Biblijos vartai

Atversta Iš 33,1-23 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 23.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Nes Viešpats sakė Mozei: „Kalbėk Izraelio tautai: ‘Jūs esate kietasprandė tauta: jei įeičiau pas jus nors trumpam, sunaikinčiau jus. Mozei įėjus į Susitikimo palapinę, debesies stulpas nusileisdavo ir stovėdavo prie palapinės įėjimo ir Viešpats kalbėdavosi su Moze. Viešpats atsakė Mozei: „Ir šį prašymą patenkinsiu, nes radai malonę mano akyse ir Aš žinau tavo vardą“.

Iš 33,1 Viešpats kalbėjo Mozei: „Eik ir keliauk iš šitos vietos su tauta, kurią išvedei iš Egipto, į šalį, apie kurią prisiekiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, sakydamas: ‘Aš ją duosiu tavo palikuonims’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 12,7 Iš 32,13 Pr 26,3 Iš 32,7 Pr 13,14-17 Pr 15,18 Pr 22,16-18 Pr 28,13-15 Iš 17,3 Iš 32,1 Iš 32,34 aukojodaiktusDievas apsireiškiaDievui patinkaEgiptieciaiEgiptogalgraužtisiš pasaulioJahvėjis prisiėmėkrentantislikęsnorasnusimetėpakeispalikuonispiktasispiliečiaisavo naudossugrįžotoliautvarkosvaldingumsvisagalisapreiškimas
Iš 33,2 Aš siųsiu pirma tavęs angelą ir išstumsiu kanaaniečius, amoritus, hetitus, perizus, hivus ir jebusiečius. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 32,34 Joz 24,11 Iš 3,8 Iš 3,17 Iš 23,20 Iš 23,27-31 Iš 34,11 Įst 7,22
Iš 33,3 Eik į žemę, plūstančią pienu ir medumi; tačiau Aš pats neisiu su jumis, kadangi esate kietasprandė tauta, kad kartais nesunaikinčiau jūsų kelyje“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,8 Iš 32,9-10 Iš 33,15-17 Sk 16,21 Sk 16,45 Iš 13,5 Iš 23,21 Iš 32,14 Iš 34,9 Kun 20,24 Sk 13,27 Sk 14,8 Sk 14,12 Sk 16,13 Įst 9,6-13 Įst 32,26-27 Joz 5,6 1 Sam 2,30 Ps 78,8 Jer 11,5 Jer 18,7-10 Ez 3,18-19 Ez 33,13-16 Am 3,13-14 Jon 3,4 Jon 3,10 Apd 7,51 Dievui patinkajuodgrūdėkurapkapienaspienas mamossilpnsustingtisviestasvarškė
Iš 33,4 Tauta, išgirdusi tokią blogą žinią, nuliūdo, nė vienas nesipuošė papuošalais. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Sk 14,39 Sk 14,1 Ez 24,17 Ez 24,23 Ez 26,16 Kun 10,6 2 Sam 19,24 1 Kar 21,27 2 Kar 19,1 Ezr 9,3 Est 4,1-4 Job 1,20 Job 2,12 Iz 32,11 Oz 7,14 Jon 3,6 Zch 7,3 Zch 7,5 gedulaspapuošalai
Iš 33,5 Nes Viešpats sakė Mozei: „Kalbėk Izraelio tautai: ‘Jūs esate kietasprandė tauta: jei įeičiau pas jus nors trumpam, sunaikinčiau jus. Todėl nusiimkite savo papuošalus, kad žinočiau, ką su jumis daryti’“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 18,21 Pr 22,12 Iš 33,3-4 Sk 16,21 Sk 16,45-46 Įst 8,2 Job 34,20 Ps 73,19 Ps 139,23 Iz 22,12 Rd 4,6 papuošalai
Iš 33,6 Izraelitai nusiėmė nuo savęs papuošalus prie Horebo kalno. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 33,4 Iš 32,3 Jer 2,19 Sinajaus kalnas
Iš 33,7 Mozė ištiesė palapinę toli už stovyklos ir pavadino ją Susitikimo palapine. Visi žmonės, kurie ieškojo Viešpaties, eidavo iš stovyklos prie Susitikimo palapinės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 29,42-43 Įst 4,29 2 Sam 21,1 Ps 10,1 Ps 27,8 Ps 35,22 Pat 15,29 Iz 55,6-7 Iz 59,2 Oz 9,12 Mt 7,7-8 Heb 13,11-13 palapinepalapinių šventetevas vienatyla
Iš 33,8 Kai Mozė eidavo į palapinę, visi žmonės pakildavo ir stovėdavo savo palapinių angose, sekdami jį akimis, kol jis įeidavo palapinėn. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 16,27 Mozė palapinespalapinių švente
Iš 33,9 Mozei įėjus į Susitikimo palapinę, debesies stulpas nusileisdavo ir stovėdavo prie palapinės įėjimo ir Viešpats kalbėdavosi su Moze. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 99,7 Iš 31,18 Pr 17,22 Pr 18,33 Iš 13,21-22 Iš 25,22 Iš 33,11 Iš 34,3 Iš 34,9 Sk 11,17 Ez 3,22 palapineteosofija
Iš 33,10 Visa tauta matė debesies stulpą prie palapinės įėjimo, ir visi žmonės pakildavo ir pagarbindavo savo palapinių angose. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 4,31 1 Kar 8,14 1 Kar 8,22 Lk 18,13
Iš 33,11 Viešpats kalbėdavo su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo draugu. Jam grįžtant į stovyklą, jo tarnas Jozuė, Nūno sūnus, jaunas vyras, nepasitraukdavo nuo palapinės. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 12,8 Įst 34,10 Pr 32,30 Iš 24,13 Iš 17,9 Iš 32,17 2 Krn 20,7 Iš 33,9 Įst 5,4 Job 16,21 Iz 42,8 Jn 3,29 Jn 11,11 Jn 15,14-15 Jok 2,23 Dievo draugaidonaldasdraugaidraugasdraugas pasauliuidraugystėdraugystės svarbaEgiptas MozėgalijotasJėzaus draugaikasdienis procesasmylėk artimaMozėMozė dykumojeMozė nešėsiMozė palapinesMozės kūnonepriekaištingapagalba drauguiper veidąprincassunkumaitevas vienatylaViešpats artivisažinis
Iš 33,12 Mozė tarė Viešpačiui: „Liepei išvesti šitą tautą ir nepasakei, ką siųsi su manimi, tačiau sakei: ‘Aš tave pažįstu ir žinau tavo vardą, tu radai malonę mano akyse’. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,17 Iš 32,34 Jn 10,14-15 2 Tim 2,19 Pr 18,19 Iš 3,10 Iš 33,1 Ps 1,6 Iz 43,1 Jer 1,5 motinos įsčioseNojaus sunuszmoniu akyse
Iš 33,13 Jei tad radau malonę Tavo akyse, apreikšk man savo kelius, kad Tave pažinčiau ir galėčiau atrasti malonę Tavo akyse, nes tie žmonės yra Tavo tauta“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 9,29 Ps 25,4 Įst 9,26 Ps 86,11 Ps 119,33 Iš 34,9 Ps 27,11 Jl 2,17 Iš 32,7 Iš 33,17-18 Gg 1,7-8 Iz 30,21 Iz 63,17 Iz 63,19 Jn 17,3 Rom 11,28 Ef 1,17 Kol 1,10 2 Pt 3,18 Dievo pažinimassavistabaviešpatie, parodyk
Iš 33,14 Viešpats atsakė: „Mano artumas eis su tavimi, ir Aš įvesiu tave į poilsį“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Joz 21,44 Joz 22,4 Iz 63,9 Įst 3,20 Joz 1,5 Joz 23,1 Ps 95,11 Iš 13,21 Jer 6,16 Mt 11,28 Mt 28,20 Heb 4,8-9 alyvų kalnasapvali žemėatleidimas kančiabaisus DievasDievo buvimasDievo poilsisDievui patinkaJėzaus išgyvenimaimiegasnuvarginopaDangių sparnuočiaipavargaupoilsisramiai mieguširdi draskotevas vienažemės išsaugojimas
Iš 33,15 Mozė atsakė: „Jei Tavo artumas neis, nevesk mūsų niekur iš šitos vietos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 33,3 Iš 34,9 Ps 4,6 Jėzaus laukimas
Iš 33,16 Nes kaip man sužinoti, kad aš ir Tavo tauta atradome malonę Tavo akyse? Ar ne iš to, kad Tu eisi su mumis? Taip aš ir Tavo tauta būsime išskirti iš visų žemės tautų“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Sk 14,14 Iš 19,5-6 Iš 34,10 1 Kar 8,53 Iš 8,22 Sk 23,9 Įst 4,7 Įst 4,34 2 Sam 7,23 Ps 147,20 Mt 1,23 2 Kor 6,17 pašventinimasšventėjimas
Iš 33,17 Viešpats atsakė Mozei: „Ir šį prašymą patenkinsiu, nes radai malonę mano akyse ir Aš žinau tavo vardą“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 19,21 Iš 33,12 Pr 6,8 Pr 18,32 Pr 19,19 Iz 65,24 Jn 16,23 Jok 5,16 1 Jn 5,14-15 Dievui patinka
Iš 33,18 Mozė prašė: „Parodyk man savo šlovę“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 33,20 1 Tim 6,16 Ps 4,6 Jn 1,18 2 Kor 3,18 2 Kor 4,6 Tit 2,13 Apr 21,23 Dievo garbėDievo gerumasDievo šlovėgyglysšlovėžmogaus garbė
Iš 33,19 Viešpats atsakė: „Aš leisiu visai savo šlovei praeiti pro tave ir paskelbsiu tau Viešpaties vardą, ir būsiu maloningas tam, kam būsiu maloningas, ir pasigailėsiu to, ko pasigailėsiu. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 34,5-7 Iz 7,14 Iz 9,6 Jer 31,14 Iš 3,13-15 Neh 9,25 Ps 25,13 Ps 65,4 Iz 12,4 Jer 31,12 Zch 9,17 Rom 2,4 Rom 9,15-18 Rom 9,23 Ef 1,6-8 begalinio gerumobūk maloningasdėl gailestingumoDievas gerasDievas.yra meilėDievo gailestingumasempatijagailestingumasgailestisgėrisgerumasjausmaiklaidinimaskumščiailemtisnulemtapasigailejimaspredestinacijaširdies gerumasužuojautaViešpaties gerumasViešpats maloningasžąsisžmogaus garbė
Iš 33,20 Mano veido negalėsi matyti, nes žmogus, mane pamatęs, negali išlikti gyvas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iz 6,5 Pr 32,30 Iš 24,10 Įst 5,24 Ts 6,22 Ts 13,22 Jn 1,18 1 Tim 6,16 Heb 1,13 Apr 1,16-17 ateistasateizmasDievas gydoDievas matomasDievo naikintojasgaidysgandasiškrypimasišvaizdakanaanaslaisvas pasirinkimasnetikinčiusneužmirškite Dievopragarusrugiaižydėtižmogaus garbė
Iš 33,21 Štai vieta šalia manęs! Atsistok ant šios uolos. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 5,31 Joz 20,4 Iz 56,5 Zch 3,7 Lk 15,1
Iš 33,22 Kai mano šlovė eis pro šalį, tave pastatysiu uolos plyšyje ir pridengsiu savo ranka, kol praeisiu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 91,4 Ps 91,1 Iz 2,21 Įst 33,12 Ps 18,2 Gg 2,3 Iz 32,2 1 Kor 10,4 2 Kor 5,19 žmogaus garbė
Iš 33,23 Po to atitrauksiu ranką ir matysi mane iš užpakalio, mano gi veido nematysi“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 33,20 Jn 1,18 1 Tim 6,16 Job 11,7 Job 26,14 1 Kor 13,12 Dievo veidasnebijokper veidąsamsono plaukai

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį