Biblijos vartai

Atversta Iš 6,1-30 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 30.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Viešpats kalbėjo Mozei: „Eik, sakyk Egipto faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies!“ Mozė atsakė Viešpačiui: „Izraelitai manęs neklauso, tai kaipgi manęs klausys faraonas? Ir Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui, ir davė jiems įsakymą Izraelio vaikams ir faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelio vaikus iš Egipto šalies. Viešpats kalbėjo Mozei Egipto šalyje, sakydamas: „Aš esu Viešpats!

Iš 6,1 Viešpats atsakė Mozei: „Tu matysi, ką Aš padarysiu faraonui. Stiprios rankos priverstas, jis išleis juos; stiprios rankos priverstas, jis išvarys juos iš savo šalies“. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,33 Iš 12,39 Iš 3,19-20 Iš 11,1 Iš 12,31 Iš 13,3 Iš 14,13 Sk 23,23 Įst 4,34 Įst 32,39 2 Kar 7,2 2 Kar 7,19 2 Krn 20,17 Ps 12,5 Ps 89,13 Ps 136,12 Iz 63,12 Ez 20,33-34 apreiškimas
Iš 6,2 Dievas kalbėjo Mozei: „Aš esu Viešpats. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iz 42,8 Mal 3,6 Pr 15,7 Iš 6,6 Iš 6,8 Iš 14,18 Iš 17,1 Iš 20,2 Iz 43,11 Iz 43,15 Iz 44,6 Jer 9,24 Apd 17,24-25 yhwh
Iš 6,3 Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas Visagalis, tačiau savo vardu Viešpats jiems neapsireiškiau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 83,18 Pr 17,1 Ps 68,4 Pr 48,3 Iš 3,14 Jn 8,58 Pr 35,11 Iz 44,6 Apr 1,4 Pr 12,7-8 Pr 13,18 Pr 22,14 Pr 28,3 Iz 42,8 Iz 52,5-6 Abraomas Dievasaukščiausiojo dievoDievas vardasDievo patikimumasDievo varasDievo vardogalingasisyhwhiniciatyvaIzaokas JokūbasJahvėJėzaus vardasjozijaskodėl melstismatyti Dievąnesutarimaipalmesrugiaiskaidrušauktis Dievošlovintvardaivardai BiblijojevardaialdonaViešpats nesikeičia
Iš 6,4 Aš įtvirtinau su jais sandorą, norėdamas jiems duoti Kanaano šalį, kurioje jie buvo ateiviai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,18 Pr 28,4 Pr 17,7-8 Pr 26,3 Pr 6,18 Pr 15,13 Pr 17,4 Pr 17,13 Pr 23,4 Pr 28,13 2 Sam 23,5 Ps 105,12 Iz 55,3 Apd 7,5 šventojoje žemėje
Iš 6,5 Ir Aš išgirdau Izraelio vaikų, kuriuos yra pavergę egiptiečiai, vaitojimą, ir atsiminiau savo sandorą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,24 Pr 8,1 Pr 9,15 Iš 3,7 Ps 105,8 Ps 106,44-45 Iz 63,9 Lk 1,54 Lk 1,72 Dievo sandorosžmoniu laisvė
Iš 6,6 Todėl sakyk izraelitams, kad Aš esu Viešpats; Aš jus išvesiu iš egiptiečių priespaudos, išlaisvinsiu iš vergystės ir išgelbėsiu jus savo ištiesta ranka ir dideliais teismais. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 26,8 Įst 7,8 1 Krn 17,21 Iš 3,17 Iš 7,4 Iš 15,13 Neh 1,10 2 Kar 17,36 Ps 136,11-12 Iš 6,2 Iš 6,8 Iš 6,29 Įst 4,23 Įst 15,15 Ps 81,6 Iz 9,12 Iz 9,17 Iz 9,21 Ez 20,7-9 atpirkimasDievas GelbėtojasDievo atpirkimastikėjimo namiskiamspascha
Iš 6,7 Aš jus priimsiu, kad būtumėte mano tauta, ir Aš būsiu jūsų Dievas, kad žinotumėte, jog esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedė iš egiptiečių vergijos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 4,20 Įst 7,6 Įst 29,13 Pr 17,7-8 Iš 29,45-46 Įst 14,2 Įst 26,18 Apr 21,7 Iš 5,4-5 Iš 6,6 Iš 16,12 Iš 19,5-6 2 Sam 7,23-24 Ps 81,6 Iz 41,20 Jer 31,33 Oz 1,10 Zch 13,9 Mt 22,32 Rom 8,31 Heb 11,16 1 Pt 2,10 Apr 21,3 ištvėrmįvienišumas
Iš 6,8 Aš nuvesiu jus į šalį, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui; ją duosiu jums paveldėti, nes Aš esu Viešpats!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 15,18 Pr 26,3 Pr 14,22 Ez 20,5-6 Pr 28,13 Pr 35,12 Iš 32,13 Įst 32,40 Ez 20,42 Ez 47,14 Pr 22,16-17 Iš 6,2 Iš 6,6 Sk 23,19 1 Sam 15,29 Ps 136,21-22 Ez 20,15 Ez 20,23 Ez 20,28 Ez 36,7 Dievo žemėpažadėta žemė
Iš 6,9 Mozė taip kalbėjo izraelitams, bet jie neklausė jo dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 5,21 Iš 14,12 Sk 21,4 Job 21,4 Pat 14,19 MozėMozės žmonaneviltis
Iš 6,10 Viešpats kalbėjo Mozei: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iš 6,11 „Eik, sakyk Egipto faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies!“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 3,10 Iš 5,1 Iš 5,23 Iš 6,29 Iš 7,1 Mozė
Iš 6,12 Mozė atsakė Viešpačiui: „Izraelitai manęs neklauso, tai kaipgi manęs klausys faraonas? Mano lūpos neapipjaustytos“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 4,10 Iš 6,30 Jer 1,6 Iš 6,9 Jer 6,10 Iš 3,13 Iš 4,29-31 Iš 5,19-21 Kun 26,41 Įst 30,6 Iz 6,5 Jer 9,26 Apd 7,51 abejojimasapipjaustymasautizmasdemokratijaMozė
Iš 6,13 Ir Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui, ir davė jiems įsakymą Izraelio vaikams ir faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelio vaikus iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 27,19 Sk 27,23 Įst 31,14 Ps 91,11 Mt 4,6 1 Tim 1,18 1 Tim 5,21 1 Tim 6,13 1 Tim 6,17 2 Tim 2,4 2 Tim 4,1 Aarono lazdaMozėtvarkos dievas
Iš 6,14 Šitie yra vyresnieji savo tėvų namuose. Izraelio pirmagimio Rubeno sūnūs: Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis. Tai yra Rubeno giminės šeimos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 46,9 1 Krn 5,3 Sk 26,5-7 Pr 49,3-4 Iš 6,25 Joz 13,15 Joz 13,23 Joz 14,1 Joz 19,51 1 Krn 5,24 1 Krn 7,2 1 Krn 7,7 1 Krn 8,6
Iš 6,15 Simeono sūnūs: Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jachinas, Coharas ir kanaanietės sūnus Saulius. Tai yra Simeono giminės šeimos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 46,10 1 Krn 4,24 Sk 26,12-13
Iš 6,16 Šitie yra Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. Levis gyveno šimtą trisdešimt septynerius metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 46,11 Sk 3,17 1 Krn 6,1 1 Krn 6,16 Sk 26,57 Pr 35,28 Pr 47,28 Pr 50,26 Iš 6,18 Iš 6,20 1 Krn 23,6 septynias kartas
Iš 6,17 Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 6,17 Sk 3,18 1 Krn 23,7 Pr 46,11
Iš 6,18 Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. Kehatas gyveno šimtą trisdešimt trejus metus. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Krn 6,2 1 Krn 6,18 Sk 3,19 Sk 26,57 septynias kartas
Iš 6,19 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 3,20 1 Krn 6,19 1 Krn 23,21
Iš 6,20 Amramas vedė savo tetą Jochebedą. Ji pagimdė Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno šimtą trisdešimt septynerius metus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 2,1-2 Sk 26,59 Iš 6,16 Iš 6,18 Aarono lazdaAbraomas sesuoEgiptas Mozėgraži moteriskraujomaišamarųMozė dykumojeMozės mamaMozės žmonaseptynias kartastrys dukrosžmonių santykiai
Iš 6,21 Iccharo sūnūs: Korachas, Nefegas ir Zichris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 16,1 1 Krn 6,37-38 Iš 6,24 Sk 16,32 Sk 26,10-11
Iš 6,22 Uzielio sūnūs: Mišaelis, Elicafanas ir Sitris. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,4 Sk 3,30 Neh 3,20
Iš 6,23 Aaronas vedė Elišebą, Aminadabo dukterį, Naasono seserį. Ji pagimdė Nadabą, Abihuvą, Eleazarą ir Itamarą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rūt 4,19-20 Sk 1,7 Sk 2,3 1 Krn 2,10 1 Krn 6,3 Mt 1,4 Iš 24,1 Iš 24,9 Kun 10,1-2 Sk 3,2-4 Sk 20,25 Sk 26,60-61 1 Krn 24,1-2 Lk 1,5 AaronoAarono lazdamano stiprybenardas
Iš 6,24 Koracho sūnūs: Asiras, Elkana ir Abiasafas. Tai yra korachų šeimos. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Krn 6,22-23 Iš 6,21 Sk 16,1 Sk 16,32 Sk 26,9-11 1 Sam 1,1 1 Krn 6,27-28 1 Krn 6,33 1 Krn 6,37-38 Ps 84,1-1
Iš 6,25 Aarono sūnus Eleazaras vedė vieną iš Putielio dukterų. Ji pagimdė Finehasą. Šitie yra Levio giminės šeimų vyresnieji. En Lbd McGee mp3 Klausyti Joz 24,33 Sk 25,7-13 Sk 31,6 Joz 22,13 Joz 22,31-32 Ts 20,28 Ps 106,30-31 mano stiprybe
Iš 6,26 Aaronas ir Mozė yra tie, kuriems Viešpats įsakė išvesti izraelitus iš Egipto šalies. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 7,4 Iš 12,17 Iš 12,51 Iš 6,13 Sk 33,1 Pr 2,1 Iš 3,10-11 Iš 6,7 Iš 6,20 Iš 13,18 Iš 20,2 Iš 32,1 Iš 32,7 Iš 32,11 Joz 24,5 1 Sam 12,6 1 Sam 12,8 1 Krn 6,3 Ps 77,20 Ps 99,6 Mch 6,4 Apd 7,35-36
Iš 6,27 Jie yra tie, kurie kalbėjo faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų izraelitus iš Egipto. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 5,1-3 Iš 6,13 Iš 6,26 Iš 7,10 Iš 32,7 Iš 33,1 Ps 77,20 Mch 6,4
Iš 6,28 Viešpats kalbėjo Mozei Egipto šalyje, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 
Iš 6,29 sakydamas: „Aš esu Viešpats! Pasakyk faraonui, Egipto karaliui, visa, ką tau kalbu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,11 Iš 7,2 Iš 6,2 Iš 6,6 Iš 6,8 Jer 1,7-8 Jer 1,17-19 Jer 23,28 Jer 26,2 Ez 2,6-7 Ez 3,11 Ez 3,17 Mt 28,20 Apd 20,27
Iš 6,30 Bet Mozė sakė Viešpaties akivaizdoje: „Aš esu neapipjaustytomis lūpomis, kaip manęs klausys faraonas?“ En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 6,12 Iš 4,10 1 Kor 9,16-17

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį