Biblijos vartai

Atversta Iš 29,1-46 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 46.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Krauju nuo aukuro ir patepimo aliejumi apšlakstysi Aaroną ir jo rūbus, sūnus ir jų rūbus; ir bus pašventintas jis, jo drabužiai, jo sūnūs ir sūnų drabužiai. Tada imsi avino taukus, uodegą, taukus, dengiančius vidurius, kepenų tinklelį, abu inkstus su jų taukais ir dešinį petį, nes tai yra įšventinimo avinas, vieną duonos kepalą, aliejumi apšlakstytą ragaišį, paplotį iš neraugintos duonos pintinės, padėtos Viešpaties akivaizdoje, ir viską padėjęs ant Aarono ir jo sūnų rankų pašventinsi, siūbuodamas Viešpaties akivaizdoje. Tai bus Aarono ir jo sūnų amžinoji dalis iš izraelitų, nes tai yra padėkos aukos, kurias Izraelio sūnūs atneša Viešpačiui.

Iš 29,1 „Tai darysi, kad įšventintum juos būti mano kunigais. Imk iš bandos veršį ir du avinus be trūkumų, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,5 Iš 20,11 Iš 28,3 Iš 28,41 Iš 29,21 Kun 4,3 Kun 5,15-16 Kun 6,6 Kun 8,2-36 Kun 9,2 Kun 16,3 Kun 22,20 2 Krn 13,9 Mal 1,13-14 Mt 6,9 Heb 7,26 1 Pt 1,19 Nojaus dukrosžemės angelaiapreiškimas
Iš 29,2 neraugintos duonos ir nerauginto ragaišio, suvilgyto aliejumi, taip pat neraugintų papločių, apipiltų aliejumi. Visa tai pagaminsi iš kvietinių miltų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 6,15 Iš 12,8 Iš 29,23 Kun 2,4-5 Kun 2,15 Kun 6,19-23 Kun 7,10 Kun 7,12 Kun 8,2 Kun 8,26 Sk 6,19 1 Kor 5,7 aliejusapie aliejųDangaus duonaDievo duonaduonadžiaugsmo aliejusramybėje
Iš 29,3 Sudėjęs juos į pintinę, atneši pintinėje kartu su veršiu ir dviem avinais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,2 Kun 8,26 Kun 8,31 Sk 6,17
Iš 29,4 Aaroną ir jo sūnus pastatysi prie Susitikimo palapinės įėjimo ir apiplausi juos vandeniu. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 40,12 Heb 10,22 Iš 26,36 Iš 30,18-21 Iš 40,28 Kun 8,3-6 Kun 14,8 Įst 23,11 Ez 36,25 Jn 13,8-10 Ef 5,26 Tit 3,5 1 Pt 3,21 Apr 1,5-6 vandens indas
Iš 29,5 Paimsi drabužius ir apvilksi Aaroną drobine tunika, efodu, uždėsi krūtinės skydelį ir sujuosi juosta. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Iš 28,2-8 Kun 8,7-8 Dievo drabužis
Iš 29,6 Jam ant galvos uždėsi kunigišką mitrą, o ant jos šventąją plokštelę, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,9 Iš 28,36-39
Iš 29,7 tada paimsi patepimo aliejų ir išpilsi ant jo galvos, jį patepdamas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,10 Sk 35,25 Iš 28,41 Kun 10,7 Ps 133,2 Iš 30,23-31 Kun 8,10-12 Ps 89,20 Iz 61,1 Jn 3,34 1 Jn 2,27 aliejusapie aliejųDvasios aliejusDvasios patepimasdžiaugsmo aliejusligonių patepimasmiros aliejpatepimo aliejuspatepti durissutepa
Iš 29,8 Pakvietęs Aarono sūnus, apvilksi juos drobinėmis tunikomis, En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,13 Iš 28,40
Iš 29,9 apjuosi juostomis, uždėsi kunigiškus gobtuvus, ir jie tarnaus man kunigais per amžius. Ir tu pašventinsi Aaroną ir jo sūnus. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,7 Kun 8,22-28 Iš 28,1 Iš 28,40-41 Iš 32,29 Iš 40,15 Kun 8,33 Sk 3,10 Sk 16,10 Sk 16,35 Sk 16,40 Sk 25,13 Įst 18,5 Heb 5,4-5 Heb 5,10 Heb 7,11-14 Heb 7,23-28 dievokunigasgarbinimo apeigaskunigaikunigaskunigas tarnaskunigas vienos
Iš 29,10 Atvesi veršį ties Susitikimo palapine, Aaronas ir jo sūnūs uždės jam ant galvos rankas. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 1,4 Kun 8,14 Iš 29,15 Iš 29,19 Kun 3,2 Kun 8,18 Kun 16,21 Iz 53,6 2 Kor 5,21 dvi rankosrankas
Iš 29,11 Jį papjausi Viešpaties akivaizdoje prie Susitikimo palapinės įėjimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,4 Kun 1,3-5 Kun 8,15 Kun 9,8 Kun 9,12
Iš 29,12 Ėmęs veršio kraujo, patepsi savo pirštu aukuro ragus, likusį kraują išliesi prie jo papėdės. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 27,2 Kun 8,15 Kun 9,9 Iš 30,2 Iš 38,2 Kun 4,7 Kun 4,18 Kun 4,25 Kun 4,30 Kun 4,34 Kun 5,9 Kun 16,14 Kun 16,18-19 Heb 9,13-14 Heb 9,22 Heb 10,4 altoriusaukurasDievo aukurasištvirkėliusmano kraujasvienas ragas
Iš 29,13 Imsi visus vidurių taukus, kepenų tinklelį, abu inkstus, jų taukus ir sudeginsi juos ant aukuro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 3,3-4 1 Sam 2,16 Iš 29,18 Iš 29,22 Iš 29,25 Kun 1,9 Kun 1,15 Kun 3,9-10 Kun 3,14-16 Kun 4,8-9 Kun 4,26 Kun 4,31 Kun 4,35 Kun 6,12 Kun 7,3 Kun 7,31 Kun 8,16 Kun 8,25 Kun 9,10 Kun 9,19 Kun 16,25 Kun 17,6 Sk 18,17 Ps 22,14 Iz 1,11 Iz 34,6 Iz 43,24
Iš 29,14 Veršio mėsą, odą ir mėšlus sudeginsi lauke už stovyklos, nes tai yra auka už nuodėmę. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 4,11-12 Kun 4,21 Iš 30,10 Kun 4,3 Kun 4,25 Kun 4,29 Kun 4,32 Kun 5,6 Kun 5,8 Kun 6,25 Kun 8,17 Kun 9,2 Kun 16,3 Kun 16,11 Kun 16,27 Sk 7,16 2 Krn 29,24 Ezr 8,35 Heb 13,11-13
Iš 29,15 Imsi taip pat aviną, ant kurio galvos Aaronas ir jo sūnūs uždės rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,19 Iš 29,3 Iš 29,10 Kun 1,4-9 Kun 8,18-21 dvi rankos
Iš 29,16 Jį papjovęs, jo kraują šlakstysi aplink aukurą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,11-12 nebarstykite
Iš 29,17 Patį aviną sukaposi į gabalus, apiplausi jo vidurius ir kojas ir uždėsi kartu su mėsos gabalais ir galva ant aukuro. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 1,9 Kun 1,13 Kun 8,21 Kun 9,14 Jer 4,14 Mt 23,26 Simonas kojos
Iš 29,18 Sudeginsi ant aukuro visą aviną; tai yra deginamoji auka, malonus kvapas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 8,21 Pr 22,2 Pr 22,7 Pr 22,13 Iš 29,25 Kun 1,17 Kun 9,24 1 Sam 7,9 1 Kar 3,4 1 Kar 18,38 Ps 50,8 Iz 1,11 Jer 6,20 Jer 7,21-22 Mk 12,33 Ef 5,2 Fil 4,18 Heb 10,6-10 agresijaDievo valgisgyvuliu apdorojimaskupinas Dvasioskvapassaldusuoslė
Iš 29,19 Imsi ir kitą aviną, ant kurio galvos Aaronas ir jo sūnūs uždės rankas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,3 Kun 8,22-29 dvi rankosrankas
Iš 29,20 Jį papjovęs, jo krauju patepsi Aarono ir jo sūnų dešinę ausį, dešinės rankos nykštį ir didįjį dešinės kojos pirštą, likusį kraują šlakstysi aplink aukurą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,24 Kun 14,7 Kun 14,14 Kun 14,16 Kun 16,14-15 Kun 16,19 Iz 50,5 Iz 52,15 Mk 7,33 Heb 9,19-23 Heb 10,22 Heb 12,24 1 Pt 1,2 ausįausisnebarstykite
Iš 29,21 Krauju nuo aukuro ir patepimo aliejumi apšlakstysi Aaroną ir jo rūbus, sūnus ir jų rūbus; ir bus pašventintas jis, jo drabužiai, jo sūnūs ir sūnų drabužiai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,1 Iš 29,7 Kun 8,30 Heb 9,22 Iš 30,25-31 Kun 14,15-18 Kun 14,29 Ps 133,2 Iz 11,2-5 Iz 61,1-3 Jn 17,19 Heb 10,29 aliejusapie aliejųDievo drabužisDvasios aliejusdžiaugsmo aliejuskunigas vienosnebarstykitepatepimo aliejus
Iš 29,22 Tada imsi avino taukus, uodegą, taukus, dengiančius vidurius, kepenų tinklelį, abu inkstus su jų taukais ir dešinį petį, nes tai yra įšventinimo avinas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,13 Kun 3,9 Kun 7,3 Kun 7,32-33 Kun 8,25-27 Kun 9,19 Kun 9,21 Kun 10,14 Sk 18,18
Iš 29,23 vieną duonos kepalą, aliejumi apšlakstytą ragaišį, paplotį iš neraugintos duonos pintinės, padėtos Viešpaties akivaizdoje, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,2-3 Kun 8,26 alyvmedisalyvmedžio šakelėsDangaus duonaduonagyvybės duonaJėzus duonavaikų duona
Iš 29,24 ir viską padėjęs ant Aarono ir jo sūnų rankų pašventinsi, siūbuodamas Viešpaties akivaizdoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 7,30 Kun 8,27 Iš 29,26-27 Kun 9,21 Kun 10,14
Iš 29,25 Visa tai paimsi iš jų rankų ir sudeginsi ant aukuro kaip malonaus kvapo deginamąją auką Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,28 Iš 29,41 Kun 1,9 Kun 1,13 Kun 2,2 Kun 2,9 Kun 2,16 Kun 3,3 Kun 3,5 Kun 3,9 Kun 3,11 Kun 3,14 Kun 3,16 Kun 7,5 Kun 7,25 Kun 7,29-31 Kun 10,13 1 Sam 2,28 Ps 99,6 agresijaDievo valgisgyvuliu apdorojimaskupinas Dvasioskvapassaldusuoslė
Iš 29,26 Iš avino, kuriuo bus įšventintas Aaronas, paimsi krūtinę ir ją pasiūbuosi Viešpaties akivaizdoje; tai bus tavo dalis. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Kun 8,29 Kun 7,31 Kun 7,34 Ps 99,6
Iš 29,27 Pašventinsi aukos krūtinę ir petį, kuriuos atskyrei iš avino Aaronui ir jo sūnums. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 10,15 Sk 18,11 Įst 18,3 Kun 7,31-34 Kun 7,37 Kun 8,28-31 Kun 9,21 Sk 6,20 Sk 18,18-19 Heb 7,28 atnašos
Iš 29,28 Tai bus Aarono ir jo sūnų amžinoji dalis iš izraelitų, nes tai yra padėkos aukos, kurias Izraelio sūnūs atneša Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,27 Kun 3,1 Kun 7,11-38 Kun 10,14-15 Sk 15,19-20 Sk 18,24 Sk 18,29 Sk 31,29 Sk 31,41 Įst 18,3
Iš 29,29 Šventą apdarą, kuriuo naudosis Aaronas, paveldės jo sūnūs, kad jame būtų įšventinti ir patepti. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,8 Iš 28,3-4 Iš 29,5-7 Iš 30,30 Iš 40,15 Kun 8,7-12 Sk 20,26-28 Sk 35,25 Dievo drabužisligonių patepimaspatepti duris
Iš 29,30 Septynias dienas juo vilkės tas jo sūnus, kuris jo vieton bus paskirtas kunigu, kuris eis į Susitikimo palapinę tarnauti šventykloje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 20,28 Pr 8,10 Pr 8,12 Iš 12,15 Iš 29,35 Kun 8,33-35 Kun 9,1 Kun 9,8 Kun 12,2-3 Kun 13,5 Joz 6,14-15 Ez 43,26 Apd 20,6-7 Heb 7,26
Iš 29,31 Įšventinimo avino mėsą išvirsi šventoje vietoje. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 8,31 1 Sam 2,13 1 Sam 2,15 Ez 46,20-24
Iš 29,32 Aaronas ir jo sūnūs valgys ją ir pintinėje esančią duoną Susitikimo palapinės kieme. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 12,4 Iš 24,9-11 Iš 29,2-3 Iš 29,23 Kun 10,12-14 duona
Iš 29,33 Ir jie valgys tai, kad būtų atliktas sutaikinimas, kad jie būtų pašvęsti ir įšventinti. Niekas kitas negali to valgyti, nes tai šventa. En Lbd McGee mp3 Klausyti Sk 18,4 Kun 10,13-18 Kun 22,10-13 Sk 1,51 Sk 3,10 Sk 3,38 Sk 16,5 Sk 16,40 Sk 18,7 Ps 22,26 Jn 6,53-55 1 Kor 11,24 1 Kor 11,26 ateiviaisvetimisvetimi Dievai
Iš 29,34 O jei liktų pašvęstos mėsos ar duonos ligi ryto, liekanas sudeginsi; jų valgyti negalima, nes jos šventos. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 12,10 Kun 8,32 Iš 16,19 Iš 29,22 Iš 29,26 Iš 29,28 Kun 7,18-19 Kun 10,16
Iš 29,35 Visa, ką tau įsakiau, padarysi Aaronui ir jo sūnums. Septynias dienas šventinsi juos En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 29,30 Iš 29,37 Iš 39,42-43 Iš 40,12-16 Kun 8,4-36 Kun 14,8-11 Jn 16,14
Iš 29,36 ir už nuodėmę kasdien aukosi veršį. Paaukojęs sutaikinimo auką, apvalysi aukurą, patepsi jį ir vėl pašventinsi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Heb 10,11 Iš 30,26 Iš 30,28-29 Iš 29,10-14 Iš 40,9-11 Kun 8,10-11 Kun 16,16-19 Kun 16,27 Sk 7,1 Ez 43,25 Ez 43,27 Ez 48,18-20 Heb 9,22-23
Iš 29,37 Septynias dienas aukosi sutaikinimo auką ir šventinsi aukurą. Jis bus labai šventas aukuras. Kiekvienas, prie jo prisilietęs, taps šventas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 40,10 Mt 23,19 Iš 30,28-29 Dan 9,24 Mt 23,17 lietimasprisilieskprisilietimassutepa
Iš 29,38 Štai ką aukosi ant aukuro: kasdien aukosi du metinius avinėlius – En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Sk 28,3-8 1 Krn 16,40 Dan 12,11 2 Krn 2,4 2 Krn 13,11 2 Krn 31,3 Ezr 3,3 Dan 9,27 Dan 9,21 Jn 1,29 Heb 7,27 1 Pt 1,19 Apr 5,9-12 skraistė
Iš 29,39 vieną avinėlį rytą, antrą vakare. En Lbd McGee mp3 Klausyti Ez 46,13-15 2 Kar 16,15 2 Krn 13,11 Ps 5,3 Ps 55,16-17 Lk 1,10 Apd 26,7 rytą
Iš 29,40 Kartu su vienu avinėliu paimsi dešimtą dalį efos miltų, sumaišysi juos su ketvirtadaliu hino aliejaus ir paimsi ketvirtadalį hino vyno geriamajai aukai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 23,13 Pr 35,14 Iš 16,36 Iš 30,24 Sk 6,15-17 Sk 15,4-5 Sk 15,7 Sk 15,9-10 Sk 15,24 Sk 28,5 Sk 28,10 Sk 28,13-15 Sk 28,24 Sk 29,16 Įst 32,38 Iz 57,6 Ez 4,11 Ez 20,28 Ez 45,17 Ez 45,24 Ez 46,5 Ez 46,7 Ez 46,11 Ez 46,14 Jl 1,9 Jl 1,13 Jl 2,14 Fil 2,17 aliejusalyvmedžiųapie aliejųatnašosyzopKanojeskrandissultyssuvargesvynas
Iš 29,41 Kitą gi avinėlį aukosi vakare tuo pačiu būdu, kaip ir rytą, kartu su geriamąja auka, kad būtų malonus aukos kvapas Viešpačiui. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 18,29 1 Kar 18,36 2 Kar 16,15 Ezr 9,4-5 Ps 141,2 Ez 46,13-15 Dan 9,21 atnašoskvapassaldusuoslė
Iš 29,42 Tai deginamoji auka Viešpačiui, aukojama amžinai per kartų kartas prie Susitikimo palapinės įėjimo Viešpaties akivaizdoje. Čia Aš susitiksiu su tavimi ir kalbėsiu tau. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,22
Iš 29,43 Ir čia Aš susitiksiu su izraelitais ir pašventinsiu palapinę savo šlove. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kar 8,11 Iš 40,34 2 Krn 5,14 2 Krn 7,1-3 Ez 43,5 Mal 3,1 Iz 6,1-3 Iz 60,1 Ag 2,7-9 2 Kor 3,18 2 Kor 4,6 1 Jn 3,2 Apr 21,22-23
Iš 29,44 Pašventinsiu Susitikimo palapinę, aukurą ir Aaroną su jo sūnumis, kad jie būtų man kunigais. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 21,15 Kun 22,9 Kun 22,16 Jn 10,36 Apr 1,5-6 kunigai
Iš 29,45 Aš gyvensiu tarp izraelitų ir būsiu jų Dievas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 25,8 Kun 26,12 Zch 2,10 2 Kor 6,16 Apr 21,3 Jn 14,17 Iš 15,17 Ps 68,18 Jn 14,20 Jn 14,23 Ef 2,22
Iš 29,46 Jie žinos, kad Aš – Viešpats, jų Dievas, kuris juos išvedžiau iš Egipto žemės, kad gyvenčiau tarp jų. Aš Viešpats, jų Dievas“. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 20,2 Kun 11,44 Kun 18,30 Kun 19,2 Jer 31,33 Ez 20,5

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį