Biblijos vartai

Atversta Iš 34,1-35 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 35.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jis iškirto iš akmens dvi plokštes, kokios buvo pirmosios; atsikėlęs anksti rytą, užlipo į Sinajaus kalną, kaip Viešpats buvo įsakęs, nešdamas rankose plokštes. Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė: „Viešpats, Viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybes ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki trečios ir ketvirtos kartos“. Ir jis sakė: „Jei radau malonę Tavo akyse, Viešpatie, maldauju Tave, eik kartu su mumis, nes tauta yra kietasprandė; atleisk mūsų neteisybes ir nuodėmes, padaryk mus savo nuosavybe!“ Viešpats atsakė: „Štai darau sandorą ir visos tavo tautos akyse darysiu stebuklus, kokių niekas nedarė žemėje ir jokiose tautose.

Iš 34,1 Viešpats tarė Mozei: „Išsikirsk dvi akmenines plokštes. Aš jose įrašysiu žodžius, kurie buvo sudaužytose plokštėse. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 32,19 Iš 31,18 Iš 32,16 Iš 34,28 Įst 9,15-17 Įst 10,1-4 Ps 119,89 akmenisdešimt įsakymųiškalbaMozės mirtisraudona karveįstatymaiapreiškimas
Iš 34,2 Rytą būk pasiruošęs, užlipk į Sinajaus kalną ir atsistok mano akivaizdoje. En Lbd  Iš 19,20 Iš 19,11 Iš 19,24 Iš 24,12 Įst 9,25 Sinajaus kalnas
Iš 34,3 Nė vienas su tavimi tegul neateina ir nė vienas tenepasirodo visame kalne. Taip pat galvijai ir avys tenesigano prie kalno“. En Lbd  Iš 19,12-13 Iš 19,21 Kun 16,17 1 Tim 2,5 Heb 12,20 aukso veršissniegena
Iš 34,4 Jis iškirto iš akmens dvi plokštes, kokios buvo pirmosios; atsikėlęs anksti rytą, užlipo į Sinajaus kalną, kaip Viešpats buvo įsakęs, nešdamas rankose plokštes. En Lbd  katesraudona karveSinajaus kalnas
Iš 34,5 Viešpats nužengė debesyje ir atsistojo šalia jo, ir paskelbė Viešpaties vardą. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,19 Iš 33,9 Sk 11,25 Lk 9,34-35 Iš 19,18 Sk 11,17 Sk 14,17 Įst 32,3 1 Kar 8,10-12 Ps 102,21 Pat 18,10 Iz 1,10 debesysgailestingumo aukagailestingas
Iš 34,6 Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė: „Viešpats, Viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Ps 86,15 Jl 2,13 Neh 9,17 Rom 2,4 2 Krn 30,9 Ps 108,4 Ps 145,8 Jon 4,2 Sk 14,17-19 Ps 86,5 Ps 103,8-13 Ps 138,2 Ps 57,10 Ps 111,4 Ps 112,4 Ps 116,5 Jn 1,17 Rom 5,20-21 Iš 3,13-16 Iš 22,27 Iš 33,20-23 Įst 5,10 1 Kar 19,11 Ps 31,19 Ps 91,4 Ps 111,8 Ps 146,6 Iz 12,4 Rd 3,23 Mch 7,18 Mch 7,20 Ef 1,7-8 aš atėjauistikimybemergaitėnesidaryk saupasaulio sutvėrimasprotėvių nuodėmės
Iš 34,7 parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybes ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki trečios ir ketvirtos kartos“. En Lbd  Iš 20,5-6 Iš 23,7 Job 10,14 Ps 103,3 Ps 130,4 Jer 32,18 Dan 9,9 Heb 12,29 1 Jn 1,9 Iš 23,21 Įst 5,9-10 Joz 24,19 Dan 9,4 Nah 1,2-3 Nah 1,6 Rom 3,19-26 Rom 4,7-8 Rom 9,22-23 Ef 1,7 Ef 4,32 Apr 20,15 Apr 21,8 Sk 14,18-23 Įst 32,35 Neh 1,5 Neh 9,32 Ps 9,16-17 Ps 11,5-6 Ps 58,10-11 Ps 86,15 Ps 136,10 Ps 136,15 Iz 45,21 Mch 6,11 Mch 7,18 Mt 6,14-15 Mt 12,31 Mt 18,32-35 Lk 7,42 Lk 7,48 Apd 5,31 Apd 13,38 Rom 2,4-9 antra kartaapleidaiaš atėjauatpazinti nuodemeidekalogasdešimt įsakymųdidžiosios nuodėmėsDievas atlyginaDievo atleidimasgyvuliaiJėzus išlaisvinakas keikiakeiksmaimeilė vaikainežinaunuodėmespasaulio sutvėrimaspiktas dievasprakeikimasprakeikimo vaikaiprotėvių nuodėmėsšalintisši kartatrecia kartavientisumas
Iš 34,8 Mozė skubiai nusilenkė iki žemės ir pagarbino Viešpatį. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,31 Pr 17,3 2 Krn 20,18 garbintišlovinimasDievo ieškojimas
Iš 34,9 Ir jis sakė: „Jei radau malonę Tavo akyse, Viešpatie, maldauju Tave, eik kartu su mumis, nes tauta yra kietasprandė; atleisk mūsų neteisybes ir nuodėmes, padaryk mus savo nuosavybe!“ En Lbd  Ps 33,12 Iš 32,9 Įst 32,9 Ps 28,9 Ps 78,62 Ps 94,14 Jer 10,16 Zch 2,12 Iš 19,5 Iš 33,3-5 Iš 33,13-17 Sk 14,19 Ps 25,11 Ps 135,4 Iz 48,4 Mt 28,20 sustingti
Iš 34,10 Viešpats atsakė: „Štai darau sandorą ir visos tavo tautos akyse darysiu stebuklus, kokių niekas nedarė žemėje ir jokiose tautose. Šita tauta matys Viešpaties darbą, nes Aš su tavimi darysiu baisių dalykų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 5,2-3 Įst 10,21 Joz 6,20 Joz 10,12-13 2 Sam 7,23 Ps 77,14 Ps 78,12 Ps 145,6 Iz 64,3 Iš 24,7-8 Iš 34,27 Įst 4,13 Įst 4,32-37 Įst 29,12-14 Įst 32,30 Ps 65,5 Ps 66,3 Ps 66,5 Ps 68,35 Ps 76,12 Ps 106,22 Ps 147,20 Jer 32,21
Iš 34,11 Įsidėmėk, ką šiandien tau įsakau. Aš išvarysiu tavo akivaizdoje amoritus, kanaaniečius, hetitus, perizus, hivus ir jebusiečius. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,2 Pr 15,18-21 Iš 3,8 Iš 3,17 Įst 4,1-2 Įst 4,40 Įst 5,32 Įst 6,3 Įst 6,25-1 Įst 7,19 Įst 9,4-5 Įst 12,28 Įst 12,32 Įst 28,1 Mt 28,20 Jn 14,21
Iš 34,12 Saugokis ir nedaryk sandoros su tų kraštų gyventojais, kad jie netaptų spąstais tarp jūsų: En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,32-33 Įst 7,2 Joz 23,12-13 Įst 7,16 Ts 2,2-3 Ts 8,27 Ps 106,36 nardas
Iš 34,13 sugriauk jų aukurus, sutrupink atvaizdus ir iškirsk giraites. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,24 2 Kar 18,4 Ts 6,25 Įst 7,5 Ts 2,2 2 Kar 23,14 2 Krn 31,1 2 Krn 34,3-4 Įst 7,25-26 Įst 12,2-3 Įst 16,21 dievas žmona
Iš 34,14 Negarbink svetimų dievų, nes Viešpats yra pavydus Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,3-5 Įst 4,24 Įst 6,15 Įst 29,20 Įst 32,21 Nah 1,2 Iš 33,19 Iš 34,5-7 Įst 5,7 Įst 5,24 Įst 32,16 Joz 24,19 Iz 9,6 Iz 57,15 Mt 4,10 1 Kor 10,22 abnerisDievasDievas pavydusgarbintikitų Dievųmarijos garbinimasnebuvo dievopavydaspavyduspavydus dievaspigus garbinimasstabmeldystėšlovinimastelevizijavienas Dievas
Iš 34,15 Nedaryk sandoros su anų kraštų žmonėmis, kad kas nors iš jų garbinęs stabus nepasikviestų tavęs jų aukų valgyti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 25,2 Ts 2,17 1 Kor 8,4 Iš 34,12 Kun 17,7 Įst 31,16 Ps 106,28 Jer 3,9 1 Kor 8,7 1 Kor 8,10 1 Kor 10,27 Iš 23,32 Iš 34,10 Kun 20,5-6 Sk 15,39 Įst 7,2 Ezr 6,9 Ps 73,27 Oz 4,12 Oz 9,1 1 Kor 10,20-21 Apr 2,20 Apr 17,1-5
Iš 34,16 Neimk savo sūnums žmonų iš jų dukterų, kad jos, garbindamos stabus, neįtrauktų ir tavo sūnų garbinti jų dievų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 7,3-4 1 Kar 11,2-4 Ezr 9,2 Neh 13,25 Sk 25,1-2 Neh 13,23 2 Kor 6,14-17 delnaikiekvienas keliasskundai
Iš 34,17 Nepasigamink nulietų dievų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,8 Kun 19,4 Iz 46,6-7 Jer 10,14 Apd 17,29 Apd 19,26 stabai
Iš 34,18 Švęsk Neraugintos duonos šventę. Septynias dienas valgyk neraugintą duoną Abibo mėnesį, kaip įsakiau, nes Abibo mėnesį išėjai iš Egipto. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 13,4 Kun 23,6 Iš 12,2 Iš 12,15-20 Iš 13,6-7 Iš 23,15 Įst 16,1-4 Mk 14,1 Lk 22,1 Apd 12,3
Iš 34,19 Visų gyvulių pirmagimiai yra mano – patinėliai jautukai ir ėriukai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 13,2 Iš 22,29 Iš 13,12 Sk 18,15-17 Ez 44,30 Lk 2,23 matrica
Iš 34,20 Asilo pirmagimį išpirksi avinu, o jei jo neišpirksi, nusuk jam sprandą. Pirmagimius savo sūnus išpirk ir nepasirodyk mano akivaizdoje tuščiomis rankomis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,15 Įst 16,16 Iš 13,15 Iš 13,13 Sk 18,15 Iš 13,10 Sk 3,45-51 1 Sam 9,7-8 2 Sam 24,24 pilietybėsunaikink viskatuščia kalba
Iš 34,21 Šešias dienas dirbk, septintą dieną ilsėkis, net sėjos ir pjūties metu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,12 Iš 35,2 Įst 21,4 Lk 13,14 Pr 45,6 Iš 20,9-11 Įst 5,12-15 1 Sam 8,12 Iz 30,24 Lk 23,56 gailestingumo darbaipjūtispoilsisprakaitusabatassabato Viešpats
Iš 34,22 Švęsk Savaičių šventę, tai yra pirmųjų kviečių derliaus šventę, taip pat Derliaus nuėmimo šventę, metams baigiantis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,16 Sk 28,16-31 Sk 29,12-39 Įst 16,10-15 Jn 7,2 Apd 2,1 blondinepirmieji vaisiaipjūtissekminėssniegenašaltinisšventa dienašventimasšvęsti
Iš 34,23 Tris kartus per metus visi tavo vyrai privalo pasirodyti Viešpaties, Izraelio Dievo, akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,14 Iš 23,17 Įst 16,16 Pr 32,28 Pr 33,20 Ps 84,7
Iš 34,24 Aš išvarysiu tautas prieš tave ir išplėsiu tavo krašto ribas; niekas nepuls tavo žemių, tau išėjus pasirodyti tris kartus per metus Viešpaties, tavo Dievo, akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 33,2 Ps 78,55 Iš 23,27-31 Įst 7,1 Įst 12,20 Įst 19,8 Ps 80,8 Pat 16,7 Pr 35,5 Iš 34,11 Kun 18,24 1 Krn 4,10 2 Krn 17,10 Job 1,10 Apd 18,10 Dievasišplėsti širdįsustiprin
Iš 34,25 Neaukok mano aukos kraujo kartu su raugu; nieko nepalik iki ryto iš Paschos aukos. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 23,18 Iš 12,10 Iš 12,8 Iš 12,20 Iš 29,34 Kun 7,15 Sk 9,12 Įst 16,3 1 Kor 5,7-8
Iš 34,26 Savo lauko pirmuosius vaisius atgabenk į Viešpaties Dievo namus. Nevirk ožiuko jo motinos piene“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 23,19 Įst 14,21 Įst 26,2 Įst 26,10 Pat 3,9-10 Mt 6,33 1 Kor 15,20 Jok 1,18 pasilikite manyjepienaspirmieji vaisiaitrys sėklos
Iš 34,27 Viešpats tarė Mozei: „Užrašyk žodžius, kuriais padariau sandorą su tavimi ir Izraeliu“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 17,14 Iš 24,4 Iš 34,10 Įst 31,9 Iš 24,7 Įst 4,13 dvi sandorosįstatymaimatricaMozės mirtis
Iš 34,28 Jis buvo ant kalno su Viešpačiu keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, nevalgė duonos ir negėrė vandens. Ir Jis įrašė plokštėse sandoros žodžius, dešimt įsakymų. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 24,18 Iš 31,18 Iš 34,1 Įst 4,13 Iš 32,16 Įst 9,9 Įst 9,18 Įst 9,25 Įst 10,2-4 2 Kor 3,7 apleidaichamasdešimt įsakymųdidysis įsakymasdienu pasninkasdievo įsakymuįsakymaiistatymasišorėjėzus dykumojeketuriasdešimt dienųleviomarškiniainauja sandoranesidaryk saunmapasninkaspasninkas maldapavirto druskospersekiotiprikaltassandorasenas įstatymasskaicius aštuoniskaicius vienuolikateisino
Iš 34,29 Nužengdamas nuo Sinajaus kalno, Mozė nešėsi dvi liudijimo plokštes ir nežinojo, kad jo veidas po pašnekesio su Viešpačiu spindėjo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 32,15 Mt 17,2 2 Kor 3,13 Iš 16,15 Joz 2,4 Joz 8,14 Ts 16,20 Mk 9,6 Mk 14,40 Lk 2,49 Lk 9,29 Jn 5,13 Apd 6,15 Apd 12,9 Apd 23,5 2 Kor 3,7-9 Apr 1,16 Apr 10,1
Iš 34,30 Aaronas ir izraelitai, matydami spindintį Mozės veidą, bijojo prie jo priartėti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 12,8 Mk 9,3 Mk 9,15 Lk 5,8
Iš 34,31 Tik jam pašaukus, Aaronas ir visi vyresnieji susirinko pas jį. Mozė kalbėjo su jais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 45,3 Pr 45,15 Iš 3,15 Iš 24,1-3
Iš 34,32 Po to susirinko ir visi izraelitai. Jis jiems perdavė viską, ką Viešpats jam kalbėjo Sinajaus kalne. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,1 Iš 24,3 Sk 15,40 1 Kar 22,14 Mt 28,20 1 Kor 11,23 1 Kor 15,3
Iš 34,33 Baigęs kalbėti, jis užsidėjo ant veido gaubtuvą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Rom 10,4 2 Kor 3,13-18 2 Kor 4,4-6 gaubtas
Iš 34,34 Įėjęs pas Viešpatį ir su Juo kalbėdamas, Mozė gaubtuvą nusiimdavo. Išėjęs perduodavo izraelitams viską, kas jam buvo įsakyta. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Kor 3,16 Heb 4,16 Heb 10,19-22 gaubtas
Iš 34,35 Izraelio vaikai matė Mozės veidą, kad jis spindėjo, ir Mozė užsidėdavo gaubtuvą, iki eidavo kalbėti su Juo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 34,29-30 Mok 8,1 Dan 12,3 Mt 5,16 Mt 13,43 Jn 5,35 Fil 2,15 gaubtas

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį