Biblijos vartai

Atversta IZ37,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Gal Viešpats, tavo Dievas, išgirs žodžius Rabšakės, kurį Asirijos karalius siuntė niekinti gyvąjį Dievą, ir sudraus už žodžius, kuriuos Viešpats, tavo Dievas, girdėjo. Tai išgirdęs, jis siuntė pasiuntinius pas Ezekiją ir įsakė: „Taip sakykite Ezekijui, Judo karaliui: ‘Teneapgauna tavęs tavo Dievas, kuriuo pasitiki, sakydamas: ‘Jeruzalė nebus atiduota į Asirijos karaliaus rankas’. Tada Izaijas, Amoco sūnus, pasiuntė pas Ezekiją, sakydamas: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie Sanheribą, Asirijos karalių.

Iz 37,1 Tai išgirdęs, karalius Ezekijas perplėšė savo rūbus, apsirengė ašutine ir nuėjo į Viešpaties namus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 19,1-37 2 Kar 22,11 Ezr 9,5 Job 1,20-21 Iz 36,22-38 Jer 36,24 Jon 3,5-6 Mt 11,21 karalius Ezekijas
Iz 37,2 Jis nusiuntė rūmų viršininką Eljakimą, raštininką Šebną ir vyresniuosius kunigus, apsirengusius ašutinėmis, pas pranašą Izaiją, Amoco sūnų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,1 2 Kar 18,18 2 Kar 19,2 2 Kar 22,12-14 2 Krn 20,20 Iz 36,3 Iz 37,14 Jl 1,13
Iz 37,3 Jie kalbėjo jam: „Taip sako Ezekijas: ‘Šita diena yra bausmės, pažeminimo ir gėdos diena. Atėjo laikas gimdyti, bet nėra jėgų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Oz 13,13 Iz 66,9 Iz 26,17-18 Iz 33,2 2 Kar 19,3 2 Krn 15,4 Ps 50,15 Ps 91,15 Ps 95,8 Ps 116,3-4 Iz 22,5 Iz 25,8 Jer 30,7 Oz 5,15-1 Apr 3,19 karalius Ezekijasšventvagystė
Iz 37,4 Gal Viešpats, tavo Dievas, išgirs žodžius Rabšakės, kurį Asirijos karalius siuntė niekinti gyvąjį Dievą, ir sudraus už žodžius, kuriuos Viešpats, tavo Dievas, girdėjo. Melskis už tuos, kurie yra likę’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 1,9 Iz 36,20 Ps 106,23 Iz 10,22 Joz 14,12 1 Sam 7,8 1 Sam 12,19 1 Sam 12,23 1 Sam 14,6 1 Sam 17,26 1 Sam 17,36 2 Sam 16,12 2 Kar 17,18 2 Kar 18,9-16 2 Kar 19,4 2 Kar 19,22-23 2 Krn 28,19 2 Krn 32,15-20 Ps 50,21 Iz 8,7-8 Iz 10,5-6 Iz 36,13 Iz 36,18 Iz 37,23-24 Iz 51,7-8 Jl 2,17 Am 5,15 Rom 9,27 Jok 5,16
Iz 37,5 Karaliaus Ezekijo tarnai atėjo pas Izaiją. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iz 37,6 Ir Izaijas kalbėjo jiems: „Sakykite savo valdovui: ‘Taip sako Viešpats: ‘Neišsigąsk girdėtų žodžių, kuriais Asirijos karaliaus tarnai man piktžodžiavo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 7,4 Iz 35,4 Iš 14,13 Kun 26,8 Joz 11,6 2 Kar 19,5-7 2 Kar 22,15-20 2 Krn 20,15-20 Iz 10,24-25 Iz 41,10-14 Iz 43,1-2 Iz 51,12-13 Mk 4,40 Mk 5,36
Iz 37,7 Štai Aš pasiųsiu jam dvasią, ir jis, išgirdęs žinią, grįš į savo šalį ir ten bus nužudytas’“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 37,9 2 Kar 7,6 2 Krn 32,21 Job 4,9 Job 15,21 Ps 58,9 Iz 10,16-18 Iz 10,33-34 Iz 17,13-14 Iz 29,5-8 Iz 30,28-33 Iz 31,8-9 Iz 33,10-12 Iz 37,36-38
Iz 37,8 Rabšakė sugrįžęs rado Asirijos karalių kariaujantį prieš Libną, nes jis girdėjo, kad šis pasitraukė nuo Lachišo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 10,29 Sk 33,20-21 Joz 10,31-34 Joz 12,11 Joz 15,39 Joz 21,13 2 Kar 8,22 2 Kar 19,8-9 2 Krn 21,10
Iz 37,9 Jis išgirdo sakant apie Etiopijos karalių Tirhaką: „Jis ateina kovoti prieš tave“. Tai išgirdęs, jis siuntė pasiuntinius pas Ezekiją ir įsakė: En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Sam 23,27-28 Iz 18,1 Iz 20,5 Iz 37,7
Iz 37,10 „Taip sakykite Ezekijui, Judo karaliui: ‘Teneapgauna tavęs tavo Dievas, kuriuo pasitiki, sakydamas: ‘Jeruzalė nebus atiduota į Asirijos karaliaus rankas’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 36,15 2 Kar 18,5 2 Kar 19,10-13 2 Krn 32,7-8 2 Krn 32,15-19 Ps 22,8 Iz 36,4 Iz 36,20 Mt 27,43
Iz 37,11 Tu girdėjai, ką Asirijos karaliai padarė visose šalyse, jas visai sunaikindami. Nejaugi tu būsi išgelbėtas? En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 36,18-20 2 Kar 17,4-6 2 Kar 18,33-35 Iz 10,7-14 Iz 14,17 Iz 37,18-19
Iz 37,12 Argi tų tautų, kurias mano tėvai sunaikino, dievai išgelbėjo Gozaną, Haraną, Recefą ir Edeno vaikus, gyvenusius Telasare? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 11,31 2 Kar 17,6 2 Kar 18,11 2 Kar 19,12 Apd 7,2 Pr 2,8 Pr 12,1-4 Pr 12,14 Pr 28,10 Pr 29,4 Iz 36,20 Iz 46,5-7 Ez 27,23 Ez 28,13 Am 1,5
Iz 37,13 Kur yra Hamato, Arpado, Sefarvaimų, Henos ir Ivos miestų karaliai?’“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 17,24 2 Kar 17,30-31 2 Kar 18,34 2 Kar 19,13 Iz 10,9 Iz 36,19 Jer 49,23
Iz 37,14 Ezekijas paėmė laišką iš pasiuntinių ir perskaitė jį. Po to, nuėjęs į Viešpaties namus, išskleidė jį Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 8,28-30 1 Kar 8,38 1 Kar 9,3 2 Kar 19,14 2 Krn 6,20-42 Ps 27,5 Ps 62,1-3 Ps 74,10 Ps 76,1-3 Ps 123,1-4 Ps 143,6 Iz 37,1 Jl 2,17-20
Iz 37,15 Ezekijas meldėsi, sakydamas: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Sam 7,8-9 2 Sam 7,18-29 2 Kar 19,15-19 2 Krn 14,11 2 Krn 20,6-12 Dan 9,3-4 Fil 4,6-7 Jok 5,13 tegul saulė
Iz 37,16 „Kareivijų Viešpatie, Izraelio Dieve, kuris gyveni tarp cherubų. Tu vienas esi visų žemės karalysčių Dievas, Tu sukūrei dangų ir žemę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,22 Ps 86,10 1 Sam 4,4 Ps 80,1 Ps 99,1 Pr 1,1 Įst 10,17 2 Sam 7,26 1 Kar 18,32 2 Kar 5,15 Ps 46,7 Ps 46,11 Ps 136,2-3 Ps 146,6 Iz 6,3 Iz 8,13 Iz 37,20 Iz 40,28 Iz 43,10-11 Iz 44,6 Iz 44,24 Iz 45,22 Iz 54,5 Jer 10,10-12 Jn 1,3 Kol 1,16 Heb 4,16 Apr 11,15-17 DievasDievas nesukūrėDievo kurinijaesu Dievaskitų Dievųkūrimassaulė sukurtasukūrėsukūrimassukurtasvienas Dievasvynmedžiovisata
Iz 37,17 Palenk, Viešpatie, savo ausį ir išgirsk. Atverk, Viešpatie, savo akis ir pamatyk. Išgirsk visus Sanheribo žodžius, kuriais jis niekino gyvąjį Dievą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Krn 6,40 Ps 17,6 Ps 74,22 Iz 37,4 2 Sam 16,12 Job 36,7 Ps 10,14-15 Ps 71,2 Ps 74,10 Ps 79,12 Ps 89,50-51 Ps 130,1-2 Dan 9,17-19 1 Pt 3,12
Iz 37,18 Tai tiesa, Viešpatie, kad Asirijos karaliai išnaikino tautas ir jų šalis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 2 Kar 15,29 2 Kar 16,9 2 Kar 17,6 2 Kar 17,24 1 Krn 5,26 Nah 2,11-12
Iz 37,19 Jie sudegino jų dievus, nes jie nebuvo dievai, tik žmonių rankų darbas – medis ir akmuo, – todėl jie juos sunaikino. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,20 2 Sam 5,21 Ps 115,4-8 Iz 10,9-11 Iz 26,14 Iz 36,18-20 Iz 40,19-21 Iz 41,7 Iz 41,24 Iz 41,29 Iz 44,9-10 Iz 44,17 Iz 46,1-2 Jer 10,3-6 Jer 10,11 Oz 8,6 akmenimisakmenisi akmenysstabai
Iz 37,20 Dabar, Viešpatie, mūsų Dieve, išgelbėk mus iš jo rankų, kad visos žemės karalystės žinotų, jog Tu vienas esi Viešpats“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 46,10 1 Kar 18,36-37 Ez 36,23 Iš 9,15-16 Joz 7,8-9 1 Sam 17,45-47 1 Kar 8,43 Ps 59,13 Ps 67,1-2 Ps 83,17-18 Iz 42,8 Mal 1,11 kitų Dievųnebuvo Dievovienas Dievas
Iz 37,21 Tada Izaijas, Amoco sūnus, pasiuntė pas Ezekiją, sakydamas: „Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie Sanheribą, Asirijos karalių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 15,31 2 Sam 17,23 2 Kar 19,20-21 Job 22,27 Ps 91,15 Iz 37,2 Iz 38,3-6 Iz 58,9 Iz 65,24 Dan 9,20-23 Apd 4,31 karalius Ezekijas
Iz 37,22 Štai Viešpaties žodis, kurį Jis kalbėjo apie jį: ‘Mergelė, Siono dukra, paniekino tave ir pasityčiojo iš tavęs. Jeruzalės dukra kraipo galvą dėl tavęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Job 16,4 Ps 9,14 Iz 1,8 Jer 14,17 Rd 2,13 Sof 3,14 Zch 2,10 1 Sam 17,36 1 Sam 17,44-47 Ps 2,2-4 Ps 22,7-8 Ps 27,1-3 Ps 31,18 Ps 46,1-7 Iz 8,9-10 Iz 10,32 Iz 23,12 Iz 62,11 Rd 1,15 Jl 3,9-12 Am 5,2 Zch 9,9 Mt 21,5 Mt 27,39 Siono dukra
Iz 37,23 Ką tu niekinai ir prieš ką piktžodžiavai? Prieš ką išdidžiai pakėlei balsą ir savo akis? Prieš Izraelio Šventąjį! En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 39,7 Iš 5,2 Iš 9,17 Iš 15,11 2 Kar 19,4 2 Kar 19,22 2 Krn 32,17 Ps 44,16 Ps 73,9 Ps 74,18 Ps 74,23 Pat 30,13 Iz 2,11 Iz 10,13-15 Iz 10,20 Iz 12,6 Iz 14,13-14 Iz 17,7 Iz 30,11-12 Iz 37,4 Iz 37,10-13 Iz 41,14 Iz 41,16 Iz 43,3 Iz 43,14 Ez 28,2 Ez 28,9 Dan 5,20-23 Dan 7,25 Hab 1,12-13 2 Tes 2,4 Apr 13,1-6 šventvagystė
Iz 37,24 Per savo tarnus tu niekinai Viešpatį ir sakei: ‘Su daugybe kovos vežimų aš pasikėliau į kalnų aukštumas, Libano aukščiausias vietas. Aš iškirsiu jo aukštuosius kedrus, gražiausius kiparisus. Aš pasieksiu pačią aukštumą, Karmelio mišką. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 14,8 Iz 10,18 Iš 15,9 2 Kar 19,22-23 Ps 20,7 Iz 10,13-14 Iz 29,17 Iz 36,9 Iz 36,15-20 Iz 37,4 Ez 31,3-18 Dan 4,8-14 Dan 4,20-22 Dan 4,30 Zch 11,1-2 libano kedraslibano miškasmirtamirtų
Iz 37,25 Aš kasiau šulinius ir gėriau vandenį; savo kojų padais išdžiovinau upes apsiausties vietose’. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 20,10 Įst 11,10 2 Kar 19,23-24 Iz 36,12
Iz 37,26 Argi negirdėjai? Jau seniai Aš tai padariau, labai seniai tai paruošiau, tik dabar įvykdžiau, kad tu galėtum sustiprintus miestus paversti griuvėsių krūvomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Apd 2,23 Apd 4,27-28 1 Pt 2,8 Iz 10,5-6 Iz 10,15 Pr 50,20 Ps 17,13 Ps 76,10 Iz 25,1-2 Iz 45,7 Iz 46,10-11 Am 3,6 Jud 1,4
Iz 37,27 Todėl jų gyventojai bejėgiai, jie nusigando ir susigėdo, jie tapo kaip lauko žolė, kaip gležna žolė ant stogų, kuri nudžiūna neužaugusi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 129,6 Sk 14,9 2 Kar 19,26 Ps 37,2 Ps 90,5-6 Ps 92,7 Ps 103,15 Ps 127,1-2 Iz 19,16 Iz 40,6-8 Jer 5,10 Jer 37,10 Jok 1,10-11 1 Pt 1,24
Iz 37,28 Aš žinau, kaip tu gyveni, kaip tu įeini ir išeini, kaip tu siautėji prieš mane. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 139,1-11 Pat 5,21 Pat 15,3 Jer 23,23-24 Apr 2,13
Iz 37,29 Kadangi tavo siautėjimas prieš mane ir tavo pasipūtimas pasiekė mano ausis, Aš įversiu savo grandį į tavo šnerves ir tave pažabosiu, ir vesiu tave atgal keliu, kuriuo atėjai’. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 30,28 Ez 38,4 Iz 10,12 Iz 37,34 Ez 29,4 2 Kar 19,27-28 Job 15,25-26 Job 41,2 Ps 2,1-3 Ps 32,9 Ps 46,6 Ps 74,4 Ps 74,23 Ps 83,2 Ps 93,3-4 Iz 36,4 Iz 36,10 Iz 37,10 Am 4,2 Nah 1,9-11 Mt 27,24 Jn 15,22-23 Apd 9,4 Apd 22,22
Iz 37,30 Tau bus toks ženklas: šiais metais valgyk, ką randi, kitais metais maitinkis tuo, kas užaugs savaime; o trečiais metais sėkite ir pjaukite, sodinkite vynuogynus ir valgykite jų vaisus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,12 Kun 25,4-5 Kun 25,20-22 1 Kar 13,3-5 2 Kar 19,29 2 Kar 20,9 Iz 7,14 Iz 7,21-25 Iz 38,7
Iz 37,31 Judo namų likutis vėl leis šaknis apačioje ir neš vaisių viršuje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iz 27,6 2 Kar 19,30-31 Ps 80,9 Iz 1,9 Iz 6,13 Iz 10,20-22 Iz 65,9 Jer 30,19 Jer 44,28 Rom 9,27 Rom 11,5 Gal 3,29 palaimintas vaisiusvaisiaisvaisius

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį