Biblijos vartai

Atversta Iš 21,1-36 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 36.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jei jautis taip subado vyrą ar moterį, kad tas miršta, jautį užmuškite akmenimis ir nevalgykite jo mėsos. Bet jeigu jautis jau anksčiau badydavo ir jo savininkas buvo įspėtas, tačiau jo neuždarė, ir jei jis mirtinai subadė vyrą ar moterį, jautį užmuškite akmenimis, o jo savininką taip pat bauskite mirtimi. Jei jautis subado vergę ar vergą, tai savininkas sumokės vergo šeimininkui trisdešimt šekelių sidabro, o jautį užmuškite akmenimis.

Iš 21,1 „Tai nuostatai, kuriuos jiems pateiksi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,14 Įst 6,20 Iš 24,3-4 Iš 19,7 Kun 18,5 Kun 18,26 Kun 19,37 Kun 20,22 Sk 35,24 Sk 36,13 Įst 4,5 Įst 4,8 Įst 4,45 Įst 5,1 Įst 5,31 Įst 6,1 1 Kar 6,12 2 Krn 19,10 Neh 9,13-14 Neh 10,29 Ps 147,19 Ez 20,11 Ez 20,25 Mal 4,4 Mt 28,20 1 Tes 4,1 vergoveapreiškimasjudėtišventėteisingas
Iš 21,2 Jei pirksi vergą hebrają, jis tau tarnaus šešerius metus, o septintaisiais paleisi jį be išpirkimo. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 15,12-15 Įst 15,18 Pr 27,28 Pr 27,36 Iš 12,44 Iš 22,3 Kun 25,39-45 Įst 15,1 Įst 31,10 2 Kar 4,1 Neh 5,1-5 Neh 5,8 Jer 34,8-17 Mt 18,25 1 Kor 6,20 blogi tarnaiDievas palaikolaisvas žmogusnepateisinanusimetėpadauginsiupavergtasprekyba žmonėmisvergaivergoveverguvergus muštižmogiškas mokymas
Iš 21,3 Jei jis atėjo vienas, vienas teišeina. Jei atėjo vedęs, jo žmona teišeina su juo. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 15,12-14 vergus mušti
Iš 21,4 Jei jo šeimininkas davė jam žmoną ir ji pagimdė sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai lieka šeimininkui, o jis vienas teišeina. En Lbd McGee mp3 Klausyti pavergtasvergoveverguvergus mušti
Iš 21,5 Bet jei vergas aiškiai pasakys: ‘Aš myliu savo šeimininką, žmoną bei vaikus ir atsisakau laisvės’, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 15,16-17 Iz 26,13 2 Kor 5,14-15 Dievo vergasEgipto ligosvergus mušti
Iš 21,6 tai jo šeimininkas atves jį pas teisėjus, prives jį prie durų arba prie durų staktos ir perdurs yla jo ausį; ir jis liks jam tarnauti visą gyvenimą. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 22,8-9 Iš 12,12 Iš 18,21-26 Iš 21,22 Iš 22,28 Kun 25,23 Kun 25,40 Sk 25,5-8 Įst 1,16 Įst 15,17 Įst 16,18 Įst 19,17-18 1 Sam 1,22 1 Sam 8,1-2 1 Sam 27,12 1 Sam 28,2 1 Kar 12,7 Ps 40,6-8 Iz 1,26 Sof 3,3 amžina meilėamžinas Dievasausįausisdievo sūnūsDievo vergasDievo žemėdraudimaiko ausispervėrėpilnatveprisikeltitrysvergoveverguvergus muštivienas kūnas
Iš 21,7 Jei kas parduoda savo dukterį vergijon, ji neišeis, kaip išeina vergai. En Lbd McGee mp3 Klausyti Neh 5,5 Iš 21,2-3 Egipto ligosgerų moterųginčaigobsumasydainkstaiįsižeistikiškiailaisvas žmogusmeilė vaikainubaudėpavergtasprisitaikytiseimos vertybessmulkmenosstrėlestrys dukrosuošvisvergaivergoveverguvergus muštivienišumasvyras santuokoje
Iš 21,8 Jei ji nepatinka šeimininkui, kuris su ja susižadėjo, jis turi leisti ją išpirkti. Jis neturi teisės parduoti jos svetimšaliams, nes apgavo ją. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 28,8 Iš 8,29 Įst 20,7 Įst 21,11-14 Ts 9,19 Ts 14,3 1 Sam 8,6 1 Sam 18,8 Job 6,15 Mal 2,11-15 pavergtastrys dukrosvergoveverguvyras santuokoje
Iš 21,9 O jei jis sužadėjo ją su savo sūnumi, privalo elgtis su ja kaip su dukterimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 21,10 Jei jis paims jam kitą, jis neturi teisės sumažinti jai maisto, rūbų ir santuokinių teisių. En Lbd McGee mp3 Klausyti 1 Kor 7,1-6 Abraomas sesuoAbraomas vedėDvasinė neištikimybėgeriau tuoktisištirpusikaupialaikąs trumpasmoteris vyruineliesti moterspalankumaspoligamijasantuokasaviraiškaseptynias kartasseptynios moterysurijasvedęvergus muštivestivyras santuokoje
Iš 21,11 Jei jis neatlieka jai šitų trijų dalykų, ji išeis be išpirkimo mokesčio. En Lbd McGee mp3 Klausyti kaupiavergove
Iš 21,12 Kas sumuša žmogų taip, kad jis miršta, tas baudžiamas mirtimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pr 9,6 Kun 24,17 Mt 26,52 Sk 35,30-31 Iš 20,13 Sk 35,16-24 Įst 19,11-13 2 Sam 12,13 arnoldasdarolaisvas žmogusmirtimirties bausmėnezudyknužudymasteistumasvergovevergus muštivertežmogaus vertėžmogiškumasžmogus mirtisžudymas
Iš 21,13 O jei žmogus negalvojo žudyti, bet Dievas atidavė jį į jo rankas, tai Aš paskirsiu vietą, kur jis galėtų pabėgti. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Joz 20,2-9 1 Sam 24,4 1 Sam 24,10 1 Sam 24,18 Įst 4,41-43 Sk 35,10-34 Įst 19,1-13 2 Sam 16,10 Iz 10,7 Mch 7,2 žudymas
Iš 21,14 Jei kas savo artimą tyčiomis nužudo panaudodamas klastą, tą paimk ir nuo mano aukuro, kad jis mirtų. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti 1 Kar 2,28-34 Heb 10,26 Sk 15,30-31 Sk 35,20-21 Įst 1,43 Įst 17,12-13 Įst 18,22 Įst 19,11-13 Įst 27,24 2 Sam 3,27 2 Sam 20,9-10 1 Kar 1,50-51 2 Kar 11,15 Ps 19,13 2 Pt 2,10 altoriusaradasaukurassektofobijažmogžudystęžudymas
Iš 21,15 Kas suduoda savo tėvui arba motinai, tas baudžiamas mirtimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 21,18-21 Įst 27,24 Pat 30,11 Pat 30,17 1 Tim 1,9 arnoldasbausmėdaugybędovydo globėjasegzekucijajūs tėvaimamomsmirtimirties bausmėmotinamušanepaklusnumasnepaklusnumo vaikainezudykpadegesena motinatevaitėvas motinaužmėtyti akmenimisužmuš motinąžudymas
Iš 21,16 Kas pavagia žmogų ir parduoda jį, ar jis surandamas pas jį, baudžiamas mirtimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 24,7 Iš 22,4 Pr 37,28 1 Tim 1,10 Pr 40,15 Apr 18,12 bausmėelezerasgudrumakailiniaikanaanasmirtirasizmasteistumasvergaivergovevergus muštižmogus mirtis
Iš 21,17 Kas keikia savo tėvą ar motiną, tas baudžiamas mirtimi. En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Pat 20,20 Įst 27,16 Pat 30,11 Kun 20,9-10 Pat 30,17 Mt 15,3-6 Mk 7,10-11 bataibaudžiamibausmėįsakoispejimaiiščių vaisiuslazdosmamomsmirtimirties bausmėmotinos dienanepagarba tėvamsnepaklusnumasnuoskaudospamokymassena motinašiaurėtevaitėvas motinatėvų gyvenimasVAIŠĖSžmogaus
Iš 21,18 Jei vyrams susivaidijus, vienas taip sumuša kitą akmeniu ar kumščiu, kad tas nemiršta, bet atsigula į lovą, En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,20 Iš 2,13 Iš 21,22 Sk 35,16-24 Įst 25,11 2 Sam 14,6
Iš 21,19 ir jeigu jis atsikelia ir pasiremdamas lazda gali vaikščioti, sumušėjas nebaudžiamas, tik privalo atlyginti už sugaištą laiką ir sumokėti visas gydymo išlaidas. En Lbd McGee mp3 Klausyti 2 Sam 3,29 Zch 8,4 žmona
Iš 21,20 Jei kas taip sumuša vergą ar vergę lazda, kad tas tuojau miršta, – bus nubaustas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Pr 4,15 Pr 4,24 Pr 9,6 Iš 21,26-27 Sk 35,19 Sk 35,30-33 Įst 19,21 Pat 29,19 Iz 58,3-4 Rom 13,4 Aarono lazdadaigasDievas palaikofizinės bausmėsgeležine lazdagrubumasjis sužeidžiakumštislaisvas žmogusnepagailėspavergtasvergaivergoveverguvergus muštikaltintojasvaldovas
Iš 21,21 O jei jis išgyvena vieną ar dvi dienas, jis nebaudžiamas, nes vergas yra jo nuosavybė. En Lbd McGee mp3 Klausyti Kun 25,44-46 du kardaikumštisnusiraminkvergaivergus mušti
Iš 21,22 Jei vyrai vaidijasi ir užgauna nėščią moterį ir ji persileidžia, bet jos pačios nesužaloja, tada užgavėjas baudžiamas pinigine bauda, kokią jam paskiria tos moters vyras, teisėjams tarpininkaujant. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 22,18-19 Iš 21,30 Įst 16,18 moralusnezudyknusikaltėlissveikinimas
Iš 21,23 Bet jei sužaloja – gyvybė už gyvybę, En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 19,21 Kun 24,19 Sk 35,31 aradasaš atėjauatiduoti gyvybęatsitrenkėatsitrenktiduodagyvenimo vertėkalėjimaimažutėlisnetekus darbopaleidimasraudonas siūlassantykiai
Iš 21,24 akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją, En Lbd McGee mp3 txt Klausyti Įst 19,21 Iš 21,26-27 Kun 24,19-20 Ts 1,6-7 1 Sam 15,33 Mt 5,38-40 Mt 7,2 Lk 6,38 Apr 16,6 akysatvėrė akisišėjimokeršytilobis DangujeDievo gynybagintiišsilaisvintikariuomenė
Iš 21,25 nudeginimas už nudeginimą, žaizda už žaizdą, randas už randą. En Lbd McGee mp3 Klausyti 
Iš 21,26 Jei kas išmuša savo vergui ar vergei akį, jis privalo už tai paleisti jį laisvėn. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,20 Įst 16,19 Neh 5,5 Job 31,13-15 Ps 9,12 Ps 10,14 Ps 10,18 Ps 72,12-14 Pat 22,22-23 Ef 6,9 Kol 4,1 Dievas palaiko
Iš 21,27 Jei jis išmuša savo vergui ar vergei dantį, jis privalo už tai paleisti jį laisvėn. En Lbd McGee mp3 Klausyti raudonas siūlas
Iš 21,28 Jei jautis taip subado vyrą ar moterį, kad tas miršta, jautį užmuškite akmenimis ir nevalgykite jo mėsos. Tačiau jaučio savininkas yra nekaltas. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,32 Pr 9,5-6 Kun 20,15-16 buliusgyvunų žudymasužmėtyti akmenimiszudyti gyvuna
Iš 21,29 Bet jeigu jautis jau anksčiau badydavo ir jo savininkas buvo įspėtas, tačiau jo neuždarė, ir jei jis mirtinai subadė vyrą ar moterį, jautį užmuškite akmenimis, o jo savininką taip pat bauskite mirtimi. En Lbd McGee mp3 Klausyti Įst 21,1-9 arnoldasderliusgimdatvirtaižmogaus vertė
Iš 21,30 O jei jam bus leista išsipirkti, jis mokės išpirką už savo gyvybę tiek, kiek jam bus paskirta. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,22 Iš 30,12 Sk 35,31-33 Pat 13,8 derliusgimdatvirtai
Iš 21,31 Jei jautis subado sūnų ar dukterį, laikykitės tos pačios taisyklės. En Lbd McGee mp3 Klausyti žmogaus vertė
Iš 21,32 Jei jautis subado vergę ar vergą, tai savininkas sumokės vergo šeimininkui trisdešimt šekelių sidabro, o jautį užmuškite akmenimis. En Lbd McGee mp3 Klausyti Mt 26,15 Zch 11,12-13 Pr 37,28 Iš 21,28-29 Mt 27,3-9 Fil 2,7 Judo bučinyspavergtastrisdešimt sidabriniųvergaivergoveverguvergus muštižmogaus vertė
Iš 21,33 Jei kas atidengia duobę arba jei kas iškasa duobę, bet jos neuždengia, ir į ją įkrinta jautis ar asilas, En Lbd McGee mp3 Klausyti Ps 9,15 Ps 119,85 Pat 28,10 Mok 10,8 Jer 18,20 Jer 18,22 kasa duobę
Iš 21,34 duobės savininkas atlygins nuostolį, sumokėdamas pinigus gyvulio savininkui, o nugaišęs gyvulys liks jam. En Lbd McGee mp3 Klausyti Iš 21,29-30 Iš 22,6 Iš 22,14 kasa duobę
Iš 21,35 Jei kieno jautis taip sužaloja kito jautį, kad tas nugaišta, tai jie parduos gyvąjį jautį ir pasidalins už jį gautus pinigus. Taip pat jie pasidalins ir nugaišusį gyvulį. En Lbd McGee mp3 Klausyti alavijasderliusgimdajis sužeidžiatvirtai
Iš 21,36 O jei buvo žinoma, kad jautis jau anksčiau badydavo ir savininkas jo neuždarė, tai jis atiduos jautį už jautį, o nugaišęs priklausys jam“. En Lbd McGee mp3 Klausyti 

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį