaukėjų ir žynių. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,19 Dan 2,2 1 Krn 10,13 1 Sam 25,37 2 Sam 15,31 2 Sam 17,14 2 Sam 17,23 2 Krn 25,16-20 Job 5,12-13 Ps 76,12 Ps 107,27 Pat 21,30 Iz 14,27 Iz 15,2 Iz 19,1 Iz 19,11-13 Iz 44,25 Iz 47,12 Iz 57,16 Jer 46,15 Ez 21,7 Ez 22,14 Dan 4,6-7 Dan 5,7 1 Kor 3,19-20 burtininkasekzorcistaiezerasežerasiš dulkėsišėjimojudėjimasmagijamanipuliacijamediumasokultizmaspažįstamasraganavimasraganossaviugdataro kortostelepatija
Iz 19,4 Aš atiduosiu egiptiečius į žiauraus valdovo rankas; nuožmus karalius juos valdys“, – sako Viešpats, kareivijų Dievas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 20,4 Jer 46,26 Ez 29,19 1 Sam 23,7 Ps 31,8 Iz 19,2
Iz 19,5 Jūros vanduo nuseks, ir upė išdžius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 51,36 Ez 30,12 Zch 10,11 Zch 14,18 egiptas
Iz 19,6 Upės ir kanalai dvoks, nendrės ir meldai suvys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 37,25 Iš 2,3 Job 8,11 Iš 7,18 2 Kar 19,24 Iz 15,6 Iz 18,2 uoslė
Iz 19,7 Papirusai upės pakrantėse ir pasėliai prie upės išdžius, sunyks ir nieko nebeliks. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 23,3 Iz 32,20 Jer 14,4 Ez 19,13 Jl 1,17-18
Iz 19,8 Žvejai liūdės ir dejuos visi, kurie meta meškeres į upę ir kurie vandenyje tiesia tinklus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 47,10 Hab 1,15 Sk 11,5 Iš 7,21
Iz 19,9 Linų apdirbėjai ir verpėjos bei audėjos neteks vilties. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 27,7 Pat 7,16 1 Kar 10,28
Iz 19,10 Visų, kurie laiko tvenkinius žuvims, planai sužlugs. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,19 Iš 8,5 Įst 11,10 luko Evangelija
Iz 19,11 Coano kunigaikščiai yra kvaili. Faraono išmintingieji patarėjai duos kvailus patarimus. Kaip galite sakyti faraonui: „Aš esu išminčiaus sūnus, karalių palikuonis?“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 13,22 1 Kar 4,30 Ps 78,43 Iz 30,4 Apd 7,22 Pr 41,38-39 Ps 78,12 Job 5,12-13 Job 12,17 Ps 33,10 Ps 73,22 Ps 92,6 Pat 30,2 Iz 19,3 Iz 19,13 Iz 29,14 Iz 44,25 Jer 10,14 Jer 10,21 Jer 49,7 Ez 7,26 Ez 30,14 1 Kor 1,19-20 kvailas
Iz 19,12 Kur tavo išminčiai? Jie tepraneša ir tepaskelbia, ką kareivijų Viešpats nusprendė dėl Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 1,20 Ts 9,38 Job 11,6-7 Iz 5,21 Iz 14,24 Iz 40,13-14 Iz 41,22-23 Iz 44,7 Iz 47,10-13 Jer 2,28 Rom 9,17 Rom 11,33-34 faustasišminčius
Iz 19,13 Coano kunigaikščiai taps kvaili, Nofo kunigaikščiai klys. Giminių vadai suklaidins Egiptą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Jer 2,16 Ez 30,13 Jer 46,14 Jer 46,19 Zch 10,4 Iz 19,11 Sk 24,17 1 Sam 14,38 Ez 30,16 Rom 1,22 1 Pt 2,7 kertinispalmių šaka
Iz 19,14 Viešpats pasiuntė jiems svaigulio dvasią, kuri klaidina egiptiečius visuose jų darbuose; jie kaip girtas žmogus, svyrinėjantis savo vėmaluose. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 12,25 Jer 25,27 Jer 48,26 1 Kar 22,20-23 Job 12,16 Iz 19,2 Iz 28,7-8 Iz 29,9-10 Iz 29,14 Iz 47,10-11 Jer 25,15-16 Ez 14,7-9 Mt 17,17 2 Tes 2,11 mūsų kūnasvaldingas
Iz 19,15 Jokio darbo Egipte negalės daryti nei galva, nei uodega, nei palmė, nei nendrė. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 9,14-15 Ps 128,2 Pat 14,23 Hab 3,17 Ag 1,11 1 Tes 4,11-12 tuberkuliozė
Iz 19,16 Tą dieną egiptiečiai bus lyg moteris: jie drebės ir išsigąs kareivijų Viešpaties rankos, kurią Jis pakels prieš Egiptą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,15 Jer 51,30 Nah 3,13 Iz 10,32 Jer 50,37 Ps 48,6 Iz 30,17 Iz 30,30-32 Jer 30,5-7 Zch 2,9 Heb 10,31
Iz 19,17 Judo žemė bus siaubas Egiptui. Kiekvienas išsigąs, vos jį paminėjęs, dėl to, ką Viešpats nusprendė dėl Egipto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 14,24 Dan 4,35 Iz 14,26-27 Iz 20,2-5 Iz 36,1 Iz 46,10-11 Jer 25,19 Jer 25,27-31 Jer 43,8-13 Jer 44,28-30 Ez 29,6-7
Iz 19,18 Tada Egipto šalyje bus penki miestai, kurie kalbės Kanaano kalba ir prisieks kareivijų Viešpačiui. Vienas bus vadinamas Saulės miestu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sof 3,9 Iz 19,21 Pr 11,1 Įst 10,20 Neh 10,29 Ps 68,31 Iz 2,11 Iz 11,11 Iz 19,19 Iz 27,13 Iz 45,23-24 Jer 12,16 Zch 2,11 kiparisopalmių šaka
Iz 19,19 Egipto žemės viduryje stovės aukuras Viešpačiui, o krašto pasienyje – paminklas Jam. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 28,18 Joz 22,10 Iš 24,4 Joz 22,26 Pr 12,7 Iz 66,23 Zch 6,15 Heb 13,10 burimaspilietis
Iz 19,20 Tai bus ženklas ir liudijimas apie Viešpatį Egipto krašte, nes jie šauksis Viešpaties pavojui iškilus. Jis siųs jiems gelbėtoją, kuris kovos ir išlaisvins juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,23 Iš 3,7 Joz 4,20-21 Joz 22,27-28 Joz 22,34 Joz 24,26-27 2 Kar 13,4-5 Ps 50,15 Iz 19,4 Iz 20,4 Iz 37,36 Iz 45,21-22 Iz 49,25-26 Iz 52,5 Iz 55,13 Lk 2,11 Tit 2,13 Jok 5,4
Iz 19,21 Viešpats apsireikš egiptiečiams, ir tą dieną egiptiečiai pažins Viešpatį. Jie aukos Jam deginamąsias ir duonos aukas, duos įžadus Viešpačiui ir laikysis jų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,9 Mal 1,11 1 Sam 17,46 1 Kar 8,43 Ps 67,2 Ps 98,2-3 Mok 5,4 Iz 37,20 Iz 44,5 Iz 55,5 Iz 56,7 Jon 1,16 Hab 2,14 Sof 3,10 Zch 14,16-18 Jn 4,21-24 Jn 17,3 Rom 15,27-28 Gal 4,8-9 1 Pt 2,5 1 Pt 2,9 egiptas
Iz 19,22 Viešpats užgaus Egiptą ir išgydys. Jie gręšis į Viešpatį. Jis leisis permaldaujamas ir pagydys juos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 32,39 Oz 14,1 Heb 12,11 Job 5,18 Iz 6,10 Iz 19,1-15 Iz 45,14 Iz 55,7 Oz 5,15 Oz 6,2 Am 4,6-12 Apd 26,17-20 Apd 28,26-27 atgailaenergetiniai gydytojaigydimasišgydėišgydymasluošojo pagydymasmedicinapagydė
Iz 19,23 Tuomet bus vieškelis iš Egipto į Asiriją. Asirai keliaus į Egiptą ir egiptiečiai į Asiriją. Asirai ir egiptiečiai drauge tarnaus Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 11,16 Iz 27,13 Iz 35,8-10 Iz 40,3-5 Ef 2,18-22 Ef 3,6-8
Iz 19,24 Izraelis bus trečias su Egiptu ir Asirija – palaiminimas krašto viduryje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 65,8 Pr 12,2 Įst 32,43 Ps 117,1-2 Iz 6,13 Iz 49,6 Iz 49,22 Iz 65,22 Iz 66,12 Iz 66,19-21 Ez 34,26 Zch 2,10-11 Zch 8,13 Zch 8,20-23 Lk 2,32 Rom 10,11-13 Rom 15,9-12 Rom 15,27 Gal 3,14
Iz 19,25 Juos kareivijų Viešpats laimins, sakydamas: „Tebūna palaimintas Egiptas, mano tauta, ir Asirija, mano rankų darbas, ir Izraelis, mano paveldas“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 29,23 Ps 100,3 Oz 2,23 Ef 2,10 Įst 32,9 Sk 6,24 Sk 6,27 Sk 24,1 Ps 67,6-7 Ps 115,15 Ps 138,8 Iz 45,11 Iz 60,21 Iz 61,9 Iz 64,8 Iz 65,23 Rom 3,29 Rom 9,24-25 Gal 6,15 Ef 1,3 Fil 1,6 Kol 3,10-11 1 Pt 2,10 egiptaspaveldasšventykla pamatas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį