Biblijos vartai

Atversta Iš 8,1-32 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 32.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: „Melskite Viešpatį, kad Jis pašalintų varles nuo manęs ir mano žmonių; tada išleisiu izraelitus aukoti Viešpačiui“. Varlės pasišalins nuo tavęs, iš tavo namų, nuo tavo tarnų ir tarnaičių, jos tik upėje tepasiliks!“ Mozė ir Aaronas, grįžę iš faraono, meldė Viešpatį pašalinti varles, kurias Jis buvo užleidęs faraonui. Tik kad vėl faraonas neapgautų, neišleisdamas tautos Viešpačiui aukoti!“ Mozė išėjo iš faraono ir meldė Viešpatį.

Iš 8,1 Tada Viešpats tarė Mozei: „Eik pas faraoną ir jam sakyk: ‘Taip sako Viešpats: ‘Išleisk mano žmones, kad jie man tarnautų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,18 Iš 3,12 Iš 5,1 Iš 4,23 Iš 7,16 Jer 1,17-19 Jer 15,19-21 Ez 2,6-7 varlės
Iš 8,2 Jei nesutiksi jų išleisti, užleisiu visą tavo kraštą varlėmis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,14 Iš 9,2 Ps 78,45 Ps 105,30 Apr 16,13-14 varlės
Iš 8,3 Upė knibždės varlėmis. Jos iš upės atrėplios į tavo namus, į tavo miegamąjį ir į tavo lovą, taip pat į tavo tarnų ir tarnaičių namus, į tavo krosnis ir į duonkubilius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,34 Ps 105,30 dangaus duonaduonaduonos
Iš 8,4 Per tave, tavo žmones ir visus tavo tarnus rėplios varlės’. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 107,40 Iz 19,11 Iz 19,22 Iz 23,9 Dan 4,37 Apd 12,22-23
Iš 8,5 Sakyk Aaronui: ‘Ištiesk savo ranką su lazda ant upių, perkasų, balų ir padaryk, kad varlės užplūstų Egipto šalį!’“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,19 Mozė palapinesvandens upės
Iš 8,6 Aaronas ištiesė ranką ant Egipto vandenų, ir varlės išrėpliojo ir užpildė Egipto kraštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 78,45 Ps 105,30 Kun 11,12 Apr 16,13
Iš 8,7 Tą patį padarė žyniai savo kerais ir iššaukė varles Egipto šalyje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,11 Iš 7,22 Įst 13,1-3 Mt 24,24 2 Tes 2,9-11 2 Tim 3,8 Apr 13,14 astrologaiburtai, kerėjimasburtininkųegzorcistasekzorcistaikryžkėlėmagijaokultizmaspagonybėraganavimasraganostaro kortos
Iš 8,8 Faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: „Melskite Viešpatį, kad Jis pašalintų varles nuo manęs ir mano žmonių; tada išleisiu izraelitus aukoti Viešpačiui“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,28 Iš 10,17 Sk 21,7 1 Kar 13,6 Iš 8,25-28 Iš 12,31-32 Apd 8,24 Iš 5,2 Iš 10,8-11 Iš 10,24-27 Iš 14,5 1 Sam 12,19 Ps 66,3 Ps 78,34-36 Jer 34,8-16
Iš 8,9 Mozė atsakė faraonui: „Paskirk laiką, kada melsti už tave, tavo tarnus ir tautą, kad varlės būtų pašalintos nuo tavęs, iš tavo namų ir kad jos tik upėje tepasiliktų“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ts 7,2 1 Kar 18,25 Iz 10,15
Iš 8,10 Jis atsakė: „Rytoj“. Mozė tarė: „Tebūna, kaip sakai, kad žinotum, jog nėra lygaus Viešpačiui, mūsų Dievui! En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,14 Įst 33,26 2 Sam 7,22 1 Krn 17,20 Ps 86,8 Iz 46,9 Jer 10,6-7 Iš 9,29 Iš 15,11 Įst 4,35 Įst 32,31 Ps 9,16 Ps 83,18 Ps 89,6-8 Pat 27,1 Iz 40,25 Jok 4,14 nebuvo dievorytojvaizduotė
Iš 8,11 Varlės pasišalins nuo tavęs, iš tavo namų, nuo tavo tarnų ir tarnaičių, jos tik upėje tepasiliks!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,3 Iš 8,9
Iš 8,12 Mozė ir Aaronas, grįžę iš faraono, meldė Viešpatį pašalinti varles, kurias Jis buvo užleidęs faraonui. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,30 Iš 9,33 Iš 10,18 Iš 8,8 Iš 32,11 1 Sam 12,23 Ez 36,37 Jok 5,16-18 Aarono lazda
Iš 8,13 Viešpats padarė, kaip Mozė prašė: varlės išgaišo namuose, kiemuose ir laukuose. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 34,10-12 varlės
Iš 8,14 Jie suvertė jas į krūvas. Visa šalis dvokė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,21 Iš 8,24 Iz 34,2 Ez 39,11 Jl 2,20
Iš 8,15 Faraonas, matydamas, kad atėjo ramybė, užkietino savo širdį ir neklausė, kaip Viešpats ir buvo sakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,4 Mok 8,11 Iš 4,21 Iš 7,13-14 Iš 14,5 Pat 29,1 Iz 26,10 Jer 34,7-11 Oz 6,4 Zch 7,11-12 Heb 3,8 Heb 3,15 Apr 16,9 dievas veikiafaraonasmeriba
Iš 8,16 Tada Viešpats tarė Mozei: „Liepk Aaronui ištiesti lazdą ir suduoti į žemės dulkes, kad jos pavirstų mašalais visoje Egipto šalyje!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,5 Iš 8,17 geležine lazdaiš dulkių
Iš 8,17 Aaronas ištiesė ranką su lazda ir sudavė į žemę. Tuoj mašalai apniko žmones ir gyvulius. Visos žemės dulkės virto mašalais Egipto krašte. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 105,31 Iz 23,9 Apd 12,23
Iš 8,18 Žyniai bandė tą patį padaryti savo kerais, bet negalėjo. Mašalai apniko žmones ir gyvulius. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 7,11 Iš 9,11 Dan 5,8 Pr 41,8 Iz 19,12 Iz 47,12-13 Dan 2,10-11 Dan 4,7 Lk 10,18 2 Tim 3,8-9 magijaraganavimasraganostaro kortosuodas
Iš 8,19 Tada žyniai tarė faraonui: „Tai Dievo pirštas!“ Bet faraono širdis buvo užkietinta ir jis neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 8,3 Lk 11,20 Iš 7,5 Iš 10,7 1 Sam 6,3 1 Sam 6,9 Dan 2,10-11 Dan 2,19 Mt 12,28 Jn 11,47 Apd 4,16
Iš 8,20 Viešpats tarė Mozei: „Atsikelk anksti rytą, prieik prie faraono, kai jis eis prie vandens, ir pasakyk jam: ‘Taip sako Viešpats: ‘Išleisk mano žmones, kad jie man tarnautų! En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,15 Iš 8,1 Iš 9,13 Iš 3,18 prisikėlė
Iš 8,21 Jei neišleisi mano tautos, užleisiu musių ant tavęs, tavo tarnų, tavo žmonių ir ant tavo namų taip, kad egiptiečių namai ir visa žemė bus pilna musių. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 78,45 Ps 105,31 Iz 7,18
Iš 8,22 Bet tą dieną Aš atskirsiu Gošeno kraštą, kuriame gyvena mano tauta. Ten nebus musių, kad žinotum, jog Aš esu visos žemės Viešpats. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 9,4 Iš 9,6 Iš 10,23 Iš 7,17 Iš 8,10 Iš 9,26 Mal 3,18 Iš 9,29 Iš 11,6-7 Iš 12,13 Ps 74,12 Ps 110,2 Ez 30,19 Dievas
Iš 8,23 Taip Aš atskirsiu savo ir tavo tautą. Rytoj įvyks šitas ženklas’“. En Lbd McGee mp3 Klausyti rytoj
Iš 8,24 Viešpats taip ir padarė. Dideli musių spiečiai apniko faraono ir jo tarnų namus ir visą Egipto šalį. Musės vargino kraštą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 78,45 Ps 105,31 Iš 8,21
Iš 8,25 Faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, jiems tarė: „Eikite, aukokite savo Dievui šioje šalyje!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,8 Iš 9,27 Iš 10,16 Iš 12,31 Apr 3,9
Iš 8,26 Mozė atsakė: „Netinka taip daryti. Egiptiečiai bjaurisi tuo, ką aukosime Viešpačiui, savo Dievui. Jei aukosime, kas egiptiečiams bjauru, argi jie mūsų neužmuš akmenimis? En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 43,32 Pr 46,34 Iš 3,18 Įst 7,25-26 Įst 12,30-31 1 Kar 11,5-7 2 Kar 23,13 Ezr 9,1 Iz 44,19 2 Kor 6,14-17
Iš 8,27 Tris dienas keliausime į dykumą aukoti Viešpačiui, savo Dievui, kaip Jis mums įsakė“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,18 Iš 3,12 Iš 5,1 Iš 10,26 Iš 34,11 Kun 10,1 Mt 28,20 triskart išsižadėti
Iš 8,28 Faraonas atsakė: „Aš išleisiu jus į dykumą aukoti Viešpačiui, savo Dievui. Tik nenueikite labai toli! Melskitės už mane!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,8 Iš 9,28 1 Kar 13,6 Iš 8,29 Iš 10,17 Ezr 6,10 Mok 6,10 Oz 10,2 Apd 8,24
Iš 8,29 Mozė atsakė: „Iš tavęs išėjęs, melsiu Viešpatį, kad muses pašalintų nuo tavęs, nuo tavo tarnų ir tarnaičių. Tik kad vėl faraonas neapgautų, neišleisdamas tautos Viešpačiui aukoti!“ En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 8,15 Iš 8,8 Jer 42,20-21 Ps 66,3 Ps 78,34-37 Apd 5,3-4 Gal 6,7 rytoj
Iš 8,30 Mozė išėjo iš faraono ir meldė Viešpatį. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,12 Iš 9,33 Jok 5,16
Iš 8,31 Viešpats padarė, kaip Mozė prašė. Jis pašalino muses nuo faraono, nuo jo tarnų ir žmonių taip, kad nė vienos nebeliko. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 8,32 Bet ir šįkart faraonas užkietino savo širdį ir neišleido tautos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 8,15 Iš 4,21 Iš 7,13-14 Iš 8,8 Iz 63,17 Apd 28,26-27 Rom 2,5 Jok 1,13-14 atkakliailaisvė žmogui

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį