Biblijos vartai

Atversta IZ5,14-44 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 17.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Vargas tiems, kurie vadina pikta geru ir gera piktu, kurie paverčia tamsą šviesa ir šviesą tamsa, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu. Todėl Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Jo tautą. Pažvelgus į kraštą, bus gąsdinanti tamsa, šviesą uždengs debesys.

Iz 5,14 Todėl mirusiųjų buveinė plačiai atvers savo nasrus. Tautos šlovė ir visa minia, visi triukšmautojai ir lėbautojai žengs į ją. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Hab 2,5 Sk 16,30-34 1 Sam 25,36-38 2 Sam 13,28-29 Ps 49,14 Ps 55,15 Pat 1,12 Pat 27,20 Pat 30,16 Iz 14,9 Iz 21,4 Iz 30,33 Ez 32,18-30 Dan 5,3-6 Dan 5,30 Nah 1,10 Mt 7,13 Lk 12,19-20 Lk 16,20-23 Lk 17,27 Lk 21,34 Apd 12,21-23 Apr 20,13-15 atsinaujinimaskelias gyvenimaspragarasrykštėšaunus
Iz 5,15 Žmogus bus parblokštas, karžygys pažemintas, išdidūs nuleis savo akis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 2,9 Iz 2,11 Iš 9,17 Job 40,11-12 Ps 62,9 Iz 2,17 Iz 9,14-17 Iz 10,12 Iz 10,33 Iz 13,11 Iz 24,2-4 Iz 37,23 Iz 37,29 Jer 5,4-5 Jer 5,9 Dan 4,37 Jok 1,9-11 1 Pt 5,5 Apr 6,15-16 puikybė
Iz 5,16 Kareivijų Viešpats bus išaukštintas teisme, šventas Dievas parodys savo šventumą teisumu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 29,23 Iz 8,13 Kun 10,3 1 Krn 29,11 Ps 9,16 Ps 21,13 Ps 46,10 Iz 2,11 Iz 2,17 Iz 6,3 Iz 12,4 Iz 28,17 Iz 30,18 Iz 33,5 Iz 57,15 Iz 61,8 Ez 28,22 Ez 36,23 Ez 38,23 Rom 2,5 1 Pt 1,16 1 Pt 2,15 Apr 3,7 Apr 4,8 Apr 15,3-4 Apr 19,1-5
Iz 5,17 Tada ėriukai ganysis kaip savo ganykloje ir svetimieji maitinsis tuo, kas liks po turtuolių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 7,25 Sof 2,6 Sof 2,14 Įst 28,33 Įst 32,15 Neh 9,37 Ps 17,10 Ps 17,14 Ps 73,7 Ps 119,70 Iz 1,7 Iz 7,21-22 Iz 10,16 Iz 17,2 Iz 32,14 Iz 40,11 Iz 65,10 Jer 5,28 Rd 5,2 Oz 8,7 Am 4,1-3 Mch 2,12 Lk 21,24
Iz 5,18 Vargas tiems, kurie traukia neteisybę tuštybės virvėmis ir nuodėmę lyg vežimėlio vadžiomis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Jer 23,14 Jer 23,10 Ts 17,5 Ts 17,13 2 Sam 16,20-23 Ps 10,11 Ps 14,1 Ps 36,2 Ps 94,5-11 Iz 28,15 Iz 59,4-8 Jer 5,31 Jer 8,5-9 Jer 23,24 Jer 28,15-16 Jer 44,15-19 Ez 13,10-11 Ez 13,22 Sof 1,12 Jn 16,2 Apd 26,9 neištikimybė motersvargas jums
Iz 5,19 Kurie sako: „Tepaskuba Jis, tepagreitina savo darbą, kad mes matytume, teįvykdo Izraelio Šventasis savo sprendimą, kad mes žinotume“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ez 12,22 Jer 17,15 Iz 30,11 Iz 66,5 Jer 5,12-13 Jer 23,18 Jer 23,36 Ez 12,27 Am 5,18-19 2 Pt 3,3-4 neištikimybė moters
Iz 5,20 Vargas tiems, kurie vadina pikta geru ir gera piktu, kurie paverčia tamsą šviesa ir šviesą tamsa, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 17,15 Am 5,7 Mt 6,22-23 Lk 11,34-35 Job 17,12 Mal 2,17 Mal 3,15 Mt 15,3-6 Mt 23,16-23 Lk 16,15 2 Tim 3,1-5 2 Pt 2,1 2 Pt 2,18-19 alkoholizmasblogididžiuotisegoizmas pavydasgerumasištvirkimasneaprėpiamas Dievasprostitucijasavistabasmūgiuodamasšviesiai raudonatamsatikėjimo laisvėtironija
Iz 5,21 Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akyse ir sumanūs savo pačių manymu. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 3,7 Rom 12,16 1 Kor 3,18-20 Job 11,12 Pat 26,12 Pat 26,16 Jn 9,41 Rom 1,22 Rom 11,25 agresyvumasakysbiblines vertybescitatos išmintisdidelė išmintisišminties meilėišmintisišpuikimaskas liekamano mokiniaimoralėmoralumasnedoras žmoguspasitikėjimąpiktadariairegėjimas akliesiemsvargas jumszmoniu akyse
Iz 5,22 Vargas tiems, kurie yra karžygiai gerti vyną ir drąsūs vyrai maišyti stiprius gėrimus, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 5,11 Iz 28,7 Hab 2,15 Pat 23,19-20 Iz 28,1-3 Iz 56,12 alkoholizmasgerti vandenigirtavimasmūsų kūnaspaleistuvisvandens lygisvynas
Iz 5,23 kurie išteisina nedorėlį už kyšius, o nekaltą pasmerkia. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 94,21 Iz 10,2 Jok 5,6 Pat 17,15 Iz 1,23 Mch 3,11 Mch 7,3 Iš 23,6-9 Įst 16,19 1 Kar 21,13 2 Krn 19,7 Pat 17,23 Pat 24,24 Pat 31,4-5 Mt 23,35 Mt 27,24-25 gyvenimo dienųneteisybėteisybėteisingumasteisma
Iz 5,24 Kaip liepsna sudegina ražienas ir sausa žolė pranyksta ugnyje, taip jų šaknys supus ir žiedai dulkėmis pavirs, nes jie atmetė kareivijų Viešpaties įstatymą ir paniekino Izraelio Šventojo žodį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Job 18,16 Iz 30,12 Jl 2,5 Iš 15,7 Iz 30,9 Iz 47,14 Lk 3,17 Apd 13,41 1 Sam 15,23 1 Sam 15,26 2 Sam 12,9-10 2 Kar 17,14-15 Neh 9,26 Ps 50,17 Iz 8,6 Iz 9,14-17 Jer 6,19 Jer 8,9 Oz 5,12 Oz 9,16 Am 2,9 Nah 1,10 Mal 4,1 Mt 3,12 Lk 7,30 Lk 10,16 Jn 12,48 1 Kor 3,12-13 1 Tes 4,8 Heb 10,28-29 gėlėsliepsnaneištikimybė motersnetikėjimo šaknyspuvimasugnisvaikų krikštasžemdirbystė
Iz 5,25 Todėl Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Jo tautą. Jis pakėlė savo ranką ir ištiko juos. Kalnai sudrebėjo, jų lavonai kaip sąšlavos gulėjo gatvėse. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 9,37 Iz 9,17 Iz 9,21 Iz 10,4 Jer 4,24 Dan 9,16 Ps 18,7 Jer 16,4 Nah 1,5 Kun 26,14-46 Įst 31,17 Įst 32,19-22 1 Kar 14,11 1 Kar 16,4 1 Kar 21,24 2 Kar 13,3 2 Kar 22,13-17 2 Krn 36,16 Ps 68,8 Ps 77,18 Ps 78,38 Ps 83,10 Ps 106,40 Ps 114,7 Iz 9,12-13 Iz 14,26-27 Jer 4,8 Jer 8,2 Jer 9,22 Jer 15,3 Rd 2,1-3 Rd 5,22 Oz 14,4 Mch 1,4 Hab 3,10 Sof 1,17 1 Tes 2,16 Apr 20,11 neištikimybė moters
Iz 5,26 Jis duos ženklą toli esančiai tautai, sušvilps ir pašauks ją iš žemės pakraščių. Ir ji ateis skubėdama. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 28,49 Iz 7,18 Zch 10,8 Iz 18,3 Iz 11,12 Ps 72,8 Iz 13,2 Iz 13,5 Iz 30,16 Iz 39,3 Jer 4,13 Jer 5,15 Jer 51,27 Rd 4,19 Jl 2,7 Hab 1,8 Mal 1,11 pagarba tėvams
Iz 5,27 Tarp jų nebus nusilpusių nei nuvargusių, snaudžiančių nei miegančių. Nė vienam iš jų neatsiriš strėnų juosta ir neatsileis apavo dirželis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 12,18 Jl 2,7-8 Įst 32,25 1 Kar 2,5 Job 12,21 Ps 18,32 Ps 93,1 Iz 11,5 Iz 45,1 Iz 45,5 Dan 5,6 Ef 6,13-14
Iz 5,28 Jų strėlės aštrios, visų lankai įtempti. Jų žirgų kanopos kaip titnagas, jų vežimų ratai kaip viesulas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 45,5 Ts 5,22 Ps 7,12-13 Ps 120,4 Iz 21,1 Jer 5,16 Jer 47,3 Ez 21,9-11 Mch 4,13 Nah 2,3-4 Nah 3,2 arkliaikaro vežimaitrupiniaiuraganas
Iz 5,29 Jie riaumoja kaip liūtas, kaip jaunas liūtas. Jie, pagriebę grobį, nusineša jį, ir niekas jo iš jų neatims. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 42,22 Iz 49,24-25 Mch 5,8 Zch 11,3 Pr 49,9 Sk 24,9 Ps 50,22 Iz 10,6 Iz 31,4 Jer 4,7 Jer 49,19 Jer 50,17 Jer 51,38 Oz 11,10 Am 3,8 Sof 3,3 Judo liūtasliūtai
Iz 5,30 Tą dieną jie riaumos prieš juos lyg šėlstanti jūra. Pažvelgus į kraštą, bus gąsdinanti tamsa, šviesą uždengs debesys. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 8,22 Jer 4,23-28 Jl 2,10 Jer 6,23 Lk 21,25-26 Iš 10,21-23 Ps 93,3-4 Iz 13,10 Jer 50,42 Rd 3,2 Ez 32,7-8 Am 8,9 Mt 24,29 Apr 6,12 Apr 16,10-11 didžioji jūra

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį