Biblijos vartai

Atversta Iš 22,1-31 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 31.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei kas nugano lauką ar vynuogyną ir leidžia savo gyvulius ganytis svetimame lauke, tas privalo atlyginti geriausiu, kas yra jo paties lauke ar vynuogyne. Jei kas paveda savo artimui saugoti pinigus ar kitokius daiktus ir jie pavagiami iš jo namų, tai, suradus vagį, jis privalo dvigubai atlyginti. Jei kas pasiskolina iš savo artimo ir tai sugadinama ar pastimpa, kai savininko nėra šalia, tai jis privalo atlyginti nuostolį.

Iš 22,1 „Jei kas pavagia jautį ar avį ir jį papjauna ar parduoda, jis sugrąžins penkis jaučius už jautį ir keturias avis už avį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti 2 Sam 12,6 Lk 19,8 Pat 6,31 Kun 6,1-6 Sk 5,7 Pat 14,4 ištvėrmįkaip vagisrestitucijasukrėtimaivagystėvynuogynasvogtas turtas
Iš 22,2 Jei kas užklumpa vagį besilaužiantį ir suduoda jam taip, kad tas numiršta, jis nebaudžiamas už pralietą kraują. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Mt 24,43 Sk 35,27 Mt 6,19-20 Job 24,14 Job 30,5 Oz 7,1 Jl 2,9 1 Tes 5,2 apsaugojimasdienos suskaiciuotosDievas užmušaginklaigrubumasjraginkimekalėjimaikruvinas kardasnaudoti jėganekaltanesaugonuginklavonuosavybėnužudyti norėjopažeidžiamiausituneliuturtasviena tautažudymas
Iš 22,3 Jei jis tai padarytų dienos metu, jis kaltinamas už pralietą kraują. Vagis privalo viską atlyginti. Jei jis nieko neturi, jį parduosite už vagystę. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,2 Ts 2,14 Ts 10,7 Iz 50,1 Mt 18,25 sukrėtimaivergasvergoveverguvogtas turtas
Iš 22,4 Jei pas jį randamas dar gyvas pavogtas jautis ar avis, jis atlygins dvigubai. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,16 Iš 22,1 Iš 22,7 Iš 22,9 Pat 6,31 Iz 40,2 Jer 16,18 Apr 18,6 sukrėtimaitėvo nuodėmėsvogtas turtas
Iš 22,5 Jei kas nugano lauką ar vynuogyną ir leidžia savo gyvulius ganytis svetimame lauke, tas privalo atlyginti geriausiu, kas yra jo paties lauke ar vynuogyne. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 21,34 Iš 22,3 Iš 22,12 Job 20,18 nuosavybėsukrėtimaivynuogynaivogtas turtas
Iš 22,6 Jei ugnis išsiplečia ir apima erškėčius, ir sudega sustatyti pėdai ar tebeaugantys javai lauke, tai tas, kuris užkūrė ugnį, atlygina visą nuostolį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 22,9 Iš 21,33-34 Iš 22,12 Ts 15,4-5 2 Sam 14,30-31 nuosavybėsukrėtimaitai neteisingaužsidegti
Iš 22,7 Jei kas paveda savo artimui saugoti pinigus ar kitokius daiktus ir jie pavagiami iš jo namų, tai, suradus vagį, jis privalo dvigubai atlyginti. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 22,4 Pat 6,30-31 Jer 2,26 Jn 12,6 1 Kor 6,10 kaip vagisrestitucijasukrėtimaivagystėvogtas turtas
Iš 22,8 Jei vagies nesuranda, namų savininką atvesite pas teisėjus, kad ištirtų, ar jis nepridėjo rankos prie savo artimo nuosavybės. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 21,6 Iš 22,28 Įst 16,18 Iš 22,9 Įst 17,8-9 Įst 19,17-18 1 Krn 23,4 Ps 82,1 aiškiaregysrugiai
Iš 22,9 Kai kyla ginčas dėl nuosavybės: jaučio, asilo, avies, apsiausto ar dėl bet kokio kito pamesto daikto, apie kurį kitas tvirtina, kad tai jo, – abu privalo ateiti pas teisėjus. Kuris kaltas, privalo dvigubai atlyginti savo artimui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 25,1 Iš 22,4 Iš 22,28 Iš 23,6-8 Iš 18,21-22 Iš 22,7-8 Sk 5,6-7 Įst 16,18-19 1 Kar 8,31 2 Krn 19,10 Mt 6,14-15 Mt 18,15 Mt 18,35 Lk 17,3-4 iššūkiainuosavybėrestitucijasmerktivogtas turtas
Iš 22,10 Jei kas paveda savo artimui saugoti asilą, jautį, avį ar bet kokį gyvulį ir tas, niekam nematant, pastimpa, susižeidžia ar nuvaromas, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 39,8 Lk 12,48 Lk 16,11 2 Tim 1,12
Iš 22,11 tas, kuris saugojo, turi prisiekti prieš Viešpatį, kad nepridėjo rankos prie artimo nuosavybės. Tada savininkas privalo sutikti su tuo ir jis neturės atlyginti nuostolio. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Heb 6,16 Iš 22,8 Iš 23,1 Kun 5,1 Kun 6,3 1 Kar 2,42-43 Pat 30,9
Iš 22,12 O jei bus pavogta iš jo, jis atlygins savininkui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Pr 31,39 Iš 22,7 nuosavybė
Iš 22,13 Jei gyvulį sudrasko žvėrys, jis privalo liekanas atgabenti įrodymui ir jam nereikės atlyginti už tai, kas sudraskyta. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 4,14 Am 3,12 Mch 5,8 Nah 2,12 neteisingos svarstyklės
Iš 22,14 Jei kas pasiskolina iš savo artimo ir tai sugadinama ar pastimpa, kai savininko nėra šalia, tai jis privalo atlyginti nuostolį. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 21,34 Iš 22,11 Kun 24,18 Įst 15,2 Įst 23,19-20 Neh 5,4 Ps 37,21 Mt 5,42 Lk 6,35 eik parduokgyvuliaigyvuliųiliuzijaKristaus mirtismilžinasnesikolinsipabaisaregejimaiskolos padengtosskolos Raštassukrėtimaitu nesiskolinsižavėtis
Iš 22,15 Jei savininkas buvo šalia, atlyginti nereikia. Jei buvo išnuomota, reikia sumokėti tik už nuomą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Zch 8,10
Iš 22,16 Jei kas suvedžioja mergaitę dar nesužadėtą, jis privalo ją vesti ir duoti jai kraitį. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 22,28-29 Pr 34,2-4 kareiviaikraitismergelėsseksualinis prievartavimasjaunavedžiai
Iš 22,17 Jei jos tėvas nesutinka jos išleisti už jo, tai jis sumokės tiek pinigų, kiek mokama kraičiui mergaitei. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 34,12 1 Sam 18,25 Įst 22,29 Pr 23,16 Įst 7,3-4 kraitiskumštismergelėsnezudyknežudykpirma moterisprievartautivedybas
Iš 22,18 Būrėjams neleisi gyviems išlikti. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 20,27 1 Sam 28,3 Kun 19,31 Įst 18,10-11 Kun 19,26 Kun 20,6 1 Sam 28,9 Iz 19,3 Apd 8,9-11 Apd 16,16-19 Apd 19,19 Gal 5,20 Apr 22,15 burtaiburtininkųdvasinis alkisgiedojimasjuodoji magijakaklaskritikamagijamanipuliacijamediumasmirtimozė palapinespakviesti jėzųriaumojantis liūtassamariečiaisatanistaistebėtisšaukimasis dievotiksliaižiūrėjimasžmogaus mirtis
Iš 22,19 Kas santykiauja su gyvuliu, turi būti baudžiamas mirtimi. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Kun 18,23 Įst 27,21 Kun 20,15-16 Kun 18,25 kaltėmirtinužudyti norėjoprostitucijaužmėtyti akmenimiszudymas isdavikužmogus mirtis
Iš 22,20 Kas aukoja kitiems dievams, o ne Viešpačiui, turi būti sunaikintas. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 17,2-5 Sk 25,7-8 Įst 13,1-15 Įst 18,20 Sk 21,3 Sk 25,2-4 Joz 23,15-16 helovynasindijainduizmaskovotojairaudonas siūlasseptintos kartossvetimšaliai
Iš 22,21 Ateivio neskriausi ir nespausi, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto šalyje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 10,19 Iš 23,9 Kun 19,33 Zch 7,10 Iš 20,2 Kun 25,35 Įst 23,7 Jer 7,6 Mal 3,5 Įst 15,15 Jer 22,3 ateiviaiateivisEgiptas tautaEgipto žemėsemigracijaempatijagimtoji zemegimtoji žemėimigrantaikita rasemylėk svetimanepasiturintisneteisybėpažadas žydamspolitikapriimk svetimarasizmassionizmasskubejimassusitaikytisvetimisvetimi Dievaisvetimsalissvetimšaliaisvetingumastikėjimo laisvėzemes druskažemės druska
Iš 22,22 Neskriauskite našlės ar našlaičio. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,17 Įst 27,19 Iz 1,17 Iz 1,23 Iz 10,2 Ez 22,7 Zch 7,10 Jok 1,27 Įst 10,18 Ps 94,6-7 našlaičiainašlaičiusnašlaitį nuskriaustinašlaitisnašlė paaukojonašlės skatikasnašlės sūnųnašliainašliuneteisybėsenyvi
Iš 22,23 Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, Aš tikrai išklausysiu jų šauksmą. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 18,6 Lk 18,7 Įst 15,9 Job 34,28 Jok 5,4 Job 35,9 Ps 10,17-18 Ps 145,19 Įst 24,15 Job 31,38-39 Ps 140,12 Ps 146,7-9 Pat 22,22-23 Pat 23,10-11 atlyginimas
Iš 22,24 Tada savo rūstybėje išžudysiu jus kardu: jūsų žmonos liks našlėmis ir vaikai našlaičiais. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Ps 109,9 Ps 69,24 Rd 5,3 Job 27,13-15 Job 31,23 Ps 76,7 Ps 78,63-64 Ps 90,11 Jer 15,8 Jer 18,21 Nah 1,6 Lk 6,38 Rom 2,5-9 Heb 10,31 bankrotaskalavijokardaspraryti kardą
Iš 22,25 Jei paskolinsi pinigų mano tautos beturčiui, gyvenančiam šalia tavęs, nepasidaryk lupikas ir neapkrauk jo palūkanomis. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 15,5 Kun 25,35-37 Įst 23,19-20 Ez 18,8 Neh 5,7 Pat 28,8 Ez 18,17 2 Kar 4,1 2 Kar 4,7 Neh 5,2-5 Neh 5,10-11 Jer 15,10 Ez 18,13 Ez 22,12 Mt 25,27 Lk 19,23 atiduok daugiaubankrotasbelskisbiblija teigiaeik parduokfinansainebukite skolinginormospersekiotipinigų meilėpinigu skolinimassidabro taisykleskolaskolinimasskolos piniguturiu paskolaturtingivalgisvargšai
Iš 22,26 Jei paimsi kaip užstatą savo artimo apsiaustą, privalai jam grąžinti jį iki saulės laidos. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Įst 24,6 Pat 20,16 Am 2,8 Įst 24,10-13 Įst 24,17 Job 24,3 Pat 22,27 Ez 18,7 Ez 18,16 Job 22,6 Job 24,9 Ez 33,15 nebūkite skolinginelieka skolingaspasižadėjimaisaulėsaulė leidžiadi
Iš 22,27 Nes tai yra jo vienintelis apsiaustas kūnui pridengti. Kuo kitu jis apsidengs miegodamas? Ir kai jis šauksis manęs, išklausysiu, nes esu gailestingas. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 34,6 2 Krn 30,9 Iš 2,23-24 Iš 22,23 Ps 34,6 Ps 72,12 Ps 86,15 Ps 136,10-11 Iz 19,20 angelasmotiejusgailestingumaskaupiaužuojauta
Iš 22,28 Nekalbėk pikta prieš tautos teisėjus ir nekeik tautos vadovo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Mok 10,20 Apd 23,5 Iš 21,17 Iš 22,8-9 Jud 1,8 Kun 24,16 1 Sam 24,6 1 Sam 24,10 1 Sam 26,9 Ps 32,6 Ps 82,1-7 Ps 138,1 Jn 10,34-35 Apd 23,3 Rom 13,2-7 Tit 3,1-2 1 Pt 2,17 2 Pt 2,10 kas keikianegailestinga tauta
Iš 22,29 Savo javų ir vaisių pirmienų nedelsk pristatyti. Pirmagimį savo sūnų atiduosi man. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 13,2 Iš 23,16 Iš 23,19 Iš 13,12 Įst 26,2-10 Iš 34,19 2 Kar 4,42 2 Krn 31,5 Pat 3,9-10 Ez 20,40 Mch 7,1 Mt 6,33 Rom 8,23 Jok 1,18 kaltintojaskarysmatricanazyraipirmiej apastalaipirmieji vaisiaipjūtisžmogaus pasiaukojimas
Iš 22,30 Taip pat pasielgsi su savo jaučiais ir avimis. Septynias dienas jis pasiliks prie savo motinos, aštuntąją dieną atiduosi jį man. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Kun 22,27 Įst 15,19 Iš 13,12 Kun 12,3
Iš 22,31 Jūs būsite šventi žmonės man, ir žvėries sudraskyto gyvulio nevalgysite; šuniui jį numeskite“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ez 4,14 Kun 19,2 Įst 14,21 Kun 22,8 Ez 44,31 Iš 19,5-6 Kun 11,44-45 Kun 17,15-16 Kun 20,25 Apd 10,14 Apd 15,20 1 Pt 1,15-16 atgaivintasmėsos valgymasperlai kiaulėsšunyszerujos

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį