Biblijos vartai

Atversta Iš 19,1-24 vieta Biblijoje. Rezultatai nuo 1 iki 24.iki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

SVARBIAUSI IŠTRAUKOS SAKINIAI: Jie pasistatė stovyklą ties kalnu, ir Mozė užkopė ant kalno pas Dievą. Nužymėk ribas aplink kalną ir įsakyk žmonėms, kad nedrįstų lipti į kalną ar paliesti jo kraštą, nes kiekvienas, kuris palies kalną, numirs. Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno viršūnės ir, pasišaukęs Mozę ant kalno, jam tarė: „Nulipk žemyn, įspėk žmones, kad nesiveržtų, norėdami išvysti Viešpatį, ir daugelis jų nežūtų.

Iš 19,1 Trečią mėnesį po to, kai išėjo iš Egipto, Izraelio vaikai tą pačią dieną atvyko į Sinajaus dykumą. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 12,6 Iš 16,1 Sk 33,15 Iš 12,2 Kun 23,16-18 Dievo laikąiignoravimasIzraelitus dykumojelaimina IzraeliometuSinajaus kalnSinajaus kalnas
Iš 19,2 Nes jie buvo išėję iš Refidimo ir, atėję į Sinajaus dykumą, apsistojo. Jie pasistatė stovyklą ties kalnu, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 3,1 Iš 17,1 Iš 3,12 Iš 17,8 Iš 18,5 Apd 7,30 Apd 7,38 Gal 4,24 dykumojeklaidžiojimas dykumojeperėjus dykumąSinajaus kalnSinajaus kalnastreciojividinė dykumažaltys dykumoje
Iš 19,3 ir Mozė užkopė ant kalno pas Dievą. Viešpats pašaukė jį nuo kalno, sakydamas: „Taip sakysi Jokūbo namams ir Izraelio vaikams: En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 3,4 Apd 7,38 Iš 20,21 Iš 24,15-18 Iš 34,2 Įst 5,5-31 iššūkisiššūkis gyvenimekalnasMozės mirtisSinajaus kaln
Iš 19,4 ‘Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus lyg ant erelio sparnų ir atgabenau jus prie savęs. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iz 63,9 Įst 29,2 Apr 12,14 Įst 32,11-12 Iš 7,1-14 Įst 4,9 Įst 4,33-36 Iz 40,31 degantis medisdvasine apsaugaereliaierelisJėzus laukiaplunksnosprisikėlėseptinta plunksnaSinajaus kalnsparnaisparnais
Iš 19,5 Taigi dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, būsite ypatinga mano nuosavybė tarp visų tautų. Man priklauso visa žemė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 10,14 Ps 135,4 Iš 9,29 Įst 5,2 Įst 14,2 Įst 7,6 Įst 26,18 Job 41,11 1 Kor 10,26 Tit 2,14 Įst 4,20 Ps 24,1 Mal 3,17 Heb 11,8 Iš 15,26 Iš 23,22 Iš 24,7 Įst 11,27 Įst 14,21 Įst 28,1 Įst 32,8-9 Joz 24,24 1 Sam 15,22 1 Kar 8,53 Ps 25,10 Ps 50,11-12 Ps 103,17-18 Gg 8,12 Iz 1,19 Iz 41,8 Iz 43,1 Iz 56,4 Jer 7,23 Jer 10,16 Jer 11,4-7 Jer 31,31-33 Dan 4,34-35 1 Kor 10,28 interesaiišsirinkau Izraelįizraelio palaiminimasnemylėkite pasaulionuoskaudapaklusnumas Dievuipaklustirašto aiškintojaisandoraužmarštisvogtas turtas
Iš 19,6 Jūs būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta’. Šiuos žodžius kalbėk izraelitams“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 7,6 Įst 26,19 Iz 62,12 1 Pt 2,5 1 Pt 2,9 Apr 1,6 Apr 5,10 Kun 20,26 Įst 28,9 Apr 20,6 Kun 11,44-45 Kun 19,2 Kun 20,24 Kun 21,7-8 Kun 21,23 Įst 14,21 Įst 33,2-4 Iz 61,6 Rom 12,1 1 Kor 3,17 1 Tes 5,27 1 Pt 1,15-16 Aaronoadventistaiaiškina kunigaiatidavimasbūkite šventiEgiptas tautaformavimashansasimperatoriusistobulinimassišrinktieji, ištikimiejiišrinktojiišrinktoji tautaišsirinkau IzraelįIzraelio giminėsizraelio palaiminimasIzraelisprieštaraujančia tautakartakunigaikunigas vienoslaiminsiunakties regejimesaugauSinajaus kalnši kartažydų tautažmogaus pažadaižmonės rinkosi
Iš 19,7 Sugrįžęs Mozė sušaukė tautos vyresniuosius ir jiems pranešė viską, ką Viešpats įsakė. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 4,29-30 Iš 3,16 1 Kor 15,1 valdžias
Iš 19,8 Tada visa tauta atsakė: „Visa, ką Viešpats kalbėjo, darysime“. Mozė perdavė tautos atsakymą Viešpačiui. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 24,3 Iš 24,7 Iš 20,19 Įst 5,27-29 Įst 26,17-19 Joz 24,24 Neh 10,29 aukso veršisDievo sandorosDievo valgiskrizes laikąskupinas Dvasiosryžtassenoji sandoraSinajaus kalnvaldžiasžmogaus pažadai
Iš 19,9 Viešpats sakė Mozei: „Aš ateisiu pas tave tirštame debesyje, kad, man kalbant su tavimi, tauta girdėtų ir tavimi tikėtų per amžius“. Mozė pranešė tautos žodžius Viešpačiui, En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,36 Iš 19,16 Iš 24,15-16 Įst 4,11-12 Iš 14,31 Iš 20,21 Ps 97,2 Mt 17,5 1 Kar 8,12 2 Krn 6,1 2 Krn 20,20 Ps 18,11-12 Iz 7,9 Iz 19,1 Mk 9,7 Lk 9,34-35 Lk 10,16 Jn 12,29-30 Apr 1,7 antžmogisdebesysMozėMozė nešėsiMozės mirtisrugiaiSinajaus kaln
Iš 19,10 o Jis tarė Mozei: „Eik pas žmones ir pašventink juos šiandien ir rytoj. Teišsiskalbia jie drabužius En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Pr 35,2 Kun 11,44-45 Kun 15,5 Sk 8,7 Sk 8,21 Joz 3,5 Heb 10,22 Iš 19,14-15 Kun 11,25 Sk 31,24 Joz 7,13 1 Sam 16,5 2 Krn 29,5 2 Krn 29,34 2 Krn 30,17-19 Job 1,5 Zch 3,3-4 1 Kor 6,11 Apr 7,14
Iš 19,11 ir tepasirengia trečiajai dienai. Trečią dieną Aš nužengsiu ant Sinajaus kalno visai tautai matant. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,16 Iš 34,5 Įst 33,2 Iš 3,8 Iš 19,18 Iš 19,20 Sk 11,17 Ps 18,9 Ps 144,5 Iz 64,1-2 Hab 3,3-6 Jn 3,13 Jn 6,38 Mozės mirtisSinajaus kalnSinajaus kalnaszmoniu akyse
Iš 19,12 Nužymėk ribas aplink kalną ir įsakyk žmonėms, kad nedrįstų lipti į kalną ar paliesti jo kraštą, nes kiekvienas, kuris palies kalną, numirs. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 10,28 Iš 19,21 Iš 19,23 Iš 34,12 Įst 2,4 Įst 4,9 Joz 3,4 Heb 12,20-21 aukso veršislietimasprisilietimas
Iš 19,13 Kas palies, tas bus užmuštas akmenimis arba pervertas strėle; nei žmogus, nei gyvulys neišliks gyvas. Išgirdę ilgą trimito garsą, jie tepriartėja prie kalno“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 19,16 Iš 19,19 Iš 21,28-29 Kun 20,15-16 1 Kor 15,52 1 Tes 4,16 Heb 12,20 erelislietimaspaskutinis trimitaspirmas trimitasprisilietimasraudonas siūlassuskambejo trimitasšofarastrimitastrimituiužmėtyk akmenimisužmėtyti akmenimisvienas ragas
Iš 19,14 Mozė, grįžęs nuo kalno, pašventino žmones. Ir jie išsiplovė drabužius. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,10
Iš 19,15 Jis jiems tarė: „Būkite pasiruošę trečiajai dienai; nė vienas tenesiartina prie savo žmonos!“ En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,11 1 Sam 21,4-5 1 Kor 7,5 Iš 19,16 Jl 2,16 Am 4,12 Zch 6,3 Zch 7,3 Zch 12,12-14 Mal 3,2 Mt 3,10-12 Mt 24,44 2 Pt 3,11-12 mylėti žmogų
Iš 19,16 Trečiąją dieną, rytui išaušus griaudėjo perkūnija ir žaibavo, tamsūs debesys apdengė kalną ir pasigirdo labai stiprus trimito garsas. Visi žmonės stovykloje pradėjo drebėti. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Heb 12,21 Heb 12,18-19 Iš 19,9 Ps 77,18 Apr 4,1 Apr 4,5 Apr 8,5 Apr 11,19 Iš 9,23 Iš 9,28-29 Iš 20,18 Iš 40,34 1 Sam 12,17-18 2 Krn 5,14 Job 37,1-5 Job 38,25 Ps 18,11-14 Ps 29,3-11 Ps 50,3 Ps 97,4 Jer 5,22 Apr 1,10 debesysdvylika valandųnuodėmės tamsapaskutinis trimitasper debesipirmas trimitasSinajaus kalnSinajaus kalnassuskambejo trimitasšofarastrimitas
Iš 19,17 Mozė išvedė tautą iš stovyklos susitikti su Dievu. Jie sustojo kalno papėdėje. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Įst 4,10 Įst 5,5 Sinajaus kaln
Iš 19,18 Visas Sinajaus kalnas buvo apgaubtas dūmų, nes Viešpats nužengė ugnyje ant jo. Dūmai kilo tarsi iš krosnies, visas kalnas smarkiai drebėjo. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 144,5 Iš 24,17 Ts 5,5 Apr 15,8 Pr 19,28 Iš 3,2 Ps 104,32 Jer 4,24 Pr 15,17 2 Krn 7,1-3 Ps 68,7-8 Iz 6,4 Heb 12,26 Iš 19,13 Iš 20,18 Įst 4,11-12 Įst 5,22 Įst 33,2 1 Kar 19,11-12 Ps 77,18 Ps 114,7 Nah 1,5-6 Zch 14,5 Mt 24,7 2 Tes 1,8 Heb 12,18 2 Pt 3,10 apsiaukite kojasaukštakrosnėdūmaigyvenimo ugniskalnu pavadinimailiepsnaMozės sunusnemandagumasryjanti ugnissapnuoti ugniSinajaus kalnSinajaus kalnasugnies akysugnikalnisugnisugnis deginaužsidegtižemės drebėjimai
Iš 19,19 Trimito garsas vis stiprėjo. Mozė kalbėjo, o Dievas jam atsakinėjo balsu. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Ps 81,7 Iš 19,16 Iš 19,13 Neh 9,13 Heb 12,21 griaustinisSinajaus kalnsuskambejo trimitasšofarastrimitaitrimitas
Iš 19,20 Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno viršūnės ir, pasišaukęs Mozę ant kalno, En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Neh 9,13 Iš 19,3 Iš 19,11 Iš 24,12-13 Iš 24,18 Iš 34,2 Iš 34,4 Įst 9,9 Ps 81,7 kalnasMozės kūnoMozės sunusnezudyknežudykSinajaus kalnSinajaus kalnas
Iš 19,21 jam tarė: „Nulipk žemyn, įspėk žmones, kad nesiveržtų, norėdami išvysti Viešpatį, ir daugelis jų nežūtų. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti 1 Sam 6,19 Iš 3,5 Iš 3,3 Iš 19,12-13 Iš 33,20 Mok 5,1 Heb 12,28-29 smalsumassmalsumo
Iš 19,22 Taip pat ir kunigai, kurie artinasi prie Viešpaties, tegul pasišventina, kad Viešpats jų neištiktų“. En Lbd JBIB McGee mp3 txt Klausyti Iš 24,5 Iš 19,5 Iš 19,14-15 Kun 10,1-3 2 Sam 6,6-8 1 Krn 13,9-11 1 Krn 15,13 2 Krn 30,3 2 Krn 30,15 2 Krn 30,18-19 Iz 52,11 Apd 5,5 Apd 5,10 1 Kor 11,30-32 Aarononardas
Iš 19,23 Mozė sakė Viešpačiui: „Žmonės negali užlipti į Sinajaus kalną. Tu mus įspėjai nužymėti ribą aplink kalną ir pašventinti jį“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,12 Joz 3,4-5 Sinajaus kalnSinajaus kalnas
Iš 19,24 Viešpats jam atsakė: „Nusileisk ir grįžk su Aaronu. Tačiau kunigai ir tauta tegul nesiveržia prie Viešpaties, kad Jis jų nesunaikintų“. En Lbd JBIB McGee mp3 Klausyti Iš 19,12 Iš 19,21-22 Iš 24,1 Iš 24,9 Mt 11,12 Lk 13,24 Lk 16,16 Jn 1,17 Rom 4,15 2 Kor 3,7-9 Gal 3,10-11 Gal 3,19 Gal 3,22 Heb 4,16 Heb 10,19-22 Heb 12,18-25 Heb 12,29 Aaronoaukso veršissmalsumassmalsumo

Skaityk toliau...

facebook Pasidalink ant Facebook

blog comments powered by Disqusiki

Paieškos langelyje įrašykite ieškomus žodžius arba nuorodą į Biblijos eilutę. Pagalba
Naujiena: Biblijos knygos ir Biblijos temų indeksas su paieška!

Pradžia · ieškauDievo.lt · McGee · Straipsniai · PC Biblija · Biblija mobiliame tel. · Radijo laidos apie Bibliją · 4 dvasiniai principai · Palyginimai iš Biblijos · Angelai · Dievo vardas · Dievo vardai · Vardai Biblijoje · Apie meilę · Temų rodyklė · Mobili (WML) Biblija · Privatumo politika

Atsiliepimus ir klausimus apie šį puslapį rašykite adresu el. pašto adresas

 

Ši svetainė veikia ir su paieškos įskiepiu
Įdiegti paieškos Biblijoje įskiepį